Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opmerkelijk:

J-M Dedecker (VLD) over BPA 107- Oost tijdens de Gemeenteraad van 27-aug-04 (zie):

Laat nieuwe omwonenden een papiertje tekenen...
m.a.w. iedereen zoekt het zelf maar uit... vrijheid blijheid.


Straks dan ook geen zwemverbod meer bij sommige stranden? Alle toeristen tekenen een papiertje?, en...

gratis wapens, om zelf onze goederen te verdedigen?

m.a.w.: de "Far West"

 

Oost-Aburdistan geschrapt,  Oost-Raversijde woongebied

3-feb-06 De Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), heeft het oostelijke deel van BPA 107 Steense Dijk - Duinkerkeseweg geschrapt! Dit is een spijtige zaak voor  jonge mensen die in Oostende een stukje betaalbare grond zoeken. Wiloo vraagt zich af waarom niet een zinloze vrachtluchthaven wordt geschrapt? en de luchthaven op maat van de omgeving gebracht? Halveer die landingsbaan, en geef ruimte aan de mensen. Dat lijkt ons een verstandiger idee...

Het niet bouwen van de woningen is wel een goede zaak voor de luchthaven. Hoewel wij niets willen afdoen aan de stevige actie die jarenlang gevoerd werd tegen dit BPA door de actiegroep "Corporate Village 2", zal de druk van de pro-luchthaven-lobby er wellicht ook voor een groot stuk mee te maken hebben. Van Mechelen geeft ruimte aan de luchthaven en niet aan de stad Oostende!

De beslissing van de minister is voor WILOO hoe dan ook  "objectief" een slechte zaak. Woningen in het oostelijk deel van Absurdistan betekende potentieel heel wat nieuwe leden bij voor onze club en een extra rem op de ontwikkelingskansen van Ostend-Plassendale Airport. Toch zijn wij blij dat de huizen er niet komen. Wij strijden immers niet voor de groei van onze vereniging maar voor een leefbare woonomgeving en voor de gezondheid van mensen. Tweehonderdveertig woningen zo dicht bij apron1 (en bij het startpunt van de baan 26), is voor Wiloo, ethisch en qua gezondheidsaspecten, totaal niet te verantwoorden. Hoe Oostends schepen voor ruimtelijke ordening Bart Bronders het in zijn hoofd haalde om ooit op de gemeenteraad te verklaren dat de hinder daar enkel 'subjectief' zou zijn (1) is totaal onbegrijpelijk, en druist volledig in tegen elk wetenschappelijk onderzoek. Mensen, en vooral kinderen, laat je niet op 250 meter van een startbaan wonen. Hier "moet" de overheid juist ingrijpen. Wat bezielde de schepen toen hij deze uitspraak deed? Vandaag  is Bart "Pirouette" Bronders plots wel blij met de ministeriele schrapping. Omdat, zo zingt hij thans, er ruimte voor "een groene long" komt! Een bufferzone waaraan het Schepencollege al veel lippendienst heeft bewezen maar nooit, ondanks alle verkiezingsbeloften. een poot voor in de grond heeft gestoken. Bronders zingt vals. Hij zingt, zoals veel politici, op maat van het weer van de dag.
 

Raversijde, ten Oosten van de Nieuwpoortsesteenweg, verandert van luchthavengebied naar woongebied! Dit is goed nieuws voor de inwoners aldaar. Hopelijk kunnen ze binnenkort, na al die jaren wachten,  eindelijk een beslissing over een (ver)bouwvergunning krijgen!

 

 

 

 

 

gezamelijke
persnota
WILOO_CV2
22-nov-05