Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Omwonenden worden gehoord!

Mensen die bezwaar aantekenden tegen de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van de Oostendse luchthaven (zo'n 400 burgers)  worden gehoord  op de volgende provinciale milieuvergunningscommissie! Om praktische redenen worden slechts een drietal vertegenwoordigers toegelaten op de vergadering van 16 juli 2004. Ze krijgen m.a.w. slechts een paar dagen tijd om eea te organiseren. Dit is ongehoord! Wiloo zal ondanks de verlofperiode en de korte termijn toch haar beste beentje voorzetten! Wilt u er ook bij zijn of heeft u nog belangrijke informatie die we moeten meenemen... bel ons dan vlug op het telefoonr.: 0474-803462.

U kunt de brief hier lezen...

 

Aviation growth 'risk to planet'

Het almaar toenemende luchtverkeer is een van de grootste milieuproblemen van deze tijd en is een serieuze bedreiging voor het klimaat. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek door Britten en Zweden. De voorbije 20 jaar is het luchtverkeer verdrievoudigd in aantal kilometer. Dat komt overeen met 300 miljoen ton aan broeikasgassen. Bovendien zijn gassen die in de hogere luchtlagen vrijkomen nog eens een grotere bedreiging voor het milieu. Bekijk de BBC website en film... , een pleidooi voor:

- minder vliegen en meer sporen

- een btw op tickets

- een kerosinetaks

- een stop op nachtvluchten,

- een stop op de uitstoot van toxische gassen rond luchthavens!

Het rapport vindt u hier...

 

Juni een nieuwe rampmaand

De luchthaven beleefde weer eens een rampzalige maand. Met een totaal van 97 vrachtvluchten bedraagt de daling voor de voorbije maand 16% t.o.v. juni vorig jaar. De vraag naar nut en noodzaak van een Oostendse luchthaven wordt steeds acuter! Een café zonder bier... een vrachtluchthaven zonder vracht... voor wie of voor wat moet die, met grote kost,  's nachts openblijven? Heeft de Vlaamse Regering dan zoveel geld om over de balk te gooien? Onze cijfers voor de maand juni lees…

 

Raversijde is besluiteloosheid beu

De inwoners van Oud Raversijde (ten zuiden van de rode lijn) verblijven in de grootste onzekerheid over hun eigendommen. De waarde van de huizen is onzeker en een bouwvergunningsaanvraag  krijgt steevast een negatief  advies van de gemachtigde ambtenaar van de Provinciale Dienst voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Voor april 2004 beloofde Oostends schepen Bronders een infoavond! Die is er niet gekomen! Het wordt een traditie in Oostende! De Vlaamse overheid, uitbater van de luchthaven, is bevoegd voor het terrein maar neemt geen beslissing! Zoals zo velen op Raversijde is Marc Casier de onzekerheid beu. Hij schreef een open brief en startte een petitieactie, indien dit niet helpt staat volgens hem de pers klaar. WILOO steunt alle Raversijdenaars. De politiek maakt weer eens geen keuzes maar is dan telkens verbaasd over 'zwarte zondagen'! Waar zou dat door komen?

U kunt de petitie hier lezen...

 

WILOO gaat internationaal samenwerken

Zoals eerder aangekondigd (1) heeft WILOO, na goedkeuring op onze laatste algemene vergadering en via zijn partnerorganisatie CleanOstend, een samenwerkingsakkoord gesloten met een aantal NGO's en internationale organisaties die zich bezig houden met het traceren van illegale wapenhandel. Eind deze maand is er een eerste conferentie in Utrecht waarop wij aanwezig zullen zijn, lees...

 

Onzin van nachtvluchten

Volgens luchthavenmanager Gino Vanspauwen zijn nachtvluchten een absolute noodzaak om de luchthaven van Oostende leefbaar te houden. Met de nieuwe vergunningsaanvraag wil hij het  huidig aantal bewegingen met grote vliegtuigen 8x groter maken. Voor toestellen kleiner dan 6 ton wil hij geen enkele beperking! Hij wil in feite toestemming krijgen om 20 jaar lang de Oostendenaars elke nacht  ten minste 20 keer wakker te maken. Te gek voor woorden. De nachtvluchten van de eerste 5 maanden van 2004, uitgevoerd door vrachtvliegtuigen, tonen overduidelijk aan dat de vermeende prioritaire noodzaak voor nachtvluchten complete nonsens is!  lees…

 

Rechtszaak WILOO <=> Vlaams Gewest!

Op donderdag 10 juni om 14.30 uur vond de WILOO-rechtszaak tegen het Vlaams Gewest plaats in de 1ste kamer van het Hof van Beroep te Gent. Een WILOO-delegatie was er bij. Uit de pleidooien van zowel WILOO-raadsman Johan Verstraeten als de advokaat van de tegenpartij is gebleken dat door de luchthaven van Oostende inderdaad inbreuken zijn gepleegd op de milieuvergunning. Dit werd als dusdanig door de rechters genoteerd. De uitspraak volgt op 9 september 2004

 

Atlantic Airlines:  de pest uit Coventry

Woensdag 9 juni was het weer zo ver. De hele dag lang werden de omwonenden van de luchthaven gestructureerd getreiterd door oefenvluchten van 'Ad Hoc' (sic) Cargo Services maatschappij Atlantic Airlines. Lawaai (96 dBA) en stank uit hun ouwe 'Lockkeed Electra' vliegbak, werden  over de woonwijken gesproeid. Dit betekende uiteraard een hele boel herrie voor jongeren die moeten blokken en een pest voor wie even van zijn tuin wou genieten. WILOO is 'not amused', we beraden ons dan ook over nieuwe acties tegen deze aanslag op ons leefmilieu.

Bekijk onze geluidsmeting... Atlantic Noiseline

 

Stadsbestuur vernietigend voor O-B Airport!

Het schepencollege van Oostende pakte vernietigend uit met haar advies i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag van de luchthaven. De bal ligt nu in het kamp van de W-Vl. Deputatie. Vers uit De Standaard lees...

 

Ostend-Bruges Airport: tankstation voor Irak

Is Kafka geland te Oostende? Het verkeer op de Oostendse luchthaven was tijdens de maand mei vooral gekenmerkt door het overwicht van tankbeurten door Evergreen.  Die maatschappij bevoorraadt de Amerikaanse troepen in Irak,  zonder ook maar één pallet te laden of te lossen in Oostende, lees...

 

Has Kafka really landed in Ostend-Absurdistan Airport?

Traffic on Ostend-Bruges Airport, during the month of May,  was characterized by  a majority of fuel and pit stops by the American Army supplier Evergreen. Not loading or unloading one pallet, they are top of the (night) movements, read... (in Dutch)

 

Onze rechtszaak in beroep werd uitgesteld

De zitting van het hof van beroep te Gent is nu voorzien op donderdag 10 juni 2004 om 14u30 op de 1e kamer.

Zie ook Wiloo stapt naar de rechter, lees...

 

Ostend Environmental Council says no to night flights!

Last Tuesday the council advised to ban all night flights at Ostend-Bruges Airport. They also advised to install a monitoring network for air and soil pollution. The advise was given as part of the procedure to obtain a new 20 year environmental license for the airport. In the Newspapers  read... (in Dutch)

 

ILS baan 08 NIET in dienst

Blijkbaar was het recente bezoek van minister Bossuyt aan de Oostendse luchthaven enkel een verkiezingsstunt, en is het nieuwe landingsysteem nog bijlange niet operationeel!. Onze excuses voor de verkeerde informatie. Wiloo  heeft  tegenwoordig een fulltime job om de desinformatie van de overheden te volgen! Ook in het weekblad 'De Zeewacht' van afgelopen vrijdag was het weer een grote verwarring. Indien we deze krant mogen geloven dan criminaliseert schepen Mirroir onze vereniging en maakt hij een potje van vluchten en bewegingen. Wiloo plant daarom zvm een bezoek aan de schepen, dit ter verduidelijking!

 

ILS baan 08 lost niets op!

Met veel poeha werd gisteren het nieuwe ILS landingssysteem in dienst genomen. Het naderen vanuit zee werd jarenlang door lokale politici op demagogische wijze aangekondigd als 'de' mirakeloplossing! voor geluidshinder. Met dit zeer dure  systeem wordt de overlast slechts een klein beetje verplaatst. De wind is namelijk bepalende factor. Middelkerke krijgt straks iets meer landende vliegtuigen boven zijn dak en Oostende krijgt meer geluidsbrakende vliegtuigen tijdens het remmen. Reeds in 1999 wisten de verantwoordelijken, via een MER (Milieuffectrapport), dat het ILS op baan 08 weinig nut had! lees...  Toch heeft men dit zeer dure apparaat laten plaatsten, als zoethoudertje voor de omwonenden.

Waarop wacht de overheid om opstijgende vliegtuigen, die geen peperduur  ILS-systeem nodig hebben, strengere geluidsbesparende procedures op te leggen? Zoiets kost niets! Dat men dit nog steeds niet heeft gedaan betekent wel meer koren op de molen van onze advocaat.

In de pers: lees...

 

Luchthaven Oostende opnieuw in overtreding

Uit cijfers van van het labo akoestiek van de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat Ostend-Bruges Airport in het jaar 2003 weer in overtreding was met de huidige milieuvergunning! Net als in 2001 was er een toename van het aantal potentieel sterk gehinderden. In eerste aanleg verklaarde de Brugse rechter zich onbevoegd bij het rechtsgeding dat WILOO in 2002 opstartte! De nieuwe feiten zijn echter koren op de molen van onze advocaat die de zaak in  beroep behandelt te Gent op 7 juni 2004. Stay Tuned! Zie ook Wiloo stapt naar de rechter, lees...

 

Olievoorraden sneller uitgeput dan gedacht!

Volgens ASP0 raakt de fossiele brandstof  veel sneller op dan sommigen voorspellen. Dit geeft enorme consequenties! Moeten wij als Vlamingen en Oostendenaars niet veel meer aandringen op stoppen met investeren in een energieverslindende vrachtluchthaven en aandringen op reconversie? Is onze regio niet uitermate geschikt voor duurzame energieopwekking. Geef ons uw mening!

Interview met de Iraanse oliespecialist Ali Samsam Bakhtiari op de VRT radio1 van vrijdag 28 mei 04: luister...

VPRO tv over de voorrraden en over de kansen voor een geheel nieuwe industrie... bekijk: 1 en 2

Kerosineprijs: 0,23 €/liter

prijsevolutie

 

Stad Oostende organiseert GEEN infoavond

Onvoorstelbaar maar waar! Met betrekking tot de aanvraag van de luchthaven tot het bekomen van een 20 jarige milieuvergunning, heeft het stadsbestuur van Oostende een bocht van 180° gemaakt. Op 4 mei j.l. stuurden ze nog een fax naar de Stad Middelkerke dat er een infoavond gepland werd (zie lager). Op 6 mei (na een interne ruzie?) besliste het schepencollege net het omgekeerde! Wiloo is woest en stuurt een info-flash naar de omwonenden. Zo'n 10.000 Oostendenaars krijgen die vanaf morgen in de bus. U kunt hem ook hier lezen...

Moet WILOO een alternatieve infoavond organiseren? Heeft U ideetjes, op- of aanmerkingen, commentaar, wensen enz... reageer snel en vul een formulier in: klik  hier...!

Wat vraagt de luchthaven! lees...

 

Een 65-tal leden op onze Alg. Vergadering

Ondanks de relatieve kalmte op de luchthaven waren zo'n 5 pct van onze leden en sympathisanten aanwezig op onze jongste algemene vergadering. Gastsprekers Nelly Maes en Eric Grietens hadden heel wat interessante informatie meegebracht! De resultaten van de enquête zullen zo vlug mogelijk opgestuurd worden. Ondertussen lopen stortingen van het lidgeld als een trein zonder dat we daar veel moeite voor doen!

De foto's: panel, Nelly Maes, Eric Grietens

 

Ostend Airport 'as it really is'

A quick glance at the publicity folder, recently presented by the General Manager Mr Vanspauwen, suggests that Ostend Airport is an oasis without any neighbours! We have modified this narrow-minded view to give you an impression of the airport 'as it really is'. A strict ban on night flights and a firm limit on emissions (noise and fumes) is the only safeguard for the health of people residing in Ostend and Middelkerke. Living, working, studying, shopping etc... as close to the runways (a few hundred meters!) is to close for comfort! An expansion of airport traffic will be the mother of all action for a better environment! Join Wiloo and say no to Absurdistan in Flanders!

 

 

Stad Oostende organiseert infoavond

De procedure tot het bekomen van een definitieve  milieuvergunning voor de Oostendse luchthaven is gestart! Het Oostends stadsbestuur organiseert hierover een infoavond. Deze nieuwe vergunning zal gelden voor een periode van 20 jaar! Het is dan ook heel belangrijk dat Oostendenaars zich bewust zijn van de grote gevaren van een heuse autostrade boven hun hoofdlees...

 

Vrachtplatform kant Torhoutsesteenweg...

De Vlaamse regering gaat verder met investeren in het nieuwe vrachtplatform aan de kant Stene! Daar moet ooit 'de' vrachtafdeling van de Oostendse luchthaven komen met alles er op en er aan! Nu nog zo dood als een pier, straks met proefdraaiende en taxiënde  vliegtuigen, snerpende apu's (auxilary power units), bijkomend vrachtverkeer op de steenweg en dit alles op 500 meter van de idyllische  woonwijk 'Stene-Dorp'. Om doodziek van te worden, letterlijk en figuurlijk!

Ons persbericht 'wachtpostje van één miljoen' lees... Alle geplande werken lees...  Budget ostend airport 2004 bekijk...

Na Mariakerke wordt straks ook Stene (Zilverlaan, Stuiverstraat Conterdam) bij het in gebruik nemen van het nieuwe platform een kerosinewijk van Oostende. Bekijk de kaart...  In de pers lees...

 

Over vracht, vernieuwing... april 2004

De lang geleden aangekondigde zwaluwen bleken weer eens dode mussen. Voor onze evaluatie van de activiteiten op 'Ostend Airport' tijdens de maand april 2004 lees...

 

Arbitraire toelatingvoorwaarden op O.A.

Indien we Vlaams minister van mobiliteit Gilbert Bossuyt moeten geloven voldeed slechts één firma niet aan de voorwaarden om op de Oostendse luchthaven handelsactiviteiten te mogen uitoefenen. Dat blijkt uit een antwoord op een schriftelijk vraag in het Vlaams Parlement lees.. Wiloo volgt alle maatschappijen tot in de kleinste fiscale details en vraagt, niet helemaal overtuigd, verder onderzoek! lees...

 

Wordt de Luchthaven een E.V.A.? (2)

Uit een parlementaire vraag van 16 maart 2004, naar aanleiding van een bericht op deze website, blijkt dat de luchthavendirectie op 12-feb-04 onwaarheden vertelde tijdens een interview op Kanaal Z. Volgens minister Bossuyt waren de uitlatingen van  luchthavenmanager  Vanspauwen enkel voorbarig! Feit is dat de kijkers van Kanaal Z slecht werden geïnformeerd!

Zie ook ons algemeen archief

 

Evaluatie luchtvrachtverkeer maart 2004

Het aandeel van luchtvervuilende en lawaaierige vliegtuigen blijft in maart ongewijzigd hoog. Voor het eerste kwartaal van het lopend jaar werd 77% van de vrachtvluchten uitgevoerd door Afrikaanse toestellen en 21% door Oostblok-vliegtuigen: lees...

 

Air Memphis niet langer gewenst in België!

Nu hun laatste vrachtvliegtuig B-707 gecrasht is, treedt het Bestuur der Luchtvaart stoer op en schorst de trafiekrechten. Dit is bijna hilarisch en deze maatregelen lijken erg op een 'Steve Stunt' truk, gratis vijgen na Pasen!

VRT radio1, nieuws 6 apr '04 om 13:00 uur luister...

Actuele situatie toestellen Air Memphis bekijk...

WILOO krijgt over de hele lijn gelijk... na tien jaar!

 

Dir. Gen. Luchtvaart onbetrouwbaar!

WILOO heeft ernstige bedenkingen over de integriteit en betrouwbaarheid van het Directoraat Generaal der Luchtvaart lees...

 

Air Memphis B-707 crasht in Cairo! Oostende ontsnapt opnieuw aan een ramp!

Het toestel, met registratie SU-AVZ, vloog sinds begin dit jaar 29 keer op Oostende. Air Memphis, met een zeer bedenkelijke veiligheidsreputatie, werd jarenlang gebannen in Engeland en onlangs ook in Frankrijk. De Belgische regering neemt haar verantwoordelijkheid niet op! Niet de veiligheid van de omwonenden maar 'postjes en show' is blijkbaar hun prioriteit!

Wiloo stuurt nog maar eens een persnota: lees...

Air Memphis op onze website: lees... , lees...

Onze SU-AVZ geluidsopname van 7 feb 2004, kijk en luister...

 

WILOO in actie tegen de nachtvluchten

Storm en regen konden ons niet deren.  Ter gelegenheid van de ministeriele top te Raversijde dit weekend voerde WILOO actie voor een 'KYOTO' kerosinetaks en voor een gezonde leefomgeving! Economie ten dienste van de mens. Meer hoeft dat niet te zijn, lees...  en bekijk onze foto's

Onze actie in de pers...

 

WILOO vraagt onderhoud met Bert Anciaux

Naar aanleiding van de veiligheid van bepaalde maatschappijen zijn er wat misverstanden ontstaan. Wiloo wil graag een en ander  verduidelijken op het kabinet van de minister!

- initiële brief WILOO aan Bert Aciaux lees...

- antwoord Minister lees...

- 2de brief WILOO: verzoek tot ontmoeting lees...

 

Nachtvluchten peperduur

De jaarlijkse ziektekosten verbonden aan de nachtvluchten te Oostende bedragen waarschijnlijk zo'n 6 miljoen euro. Gezondheid is ons kostbaarste bezit en in feite niet in geld uit te drukken. Het wordt in Oostende opgeofferd voor een virtueel economisch nut: lees...

Lees het rapport van prof Annemans

 

Ongevallenlijst weer iets langer

IL-76, op bezoek in september vorig jaar, crasht: lees…

 

Vrachtverkeer januari & februari 2004

Het grootste aantal vluchten was op rekening van Egypt Air en Ethiopian Airlines  lees…

 

China, Avicon en Taag 

In Het Laatste Nieuws van 2 februari vroegen nieuwe verklaringen van de Oostendse luchthavenmanager terug de nodige aandacht  lees...

 

Eigen volk...

 

OO-VLO een Fokker F-27 van de VLM (Vlaamse Luchtvaart Maatschappij) oefent uren boven woonwijken, scholen enz... Als of er nergens luchthavens zonder omwonenden bestaan.

Foei VLM!      bekijk onze geluidsmeting

 

 

 

Groenen starten petitie tegen nachtvluchten

 

Wij kunnen dit enkel maar steunen...

u kunt hier tekenen

 

Ostend Airport blijft een enorme tijdbom

Weinig Oostendenaars beseffen het gevaar. WILOO blijft echter wakker, onze onrust over de komende vergunning bereikt nu ook de Zeewacht van 27 februari lees... Het artikel is wel verwarrend met betrekking tot onze gevolgde juridische procedures en maakt ook een potje van nachtvluchten en bewegingen!.

 

Wordt de Oostendse Luchthaven een E.V.A.?

Volgens luchthavenmanger G. Vanspauwen is het een feit, zie...

Volgens de Vlaamse overheid is nog niets beslist lees...

Of worden de omwonenden van de luchthaven gewoon alweer misleid?

 

Onze jongste Wiloo Flash is uit

Vele duizenden Oostendenaars ontvangen binnenkort onze nieuwe Flash, u kunt hem echter ook hier lezen...

 

Yuppietalk mag blijven

Yuppietalk, onze veelzeggende pagina over het functioneren van de nieuwe C.E.O. (chief executive officer) op Ostend Airport, mag blijven staan. Er is geen reden voor een hoogdringende behandeling oordeelde de rechter in kortgeding op 5 februari. Goed nieuws voor WILOO!

Bij het lezen van 'yuppietalk' kan men enkel concluderen dat de Luchthavendirecteur niet goed weet voor welk soort bedrijf (publiek of privaat) hij werkt. Last van transfunctionaliteit?

 

6 Miljoen euro voor een nutteloze taxibaan!

In een artikel van De Standaard (3O januari '04) kondigt minister Bossuyt een investering aan van 6 miljoen euro in nieuw luchthavenbeton! Dat is goed voor het milieu zegt luchthavendirecteur G. Vanspauwen zonder blozen! Hij 'vergeet' dan wel dat de uitlaatgassen van de taxiënde vliegtuigen straks stukken dichter bij de woonwijk 'Nieuwe Koers' geblazen worden!

Wiloo denkt dat dit niets met ecologie of met operationele noodzaak te maken heeft, maar alles met het niet in orde zijn van Ostend Airport met bepaalde ICAO voorschriften lees...

De betonboeren daarentegen...

 

Oefenenvluchten boven woonwijken!

Op 29 januari 2004 was het weer zo ver. Mensen van de Oostendse Oostrand kregen  tussen 17:00 en 19:30 uur bijna om de vijf minuten een DC10 of Boeing 747 te verwerken!  Een gratis "after work" stress pakket uit de heksenketel van Ostend-Airport.

Oefenen boven woonwijken, scholen enz... is onverantwoord. Kijkt en luistert u zelf naar de "training-flights noise recording" van het Wiloo soundteam: de film...

Meer charters vanuit Oostende

Jan Callens, de directeur van de GOM West-Vlaanderen (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij), pleit alvast ervoor. Luchthavendirecteur Gino Vanspauwen wil de verhuis "jawohl" verplichten! lees...

 

HeavyLift in de kijker  Air Foyle HeavyLift
Volgens zeer betrouwbare bron staat HaevyLift als broker in voor de chartervluchten van Johnsons Air. Lees…

 

Johnsons Air, nieuwkomer op de luchthaven

Nog maar pas lekte uit, dat Ostend Airport’s Ducor World Airlines betrokken was bij wapenleveringen aan Charles Taylor’s Liberia en zich daarna failliet liet verklaren, of daar vestigt zich reeds op de luchthaven een plaatsvervanger: het Ghanese Johnsons Air neemt meteen de wapenfakkel over! Lees…

 

Wiloo stuurt een brief aan Minister Anciaux

Naar aanleiding van de onlangs gelekte zwarte lijsten van verbannen vliegtuigen in Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland stuurt wiloo nogmaals een brief aan de voor de veiligheid verantwoordelijke minister, lees...

Onze vorige brief lees...

EU zet er nu toch vaart achter? lees... (27 jan '04)

 

Silk Way op zwarte lijst in Zwitserland

Zwitserland heeft op 14 januari een lijst met verbannen vliegtuigen gepubliceerd. Daarbij hoort een toestel van Silk Way Airlines, op onze luchthaven alom bekend. Lees...

 

Vrachtcijfers dienstjaar 2003

Het aantal ton vracht, verhandeld door het eigen personeel van de luchthaven, bedroeg 54.078 ton voor 2003 tegenover 54.801 ton voor 2002. Lees…

 

Foto van de dag

Na zes maanden roesten op de Oostendse luchthaven en een aantal mislukte startpogingen, ging flight ACE300F op zondag 11 januari dan toch de lucht in!.  En dit zonder brokken, nu hopen dat het weer geen noodlanding werd... we zijn benieuwd.

ACE300F takes off... meer info volgt.

 

Even Lachen

Wiloo als fundamentalistische leugenaars en het stadsbestuur (?) als malloten! In De Zeewacht van 8 januari weer een staaltje van topjournalistiek! Wij lagen helemaal plat. Kijkt u even zelf, lees...

 

Flash Airlines was vliegende schroothoop!

(De Morgen dd 6-jan-04) lees... en het Nederlands Dagblad

Flash airlines werkt samen met... Air Memphis, een maatschappij met een even bedenkelijke reputatie.

Air Memphis vliegt bijna dagelijks boven Oostendse scholen, woonwijken, shoppingcentra enz...

Wiloo slaakt met de moed der wanhoop voor de honderdste keer een noodkreet via een van haar medewerkers,

lees de e-mail... en een persnota...

Flash in de internationale pers lees... en de BBC lees...

Waarom doet niemand hier wat aan? Waarom luidt het steeds: 'de papieren zijn in orde' en is het niet 'Safety First' maar (het zeer minuscule) 'economy first'? Moeten er ook in Oostende eerst doden vallen?

Antwoord Johan Vande Lanotte: in vertoef

Antwoord Bert Anciaux: in vertoef

Antwoord Inspectie: in vertoef

Nieuws uit Frankrijk   lees...

 

ACS Antonov-12 !

De bijzonder grillige loopbaan van een 35 jaar oud vliegtuig:  lees...

 

Air memphis back in town (update)

Sinds 23 oktober maakt Air Memphis onze hemels weer onveilig. lees…

 

Onze ongevallenlijst werd bijgewerkt lees...

 

Vernieuwing op de luchthaven

Nieuwe plannen, nieuwe impulsen om van onze luchthaven een volwaardige luchthaven te maken, …dat hebben we al jaren mogen aanhoren van overheid en management. Het resultaat: lees…

 

Ducor Airlines en illegale wapentrafiek

Onlangs kwam Ducor World Airlines van ex-Zaïrees Duane Egli weer in het nieuws voor het overvliegen van wapens naar Liberia, waar een VN-wapenembargo geldt: lees…

 

Air Memphis back in town!

Sinds 23 oktober maakt Air Memphis onze hemels weer onveilig. lees…

 

Virgin Express

is...  de subsidies  zat! lees

 

ACS leaves Ostend.. onze verwachtingen zijn niet uitgekomen, in het tegendeel, nog nooit zagen we zoveel zwarte rook... binnenkort een uitgebreide (film) reportage over deze hardnekkige AN-12 superstinkbak... bewijs deze  foto. Enkel wasknijpers en wat tape ontbreken in de cockpit van deze bak!

 

Veiligheid, wetgeving, regels
een vodje papier voor de overheid? lees en kijk meer...

 

Oude bakken
A never ending story!

Hoe vaak hebben dit nu al aangeklaagd? uit Het Laatste Nieuws van 15 september 2003 lees...

 

Onze jongste
WILOO FLASH lees...

 

De Boeing van Jean-Pierre Bemba.

Er was begin augustus weer heel wat tedoen om een oude Boeing 707, die sinds begin van het jaar stond te verkommeren op de luchthaven. Het is een uitstekende gelegenheid om eens een  korte analyse te maken van onze vaststellingen op de luchthaven over de  laatste tijd: een analyse  (16-aug-2003)

Zie ook onze ongevallenlijst    en

aansluitend: WILOO brief aan verantwoordelijke minister(s) m.b.t tot de veiligheid de omwonenden O.A.  lees...

 

WILOO stapt naar de rechter

persbericht woensdag 26 februari klik...

 

De TriStar N822DE van Ducor Airlines
(alias Duane Egli)

 Op vrijdagnamidag 31 januari 2003 steeg een wel heel bijzonder vliegtuig op met vluchtnummer N822DE een volledig verhaal op komst... stoute tongen beweren dat het aan het corroderen was!!  lees...

 

Anti Oorlogs Commité
Voert aktie op luchthaven Oostende lees...

 

WILOO reageert op luchthavenakkoord
Dinsdag 28 januari 03 lees onze  persnota

-WTV-FOCUS

 

WILOO stuurt brief naar minister Dua
I.v.m overtredingen van de milieuvergunning luchthaven Oostende

meer...    zie ook  HLN

 

noodlanding TL-ADJ

doet heel wat stof opwaaien:in de krant 'De Morgen'  meer...