Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Bart Bronders heeft moeite met het scheiden van de was

8-mei-2008

De Oostendse schepen Bart Bronders (SP.a) heeft zich bij de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning bezondigd aan belangenvermenging. Dat zegt nu ook de provinciegouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne (1). Groen!-gemeenteraadslid Wouter De Vriendt bracht het dossier in maart naar buiten en dringt aan op ontslag van Bronders. Die is blijkbaar niet aan zijn proefstuk. WILOO ondervond, in het dossier m.b.t. de recente wijziging van de milieuvergunning van de luchthaven, dat Bart Bronders moeite had met het scheiden van de was!

In juni 2007 stapte de vzw WILOO naar de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om een procedure tegen het Vlaams Gewest, de uitbater van de luchthaven Oostend-Brugge, te starten. Vzw WILOO vroeg de rechter om een onmiddellijk verbod op te leggen om nog langer met bepaalde vrachtvliegtuigen ís nachts op Oostende te vliegen.

Als reactie hierop vroeg de luchthaven meteen een wijziging van haar milieuvergunningsvoorwaarden, terwijl net deze het voorwerp uitmaakten van bovenvermeldde gerechtelijke procedure!

Bij de procedure tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden was een advies van het College van Burgemeester en schepen (CBS) van de stad Oostende vereist. Dit (gunstig) advies van het CBS werd verleend in aanwezigheid van schepen Bart Bronders, die was tevens advocaat van het Vlaams Gewest in de door WILOO in juni 2007 gestarte en hangende rechtszaak. Dit kan uiteraard niet, de schepen had zich minstens moeten verwijderen toen het dossier op het CBS kwam! Ook hier was dus sprake van belangenvermenging door schepen Bart Bronders!

Liberaliseringen, privatiseringen en PPS (privaat publieke samenwerking... maar vooral minder transparantie) is het moderne dogma voor vooruitgang, zeker in Oostende dat er als de eerste bij was om van deze "wende" gebruik te maken. De politiek vermengt zich ondertussen meer en meer met het zakenleven en politiekers worden meer en meer zakenlui. De voorbeelden zijn legio! Dat daarmee de kat bij de melk wordt gezet is duidelijk maar mag absoluut geen aanleiding zijn voor de maatschappelijke kanker van belangenvermenging.

Niet enkel politiekers in de oppositie, maar elke "wakkere burger" moet hiervoor alert zijn en blijven en desnoods aan de alarmbel trekken. Bijgevolg vraagt ook vzw WILOO het vertrek van schepen Bart Bronders!

 

 

 

free web tracker