Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

Ook de adviezen van de Vlaamse Administratie Milieu-Inspectie (lees) en het voorstel tot wijziging van de milieuvergunnings-voorwaarden werden in de afvalemmer gekieperd!

Naar de prullemand

18-nov-07.
Uit goede bron vernemen we dat de West-Vlaamse Bestendige Deputatie, bij monde van deputé Bart Naeyaert, de resultaten van het geluidsmeetrapport (*) van mei 2006 (1) over het grondlawaai afkomstig van Apron1 (met pieken tot 93 dBa in de woonwijk Steense Dijk) naar de prullenmand heeft verwezen.

Werd er begin dit jaar nog gezocht naar een oplossing voor de hinder en gepraat over de bouw van een betonnen wal rond de nieuwe afhandelingszone aan de Torhoutsesteenweg, thans is het zoeken naar hinderreductie helemaal van de baan. De ambtenaren van de administratie milieu-inspectie werden teruggefloten en samen met het rapport werden plannen voor oplossingen gewoon in de prullenmand gegooid. Dit blijkt uit een recente brief (2) van W-Vl. deputé Naeyaert aan de actiegroep CV2 (3).

Inwoners van de wijk Steense Dijk blijven bijgevolg onbeschermd achter tegen alle stank en grondlawaai terwijl de luchthaven en straks ook de stad Oostende (kandidaat uitbater) een grote uitbreiding van de vrachtactiviteiten plannen naar 250.000 ton!

Van de burgemeester kregen de bewoners van de Steense Dijk in juni 2007 de belofte dat er tussen apron1 en de woonwijk een park met “lage struiken” en “glas” partijen komt. De kans dat dit plan ooit gerealiseerd wordt (in het jaar stilletjes?) en dat de “speel- en wandeltuintjes” effectief het zeer doordringende motorengeluid zullen tegenhouden is naar onze mening uiterst gering! De Steense dijk blijft gewoon kandidaat rampgebied!

(*) Deze studie werd pas na zeer veel aandringen en na dreigen met procedures vrijgegeven! Het volledig document ligt ter inzage op onze zetel

 

 

free web tracker