Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Beroep tegen besluit West-Vlaamse Deputatie tot wijziging milieuvergunning Oostendse luchthaven

19-dec-07
 

Vindt u ook dat een stedelijke luchthaven zoals deze van Oostende, net zoals de luchthavens van bijv. Manston (Kent, UK) (1) - Rotterdam (Nl) in de ons omringende beschaafde landen, 's nachts zo goed als gesloten moet worden? En dat er zeker niet tijdens de nachtelijke uren met oude lawaaierige vrachtvliegtuigen mag geland en opgestegen worden? Dan moet u bezwaar aantekenen tegen een recente beslissing van de West-Vlaamse deputatie om de huidige milieuvergunning van de Oostendse luchthaven te wijzigen en dit soort nachtelijke toestanden legaliseren.

De West-Vlaamse deputatie heeft blijkbaar slechte adviseurs! Niet verwonderlijk. In 2004, toen de huidige vergunning in voorbereiding was, werd de deputatie geadviseerd door de "West-Vlaamse milieuvergunningscommissie" onder voorzitterschap van de heer Koen Dewulf. Die adviseerde destijds om zomaar eventjes 4000 nachtelijke bewegingen per jaar (23 per nacht) met vrachtvliegtuigen toe te staan, ook met de meest lawaaierige stage III types (ze produceren ongeveer 100 dBa in de tuinen van de omwonenden)! Met het nieuwe besluit van 29 november 2007 tot wijziging van de milieuvergunning, herhaalt de (advies)geschiedenis pro-nachtlawaai zich opnieuw.

Maar er is meer... Het college van Burgemeester en Schepenen (CBS) zit blijkbaar niet met enige belangenvermenging verveeld! Ook de stad Oostende adviseerde namelijk positief met betrekking tot de gevraagde wijziging van de milieuvergunning.  Schepen Bart Bronders is advocaat voor het Vlaams Gewest (de uitbater van de luchthaven) in een rechtszaak door vzw WILOO aangespannen tegen... precies de overtredingen van de huidige QC-regels... en waarvoor wijzigingen werden aangevraagd! Stad Oostende met zijn Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende is ook nog eens kandidaat uitbater van de luchthaven!

Omwonenden die wensen beroep aan te tekenen tegen het voorliggend besluit van de West-Vlaamse deputatie (2) tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden van de Oostendse luchthaven kunnen dit nog tot 28 december 2007! Enige spoed is dus aangewezen.

Om beroep te kunnen aantekenen moet u een kopie van het besluit van de deputatie, een bewijs van aanplakking (beiden af te halen op de dienst leefmilieu - 4de verdiep stadhuis Oostende) (3), een bewijs van storting van 6,2 euro dossiertaks en uiteraard uw beroepsschrift aangetekend opsturen naar de dienst AMINAL, milieuvergunningen, Vlaamse regering te Brussel.

Omwonenden die hierbij hulp of advies nodig hebben kunnen uiteraard bij vzw WILOO terecht, zie hiervoor onze contactpagina,

(1)
Op de luchthaven van Manston Kent Int. Airport, een regionale stedelijke luchthaven die vergelijkbaar is (qua structuur en ligging van de woonwijken tov banen) met Oostende, genieten de omwonenden van een veel beter gewaarborgde nachtrust. (Jet aircraft are banned 2359-0700 local time).

Bewegingen met toestellen met QC > 4 betalen er ís nachts tussen 23u00 en 07u00 een boete van 1500 euro.

(het QC systeem in Manston is wel anders dan in Oostende, het is een discreet systeem met een andere combinatie-formule voor de definiŽring van de QC-classificatie - QC 4 Manston is vergelijkbaar met Zaventem QC 2->4 en Oostende QC 25 ).

In Manston is RWY28 de preferentiŽle baan voor opstijgen, tot 5 knts staartwind! Zie...

 

 

 

free web tracker