Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

Aan de Vlaamse Ombudsdienst
TAV Dhr Chris Nestor
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

 

 

                                                                         

             AANGETEKEND

 

 

                                                                                  Oostende, 14 augustus 2006

 

 

 

Geachte heer,

 

 

 

Betreft:                  Klachtenbehandeling “Luchthaven Oostende-Brugge”

Uw ref:                   uw brief van 30 januari 2006 / 2005-0656-036

Onze brieven:        dd. 28 september en 23 november 2005

 

 

 

In een schrijven van 4 juli 2006 (zie bijlage 1) aan een omwonende van de luchthaven Oostende-Brugge meldt de ombudsman dat:


Om een vlotte klachtenbehandeling te verzekeren, deelt de algemeen directeur van de luchthaven, de heer Gino Vanspauwen, mij mee dat hij voortaan zelf zal optreden als klachtenbehandelaar.”

 

Even daarvoor, tijdens de vergadering van 5 mei 2006 van de de Overlegcommissie  Luchthaven Oostende (OLO), verklaart dezelfde algemeen directeur (zie uittreksel notulen, bijlage 2):

 

De heer Vanspauwen verklaart dat de Secretaris-Generaal van Mobiliteit en Openbare werken gevraagd werd om de klachten te behandelen. Wij kunnen moeilijk klachten behandelen die ons zelf aangaan. Volgens het klachtendecreet mag degene die de klacht behandeld niet betrokken zijn

 

Deze twee verklaringen zijn totaal tegenstrijdig. Kunt u ons hierover uitleg verschaffen?

 

Wij worden stilaan wanhopig daar we de indruk krijgen dat met de klachten van de omwonenden niet serieus rekening wordt gehouden:

- Federaal minister Renaat Landuyt heeft tot nu toe nooit geantwoord op onze brieven. Klachten hierover, bij de Federale Ombudsdienst, worden ook niet beantwoord!

- De Vlaamse Milieu-inspectie antwoordt niet op onze klachten, tenzij na uw tussenkomst.

- Belgocontrol weigert uitleg te geven over vliegprocedures c.q. klachten (tijdens OLO).

- De luchthavenexploitatie gaat straks over in handen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende. De voorzitter, de heer Johan Vande Lanotte, ontwijkt antwoorden op brieven in verband met klachten rond nachtvluchten.

 

Wij blijven dan ook verzoeken om een neutrale éénloket klachtendienst waar omwonenden op een eenvoudige manier, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd, terecht kunnen met meldingen en klachten. Een dienst waar de klager een gemotiveerd inhoudelijk antwoord krijgt op al zijn vragen en waar er een duidelijke registratie is. Een dienst die jaarverslagen, opvolging en genomen maatregelen transparant publiceert. Liefst binnen een goed geregeld wettelijk kader en voor alle omwonenden van Vlaamse regionale luchthavens op eenzelfde manier. Het kan toch niet zo zijn dat exploitanten van luchthavens zelf de klachtenspelregels gaan vastleggen/beheren van de met Vlaams geld gesubsidieerde havens.

 

Ook zouden wij graag een andere benadering en een minder enge definitie van het begrip “klacht” zien. Nu is die blijkbaar niet gelijk voor omwonenden van de diverse Belgische luchthavens.

 

Wij hopen zo spoedig mogelijk van u een antwoord te mogen ontvangen en danken u hiervoor bij voorbaat.

 

 

 

Hoogachtend,

 

Jacques Denecker

 

 

 

vzw WILOO

 

 

 

 

p.s.: deze brief werd reeds per e-mail verstuurd op 14 augustus  ’06