Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

VZW Wiloo

Kruidenstraat 19

8400 Oostende

tel.: 059-511119

wiloo.be

 

   

 

Aan de heer Johan Vande Lanotte
Voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende
Slijkenseweg 2, 8400 Oostende

 

 

 

Oostende 5 mei 2006

Geachte Heer,

Wij richten u heden deze brief als vzw WILOO.

In november vorig jaar tekende u als voorzitter van de AGHO, samen met de Stad Oostende en de Luchthaven Oostende-Brugge, een "memorandum of understanding" met de firma MK Airlines. Daarin staat: "all planned operations of MK Airlines are scheduled during day time and will not develop through night flights"

Tot onze spijt stellen wij vast dat amper een paar maanden na de ondertekening, de afspraken in het document niet worden nageleefd!

Voor het ganse jaar 2005 waren er op een totaal van 730 bewegingen met MKs B747-toestellen, 88 nachtbewegingen of 12%.

Voor de maand april 2006 waren er 17 MK-nachtbewegingen op een totaal van 66 of 26%. En op de vier MK-bewegingen gebeurt nu al s nachts en dit is helemaal in tegenspraak met de vooropgestelde intenties!

Zoals u weet liggen sommige woonwijken zeer dicht bij, of andere "zeer dicht bij en vlak onder", de start- en landingsbaan.

Duizenden mensen wonen en slapen in een gebied waar de piekgeluiden, veroorzaakt door de verouderde vrachttoestellen van MK Airlines (1), meer dan 100 dBa bedragen! Bijgevolg is elke nachtbeweging met een MK vrachttoestel er een teveel!

Wij wijzen graag op een studie van Prof Annemans (UGent) die aantoonde dat ook met moderne vliegtuigen, nachtvluchten op Oostende, een gevaar voor de volksgezondheid betekenen! In feite is een volledige sluiting van de luchthaven s nachts, voor alle toestellen, de enige waarborg voor de gezondheid van de omwonenden!

Als VZW, die de belangen en de gezondheid van meer dan duizend leden en sympathisanten verdedigt, zijn we zeer ontstemd over de evolutie van de nachtvluchten van MK Airlines op de luchthaven van Oostende-Brugge. Graag hadden we van u uitleg gekregen over de vastgestelde discrepantie tussen de door u ondertekende intentieverklaring en de waarnemingen met betrekking tot de toename van de nachtvluchten,

Hoogachtend

Jacques Denecker,

Voorzitter

(1) met een QC-waarde >12 en s nachts niet toegelaten in Zaventem en andere EU-luchthavens. Geregistreerd in Ghana! En met slechte veiligheidsreputatie