Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reden voor de klacht:

De omgekeerde wereld van de klachtenbehandelaar

"Niet de vervuiler is oorzaak of verantwoordelijk, of moet maatregelen nemen, of moet betalen, of moet gewoon stoppen met vervuilen... nee de oorzaak van de ellende ligt bij de "te schone lucht in Oostende"

Bovenstaand antwoord kreeg een mevrouw die klacht neerlegde tegen het lawaai en de stankvervuiling afkomstig van het 40-jarige stokoude vrachttoestel 9G-AXB dat zaterdag 9 februari 2008 omstreeks 16:30 uur boven zee opsteeg.
(veel jonger dan 25 jaar vliegen er trouwens niet op Oostende),

De klacht :
"Tijdens onze wandeling in de duinen van Raversijde omstreeks 16,30uur, werden we gestoord door een oorverdovend geluid. Deze was afkomstig van een laag over vliegend vliegtuig. Gedurende onze verdere wandeling werden wij een sterke geur van verbande kerosine waar. Deze geur bezorgde ons keel irritaties en een lichte hoofdpijn, waardoor we genoodzaakt werden onze wandeling te beëindigen Tijdens onze terugkeer (over dijk), werden we eveneens door andere wandelaars aangesproken over deze malaise."

Het officiële antwoord van de klachtenbehandelaar:
"
de geurwaarneming aan de kust wordt versterkt door de zuiverheid van de lucht waardoor men elke geurhinder onmiddellijk opmerkt. Zo zal een identieke geurbron bijvoorbeeld in Brussel, door de vervuiling die reeds door auto's en fabrieken veroorzaakt wordt, niet of nauwelijks opgemerkt worden.

In één van de geurstudies hebben de onderzoekers opgemerkt dat de uitlaatgassen van een auto die in een bos rijdt onmiddellijk als hinderlijk ervaren zullen worden terwijl de uitlaatgassen van dezelfde auto in de stad of in het gewone verkeer als "normaal" ervaren worden.

Een stevige wandeling aan de kust zal dus, ondanks de luchthaven, geen gezondheidsproblemen veroorzaken."

met andere woorden:
Het antwoord en de stelling van de klachtenbehandelaar (tevens luchthavenuitbater en aangesteld door de Vlaamse Regering) is "de wereld op zijn kop".

Omdat ergens de luchtkwaliteit goed is, is het probleem dan dat de vervuiling hierdoor opvalt…

Met andere woorden, laten we het afval in Oostende dan maar niet meer opruimen, wanneer iemand iets weggooit op straat valt het bijgevolg ook minder op!

Als we de redenering van de heer Gino Vanspauwen toepassen op Oostende dan moeten de straten er liefst zo vuil mogelijk bij liggen.

Hier zit de luchthavendirectie (en ook de minister?) dus mee in de maag: de mensen aan de kust hebben teveel schone lucht… Ze zitten niet met: wij mogen niet vervuilen,

Volgens de luchthavendirectie zal het probleem zich vanzelf oplossen wanneer er meer gevlogen wordt. De koppijn zal verdwijnen wanneer de neus zich kan wennen aan een 'normaal' stankniveau!

Waarvan akte!

p.s. : de lucht was die dag niet eens zo zuiver, de totale massa aan fijn stof bedroeg dan 50 µg/m3! (archief WILOO)

Misschien krijgen we straks, over een paar jaar (bij de geplande uitbreiding van de luchthavenactiviteiten), allemaal gratis een aspirine of een iets zwaardere (maar van fijner stof)  pil te slikken van de minister? Stay tuned!
 

 

 

Veel dagen met slechte luchtkwaliteit in Oostende!
(bron: IRCEL en eigen metingen)

Beweringen van luchthavendirectie kloppen dan ook niet

free web tracker