Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Perspotje "A la carte"

Wie de artikels in de lokale kranten "Het Laatste Nieuws", "Het Nieuwsblad" en "De Zeewacht"
over het publiek niet toegankelijke "REPLO - panelgesprek" van 4 september 06, naast elkaar legt, blijft in de grootste verwarring achter!

Zo leest men bijvoorbeeld:

In "De Zeewacht"

 

- dat er honderd aanwezigen waren? (we tellen er een vierendertigtal op de foto van HLN, incl. 5 journalisten)

- dat CV2 zich “duidelijk” distantieert van WILOO! (waarvan?)

- dat GROEN! staat voor het opdoeken van de luchthaven

- dat WILOO gewoon "zijn kat stuurt" (er wordt helemaal geen reden vermeld!)

 

In "Het Laatste Nieuws"

- dat alle grote partijen (ook GROEN! is hier blijkbaar een grote) op één lijn zitten. Ze stellen allen dat de luchthaven nog kan nog groeien… Als lezer van het artikel krijgt men de indruk dat er alleen nuanceverschillen zijn tussen de ‘grote’ partijen!
- Dat WILOO "zijn kat stuurt" (denigrerend en zonder de hoofdreden te vermelden, met name het niet-openbare karakter van de debatavond)

 

In "Het Nieuwsblad"

 

- een heel ander verhaal dan hierboven:

- hier zitten enkel alle "grote" politieke fracties op één lijn, en daar hoort GROEN! nu niet bij.

- een pleidooi voor een eventuele reconversie door GROEN! als het niet lukt met de luchtvaart.

- dat WILOO verstek liet gaan (eveneens geen opgave van reden)

 

 

Wie of wat moeten lezers besluiten wanneer ze in de Oostendse bibliotheek, deze drie kranten lezen?

WILOO blijft er bij dat de aanwezigheid op debatavonden met betrekking tot grote politieke thema's, aan de vooravond van belangrijke verkiezingen, zo open en transparant mogelijk moet zijn voor al wie uit eerste hand informatie zoekt.

Dat de lokale kranten dit niet hebben vermeld als de reden voor onze afwezigheid is van een zeer laag journalistiek niveau!

Wordt het ook niet tijd om wakker te worden, als men nu moet vaststellen dat de (uitverkoren) Oostendse Pers niet in staat is objectieve en eerlijke informatie te leveren. De noodzaak voor een echt "open" publiek debat is door het journalistieke  brokkenwerk bewezen!

Meer vragen:

- Was er ook nog andere, non “embedded” pers toegelaten? (niet leden van de Oostendse club bijv.?) M.a.w. was de avond open voor “alle” 'vrije' Pers?

- Waarom werd de hele avond ook niet aangekondigd op de website van REPLO?

- Moeten politiekers niet “tien keer nadenken” vooraleer ze aan een gesloten debatavond deelnemen.

- Kun je als democratisch kandidaat gemeenteraadslid meedoen aan dergelijke debatten wanneer het publiek arbitrair geweigerd wordt?

Wij dachten van niet, maar blijkbaar zijn wij de te mijden boeman voor de Oostendse politieke elite!

Een elite die schaamteloos  belangrijke principes, met het oog op publieke  transparantie, in de afvalemmer kiepert?

De vzw Replo heeft door haar  manier van organiseren alleen bijgedragen aan verwarring en daar is ze kennelijk fier op. Dit alles aan de vooravond van het feest van de democratie, namelijk de verkiezingen!

 

 

 

 

 

  de ware
 luchthavenstandpunten

van de partij GROEN!
 vind je gelukkig hier:

lees...

 

Daar heb je geen pers voor nodig!

 

 

WILOO zoekt
rechtstreekse info
op de websites van de
andere partijen
maar vindt deze
(voorlopig) niet!

 

Onze enquête brengt straks wel meer licht