Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

WILOO Luchthavenenquête Gemeenteraadsverkiezing 2006
 

 

 
 

 

Vraag 1      Kent u de 10 WILOO streefdoelen?  

 

u vindt ze hier...

 

Ja

Nee, helemaal niet

Gedeeltelijk

 

Commentaar of nuancering

 

 

 
 

 

 Vraag 1a   Persoonlijke initiatieven

 

 

 

- Heeft u in het verleden initiatieven met betrekking tot het luchthavendossier genomen in uw partij of in de gemeenteraad, of (via collega’s) in andere raden?. Zo ja welke? Omschrijf (vragen, voorstellen, acties…) Of bent u van plan om in de toekomst  initiatieven te (blijven) nemen. Zo ja welke? Omschrijf (vragen, voorstellen, acties…)

Ja (zie hieronder)

Nee

 

Persoonlijke initiatieven

   

 

 

 

 

 

Vraag 2     Verbod op nachtvluchten

 

 

 

WILOO ziet het zo: Naar aanleiding van ons beroep tegen de nieuwe milieuvergunning van de Oostendse luchthaven (thans bij de Raad van State, ten gronde) heeft WILOO professor Lieven Annemans van de Universiteit Gent gevraagd een simulatie te maken van de gezondheidskost van vijf nachtelijke landingen boven Oostende met moderne toestellen. Het resultaat verbijstert: 15 miljoen Euro gezondheidskost. (lees...) Mensen moeten 's nachts niet in hun slaap verstoord worden: niet tien, niet twee, niet één keer... Zolang de WGO normen in Vlaanderen niet gelden (zie vraag 4b) vraagt WILOO een totaal verbod op nachtvluchten.
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

 

 

 

 

 

 Vraag 3     Geen oude roetuitstotende toestellen!  

 

 

WILOO ziet het zo: Op Oostende opereren nog steeds zeer vervuilende  toestellen zoals de Antonov-12 (zie...), de DC-8 (zie...), de Hercules (zie...), de Nato AWACS (zie...). Het zijn echt vliegende schoorstenen, die hun roet boven Oostende sproeien! Ze moeten verboden worden.
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 4a     Dezelfde QC's als in Zaventem

 

 

 

WILOO ziet het zo: QC's (zie...) zijn een maat voor de geluidsproductie van een vliegtuig. In Zaventem gelden veel strengere regels dan in Oostende (zie...). Toestellen die veel lawaai produceren (zoals de B747's van MK Airlines) mogen daar s' nachts niet landen of opstijgen. In Oostende mag dit wel, nog tot 1 januari 2015. Toestellen die 's nachts in Brussel niet kunnen, moeten ook in Oostende geweerd worden!
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 4b     WGO - normen invoeren  

 

 

WILOO ziet het zo: Vlaanderen heeft nog steeds geen normen voor piekgeluiden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel! De WGO (Wereld Gezondheids Organisatie) schrijft normen voor met betrekking tot geluid in slaapkamers, zie... WILOO wil dat Vlaanderen deze normen overneemt, en alle burgers recht op een gezonde slaap krijgen!
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 5     Dagvluchten (> 6 ton) beperken (geen snelweg boven Oostende)  

 

 

Opmerking: Indien u kiest voor een beperking van de dagvluchten met grote toestellen (> 6 ton), geef dan in het commentaarveld een maximum frequentie op voor het overvliegen van de stad, bijv.:
- om de 5, 10, 20 minuten?
- om het halfuur?
- om het uur, om de twee uur?
- ...
 

Akkoord, beperken tot... zie mijn commentaar

Niet akkoord (onbeperkt)

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 6     Startbaan halveren -> WUG's volledig benutten

 

 

 

WILOO ziet het zo: Stad en luchthaven, door de extreme nabijheid, beklemmen elkaars mogelijkheden. Een vrachtluchthaven uitbouwen, die slechts zeer minimaal benut kan worden, is weggegooid belastingsgeld. keuzes dwingen zich op! Een halve stad afbreken, zoals in Luik, en huizen isoleren (en voorzien van luchtverversers)  (één miljard Euro) is voor WILOO geen optie. Wij geven voorrang aan de stad. Vlaanderen moet elders ruimte voor vracht zoeken! Wij kiezen voor een reconversie naar een kleine toerismeluchthaven met af en toe wat charters. Een halve startbaan (1,6 km) volstaat!
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 7     Ook een luchtkwaliteitsmeetnet

 

 

 

Meer uitleg waarom, zie...
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 8     Bufferzones (eventueel park) aanleggen  

 

 

WILOO ziet het zo: lees onze persnota...
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 9a     Met grote vliegtuigen zoveel mogelijk boven zee

 

 

 

WILOO ziet het zo: Er wordt nog steeds geen verplichting opgelegd (door Belgocontrol) om zoveel mogelijk met grote toestellen boven zee te landen of op te stijgen. Ook niet na de ingebruikname van het nieuwe ILS-08, een navigatiehulpmiddel dat een fortuin heeft gekost, en hiervoor was bedoeld. Piloten kiezen nog steeds vrij hun baan, ook wanneer de weersomstandigheden de zeekant toelaten. Piloten moeten gedwongen worden respect te hebben voor onze stad!
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 9b     Sportvliegerij boven woonzones verbieden  

 

 

WILOO ziet het zo:Op zondag je gras afmaaien door middel van een grasmachine met benzinemotortje mag niet! Sportvliegers daarentegen mogen de weekendrust van duizenden stedelingen verknallen met hun soms zeer lawaaierige (oude) knetter- en ronkbakken. Nochtans hebben ze slechts een kleine baan nodig en kunnen ze makkelijk elk overvliegen van woonzones vermijden. WILOO wil hierover praten met de sport- en scholingsclubs. Ontspanning van de enen mag ontspanning van de anderen niet onnodig beletten. Doel: weekendrust!
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 9c    Helikopters boven woonzones verbieden  

 

 

WILOO ziet het zo: Helikopters kunnen makkelijk woonzones vermijden. Sommigen doen dit nu al vrijwillig 's nachts. WILOO vraagt dat alle helikopters, 's nachts en tijdens de dag, de woonzones vermijden. Wij willen hierover praten met alle betrokkenen! Jammer genoeg is Belgocontrol niet happig! Helikopters moeten boven onbewoonde zones geleid worden! (uitgezonderd nood- en reddingsvluchten)
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 Vraag 10     Oefenvluchten verbieden  

 

 

WILOO ziet het zo: Oefenvluchten zorgen voor veel overlast. Stad Oostende, de Oostendse milieuraad en vzw WILOO zijn voor een zeer sterke beperking, lees...
 

Akkoord

Niet akkoord

Gedeeltelijk, zie mijn commentaar of nuanceringen

 

Commentaar of nuancering

   

 

 

 

 

 

 

 

 Personalia     Ik vul deze enquête in als:  

   

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2006

Partijwoordvoerder (antwoorden zijn partijstandpunten)

 

Naam
Voornaam
Adres
Woonplaats
Partij
e-mail
Na versturen van het formulier ontvangt u een mail van ons ter controle