Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

VZW Wiloo                                                                

Kruidenstraat 19

8400 Oostende

tel.: 059-511119

wiloo.be

 

AANGETEKEND                                             

                                                            Aan de Federale Minister van Mobiliteit,

                                                            de heer Renaat Landuyt,

                                                            Brederodestraat 9
                                                            B-1000 Brussel

                                                                                 

 

                                                                                                          Oostende 27 maart 2006
 
Geachte Heer Minister,

 

Wij richten u heden deze brief als vzw WILOO.

 

De vzw WILOO, die de belangen behartigt van de omwonenden rond de luchthaven van Oostende, wil met dit schrijven klacht neer leggen tegen de landing op zaterdag 25 maart 2006 op de luchthaven van Oostende van een vliegtuig van de Swazilandse maatschappij “African International Airways”. Het toestel, een DC-8 met kenteken ZS-OZV,  landde om 11u54 lokale tijd met vluchtnummer AIN951. Volgens een zwarte lijst, opgesteld door de Europese Commissie en in voege getreden op vrijdag 24 maart 06, krijgen alle toestellen van alle “Air Carriers” uit Swaziland een Europees vliegverbod, zie: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_084/l_08420060323en00140028.pdf
punt (91) en (92). Uitzonderingen voor bepaalde toestellen van deze Air Carriers worden niet expliciet vermeld en zijn dus ook niet toegestaan. Wij wensen dan ook klacht in te dienen tegen de aanwezigheid van dit toestel op de Oostendse luchthaven en vragen de toepassing van de EU regels.

 

 

 

Met de meeste hoogachting,

 

 

  

 

Namens vzw WILOO

 

 

 

 

Jacques Denecker,

Voorzitter

 

 

 


ZS-OZV zondag 26-mar-06 EBOS