Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

BBB-veranderingsproject

mobiliteit

 

 

algemeen beleidsdocument met betrekking tot overgang naar EVA structuur

 

 

algemene vragen in het Vlaams parlement met betrekking tot  EVA's

lees...

Wordt Ostend Airport een EVA?

versie vrijdag  16-sept-05

 

E-mail Verkeer (antwoorden  Vlaamse overheid)

 

Van: VAN HOOF, Suzanna [mailto:suzanne.vanhoof@lin.vlaanderen.be]
Verzonden: vrijdag 16 september 2005 15:21
Aan: jacques.denecker@wiloo.be Onderwerp: [Fwd: luchthaven Oostende een EVA? stand van zaken?]

Geachte heer Denecker,

Mijn excuus voor een wat laat antwoord. Op dit ogenblik wordt aangenomen dat de luchthavens DAB's blijven die binnen het departement gesitueerd worden, zij het dan dat de algemeen directeurs rechtstreeks aan de minister verantwoording verschuldigd zijn.

vriendelijke groet Suzan Van Hoof tel: 02-553 71 04

 

 

 

 

Van: Claeys, Johan [johan.claeys@coo.vlaanderen.be]

Aan: WILOO

Verzonden: do 19/02/2004 12:35

Onderwerp: luchthaven van Oostende

Geachte,

Ik heb uw tweede mail doorgestuurd naar de veranderingsmanager van het beleidsdomein Mobiliteit. Hij laat mij het volgende weten:
In het raam van de bestuurlijke reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat worden verschillende pistes m.b.t. het toekomstige bestuurlijke statuut van de luchthaven bekeken. Tot op heden is hierin nog geen beslissing genomen.
Voorlopig wordt hierover ook niet meer gezegd.

Met vriendelijke groet,

Johan Claeys (*)
Communicatie BBB
 
 

---------------------------

 

eerste e-mail met WILOO vragen aan overheid

Van: Jacques Denecker [jacques.denecker@skynet.be]

Verzonden: dinsdag 10 februari 2004 23:22

Aan: 'Claeys, Johan'

CC: Onderwerp: RE: Statuut luchthaven Oostende

 

Geachte Heer,

  

Bedankt voor uw snelle reactie,

 

Het proces zit blijkbaar nog in de startblokken. Hoe lang kan de procedure duren?

 

Ik zal met aandacht jullie website volgen,

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/

new/Ambtenaar/13%20Beleidsdomeinen/Mobiliteit/index.htm

 

Daar is, tot nu toe, de luchthaven als potentiële ‘EVA’ niet te vinden?

 

Kunt U mij iets zeggen over de motivatie om van de Oostendse Luchthaven een EVA te maken?

 

Wie zijn de initiatiefnemers c.q. drijvende krachten?, de overheid of het nieuw management? 

 

De luchthaven van Oostende heeft de laatste 20 jaar nooit aan eender welke groeiverwachting voldaan. Dit ondanks de vele miljarden die werden geïnvesteerd.

 

Privé investeerders hadden geen interesse voor de privatisering. Zelfs Ryanair hield het niet vol. Kortom er is geen markt, geen behoefte! Verder hypothekeert de luchthaven de hele regio met betrekking tot duurzame energiewinning! Nergens kan nog een windmolen gebouwd worden; op geen enkel industrie terrein in de buurt! En juist daar is wel een grote behoefte aan.

 

Kan, rekening houden met het hierboven geschetste luchthavenprofiel, de eventuele nieuwe EVA structuur wel een meerwaarde creëren? (voor de Vlaamse belastingbetaler). Dit is toch een hoofdvoorwaarde voor oprichting van dergelijke constructie. Wie zal opdraaien voor de toekomstige investeringen onder de EVA structuur. Het kan toch niet zo zijn dat de overheid aan de privé straks een beschutte werk(gewin)plaats cadeau geeft?

 

Indien ik de onderstaande Vlaamse beleidsnota goed begrijp, (die ik ook op jullie website vond), is het enige logische besluit dan niet, dat niet de ‘EVA’ maar de sluiting moet overwogen worden.

 

Alle indicatoren wijzen daar op!

 

Graag wat meer informatie. Hartelijk dank

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker

www.wiloo.be

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Claeys, Johan [mailto:johan.claeys@coo.vlaanderen.be]

Verzonden: dinsdag 10 februari 2004 9:32

Aan: Jacques Denecker

Onderwerp: Re: Statuut luchthaven Oostende

 

Geachte heer,

 

De veranderingsmanager voor het beleidsdomein Mobiliteit heeft recent wel een voorstel in die zin geformuleerd, maar vooraleer de luchthaven een extern verzelfstandigd agentschap is, moeten verscheidene stappen worden doorlopen. Allereerst principiële goedkeuring door de Vlaamse regering en advies van een aantal organen (onder andere de Raad van State). Daarna een definitieve goedkeuring. Omdat dergelijke vorm van verzelfstandiging een eigen rechtspersoonlijkheid voor de luchthaven impliceert, moet er daarna een door het Vlaams Parlement aangenomen oprichtingsdecreet zijn. Die procedure neemt enkele maanden tijd. Van zodra de Vlaamse regering een eerste principiële goedkeuring gegeven heeft aan de oprichting van het verzelfstandigd agentschap Luchthaven Oostende, zal dat agentschap mee in de voortgangstabellen worden opgenomen. Voorlopig is nog geen beslissing van de Vlaamse regering bekend.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Claeys

Communicatie BBB

 

Jacques Denecker schreef:

 

Geachte Heer,

 

Op de website van de Vlaamse Overheid vind ik nergens informatie over het statuut van de Oostendse luchthaven?

 

In de ‘stand van zaken file’ van de pagina http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/

new/Ambtenaar/Organisatie/index.htm

vind ik wel een overzicht maar daar is de Oostendse luchthaven niet als EVA te vinden?

 

Via de pers vernam ik dat Ostend Airport wel een EVA is geworden? Kunt u een woordje uitleg geven of vertellen waar ik meer vind over het statuut van de luchthaven?

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker

www.wiloo.be

 

 

 

 

 

 

Voortgangsinfo oprichting van de EVA agentschappen

lees het pdf document

De luchthaven wordt in de voortgangstabellen niet eens opgenomen !

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene info over Verzelfstandigde
Overheidsbedrijven,
 lees