Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 16 april 2007

 

Mededeling aan de Pers

 

 

"KB korte vluchten op de lange baan"

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 21 november 2006 kondigde federaal Minister voor Mobiliteit de heer Renaat Landuyt, een KB “Verbod op Korte Vluchten minder dan 150 km” aan (1).

Nadat WILOO aanvankelijk gecharmeerd was door de intentie waren we nadien ontgoocheld door de reële inhoud van het ontwerp, (zie onze persnota van 30 november 2).

Meer dan vier maanden na de aankondiging en na het verstrijken van de beloofde datum van publicatie moeten we nu helaas ook vaststellen dat er, ook al gaf de Europese commissie een positief advies, van het KB helemaal niets in huis komt.

Uit goede bron vernemen we dat het ontwerp een stille dood is gestorven en dat de minister zijn beloftes niet kan (of wil) waarmaken. Ondanks het feit dat het ontwerp enkel zou slaan op vluchten binnen België van minder dan 150 km, en bijgevolg in de praktijk “een minimale druppel op een hete plaat” zou betekenen, slaagt de minister er niet in om zijn KB er door te krijgen. Dit is bijna symbolisch voor een paarse regering van “veel geblaat en weinig wol”.

Terwijl het leefmilieu kreunt in duizend talen mag er in ons land duidelijk niet aan de heilige koe van de luchtvaart geraakt worden.

Terwijl omringende landen een begin maken van allerlei maatregelen (Nederland kent een interne kerosinetaks!) bengelt België zodoende blijvend aan de staart van het EU peloton op gebied van milieumaatregelen ten opzichte van de luchtvaart! Dat een SP minister, die zich nochtans een groen jasje aankleedt, er niet in slaagt om een dergelijk zwak ontwerp te realiseren is des te schrijnender!

Groot slachtoffer van dit alles zijn uiteraard het milieu en de omwonenden van de luchthavens. Recente studies tonen aan dat vrachtvervoer met vliegtuigen 100 maal schadelijker is voor het milieu dan vervoer per schip, en dat een modern passagierstoestel in vergelijking met een hogesnelheidstrein tien maal schadelijker is op de korte afstand. (zie 1 2 3 )

In Oostende noteerden we de afgelopen zes maanden nog steeds veel heen en weer gevlieg op de korte afstand met passagiers en vrachttoestellen! Op 300 km waren er zo’n 358 bewegingen waarbij bijna de helft met vrachtvliegtuigen. Zie hiervoor onze pagina http://www.wiloo.be/korteafstandsvluchten.htm op de wiloo website.

Dat de federale regering en speciaal minister Landuyt hier niets wil aan doen is opnieuw tekenend voor deze regering van “veel milieugeblaat maar weinig broeikaswol”

 

 

 

m.vr.gr,

Jacques Denecker

vzw WILOO