Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                27 oktober 2006

 

Mededeling aan de Pers

"WILOO vraagt onderzoek noodlanding MK Airlines op Oostendse Luchthaven"

Op donderdag 26 oktober 2006 heeft een B-747 vrachttoestel van MK Airlines kort na het opstijgen in Oostende een noodlanding moeten maken wegens irriterend gas in de cockpit. Voorafgaand aan de noodlanding werden duizenden liters kerosine voor de kust van Middelkerke in zee geloosd (1).

Gewoon een 'lekkend vaatje' en geen vuiltje aan de lucht, zo klonk het bij de luchthavendirectie! Even 100.000 liter kerosine lozen, en volgende keer beter.

Zo simpel is het volgens WILOO niet. Het is duidelijk dat hier ernstige fouten werden gemaakt bij het beladen. Lekkende vaten zijn geen normale toestanden! In de luchtvaart zijn duidelijk regels voor het vervoer van chemische producten.

Losrakende vaten, beschadiging van containers en vrijkomen van gassen zijn namelijk "ernstige zaken" Ze kunnen het leven van de piloten, de veiligheid van het toestel en zodoende de veiligheid van duizenden omwonenden ernstig in gevaar brengen. Bij start van een B-747 vrachtvliegtuig, zoals hier het geval was, is bovendien ook nog eens honderdduizend liter kerosine aan boord!

WILOO zal dan ook de verantwoordelijken voor dit zware incident om uitleg vragen. Wij vragen een "ernstig" onderzoek en een duidelijk antwoord op wat er fout is gegaan. Was het lekkend product op reglementaire manier verpakt en gelabeld. Betrof het een vergund toegelaten product, voorzien van de nodige documenten? Waren de beladers voldoende opgeleid en vertrouwd om met het product om te gaan? Wordt op dit alles regelmatig controle uitgeoefend. Werd het toestel na het incident volledig en grondig gecontroleerd?.. enz...

Via onze advocaat bekijkt WILOO momenteel wie allemaal verantwoordelijk is. Wij zullen ook leden van het Vlaams parlement verzoeken om de verantwoordelijke minister te interpelleren.

Helaas moeten we nog steeds vaststellen dat de bevoegdheden rond uitbating en controle op de luchthaven in handen liggen van hetzelfde ministerie. Dit heet belangenvermenging. Of de volledige waarheid dan ook grondig zal onderzocht worden (en naar boven komen) is dan ook een open vraag!

 

Voor de vzw WILOO
Jacques Denecker

Voorzitter

(1) ook dit zal wellicht als een kleinigheidje worden afgedaan, terwijl er in werkelijkheid misschien wel 100.000 (honderdduizend) liter kerosine boven zee werd gedumpt! Zoals steeds klinkt het dan: "er was voor de bevolking en het milieu geen gevaar"; De kerosine verdwijnt op miraculeuze manier van de planeet. 

In de luchtvaart... betaalt de vervuiler namelijk NIETS:
 
- hij mag vliegen zonder taksen op de brandstof,
 - hij mag CO2, NOx-en, fijnstof uitstoten... ŕ volonté,
 - hij mag kerosine lozen boven zee...