Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 29 maart 2007

 

Mededeling aan de Pers

 

 

"Oostende kleurt bloedrood van het fijnstof"

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Sedert een aantal maanden beschikt vzw WILOO over een fijnstofmeettoestel, waarmee we uitstootprofielen van vliegtuigen proberen in kaart te brengen.

De laatste dagen stellen we ook vast dat onze stad (en heel West-Vlaanderen volgens IRCEL, www.ircel.be) kreunt onder het fijnstof.

Zover wij kunnen meten zijn de concentraties (totale massa) nu al dagenlang hoger dan de 70 g/m3, wat aanleiding zou moeten geven tot een alarm.

Vermits er voor zon alarm echter in heel Vlaanderen een gemiddelde waarde van de metingen (van alle meetposten) van 70 g/m3 gedurende twee dagen moet zijn, is er momenteel geen officieel alarm.

Wij vinden dit jammer. In Oostende raden we dan ook iedereen aan om vandaag geen zware inspanningen te doen, de auto (en moest het kunnen het vliegtuig) te laten staan, en binnen te blijven.

Zeker mensen met een zwakke gezondheid wachten beter tot de lucht wat opgeklaard is. We hopen dat dit spoedig zal gebeuren.

Oostende is blijkbaar ook de plaats waar, volgende informatie uit de grafieken van IRCEL, steeds de grootste concentraties aan fijnstof aan de kust worden gemeten.

 

 

m.vr.gr,

Jacques Denecker

vzw WILOO