Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                29 november 2006

 

Mededeling aan de Pers

"Parlementaire antwoorden minister Kris Peeters over korteafstandsvluchten pure demagogie"

 

WILOO zwaar ontgoocheld

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Gisteren kwamen de korteafstandsvluchten op Vlaamse regionale luchthavens en “het ontwerp van KB van federaal minister Renaat Landuyt” aan bod tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Lees…  

 

De argumenten waarmee minister Peeters de korteafstandsvluchten probeert te verdedigen  zijn niet enkel hilarisch maar ook puur demagogisch. De minister koos duidelijk voor de luchtvaart en in geen enkel mate voor Kyoto, energiebesparing of gewoon “het leefmilieu”.

 

Minister Peeters zei gistermiddag dat er bij afschaf van korteafstandsvluchten twee vliegtuigen moeten ingezet worden in plaats van één, en gaf volgend voorbeeld:

 “Het gaat bijvoorbeeld ook over het voorval waar mijn federale collega Antoine over heeft gesproken, namelijk Casablanca-Charleroi, Charleroi-Luik en Luik-Casablanca. De vraag is of er twee vliegtuigen of één volledig bezet vliegtuig moeten vliegen naar Casablanca”.

Dit argument van de minister is gewoon belachelijk. Passagiers kunnen gewoon met de bus naar één luchthaven gebracht worden om het vliegtuig volledig te vullen! Niemand denkt er aan twee halfvolle vliegtuigen te laten vertrekken!

 

In zijn ‘betoog’ vermeed de minister ook elke verwijzing naar de luchthaven Oostende-Brugge, waar een stijgend aantal korte afstandsvluchten met zware vrachtvliegtuigen wordt genoteerd! Tussen 1 oktober 05 en 31 september 06 waren er maar liefst 653 bewegingen van minder dan 500 km. Op minder dan 150 km waren er in die periode 161 bewegingen waarvan bijna de helft met zeer zware vrachttoestellen!

- De kortste afstand met passagiers was naar Rijsel 70 km! Er waren 30 zulke bewegingen.
- De kortste afstand met vracht was naar Manston 105 km, met B747 (350 ton!) en A300. Er waren 60 dergelijke bewegingen.

Wiloo vraagt een stop op korteafstandsvluchten korter dan 500 km met toestellen > dan 6 ton MTOW. Dit betekent geen enkel probleem voor sportvliegers “general aviation”, kleine lestoestellen en zakenvliegtuigen, de firma Noordzee helikopters (ziekenvervoer, orgaantransport, beloodsing) enz… Deze toestellen wegen minder dan 6 ton.


Ons volledige dossier vindt u op www.wiloo.be/korteafstandsvluchten.htm
Hier vindt u een wetenschappelijke studie die bewijst dat korte afstandsvluchten nefast zijn voor het brandstofverbruik c.q. het leefmilieu.

 

Wiloo is zwaar ontgoocheld in minister Kris Peeters. Gisteren duidelijk een minister van economie, en niet een minister van leefmilieu!

Onze enige hoop ligt nu bij federaal minister Renaat Landuyt en zijn nieuw KB, zie onze vorig persbericht.

 

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker