Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                2 oktober 2006

 

Mededeling aan de Pers

"WILOO bezorgd over voortdurende pogingen om met luchtvracht Canadese vistransporten op te starten"

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vandaag en morgen is de Canadese visserijminister op studiereis in Oostende. Terzelfder tijd wordt ook opnieuw geprobeerd om structureel met luchttransport meer vis en schelpdieren naar Oostende aan te vliegen. Dit alles betekent voor de omwonenden een grote kans op toename van lawaai- en stankhinder en groeiende onveiligheid. Vooral indien dit ’s nachts en door middel van verouderde vliegtuigen zal gebeuren.

WILOO betreurt dat schepen voor Leefmilieu Yves Miroir niet gaat voor een “volle zee” en “lege vliegtuigen”. De Canadezen hebben ons geleerd hoe je een oceaan moet leegvissen! Binnenkort is ook de Noordzee leeggevist (1). Voor de vangst van elke kg platvis is 4 liter brandstof nodig! Straks wordt ook voor de transport van één kg mosselen, 2 liter kerosine verstookt. Wij vinden het dan ook zeer betreurenswaardig dat zoveel initiatieven gaan naar een milieuonvriendelijk en zwaar gesubsidieerd (2) luchttransport terwijl de promotie van ecologisch verantwoorde visserij en visconsumptie totaal verwaarloosd wordt. Recent verschenen talrijke alarmkreten in verband met de overbevissing van de Noordzee.

Wordt het niet hoog tijd om te zorgen voor duurzame visserij en duurzame consumptie? Wij vragen dan ook dat schepen Miroir een publieke, stedelijke dienst, “Duurzame Visconsumpte Promotie” zou oprichten ten voordele van het milieu in de Noordzee en de visserij op lange termijn en niet langer gaat voor korte termijn belangen en winstmaximalisatie van een kleine groep privé-partners in zijn autonoom gemeentebedrijf Vismijn Oostende.

 

voor de vzw WILOO
Jacques Denecker

voorzitter

 

 

 (1)

 

Europeanen moeten minder vis eten

 

(Belga) Een groot deel van de vis die in Europa wordt verkocht, is het product van illegale of destructieve visvangst. Dat zegt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een rapport. WWF spoort de Europeanen aan dringend minder vis te eten.

Vooral schol en tong zijn vissoorten die op een onaanvaardbare manier worden gevangen, zegt het WWF. Tot 80 procent van de gevangen vissen in de Noordzee worden, dood of stervend, overboord gegooid omdat ze te klein zijn. Voor 450 gram tong wordt 7 kilo zeeleven gedood. Ook vissers die op zwaardvis azen, maken veel slachtoffers. Voor elke zwaardvis die gevangen wordt, sterven 2 haaien. Marokkaanse vissers maken gebruik van verboden drijfnetten, wat het leven kost aan 100.000 haaien per jaar. Ook de vissers in Frankrijk, Italië en Turkije gebruiken de verboden netten. De typisch Britse fish and chips worden gemaakt met de meest overbeviste soort, kabeljauw. In de laatste 30 jaar liep de vangst wereldwijd terug met 70 procent. Als het bestand aan deze snelheid blijft dalen, staat er binnen 15 jaar geen Atlantische kabeljauw meer op het menu. Een ander probleem zijn de illegale vissers. (svr)

 

 

(2) luchtvaart betaalt geen taks op brandstof en valt buiten de kyoto CO2-afspraken