Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO-persbericht

 

30 augustus 2005

De vzw WILOO (Werkgroep omtrent de Impact van de luchthaven van Oostende op haar Omgeving) heeft met enige verbazing en terughoudendheid kennis genomen van de zwarte lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen die minister van Mobiliteit Landuyt op 29/08 heeft uitgebracht.

De lijst beperkt zich - naar verluidt - uitdrukkelijk tot 9 cargomaatschappijen.

Het zijn allen oude bekenden, maar WILOO heeft daarbij enkele serieuse bedenkingen:

Op de lijst staan twee maatschappijen, die sinds jaren werden opgedoekt (Central Air Express en Int’l Air Tours) en één maatschappij, die onder de vermelde benaming niet eens bestaat.  Africa Linesmet name, is een nepbetiteling waarachter Jean-Pierre Bemba, één van de Kongolese vice-presidenten, schuilgaat als privaat eigenaar van een oud vrachttoestel, dat enkele jaren terug het nieuws haalde met twee opeenvolgende noodlandingen in Oostende en Reims.

De indruk is stellig, dat er overhaast en onbezonnen werk werd afgeleverd in een Europese wedloop om als eerste met een zwarte lijst uit te pakken.

Waarom de Libische cargomaatschappij ter informatie voor andere EU-landen niet wordt vermeld onder haar gebruikelijke naam “Libyan Arab Cargo”, is al even bedenkelijk.

Het wijst kennelijk op ‘economische gevoeligheden’ die onze minister liever uit de weg gaat.

Gelijkaardige gevoeligheden en een grotere kans op een diplomatieke rel zijn ook de reden, waarom de minister opzettelijk passagiersluchtverkeer ontziet, met in het achterhoofd het geschil tussen het Turkse Onur Air en de Nederlandse overheid.

Economische belangen en goede diplomatieke betrekkingen lijken eens te meer te primeren op de veiligheid van ’s lands onderdanen.

Passagiers - die toch de eersten in lijn hoeven te zijn om over onveilige luchtvaartmaatschappijen te worden ingelicht - blijven op hun honger zitten.

Waarom bvb. Onur Air niet werd opgenomen op de zwarte lijst, is WILOO een raadsel, terwijl onze minister in een gesprek met een Franstalig weekblad erkende dat hij Nederland en Duitsland beter was gevolgd toen deze landen Onur onlangs nog een vliegverbod oplegden.

De lijst van de zes daadwerkelijk bestaande cargomaatschappijen is ruim onvoldoende.

Er werden geen lessen getrokken uit reeds bestaande zwarte lijsten, ondermeer de lijst die in de Verenigde Staten wordt gehanteerd.

De Amerikaanse ‘blacklist’ somt de landen op, die wegens onvermogen of corruptie van hun respectievelijke administraties geen garantie kunnen bieden om een sluitend luchtwaardigheidsattest af te leveren. Zo worden ondermeer vliegtuigen die geregistreerd staan in Bulgarije en in Ghana niet in de USA toegelaten. Toch landen in Oostende quasi dagelijks Bulgaarse en Ghanese vliegtuigen.

Het lijkt WILOO absurd, het Amerikaanse oordeel over dergelijke toestellen, gebaseerd overigens op de internationale ICAO-veiligheidsnormen, te negeren.

Eén van deze cargomaatschappijen, geregistreerd in Ghana en waarvan dagelijks vliegtuigen op Oostende landen, heeft sinds haar oprichting 15 jaren geleden op een maximale vlootbezetting van 12 toestellen vier vliegtuigen zien neerstorten omwille van technische mankementen !!!

Het lijkt erop, dat de Belgische overheid ondanks de talrijke waarschuwingen van WILOO pas zal ingrijpen met degelijke verordeningen, nadat een fatale crash op haar grondgebied zal zijn gebeurd. Er moet in dit land eerst bloed vloeien.

 

Voor WILOO vzw

Luc Daivier

Voorzitter

0474/803462