Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 6 februari 2007

 

Mededeling aan de Pers

 

 

 

"Belofte MK Airlines om met modernere vrachttoestellen te gaan vliegen gaat niet door"

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

MK Airlines, de hoofdklant van de Oostendse luchthaven, sloot meer dan een jaar terug een intentieverklaring met de stad Oostende, het AGHO (1) van Johan Vande Lanotte en de DAB luchthaven (2). Zie hiervoor http://www.wiloo.be/memorandum_en.pdf   In dit “memorandum of understanding” belooft MK Airlines vanaf 2007 zijn oudere vrachttoestellen te vervangen door de aanschaf van moderne B-747’s versie 400. Nu blijkt echter dat MK Airlines helemaal niet van plan is om (mindere oude) vrachtvliegtuigen aan te kopen. De firma sloot onlangs een contract van 60 miljoen Euro met de firma Pratt & Whitney voor een upgrade van 36 motoren (9 vliegtuigen) van hun huidige, meer dan 25 jaar oude, toestellen versie 200! De beloftes uit het convenant worden hiermee nogmaals ontkracht. De reden voor het motorencontract met P&W luidt:  “to Reduce Cost of Ownership and Keep the Fleets Flying”. (3) Dit is blijkbaar per saldo goedkoper dan de aankoop van nieuwere toestellen.

Naast het verloochenen van de belofte tot moderniseren van de vloot willen we er aan herinneren dat in het “memorandum” ook leugenachtige vrachtcijfers stonden op het moment van ondertekening (4). Ook houdt MK Airlines zich niet aan de belofte met betrekking tot de geplande vermindering en afschaf van hun nachtvluchten (in 2006 was er een absolute en relatieve stijging ten opzichte van MK’s nachtbewegingen een jaar eerder).

Het memorandum is volgens WILOO dan ook een echte fabeltjeskrant! WILOO vraagt zich af waarvoor deze intentie verklaring moest dienen? Was het de bedoeling om de Oostendse gemeenteraad, de Oostendenaar en de Vlaamse belastingbetaler te misleiden? en zo in 2007 de weg vrij te maken voor een investering van zo’n 22 miljoen euro belastingsgeld in de Oostendse luchthaveninfrastructuur en werkingskosten!

 

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker