Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                11 december 2007
 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

"Overtredingen milieuvergunning luchthaven Oostende-Brugge (bijna) gelegaliseerd”

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Uit goede bron vernemen we dat de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen reeds op 29 november 2007 de milieuvergunningsvoorwaarden voor de luchthaven Oostende-Brugge met betrekking tot de toegelaten individuele geluidspiekniveaus van vliegtuigen (QC’s) heeft gewijzigd. De wijzigingsaanvraag kwam er omdat de vzw WILOO tegen de uitbater een zaak had aangespannen wegens overtreding van… precies, jawel, diezelfde “QC-regels”. 

Door niet te wachten op de uitspraak, wat makkelijk nog een maand had gekund, betoonde de deputatie weinig respect voor de rechter in kort geding te Brugge. Die heeft op 5 december 2007 namelijk de stelling van WILOO volledig gevolgd en een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan het Vlaamse Gewest voor elk vliegtuig dat de geluidsnormen overschrijdt. De uitbater van de Oostendse luchthaven kreeg drie maanden tijd om maatregelen te nemen. 

Niet alleen betoont de West-Vlaamse deputatie met haar snelle beslissing van 29 november 2007 weinig respect voor de rechtbank, in feite koos ze voor een snelle legalisering van de vastgestelde overtredingen. Wat blijkbaar telde was dat oude lawaaierige vliegtuigen, die nergens nog ’s nachts welkom zijn, op de Oostendse luchthaven kunnen blijven vliegen! Voorwaar geen voorbeeld van goed bestuur. Het getuigt ook van weinig respect voor de omwonenden. Die werden in de hele procedure ook niet gehoord. 

Merkwaardig is tevens dat de stad Oostende de aanvraag tot wijziging van de “QC-regels” gunstig heeft geadviseerd, en zodoende blijkbaar eveneens lak heeft aan de nachtrust van een grote Oostendse minderheid! 

vzw WILOO kan hier uiteraard niet om lachen. Ook in een vorige zaak uit 2003, toen even duidelijke overtredingen aan de orde waren, heeft de overheid de spelregels al vliegend gewijzigd. Als gewone burger staat men blijkbaar machteloos tegen dit (nachtelijke) geweldsmonopolie!

Toch kan het nog spannend worden. De vzw WILOO zal zeker beroep aantekenen tegen de beslissing van de West-Vlaamse deputatie en dit bij de bevoegde minister voor leefmilieu, mevrouw Hilde Crevits (CD&V) (1). Dit beroep is trouwens opschortend. De minister heeft dan twee maanden tijd om te beslissen.

De beslissing van de deputatie zal aangekondigd worden op het stadhuis van Oostende vanaf 17 december 2007 tot 16 januari 2008. Omwonenden die, net als WILOO eveneens beroep willen aantekenen, kunnen dat vanaf 18 tot en met 28 december 2007!

 

(1) Jammer genoeg ook voogdijminister met betrekking tot de uitbating van de luchthaven!

 

 

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker

 

vzw WILOO

 

Zie ook persnota 2 september 2007, lees...