Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 14 juni 2007

 

Mededeling aan de Pers

 

 

 

"Toekomstkansen vrachtluchthaven met een stevige korrel zout te nemen"

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Naar aanleiding van de verklaring “Luchthaven in lokale handen houden” (1) van de heer Johan Vande Lanotte, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) en kandidaat uitbater van de Oostendse luchthaven, willen wij graag een en ander opmerken over de kansen die door Johan Vande Lanotte naar voor worden geschoven wanneer de luchthaven straks geprivatiseerd wordt.

 

Abstractie gemaakt van hoe ethisch het is betrokken te zijn in een grootschalige import van bloemen en groenten voor de Engelse verwende consument en de schade voor de kleine boer in Afrika, willen wij toch het volgende bijlichten:

 

- De jaarbalansen van de Oostendse luchthaven zijn incorrect, en het recent door minister Kris Peeters gelanceerde businessplan is een lachertje van drie A4-tjes!  Dit blijkt uit een interpellatie van woensdag 14 maart 2007 van Vlaams Volksvertegenwoordiger Jef  Tavernier in het Vlaams Parlement (2).

 

- Na het topjaar 2005 werd qua vracht een slecht jaar 2006 genoteerd. Een heropleving in 2007 is dus hoogst dringend, wil men – zoals Johan Vande Lanotte verklaarde in De Zeewacht van 15/12/2006 – binnen een viertal jaar 150.000 ton vracht halen, laat staan 180.000 ton in 2008, zoals aangekondigd door CEO Gino Vanspauwen in Het Laatste Nieuws van 03/01/2007. De startresultaten voor 2007 wijzen geenszins in die richting. Dat de start beter was dan de start van 2006…, dat zou er nog moeten aan mankeren. Maar 2007 kan vooralsnog niet tippen aan het te overschrijden topjaar 2005. Voor de eerste twee maanden van 2007 is er tegenover 2005 qua vracht een daling van ongeveer 16% en de eerste 2 weken van maart evenaren amper de overeenstemmende cijfers van het slechte jaar 2006.

 

Bovendien is de enige maatschappij, MK Airlines, waarop Johan Vande Lanotte het volle toekomstige welslagen van de luchthaven stoelt, verweven in een offshore constructie gevestigd en vertakt op de belastingsparadijzen Isle of Man, de Bahamas en de Virgin Islands…, dit in volledige tegenspraak naar Wiloo vermoedt - met de gekende SP.a principes.


WILOO herhaalt haar wens voor een luchthaven gereduceerd tot uitsluitend passagiersverkeer en voor het vrijgeven van luchthavengronden voor alternatief gebruik.

 

 

m.vr.gr,

Jacques Denecker

vzw WILOO