Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                19 juni 2008
 

 

 

"Na MK nu ook Gemini Air Cargo in de problemen
 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Vandaag werd bekend gemaakt dat nu ook het Amerikaanse Gemini Air Cargo, een niet onbelangrijke klant van de Oostendse luchthaven, in de problemen zit. Het bedrijf vroeg bescherming tegen schuldeisers (de zogenaamde “Chapter 11” in de Verenigde Staten). Nu MK Airlines te koop staat, is dit nogmaals een bewijs dat de luchtvaart in zware crisis zit.

Door de dure olie zullen de zwakke spelers met oude inefficiënte vliegtuigen er het eerst uit moeten!

Vzw WILOO wil bij deze de aandacht vestigen op het feit dat de problemen in de luchtvaart structureel zijn. De periode van goedkope olie is voorbij. Sommigen (BP) schatten de voorraden nog op 40 jaar!. Het is bijgevolg vijf voor twaalf in de luchtvaartsector! Om het in de woorden van Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama te zeggen: “Time for a Change”.

Minder olieafhankelijk worden is de boodschap! Investeren in een sector die zoveel energie (kerosine) zuipt als de vrachtluchtvaart is dan ook het eerste waar men op zijn minst zeer goed moet over nadenken!

De Oostendse luchthaven heeft de boot gemist. Zeer slecht gelegen c.q. weinig milieuruimte, maakt haar zeer inefficiënt en bijgevolg oneconomisch. De jongste VIL-studie over haar toekomst sprak vorig jaar boekdelen! De achterstand op (veel en nabije) concurrenten is zo goed als niet meer in te halen en investeren in een Oostendse vrachtluchthaven is naar onze mening totaal zinloos geworden. "Ostend-Bruges Airport" slaagt er dan ook sinds jaren enkel in die carriers aan te trekken die het meest kwetsbaar zijn bij crisissen! Met MK en Gemini herhaalt de geschiedenis zich.

Hoog tijd dus voor reconversie naar een kleine stedelijke passagiersluchthaven en investeringen in maatschappelijk zinvolle projecten zoals duurzame energie opwekking in plaats van in een energiezuipende vrachtluchtvaart. Voor Ostend Airport "always been too little too late" is het 5 voor 12 and "Time for a Change".

De Oostendse luchthaven is momenteel voorwerp van een privatiseringsprocedure. Een opsplitsing in een LOM en LEM is voorwerp van discussie. Zeer recent werd het ontwerpdecreet op de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem ingediend in het Vlaamse Parlement!

Vzw WILOO vraagt dan ook dat de politiek de zaak herbekijkt. Het kan toch niet zo zijn dat hoe harder de Oostendse vrachtluchthavenboot op de zandbank vastloopt, hoe harder men met belastingsgeld de motoren op “volle kracht vooruit” zal willen laten draaien.


met vriendelijke groeten
,
namens vzw WILOO

 

Jacques Denecker