Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                27 februari 2008
 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

"Nationale begroting - gemiste kans voor een taks op vliegtickets en kerosine

Het gisteren aangekondigde federaal begrotingsakkoord is opnieuw een gemiste kans om eindelijk eens werk te maken van eerlijke taksen in de luchtvaartsector. Weer werd deze snelgroeiende sector volledig ontzien.

België loopt op dit vlak ver achter op de ons omringende landen. Sinds begin dit jaar werd nu ook in Nederland een heffing op vliegtickets ingevoerd, een kerosinetaks bestond er al. Ook al betreft het een beperkte taks (1) toch is de geschatte inkomst voor de Nederlandse schatkist zo’n 350 miljoen Euro.

Het ontbreken van belastingen of taksen (accijnzen, BTW, heffingen) op kerosine en vliegtickets heeft zo zijn perverse effecten:

- Zo is het thans blijkbaar rendabel om lege kerosineslurpende vliegtuigen (zie…) van Brussel naar Oostende te sturen (115 km!), in plaats van de passagiers met de bus in omgekeerde richting te vervoeren! (brandstofverbruik: vliegtuig/bus = 100!!!)
- Het ontbreken van belastingen in de luchtvaartsector, samen met het vrijmaken van de markt en de komst van de low-cost maatschappijen, zorgen voor een explosieve groei. De gevolgen en de lasten zijn voor de omwonenden van luchthavens, het milieu, onze CO2-rekening en mensen die van al dit geweld niet kunnen genieten.
- Vooral de armen in de samenleving betalen een zware prijs voor het vliegverkeer. Ze kunnen misschien wel voor de prijs van een of twee pakjes sigaretten (wel zwaar belast) vliegen naar verre bestemmingen, maar hebben niet de middelen voor de aan het city-hoppen verbonden verblijfskosten of voor het fun-shoppen in Londen, Barcelona of New York. Zij betalen dubbel, ze kunnen niet genieten van het product en draaien mee op voor alle externe kosten! Bovendien kondigt zich een nieuwe mythe aan, het duurzame vliegen. Afgelopen zondag stuurde medialieveling en Virgin Atlanticbaas Richard Branson de eerste op biodiesel vliegende B-747 de lucht in. Alleen al om zijn vloot op deze ‘duurzame’ wijze te laten vliegen zou half de oppervlakte aan landbouwgrond in Engeland ‘nood’wendig zijn. Wat dit ‘succesverhaal’ op termijn met de prijs van voeding zal doen laat zich raden. De slachtoffers zijn ook hier weer de mensen aan de onderkant van de samenleving. Straks geen taks op brandstof voor vliegtuigen, maar wel op voedingsmiddelen gemaakt van dezelfde grondstoffen, is dan ook onvoorstelbaar!

Om al deze redenen betreuren wij dan ook ten zeerste dat onze federale regering opnieuw geen werk geeft gemaakt van een begin van serieuze belastingen in de luchtvaartsector. We moeten ook jammer genoeg vaststellen dat alle politieke partijen hier weinig enthousiasme vertonen, zelfs geen lippendienst.

Nochtans zou een taks, accijns of BTW op vliegtickets en kerosine een serieuze inkomst kunnen betekenen voor ons krappe nationaal budget. De opbrengst kan wat ons betreft best gestort worden in het Kyotofonds, of gebruikt worden om de energiefactuur te verlichten van de ongeveer 500.000 mensen die thans amper hun energierekening kunnen betalen!

Onze nationale begroting is een gemiste kans om de luchtvaartsector te temperen, de milieukost veroorzaakt door de luchtvaart voor een stuk in rekening te brengen… en de kansarmen te helpen.

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker

 

vzw WILOO

 

(1) Passagiers die een vlucht binnen de EU of een vlucht tot 2500 km maken moeten 11,25 euro meer betalen, passagiers die naar buiten de EU en verder dan 2500 km vliegen betalen 45 euro meer. De heffing geldt alleen voor herkomst-bestemmingspassagiers (HB-passagiers), ofwel passagiers die vertrekken van of aankomen op Nederlandse luchthavens. Transferpassagiers (passagiers die alleen overstappen op Nederlandse luchthavens) en vracht worden uitgezonderd van de heffing.