Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                2 september 2007
 

 

 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

“Luchthaven wil dat zeer lawaaierige toestellen 's nachts blijven vliegen”

 

OOSTENDSE LUCHTHAVEN vraagt West-Vlaamse Deputatie om milieuvergunning te versoepelen! ( voor de aanvraag: zie... )

 

 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

 

 

Reeds twee jaar lang worden er op de luchthaven van Oostende-Brugge stelselmatig overtredingen begaan tegen de milieuvergunning. Sommige zeer lawaaierige vrachttoestellen, met een geluidsniveau (QC-waarde) hoger dan toegelaten, worden ’s nachts gewoon getolereerd. Deze zeer luidruchtige vliegtuigen produceren meer dan 100 decibel in bepaalde woonwijken van onze stad. Elk nachtelijk landen of opstijgen wekt daar duizenden mensen, of verstoord minstens hun slaap. Elke beweging met dergelijk type is er één te veel.

 

De vzw WILOO wees al lang op deze overtredingen en vroeg via haar vertegenwoordiging in het Overlegcomité Luchthaven Oostende (OLO) een naleving van de QC-regels uit de milieuvergunning. De milieu-inspectie, het departement leefmilieu en de luchthavenuitbater (in handen van één en dezelfde minister!!!) hebben echter nooit naar onze klacht willen luisteren. De elders “gewoon verboden” lawaaierige machines (1) waren blijkbaar van prioritair belang, zelfs al betrof het slechts nachtelijke tankbeurten zonder enig nut voor de regionale economie!

 

Pas toen de vzw WILOO in juni 2007 naar de rechter stapte (zie…) kwam er een reactie van de overheid. Omdat de luchthaven blijkbaar denkt dat WILOO de rechtszaak gaat winnen, werd meteen alle hens aan dek geroepen en een procedure gestart om de milieuvergunning aan te passen. Op maat van de klant wordt zomaar eventjes een versoepeling van de berekeningsformule met niet minder dan 9 decibel gevraagd. Meteen wordt hiermee bewezen dat gedurende jaren de regels uit de vergunning werden genegeerd!

 

WILOO is dan ook verbolgen over deze gang van zaken. Wij roepen de omwonenden op om een bezwaarschrift bij het Oostendse Schepencollege in te dienen. We zullen hiervoor campagne voeren. Het kan toch niet zijn dat jarenlang overtredingen worden begaan tegen een bestaande vergunning, dat protesten hiertegen op arrogante wijze worden genegeerd en dat, wanneer burgers naar de rechter stappen, men gewoon de vergunning wijzigt.

 

Uit dit alles blijkt ook duidelijk dat de Vlaamse regering, in het dossier van de Oostendse nachtvluchten, weinig respect heeft voor de woonkwaliteit rond de luchthaven. Daar waar gelijkaardige luchthavens in andere EU-landen’ s nachts volledig gesloten zijn worden in Oostende minimale voorwaarden overtreden… of als dat niet langer kan, gewoon gewijzigd. Dit is onvoorstelbaar!

 

 

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker

 

vzw WILOO

 

 (1) o.a. de B747-200’s van MK Airlines en Saudi Arabian Airlines. Die mogen ‘s nachts niet landen of opstijgen in Zaventem, Schiphol en Manston de vroegere thuisbasis van MK in Kent (UK)