Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                vrijdag 4 januari 2008
 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

"Rechtszaak WILOO - Luchthaven Oostende-Brugge (Vlaams Gewest) vandaag voor het Hof van beroep te Gent”

Geachte mevrouw, mijnheer,

In juni 2007 heeft de vzw WILOO (Werkgroep omtrent de Impact van de Luchthaven van Oostende op de Omgeving) beslist om een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge tegen het Vlaams Gewest (uitbater van de luchthaven Oostende-Brugge) te starten. Vzw WILOO vroeg de rechter om een onmiddellijk verbod op te leggen om nog langer met bepaalde vrachtvliegtuigen ’s nachts op Oostende te vliegen. Wij vroegen de voorgeschreven toepassing van de QC-regel (QC = Quota Count, een maat voor de individuele geluidstypering van een vliegtuig) zoals beschreven in de milieuvergunningvoorwaarden van de luchthaven Oostende–Brugge.

In de milieuvergunning van de Oostendse luchthaven staat dat de maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23.00 uur en 06.00 uur tot 31 december 2009 niet hoger dan 82 (QCmax) mag bedragen. Meerdere toestellen van de luchtvaartmaatschappijen MK Airlines, Saudi Arabian Airlines en Gimini Air Cargo overschrijden deze norm.

Op 5 december 2007 heeft de rechter in eerste aanleg de vzw WILOO over de ganse lijn gelijk gegeven en vanaf 5 maart 2008 dwangsommen opgelegd voor elke overtreding.

Na de aanvankelijke weigering van luchthavenuitbater om te reageren op de het vonnis in kort geding van 5 december '07, heeft het Vlaams Gewest nadien toch beslist in beroep te gaan tegen hun veroordeling. De pleidooien worden vandaag gehouden te Gent. Vzw WILOO hoopt uiteraard op een gunstig arrest. Dit is voorzien op 8 februari 2008.

Vzw Wiloo wacht nu vol vertrouwen de beslissing van het Hof van beroep af.

 

m.vr.gr,

 

Jacques Denecker

 

vzw WILOO

 

Zie ook persnota's 2 september 2007, lees...