Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO - persbericht

Oostende 10 november 2005

Het bestuur van de VZW WILOO heeft gisteren tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen van de heer Luc Daivier als voorzitter van de vereniging. Familiale en persoonlijke redenen dwongen tot dit besluit. De heer Daivier blijft wel actief in het bestuur van de vereniging. Met eenparigheid van stemmen werd de heer Jacques Denecker aangesteld als nieuwe voorzitter. Een nieuwe secretaris wordt binnenkort aangeduid.

 

Op 1 december 2005 houdt de vereniging een Algemene Vergadering. Nieuwe statuten conform de laatste wetgeving worden aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Het volledige programma wordt later medegedeeld.

 

Deze bestuurswijziging betekent helemaal niet dat er ook een koerswijziging komt. Binnen het bestuur staan de neuzen precies in dezelfde richting. Onze activiteiten gaan onverminderd door. Volgend jaar wordt, naar aanleiding van het verkiezingsjaar, een grote enquête bij de politici en politieke partijen gehouden over hun standpunten ten opzichte van de Oostendse luchthaven. Hierin zal hun mening met betrekking tot de halftijdse resultaten van het luchthavencharter met zijn beloofde verdubbeling van de werkgelegenheid getoetst worden tegenover de kosten, de hinder en het ruimtebeslag van de luchthaven. De resultaten zullen via pers, website en WILOO-flashes aan een breed publiek bekend gemaakt worden.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Vzw WILOO