Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Jaaroverzicht vrachtcijfers 2006

 

Even ter herinnering. Als ondersteuning voor de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning werden in 2003 door de luchthavendirectie fabuleuze groeicijfers voorgespiegeld: 150.000 ton in 2004, 250.000 ton in 2005, 750.000 ton in 2014, etcÖ


In
2004 werd echter slechts 97.582 ton gehaald. Niet getreurd, de start van 2005 was dan weer spetterend. HoewelÖ, de eerste goede cijfers verzwakten gaandeweg met zelfs een ontraditioneel lage decemberscore en met alsnog finaal een recordcijfer van 108.260 ton tegenover het vorig recordcijfer (1999) van 107.984 ton. Een belangrijke kanttekening daarbij is evenwel, dat het nieuwe recordcijfer mede te danken was aan Amerikaanse en Saudi transitvluchten, die een aandeel hadden van 1/4 (26.388 ton) van de totale vracht, maar in 1999 nog onbestaande waren.

 

Na een veelbelovende gezamenlijke intentieverklaring van MK Airlines en Stad Oostende op initiatief van voorman Vande Lanotte , waren de verwachtingen in 2006 uiteraard hooggespannen en zou MK Airlines misschien voor een nieuw record kunnen zorgen. Dat heeft niet mogen zijn. Het eindcijfer strandde op 98.525 ton of 9% lager dan in 2005 en een luttele 1% hoger dan in 2004.

 

Aantal eigen vrachtvluchten

 

1ste sem 2005

1ste sem 2006

Jul-Sep 2005

Jul-Sep 2006

Okt-Dec 2005

Okt-Dec 2006

Totaal 2005

Totaal 2006

A300 (*)

266

124

41

55

61

97

368

276

DC10 (*)

32

4

20

5

7

32

59

41

DC8

133

31

60

18

55

15

248

64

B707

0

0

0

0

0

0

0

0

B757

5

0

0

0

0

0

5

0

B747 (*)

185

199

83

87

94

125

362

411

An124 (*)

7

5

4

7

6

2

17

14

An12

45

59

25

25

32

17

102

101

An26

39

12

9

1

2

6

50

19

Ander

5

6

7

2

2

2

14

10

Totaal

717

440

249

200

259

296

1225

936

(* wide body)
 
 

De daling van het aantal eigen vrachtvluchten (1.225 ŗ 936) is voornamelijk het gevolg van een forse daling van A300-vluchten en DC8-vluchten. Egypt Air (A300) presteerde merkelijk minder goed en MK Airlines reduceerde haar DC8-vluchten van 180 naar 10, zonder echter de nodige compensatie in B747-vluchten te bieden. Opvallend is ook de slechte prestatie in het eerste halfjaar, toen de eigen vrachtvluchten met bijna 40% daalden (717 ŗ 440) tegenover een weliswaar spetterend eerste halfjaar van 2005. Slechts in het laatste kwartaal (oktober-december) oversteeg het aantal eigen vrachtvluchten dat van vorig jaar (259 ŗ 296).

Een ander heikel punt was de bijna volledige afwezigheid van Amerikaanse transitvluchten, waardoor het totale aantal transitvluchten met 25% daalde.
 
 

Transitvluchten

 

1ste sem 2005

1ste sem 2006

Jul-Sep 2005

Jul-Sep 2006

Okt-Dec 2005

Okt-Dec 2006

Totaal 2005

Totaal 2006

USA (*)

38

7

25

0

31

2

94

9

Saudi (*)

145

138

74

76

75

67

294

281

Totaal

183

145

99

76

106

69

388

290

(* wide body)

 
 

Algemeen totaal

 

1ste sem 2005

1ste sem 2006

Jul-Sep 2005

Jul-Sep 2006

Okt-Dec 2005

Okt-Dec 2006

Totaal 2005

Totaal 2006

Eigen

717

440

249

200

259

296

1225

936

Transit

183

145

99

76

83

69

388

290

Totaal

900

585

348

276

342

365

1613

1226

 

 

De onderstaande tabel toont voor het eerste halfjaar qua vracht een daling met 21% tegenover vorig jaar (transitvracht inbegrepen). De daling in het derde kwartaal (juli-september) was minder opmerkelijk en het laatste kwartaal kon uiteindelijk de totale daling beperken tot 9%.

 
 

Tonnage 2006 vs 2005

1ste sem 2005

1ste sem 2006

Jul-
Sep 2005

Jul-
Sep 2006

Okt-
Dec 2005

Okt-
Dec 2006

Totaal 2005

Totaal 2006

59.036

46.581

24.145

21.512

25.078

30.407

108.260

98.525

 
 

Onder een met veel bombarie aangekondigde intentieverklaring hebben Stad Oostende en de luchthavendirectie alle hoop gesteld op MK Airlines, maar zoals blijkt uit onderstaand tabel heeft MK vooralsnog haar intenties niet geconcretiseerd.

De stijging in B747-vluchten schommelde in de eerste 3 kwartalen ontgoochelend tussen amper 5 en 8%, terwijl DC8-vluchten terugvielen van 143 naar een luttele 2 vluchten. In het laatste kwartaal maakte MK slechts gedeeltelijk haar achterstand ongedaan, maar de finale door MK aangevoerde vracht steeg niet tegenover vorig jaar.
 
 

MK Airlines vluchten 2005 vs 2006

 

 

Jan-Mar

Apr-Jun

Jul-Sep

Okt-Dec

Totaal

2005

DC8

61

36

46

37

180

B747

99

86

83

94

362

2006

DC8

0

0

2

8

10

B747

104

93

87

123

407

 
 
 
 
An inconvenient truth

 

MK Airlines werd sinds kort als paradepaartje van de luchthaven gepromoveerd en werd dus verondersteld prompt substantiŽle groeicijfers voor te leggen, maar MK heeft zijn potentiŽle Oostendse bijdrage misschien overschat. Kalitta Air vond het plots gezelliger vliegen op Luik. Egypt Air ziet plots een groter deel van haar vracht liever afgezet op enkele andere luchthavens. In alle haast moet meteen worden gezocht naar alternatieven om toch een beetje de vooraf verkondigde wenscijfers niet helemaal lachwekkend te maken. Veel is er echter niet te rapen, tenzij Afrikaanse derderangs maatschappijen, die sinds jaar en dag de Oostendse luchthaven in leven hebben gehouden, zoals vb. DAS Air Cargo. DAS Air heeft wel geen te beste veiligheidsreputatie met ondermeer sinds 1990 drie fatale crashes op een beperkte vloot, maar toch werd DAS goed genoeg bevonden voor Oostende en startte midden september terug met vluchten. Pas van start gegaan, krijgt DAS een EU-vliegverbod opgelegd, wordt aldus haar bedenkelijke veiligheidscultuur bevestigd en springt Gemini Air Cargo noodgedwongen voor haar in de bres.
 

Eens te meer is tijdens het afgelopen jaar de kwetsbaarheid gebleken van de Oostendse luchthaven en blijft haar levensvatbaarheid onverminderd een open vraag. Toch blijft de Oostendse politiek verder hoopvol mijmeren over toekomstige krachtprestaties en wel onder eigen Oostends beheer. Eind 2005 bazuinde de ondernemersorganisatie VOKA nog euforisch MKís intentie om in 2007 150.000 ton te halen. Inmiddels werd de toon algemeen heel wat gemilderd. Bijgevolg opnieuw niet getreurd. De zopas door de luchthavendirectie aangekondigde vooruitzichten blijven traditioneel uitstekend: 180.000 ton in 2008.