Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel vrachtvliegtuigen vliegen vaak leeg over korte afstanden!

 

Veel vracht is ook transit. Daar heeft de regio niks aan, enkel stank en lawaai!

Jaaroverzicht vracht 2007

"goed begonnen is half verloren"

 

(3-jan-08)

Het jaar 2007 had een superlatief jaar moeten worden en was ook met prima vrachtcijfers gestart. Echter…, sinds half september sputtert de motor. Vrachtcijfers vallen plots veel lager uit dan vorig jaar. Een opmerkelijke trendbreuk. Vooruitzichten voor 2008 lijken dan ook somber: het failliet van Vande Lanotte’s intentieverklaring met MK Airlines (1) en de miskleun van het luchthavencharter van januari 2003 (2). 

Toch rukt Gino’s fanfare vandaag weer uit

Hoera, hoera, hoera, we hebben 108.953 ton gehaald, 10,6 % meer dan vorig jaar en nipt iets meer dan het recordjaar 2005. Maar geen woord over de trendbreuk van half september, dat is aan Gino niet besteed. Ook wordt over vooruitzichten in 2008 in alle talen gezwegen.

Hoe dan ook, Oostends bij uitstek paradepaardje MK Airlines, kreeg begin 2007 een gloednieuwe loods cadeau en een pak buitengewone voorwaarden. In de zomermaanden, traditioneel laagscorend, haalde MK als tegenprestatie haar hoogste cijfers ooit. Maar de liefde van MK voor Oostende was van zeer korte duur. In het laatste kwartaal kelderden de MK-cijfers onder het niveau van 2006. En zo beleefden we in 2007 een omgekeerd jaarverloop, waarbij de drie traditioneel laatste topmaanden zoals nooit tevoren de laagste vrachtcijfers haalden.

Onderstaande tabellen en grafieken illustreren duidelijk de neerwaartse trend.
 

Aantal ton 2006/2007

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

1ste Sem

'06

8053

6968

8208

8029

7304

8019

46581

'07

10432

8861

9529

9911

9555

11184

59472

%

29,5

27,2

16,1

23,4

30,8

39,5

27,67

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal

'06

6994

7030

7488

9486

9923

11023

98525

'07

9372

9135

8026

7259

7303

8386

108953

%

34

29,9

7,2

-23,5

-26,4

-23,9

10,58

 

Aanvankelijk werd qua tonnage elke maand hoger gescoord dan vorig jaar. In juni zelfs een stijging van bijna 40% en voor het eerste halfjaar mooi bijna 28%. Een eindscore van zo’n 115.000 ton was in zicht. En toen kwam plots de trendbreuk.. De drie laatste maanden vertoonden een daling van gemiddeld 25% om aan de eindmeet slechts een stijging over te houden van 10,6%.

Nevenstaande grafiek toont duidelijk de negatieve trendlijn voor 2007 en de evolutie van de maandelijkse tonnageverhoudingen 2006/2007.

 

 

Een tweede grafiek illustreert het plotse dalingspercentage vanaf september tegenover de voorafgaande positieve percentages.

Gecumuleerd aantal ton

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

2006

8053

15021

23229

31258

38562

46581

2007

10432

19293

28822

38733

48288

59472

+%

29,5

28,4%

24,1

23,91

25,22

27,67

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2006

53575

60605

68093

77579

87502

98525

2007

68844

77979

86005

93264

100567

108953

+%

28,5

28,7

26,3

20,22

14,93

10,58

 

In juni was er nog een totale stijging van 27,67%. De stijging haalde een maximum van 28,7% in augustus, juist vóór de trendbreuk en werd in december gereduceerd tot 10,58%.

 

 

Aantal vluchten MK, EgyptAir & Gemini 2007

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

MK

39

36

44

48

45

50

EgyptAir

45

17

19

25

14

27

Gemini

12

15

12

13

10

10

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tot

MK

48

49

37

30

25

22

473

EgyptAir

17

11

11

13

23

32

254

Gemini

15

18

19

13

22

20

179

 

Aannemelijk blijven er in 2008 drie belangrijke vrachtmaatschappijen actief op de luchthaven. Bovenstaande tabellen tonen voor 2007 hun respectievelijk aandeel in aantal vluchten. De grafiek rechts boven vergelijkt het aantal vluchten tussen de twee belangrijkste vrachtmaatschappijen, MK Airlines en Egypt Air en MK’s negatieve trendlijn qua aantal vluchten

 

An inconvenient and humiliating truth

Sinds jaar en dag werden de publieke opinie onophoudelijk fabuleuze vrachtcijfers voorgehouden. Reeds bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning werden in 2003 door de luchthavendirectie absurde groeicijfers voorgespiegeld: 150.000 ton in 2004, 250.000 ton in 2005, 750.000 ton in 2014. Eind 2005 bazuinde de ondernemersorganisatie VOKA nog euforisch MK’s intentie om in 2007 150.000 ton te halen. Ook SP.a-voorman Vande Lanotte bleef niet achterwege in het cijferopbod noch in de cijfermanipulatie (3). Als grote promotor en kandidaat-overnemer van de luchthaven, toverde hij zijn ophefmakende intentieverklaring met MK Airlines boven. Dat lijkt nu herleid tot een vodje papier.

Het luchthavencharter dat in 2003 een verdubbeling van de tewerkstelling beloofde, is een lachertje geworden. Bij het Rekenhof zijn de jaarrekeningen 2005 van de luchthaven nog steeds niet ingediend. Het sinds lang aangekondigd businessplan voor privatisering komt maar niet van de grond.

Inmiddels laat MK Airlines het deels afweten en verkiest voortaan de luchthavens van Manston en Prestwick in Groot-Brittannië en van Schwerin in Duitsland. Egypt Air ruilt voor haar vrachtvluchten Oostende voor Hahn als haar voornaamste Europese hub.

Hoe lang nog zullen de Vlaamse regering en politiek Oostende nog doorgaan met deze volksverlakkerij? Hoe lang nog moet de belastingsbetaler opdraaien voor deze oeverloze grootheidswaanzin? Hoe lang nog moet dat politiek mensenbedrog worden ondergaan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beloftes uit de oude doos:

2004