vzw WILOO wil:


1/ dat de luchthaven s nachts wordt gesloten

2/ dat de luchthaven enkel werkt met luchtvaartmaatschappijen, die een degelijk palmares van veiligheid kunnen voorleggen

3/ dat Oostende niet meer wordt aangevlogen door toestellen ouder dan 30 jaar (rookbakken zoals de AN-12, DC8 en dergelijke)

4/ dat in Oostende dezelfde QC-normen worden toegepast als in Zaventem en dat de geluidsnormen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) van kracht worden.

5/ dat de dagvluchten in aantal dusdanig worden beperkt, dat zij noch het Oostends leefmilieu te zwaar belasten noch het eigen toerisme en de daarvan afhankelijke werkgelegenheid in gevaar brengen.

6/ dat de startbaan gehalveerd wordt zodat de WUGs volledig kunnen benut worden

7/ dat er naast een geluidsmeetnet ook een luchtkwaliteitsmeetnet komt + preventieve maatregelen om de hinder van kerosine en uitlaatgassen van vliegtuigen en de aanverwante mobiliteit te voorkomen

8/ dat er bufferzones worden aangelegd om (ook grond) lawaaihinder en de uitstoot van uitlaatgassen op te vangen

9/ dat, zoals reeds lang werd beloofd, maximaal boven zee wordt geland en opgestegen (ILS08 is in dienst)

10/ dat oefenvluchten beperkt worden zoals beschreven in het gezamenlijk advies van de vzw WILOO, de Stedelijke Milieuraad, advies overgenomen door het stadsbestuur van Oostende

 

het WILOO bestuur