Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

free web tracker

 

 

 

Vijftien ernstige incidenten in vijf jaar tijd

20-apr-12  Op de Oostendse luchthaven waren er de afgelopen vijf jaar vijftien ernstige incidenten. Het gaat dan niet om de permanent zeer gebrekkige werking van de aankomst- en vertrekborden, maar om het uitvallen van vliegtuigmotoren of hydraulische systemen, cockpitalarmen, bijna botsingen, enz. Dit lezen we in het  antwoord (1) van staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) op een parlementaire vraag (punt 2) die WILOO met dank aan kamerlid Wouter De Vriendt (GROEN) kon stellen (zie ook...). Helaas wou de staatssecretaris niet veel details vrijgeven. We blijven dan ook (ongerust) op onze honger zitten!

 

"Rust in de tuin" & "Vliegtuigloze weekends"
20-apr-12 Geschrokken en gealarmeerd door de mogelijke komst van zo'n 200 Georgische leerlingpiloten van de Antwerpse vliegschool BAFA (zie...), wil WILOO haast maken met onze acties "rust in de tuin" en "Vliegtuigloze zondagen". We vroegen hiervoor steun bij de Oostendse Milieu- en Natuurraad en verzochten als lid van de raad  om een brief aan Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) te sturen. Daarin vragen we dezelfde milieuvoorschriften zoals in Deurne m.b.t. opleidings- en hobbyvluchten met kleinere toestellen,  m.a.w. geen activiteiten in de weekends, 76dBa als maximum geluidspiek en stelselmatige afbouw aantallen. U kunt onze (voorlopige) ontwerpbrief hier lezen... We zullen ook federaal staatsecretaris voor leefmilieu en mobiliteit Melchior Wathelet nogmaals aanspreken over "woonwijkvriendelijke vliegroutes".

 

Vracht maart '12: opnieuw bloedrode cijfers

3-apr-12 Het wordt echt saai, we kunnen niet anders dan herhalen, de vracht op de Oostendse luchthaven zinkt structureel in het drijfzand. Het totaal aantal bewegingen met vrachtbakken daalde weer eens met 27%! Goed voor de nachtrust maar bedroevend door de continue verspilling van belastingsgeld in een bodemloze put.
Moet er nog zand zijn? Onze cijfertjes en tabelletjes , lees...

P.s. Naast Oostende zijn er 'nog straffere' regionale luchthavens. We hadden het al over Brescia Airport (It) (1), maar er is ook bijv. het Spaanse Castellon (2) en het Spaanse "Ciudad Real Airport" waar de eerste  in Spanje geprivatiseerde luchthaven weer dicht gaat (3) (4). Dit als staaltjes van regionale witte-olifanten-politiek. Oorzaak: gebrek aan een (echte) federale toezichthouder!
 

't Is stille waar 't niet vliegt

3-apr-12 Tijdens werkdagen is het momenteel heerlijk stil in de ochtendlijke  Oostende hemelen. Tot 6 mei 2012 staan de gevleugelde quads voor de oefenvluchten en de toestellen <6 ton vredig aan de grond tussen 7u30 en 14u lokale tijd. In de weekends gelden geen beperkingen!
Worden de namiddagen straks een dubbele ramp?
De reden: werken op de luchthaven. Bron...

 

Repliek GROEN Oostende

3-apr-12 Van GROEN Oostende ontvingen een repliek op onze publicatie (1) van 7 maart '12, lees...
Wiloo gaat zeker in op de vraag om overleg verder te zetten zoals voorheen, dit geldt voor alle partijen die het debat willen aangaan.
Wiloo wil specifiek ten aanzien van GROEN het overleg toespitsen op 2 punten:

(1) De kans dat het vrachttransport op O.A. op redelijke termijn, om niet te zeggen ooit, rendabel kan worden is onbestaande. Een belastinggeldopslorpend nattedromenbeleid heeft dat decennialang voluit bewezen en verdient geen nieuw stimulans.
(2) De inkorting van de start/landingsbaan is een prioritaire noodzaak voor de ontsluiting van Oostende en een nieuwe kans voor demografische groei.
WILOO merkt op dat het standpunt van Groen W-Vl. (zie...) ongewijzigd blijft. Lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen van 14 oktober '12 is Oostendenaar Herman Lodewyckx. Welk standpunt verdedigt hij? "Verwarrend" is het minste wat men van de GROEN standpunten denken kan. Jammer.

 

Nachtvluchten verworpen in Manston
30-maa-12 Omwonenden van de luchthaven van Manston hebben het verzoek tot invoeren van nachtvluchten met grote meerderheid verworpen (1) (2). Van de 2275 respondenten was 73% tegen het voorstel om nachtelijke bewegingen toe te laten!
Voelden de uitbaters/aanvragers nattigheid en staat de luchthaven daarom te koop? Zie ook (3)

 

Opleiding Georgische piloten in Oostende?!!
14-maa-12 "NOISE is in the air"
Leden WILOO opgepast! Ondanks het hoge aantal werkloze piloten heeft de Antwerpse vliegschool BAFA een contract gewonnen voor de (basis)opleiding van 200 nieuwe Georgische piloten. Dat betekent zeer waarschijnlijk straks heel veel herrie en urenlang zwaar geronk boven onze hoofden. Per piloot moet er minstens 20 uur rondjes gevlogen worden met het zeer lawaaierige tweemotorige  lestoestel type "DA42" (87 dBa) (1) Zie film...   Vermenigvuldigd met 200 betekent dit deze zomer minstens zo'n 4000 uur herrie  boven Vlaamse hoofden. Lawaai op niveau van een soort rondvliegende "quad"! Hoewel de milieuvergunning van Deurne de mensen ietwat beschermt (aantallen en pieken) staan omwonenden daar nu al op hun achterste poten!

In Oostende zijn we niet beschermd en waarschijnlijk komt men dan ook naar Oostende, immers lees (2): "De milieuvergunning beperkt het aantal bewegingen in Deurne", zegt gedelegeerd bestuurder Marc Kegelaers van BAFA. "Maar we hebben kantoren in Oostende en in Brustem bij Sint-Truiden. Daardoor verdelen we de eventuele overlast."
Waarom kunnen (en moeten) dergelijke grootschalige opleidingen niet plaats vinden op luchthavens waar geen kat in de buurt woont? Bijv. rond Vatry Airport in Frankrijk? Dit is onbegrijpelijk! WILOO beraadt zich over dringende (EU) acties. Onze rust en het toerisme in Oostende is in gevaar. We zullen onze leden alvast oproepen tot alertheid, ondertekenen van petities, enz. Wordt vervolgd.

 

Douane luchthaven: geen vaststellingen!
14-maa-12 "Ook de douane stunt!"
 
Op verzoek van WILOO vroeg federaal parlementslid Wouter De Vriendt (GROEN) aan minister Steven Vanackere (CD&V) naar de werking van de douane op de Oostendse luchthaven (1) (zie ook...). Uit het antwoord (2) vernemen we dat in de afgelopen vijf jaar de douane geen enkele vaststelling deed... Proficiat en "chapeau", dit is toch weer een nieuw record voor 'onze' wel zeer merkwaardige luchthaven, na de laagste toegevoegde waarde, de laagste rentabiliteit, het grootste procentuele aantal ambtenaren, de laagste kostendekkingsgraad, enz., nu dus ook met de 'beste' douane.

"Douane controleert nog amper" zie De Tijd (3), (4), (5)
 

Manston airport "for sale"
14-maa-12 De luchthaven van Manston (Kent UK) staat (opnieuw) te koop. De Nieuw-Zeelandse eigenaar Infratil gooit de handdoek in de ring wegens te lage "return on investment". Men kan beter lamsvlees verkopen dan geld in regionale luchthavens pompen luidt het (1).
Manston - Kent's Int. Airport (KIA) heeft heel veel gelijkenis met de luchthaven van Oostende: te dicht bij de stad, veel te kleine "
catchment area", sterk protest tegen nachtvluchten en te lang gewacht waardoor "de boot" compleet gemist wat passagiers betreft. Aan de overkant van de Thames river start binnenkort het dichter bij Londen gelegen en volledig gerenoveerde Southend airport (£100 milj investeringen).
Manston opdoeken zou je denken, maar ook daar zijn er believers van BETON, luister... (BBC Kent Radio)

 

GROEN Oostende nu met "beetje" vracht
7-maa-12 Omwonenden aller luchthavens treurt. Tot onze spijt vernemen we dat GROEN Oostende een U-bocht genomen heeft in het lokaal luchthavendossier, zie...
GROEN Oostende gaat nu (in alle stilte) voor "een beetje vracht", een volle 3,2 km baan(!) en 6 (ja... zes!) uur gewaarborgde slaap. Het nieuwe standpunt is echter zo wollig dat met de gepaste exegese iedereen er alles in kan lezen. Van duidelijke (duurzame) keuzes is gewoon geen sprake meer. De Oostendse afdeling heeft nu blijkbaar ook de kwadratuur van de luchthavencirkel gevonden met een 'rendabel' vrachtpotentieel, minder korte vluchten door behoud van een lange baan (moeten ze de laatste cijfers toch eens gaan bekijken, zie hieronder), enz.
Of de bocht moet gezien worden in het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen ("afspraakjes"?) kunnen we enkel vermoeden. Feit is dat lokaal GROEN met dit nieuwe "à la carte" standpunt  blijkbaar ouder en grijzer wordt en in een net grijs pak de geitenwollensokken van voorheen definitief naar de kringloopwinkel bracht. Jammer, jammer. Want wat is thans het GROEN-verschil nog met de ongeloofwaardige decennialang geuite feeërieke populistische standpunten over werkgelegenheid en rentabiliteit van andere partijen? Zo goed als niets!
De enige hoop
die rest is GROEN W-VL, daar lezen we nog steeds "Het vrachttransport dat niet rendabel is en voor de meeste hinder zorgt, verdwijnt. Op die manier kan de luchthaven met de helft worden verkleind. De vrijgekomen ruimte wil Groen! gebruiken voor wonen, groen en KMO's. Dit scenario zal resulteren in meer jobs dan in de huidige situatie. En voor de omwonenden verdwijnt de meeste overlast." zie...

WILOO hoopt alsnog in discussie te kunnen gaan over het "nieuwgeformuleerde" standpunt.

 

Jetairfly kampioen

4-maa-12 Het aantal korte vluchten op de Oostendse luchthaven was afgelopen maand een nieuwe Jetair-stunt. De maatschappij slaagde er in niet minder dan zo'n 40% van haar vluchten op korte afstand (Brussel of Luik) te vliegen (31 op een totaal van 82 bewegingen). Wie in Oostende vliegt met Jetair krijgt twee vluchten voor de prijs van een. Bij de vracht was World AW kampioen met 11 % korte vluchten.
Opgepast, de borden op de luchthaven en teletekst vermelden niet altijd de tussenlandingen. Soms zijn de aankondigingen één grote puzzel.

 

Vracht februari 2012: bloedrode cijfers

2-maa-12 Er is duidelijk geen einde gekomen aan de catastrofale daling van de vracht in Oostende. Februari '12 kleurde bloedrood en toonde de slechtste cijfers sinds jaren. Volgens de luchthavendirectie bedroeg de tonnage afgelopen maand 4.094 ton, een daling met niet minder dan 26,5%. Het aantal vrachtvluchten daalde met 21%! Het geld van de belastingbetaler vliegt door deuren en vensters...

Voor onze tabelletjes zie...
 

Afhandelaars in afhandeling?

18-feb-12 Na Flightcare dat al een tijdje in de etalage staat (1) bij de Spaanse moedermaatschappij FCC is het nu ook hommeles bij Aviapartner (2). Die laatste, overladen met schulden, is in handen van het "private equity" opkoopfonds 3i (ABX-affaire), zie ook (3). Straks is ook voor beide afhandelaars de Oostendse luchthaven het sop de kool niet meer waard en moeten noodgedwongen ambtenaren vliegtuigen schoonmaken en vracht afhandelen, m.a.w. komt er een "deprivatisering" i.p.v. een privatisering op het einde van 2012. Als dat maar goed afloopt.
Van "Aviapartner Ostend NV" zijn geen jaarrekeningen neergelegd bij de NBB!? Ze kreeg vorig jaar een kapitaalsverhoging in natura van "Aviapartner Belgium NV", nml. de "Egypt Air"-loods (4).
27-feb-12 Aviapartner tijdelijk gered door de rechter. Een kandidaat overnemer (WFS) meldt zich. Dit alles volgens de krant "De Tijd" (5) (6) (7).

 

EGIS Avia pikt graag een sportgraantje?
17-feb-12 Het in Vlaanderen vrij onbekende Franse EGIS (1) is de enige kandidaat-uitbater voor de luchthaven van Oostende. Wie is Egis, en wat is ze van plan?! In 2009 stelde  EGIS zich kandidaat uitbater voor alle Vlaamse luchthavens! Heeft het iets te maken grote sportmanifestaties en alle (vlieg)verkeer er om heen? Drie jaar terug, toen ze zich meldde, was Vlaanderen samen met Nederland in de running voor het WK voetbal! Egis Avia SA jaagt ook in Brazilië op luchthavens en won onlangs de concessie voor Viracopos Airport (Sao Paulo). In Brazilië vinden drie grote sportmanifestaties plaats in 2014 en '16, WK voetbal, Olympische Spelen en Paralympics! Is er een link met de kansen van veel bijhorend vliegverkeer? Wie meer weet over de interesses en plannen van MNO EGIS Projects SA laat het ons weten, we zijn benieuwd!

 

Club Brugge "Anders Gaan Voetballen"
"Luchthaven Oostende-ClubBrugge"
15
-feb-12 (van onze sportverslaggever) Club Brugge vertrok vandaag vanuit Oostende naar Hannover met een speciaal uit Brussel (leeg) ingevlogen Boeing B737 van Jetair (1). Toestel dat nadien waarschijnlijk ook nog eens leeg terugvloog  naar... Brussel. Volgens ons een paar korte vluchten en zo'n 20 ton CO2 teveel. Het milieu werd weer eens buitenspel gezet en onder de mat geveegd. Dat moet beter kunnen dachten we! Lees onze commentaar en/of beluister onze bemerkingen op de Brugse stadsomroep (2).
De totale brandstof- en CO2-kost van dit voetbaluitje, waarvoor zo'n 2200 km (OST-BRU-OST + OST-HAN-OST + HAN-BRU-HAN) met een B737 nodig was, bedraagt volgens onze berekeningen  uiteindelijk 13.200 liter kerosine met een uitstoot van 33 ton CO2. Zo'n 1000 km was met passagiers. In het beste geval (vol vliegtuig) betekent dit (13.200/10)/160 = 8,25 liter/100km
per passagier. Bij een halfvol vliegtuig het dubbele! Reizen met een volle personenwagen (8l/100km 5 pers) was dus 5 à 10 keer efficiënter geweest, met bus of trein 11 à 25 keer milieuvriendelijker!

 

WILOO not amused

6-feb-12 Via de pers vernemen we dat de firma Jetairfly zich (om publicitaire redenen?) leent tot gevaarlijk stuntwerk boven onze hoofden (1). Waarschijnlijk op 23 mei '11 werd de Jetairfly B737 met als registratie OOJAQ als PPL opleidingstoestel gebruikt voor een "snelstuntopleiding tot VRT-BV-piloot" (!!!). Een volgetankte B737 wordt voor ons in zo'n geval een grote vliegende bom... daar doet men geen elementaire (stunt)opleidingen mee, en zeker niet boven dichtbevolkte gebieden (2)!
Dat ook de VRT (TV Eén) als PUBLIEKE omroep dit soort gedrag aanmoedigt en voor goedkoop eigen gewin gebruikt, is totaal onbegrijpelijk. Decadentie kent blijkbaar geen grenzen meer.

E.e.a. gebeurde waarschijnlijk ook via een gat in de wetgeving terwijl de luchthavendirectie niet op de hoogte was (3)!
WILOO is not amused, wij zullen in elk geval klacht neerleggen en een onderzoek vragen. Onze raadsman werd hiervoor aangezocht.

De firma Jetairfly kan en mag zich blijkbaar veel permitteren. Ze slaagde er ook in (als winstgevend bedrijf) om (onbegrijpelijke) subsidies van de Vlaamse overheid los te krijgen voor haar lijn op Malaga (4) en mag ongehinderd korte vluchten in België organiseren van Vlaams minister Crevits! Wordt vervolgd!
Soms gaat een stunt wel fout! In 1988 dacht men ook dat alles superveilig was voor een Touch&Go stuntvlucht tijdens een Franse airshow. Een spiksplinternieuw A320, bemand door Airbus-TOP-piloten, crashte in een bos (5) (6) (gelukkig niet in stedelijke omgeving). Elk risico in Oostende te er een te veel. Is men 1997 (7) reeds vergeten!?
Stunts zijn trouwens ook verboden (milieuvergunning art°4-d).

 

World Airways straks aan de grond?
6-feb-12 Met zo'n 490 miljoen $ (€375 milj.) aan schulden heeft Global Aviation Holdings (1), de moedermaatschappij van World Airways, een "Chapter 11" (vrijstelling tegen schuldeisers) gevraagd (2). Wat de gevolgen zullen zijn voor World AW, de grootste (en zowat enige resterende belangrijke) klant van de luchthaven, is nog onduidelijk. Kan er straks nog kerosine getankt worden? Saneringen komen er in elk geval aan. Een nieuw MK scenario tekent zich af in Oostende.

 

Aéroport risque de perdre sa licence!
2-fév-12  Suivant l’avis préjudiciel de la Cour Européenne pour la Justice, l’auditeur au Conseil d’Etat belge reconfirme dans son rapport  du 13 janvier 2012 (1) sa recommandation préalable d’annulation de la licence environnementale de l’aéroport d’Ostende-Bruges ! Un recours en justice contre l’acte ministériel avait été lancé par un groupe de riverains de l’aéroport et par l’asbl WILOO en mai 2005. Lors de la procédure initiale, menant à la licence, aucune consultation publique, quoique obligatoire, n’avait été organisée par les autorités locales. En outre, l’auditeur considère les arguments présentés par l’avocat de l’aéroport (également échevin de la ville d’Ostende), Bart Bronders, comme «trompeurs et fondés sur des données incorrectes» (2). La décision finale est prévue pour dans quelques mois.

 

Airport in danger of losing license (2)!

2-Feb-12 In a new report (1), after  prejudicial advice by the EU Court of Justice, the auditor to the Belgian "Council of State" (2) again advises to declare the 20 year environmental license for Ostend-Bruges Airport invalid! in May 2005 an appeal against the ministerial act was started by a group of people living in the neighbourhood of the runways and by npa WILOO.  In the initial procedure leading to the environmental license no (mandatory!) public hearing  was organised by the local authorities. In his new report the auditor says, "misleading and factually incorrect data" (3) was presented by the airport's counsellor (also city of Ostend alderman) Bart Bronders . The final court decision is due in a few months.
 

Vernietiging milieuvergunning gevraagd (2)
2-feb-12 In mei 2005 stapten een aantal omwonenden onder impuls van WILOO naar de Raad van State (RvS) tegen de toen nieuwe milieuvergunning van de Oostendse luchthaven. In april 2009 adviseerde de auditeur van de RvS een eerste keer om de milieuvergunning te vernietigen (1). Alvorens te beslissen vroeg de RvS daarna advies bij het Europees hof van Justitie. Dat kwam er vorig jaar september, waarna de procedure werd verder gezet met inbreng van alle actoren.
Na iedereen de afgelopen maanden gehoord te hebben adviseert de auditeur thans opnieuw om de vergunning te vernietigen!
  In zijn aanvullend verslag van 13 januari '12 (2) noemt hij sommige nieuwe argumenten die door de luchthaven (met raadsman Oostends schepen Bart Bronders) werden aangebracht "misleidend geformuleerd en feitelijk onjuist" (3).
De definitieve beslissing van de raad valt binnenkort. Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat de luchthaven zijn milieuvergunning (7 jaar na datum) zal verliezen!

 

Vracht januari 2012

2-feb-12 Het nieuwe jaar kondigt zich niet bepaald rooskleurig aan. Wie dacht dat na vier jaar stijl bergaf de vrachtactiviteiten vorig jaar een dieptepunt hadden bereikt, komt bedrogen uit. De bedrijvigheid in de cargo-afdeling van de luchthaven daalt verder richting Siberisch permafrostniveau. Het aantal vluchten met vrachttoestellen zakte deze  maand nog eens met maar liefst zo'n 27% in vergelijking met een jaar eerder. Onze tabelletjes, lees...

 

Hoe veilig is Oostende om te vliegen?
31
-jan-12 Luchthavens aan zee hebben vaak last van vogels, ze betekenen een gevaar voor de veiligheid. In Schiphol werd daarover recent alarm geslagen (1) (2). Hoe zit het in Oostende? Daar was de overheid aan het einde van startbaan 26 niet te beroerd om:
- een groot vogelopvangcentrum met buitenkooien, wat vogels aantrekt, te vergunnen.
-  een provinciaal domein (Walraversijde), met veel aandacht voor natuur en met vogelplassen (in beheer van N&B), te ontwikkelen.
- een recreatiepark te creëren waar volop vakantiehuisjes mogen gebouwd worden.
Staaltjes van (West-) Vlaams ruimtelijk beleid.

WILOO vroeg zich af welk gevaar "bird strikes" vormen en hoe de veiligheid in een bredere zin, zowel voor passagiers als omwonenden, lokaal evolueert. Op onze vragen in het luchthavenoverlegcomité van oktober '11 kregen we nul op het rekest van de directie (zie...). Valt er iets te verbergen? WILOO vroeg dan maar aan federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (GROEN) om vragen te stellen in het parlement, zie...

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauwvliege is er maar één natuurgebied in de buurt van de Oostendse luchthaven nml. "De puidebroeken" in Middelkerke (3).
Uit de oude doos (4)! Wordt vervolgd.

 

Massaal nee tegen korte vluchten!
24-jan-12 Bij een online poll van het weekblad Knack voor of tegen korte vluchten binnen België, sprak 94% van de ongeveer 3000 deelnemers zich uit tegen deze vorm van CO2- en energieverspilling (1)! Deelnemers kunnen natuurlijk nog beter doen en bij het boeken van een vlucht een maatschappij kiezen die rechtstreeks vliegt!

 

(Hoe) werkt de luchthavendouane?

23-jan-12 Tijdens de jaren '90 had WILOO niet zo'n hoge pet op van de werking van bijv. de douane op de Oostendse luchthaven. Figuren als Viktor Bout (1), Barrett-Jolley (2) en vrienden konden zeven jaar lang ongestoord hun gang gaan. Het regende toen verhalen over corruptie en onbekwaamheid bij overheidsdiensten. Verhalen uit allerlei bronnen die we nooit gepubliceerd hebben wegens gebrek aan "dappere" interne klokkenluiders. We lieten wel vragen stellen in het parlement (3).
In oktober vorig jaar uitte journalist David Feinstein, bij de publicatie van een nieuw boek (4), zijn verbazing over de toenmalige gang van zaken in Oostende tijdens de dolle Boute jaren.

WILOO vroeg zich af hoe het momenteel loopt (staat of ligt) bij de Oostendse luchthavendouane en vond federaal parlementslid Wouter De Vriendt (GROEN) bereid om na twaalf jaar opnieuw parlementaire vragen te stellen (5). Of we door het stellen van een simpele vraag veel wijzer zullen worden,  is (met in het achterhoofd de enorme controle op de controleurs c.q. transparantie binnen de Belgische overheidsdiensten) weinig waarschijnlijk. Wordt (misschien) vervolgd.

 

Huiszoeking bij Belgocontrol

23-jan-12 WILOO is blijkbaar niet de enige die moeilijkheden heeft met  het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol NV" dat instaat voor de luchtverkeersleiding in België. Omwonenden van Zaventem dienden in juni vorig jaar een klacht in tegen onbekenden, midden december vielen speurders binnen in het bedrijf en bij de voormalig kabinetschef van ex-staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (1). Ambtenaren van Belgocontrol wordt er van verdacht te hebben gesjoemeld met de cijfers van de weersomstandigheden!
WILOO stelt vast dat er in de Oostendse toren een enorme discrepantie is tussen (verkeersgeleidings)woord en daad van de heren/dames verkeersleiders. In de lokale pers verklaren ze  zoveel mogelijk de overlast voor de  omwonenden te willen beperken (2), in de praktijk worden soms zware vrachtvliegtuigen onnodig boven een slapende stad gestuurd. We hadden dit graag met Belgontrol uitgepraat, maar we bots(t)en steeds op een muur van onwil. WILOO vermoedt dat er tussen de luchthavenuitbater en de ambtenaren van Belgocontrol een informele afspraak is om prioritair belang te geven aan de operationele  noden van  luchthavenklanten, en omwonden de (nacht)pot op kunnen.
Belgocontrol is een gepolitiseerd bedrijf in moeilijkheden (3)
dat o.a. ook onder vuur ligt wegens de hoge bonussen (4).
Lees  hieronder waarom onze rechtzaak tegen Belgocontrol voorlopig werd uitgesteld .

 

WILOO rechtszaken (voorlopig) afgeblazen

13-jan-12 Wegens het niet naleven van de voorschriften m.b.t. het gebruik van preferentiële banen (PRS) (*) had WILOO zijn raadsman eind vorig jaar verzocht nieuwe (**) juridische acties op te starten, dit keer richting Belgocontrol en de cargomaatschappij World Airways Inc. (1) (2). Tijdens dezelfde periode kwam er echter een nieuwe federale regering tot stand waarbij we meteen een onderhoud over dit thema met het splinternieuwe kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit (***) de heer Melchior Wathelet (CDH) vroegen. Na een positief bezoek op 6 januari j.l. in de kantoren van de FOD Mobiliteit/luchtvaart, werden onze gerechtelijke acties in "hold short" (3) (om in luchtvaarttermen te blijven) gebracht. Of onze juridische acties een "cleared for take off" krijgen valt nu af te wachten. De FOD beloofde namelijk voor het eind van deze maand een veiligheidsstudie en tegen midden dit jaar een uitvoerige "PRS" beschrijving in het AIP (4) van Oostende. Het wordt nadien afwachten (en opvolgen) of de verkeerleiders van Belgocontrol effectief de daad bij het voorschrift zullen willen voegen. Immers, om een groot staatsman te citeren, "You can lead a horse to water but you can't make it...". We vrezen er een beetje voor zodat tegen het eind van het jaar onze nieuwe gerechtelijke acties alsnog een "cleared for take off" krijgen, en we met dit thema nog een tijdje zoet zijn!
Onze excuses voor de vele technische termen.

(*) De bedoeling hiervan is om vliegtuigen op te leggen zoveel mogelijk boven zee te landen of op te stijgen.

(**) In 2010 stapten we reeds naar de rechter, zie (5). Voor vonnis en commentaar zie (6).

(**) Het oude kabinet van de heer Etienne Schouppe (CD&V) had ons sinds februari '11 in deze  materie behoorlijk in de steek gelaten. Opvolgingsverzoeken vielen na aanvankelijke beloftes in potdichte dovemansoren. 

 

Vlaanderen moet besparen, een paar tips
10
-jan-12 We vertellen u geen nieuws wanneer we melden dat de Oostendse luchthaven hopeloos zwaar  onderbenut is, dat de kosten  amper  gedekt worden, dat de kans op beterschap zo goed als nul is, dat de race met nabije concurrenten  eigenlijk verloren is en dat dit alles  bij velen erg traag doordringt (zie figuren links en rechts)...
Maar in tijden van bezuinigingen staat  de Vlaamse regering misschien wel open om e.e.a. (minstens) wat rationeler aan te pakken? Een volledige nachtsluiting (ooit voorgesteld door minister Steve Stevaert in 2002) met een behoorlijke vermindering van de ambtenarenkost, zou heel wat kunnen opleveren. Dat zou naar onze mening alvast een ferme slok op de (kosten)borrel maken! Het beetje nachtvrachtverkeer kan makkelijk naar zeer nabije en zeer geschikte vrachtluchthavens afgeleid worden. WILOO stuurt de excellenties straks zijn nieuwjaarswensenbrief, stay tuned!

Ps.: Indien ook voor de kost van luchtverkeersleiding (ATC)(geleverd door Belgocontrol NV) zou moeten betaald worden, dan zakt de kostendekkingsgraad van de Oostendse luchthaven naar zo'n 18% (gratis ATC zie: 1, 2 en 3)!
Toekomstige ATC-kosten zullen zeker niet door de uitbater gedragen worden (zie §4 van 4) (een cadeau aan Egis Avia van minister Crevits?), de Vlaamse of de federale belastingbetaler zal er blijvend voor opdraaien.
Privatiseren van deze luchthaven betekent sowieso de lasten (verder) naar de belastingbetaler en de lusten voor de privépartner (EGIS?). Wordt vervolgd!

 

Werkgelegenheid luchthaven sterk gedaald
10-jan-12 Geheel in tegenstelling tot de afspraken uit het met de stille trom gestorven "luchthavencharter van 2003" (1) is tijdens de afgelopen 5 jaar de werkgelegenheid op de luchthaven sterk gedaald. De privésector verloor niet minder dan 30% van zijn jobs. Door de constant zeer grote aanwezigheid van overheidspersoneel (een record in België) daalde het totale aantal jobs 'slechts' met zo'n 20%! Wat die ambtenaren daar allemaal doen blijft ons een raadsel?

Bron: website luchthaven Oostende (2). Opgepast, uit het NBB-rapport van 2009 (3) blijkt dat de directie, voor wat betreft de cijfers van 2006, het aantal jobs met een 65-tal opsmukte (481 <> 416) (zie...). De gepubliceerde cijfers op de luchthavensite voor de periode '07-'11 kunnen dus best aangedikt zijn!

 

ETS(-grap) in de luchtvaart van start
8-jan-12 Begin januari trad een CO2-heffing voor de luchtvaart (1) in werking via het Europese Emission Trading System (ETS) (2). De sector schreeuwt thans moord en brand en heeft het potsierlijk over 'een nieuwe doodssteek'.
Laat u echter niet misleiden door dit luchtvaarttheater. Deze heffing is het minimale van het minimale, een schaamlapje horend in de categorie "veranderen opdat alles hetzelfde zou kunnen blijven". In dit veel te complexe systeem blijven 97% van de rechten gratis! Een Atlantisch retourtje kost  straks €5 extra bij Delta AL (3), oh arme de prijs van een kop koffie op een Parijse luchthaven!
Deze maatregel is echt onvoldoende. Een
"level playing field" voor alle vervoermodi, met kerosinetaks en BTW op vliegtickets in de luchtvaartsector, is een veel beter, eerlijker en vooral transparanter idee dan dit ETS-schaamlapje.

 

Vracht 2011 "Annus Horribilis Quattuor"

7-jan-12 In tegenstelling met concurrerende luchthavens daalde het vrachtvolume op de Oostendse luchthaven in 2011. Het vierde jaar na elkaar! De tonnage is terug op het rampzalige niveau van 2002 (het jaar dat de stage II toestellen een EU-verbod kregen). Even herinneren: begin 2003 werd een "statengeneraal van de laatste kans" bijengeroepen. Een luchthavencharter werd toen door politieke en sociale partners getekend (1). Binnen vijf jaar moest de werkgelegenheid verdubbelen, zo niet was het over en uit. In 2008 zweeg iedereen echter als vermoord en er werd niets geëvalueerd (zo gaat dat in tijden van politiek populisme). Nu weer vijf jaar later, aan het begin van 2012, is de stilte bij de partners nog groter.
De luchthavendirectie daarentegen moest een paar dagen terug wel van zich laten horen. Keigoed in communicatie kwam ze  met een prachtig staaltje creatief eufemisme. Er werd maximaal over de 'structurele' stijging (*) van de passagiersaantallen  gecommuniceerd en minimaal (één lijntje in de tekst en geen evolutiebetoog) over de vrachtdaling. In de fanclub van de "copy and paste"-pers werd e.e.a. gretig overgenomen (2). De kwaliteitspers (o.a. De Tijd) publiceerde niks!
Voor WILOO is het duidelijk: n e g e n  jaar na het opstellen van luchthavencharter is de speeltijd lang voorbij. Willen de Lanotte- en andere uilen eindelijk eens de ogen open doen? En a u b stoppen met vracht in Oostende! Onze commentaar op het jaar 2011, lees...

(*) Stijging te danken aan extra Vlaamse subsidies voor de Malagalijn van Jetair (3). Met amper 233.000 passagiersjaar staat luchthaven Oostende qua passagiers momenteel op het niveau van vier dagen Zaventem en haalt ze (ondanks een verlenging van de baan tot 3,2 km in 1977 en honderd miljoen euro aan investeringen), aantallen die drie maal lager zijn dan in de jaren zestig, toen "Raversijde Airport" nog klein, gezellig en goedkoop was!

 

Vracht december 2011

1-jan-12 Veel gefeest zal er met oud en nieuw niet worden in de kantoren op de Oostendse luchthaven. Met 16% minder vrachtbewegingen in december eindigt 2011 klassiek met een twaalfde barslechte maand op rij. Het afgelopen jaar wordt hiermee meteen afgesloten als het op één na slechtste in 17 jaar! Ondertussen kende concurrent   Luik  een superjaar. Vijf procent tonnagegroei in Bierset wordt er gevierd met nieuwe investeringen ter waarde van 11 miljoen euro (1). WILOO herinnert aan een van onze decennialange standpunten (2): "stop met vracht" , laat dit aan aan onze Waalse vrienden, zodat onze stad voluit haar sterke toeristische troeven kan uitspelen zonder de handicap van nachtelijke luchtvrachtherrie. Een zinnige taakverdeling heet dat.

Onze tabelletjes, bekijk...

 

Vliegen op frietvet, de 'duurzame' toekomst!

31-dec-11 "2011 het jaar dat milieubeleid een schaamlapje werd. Happy new-year and welcome 2012"
Niet enkel de uitlatingen van Jetair-baas Hans Vanhaelemeesch  afgelopen maand m.b.t "korte vluchten" zijn hilarisch (1). Die van KLM in het afgelopen jaar, over "toekomstig duurzaam vliegen op biobrandstof", waren al even lachwekkend en grotesk. KLM wil geen goede landbouwgrond en primaire gewassen van de voedselproductie opofferen voor vliegtuigbrandstof, maar gerecycleerde reststoffen zoals slachtafval, viskoppen en frituurvet gebruiken. Stel dat alle passagiers van een B747 (12 liter/km) zo'n 400 man, hun hele jaarconsumptie aan frituurvet als brandstof voor 'een vluchtje'  meebrengen (om ergens god weet waar op deze bol aan het strand te kunnen liggen). Hoe ver zou het toestel hiermee kunnen vliegen? Juist, exact 217 km! (bron: Volkskrant 24/12/11). Tel alle ''vluchtjes' van alle maatschappijen op en de duurzame nieuwe wereld ligt zo om de hoek!
Tip van WILOO: leg Jetair, KLM en de hele luchtvaartzeepbel eindelijk eens een (ten minste binnenlandse) kerosinetaks en een btw op vliegtickets op. Waarom worden deze bedrijven zo gespaard door de politiek? Waarom komen ze steeds met sprookjes weg!!?

 

Nieuw rapport NBB over Belg. luchthavens
16-dec-11 De Nationale Bank van België (NBB) heeft vandaag een vervolgrapport uitgebracht over het economisch belang  van onze luchthavens tijdens de periode 2007-2009 (1) Het betreft een update van het "working paper 158" van  maart '09 (2) dat ter sprake kwam op ons  luchthavendebat van 17 april '09 (3).
Dat de Oostendse luchthaven er 2 jaar na WP158 veel slechter voorstaat is een feit, hiervan een paar sprekende uittreksels (4) (5) (6) (7). Ondertussen zijn we nog eens twee jaar verder en is de toestand nog slechter geworden. Het aandeel van de beschutte werkplek "Ostend-Bruges Airport" in het huidige Vlaamse BBP is om het met Contador te zeggen, gedaald tot "tzero, tzero..."

 

Prettige feestdagen en (veel) stille nachten!
15-dec-11 WILOO wenst iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe! Moge 2012 vooral veel stille nachten, weinig sport- oefen- heli- en andere vliegherrie en weinig kerosinestank betekenen. Bij deze willen wij ook opnieuw de honderden leden bedanken die het afgelopen jaar trouw hun lidgeld  vernieuwden. Onze verenigingskas staat er florissant bij.
In 2012 zijn dan ook heel wat acties gepland. WILOO gaat door met de strijd voor het effectief invoeren van het preferentieel baangebruik (zie ook...), nieuwe rechtszaken hieromtrent zitten in de startblokken. Nu we echter (eindelijk) een nieuwe staatssecretaris voor mobiliteit hebben werd z.s.m. een ontmoeting met het kabinet gevraagd om te kijken of er thans echte luisterbereidheid is, zo niet dan gaan we door.
Zijn gepland in 2012: de aankoop van een nieuwe geluidsmeter, verder handtekeningen inzamelen voor onze petitiecampagne "rust in de tuin", de bouw van een nieuwe website onder DRUPAL met automatische publicaties van vliegtuiggeluidsniveaus enz., enz. Meer info later.
Ps.: Wiloo viert 20 jaar bestaan in 2012!
 

Afschaffen die handel
13-dec-11 Vlaams parlementslid Filip Watteeuw stelde een aantal vragen aan minister Hilde Crevits in verband met korte vluchten op de luchthaven van Oostende, zie...
Tussen (milieu)daad en woord van de Vlaamse regering gaapt blijkbaar een kloof zo groot als de Grand Canyon want de minister ligt van vluchten met zware toestellen over amper 100 km niet wakker, zie DS (1).
Volgens de korte redeneringen van minister Crevits en van Jetair topman Hans Vanhaelemeesch  zijn korte vluchten  "astemblief" zelfs goed voor het milieu. Als we hun redenering volgen dan kan best in elke provincie een internationale luchthaven gebouwd worden, waarbij Jetair haar (Vlaams gesubsidieerde) passagiers per provincie verzamelt met het vliegtuig, zie HNB (2)!! Chapeau!
WILOO over korte vluchten (3) (4).

 

Zotte Vlaamse subsidies (2)

8-dec-11. Te gek voor woorden. Uit het summiere parlementaire antwoord (1) van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op vragen (2)  i.v.m. subsidies aan het winstgevende Jetairfly (zie ook...), blijkt niet enkel dat de minister zichzelf subsidieert om wat leven in haar beschutte werkplaats te brengen, maar ook dat ze blijkbaar niet of zeer weinig wakker ligt van de gevolgen ervan, nml. het wegtrekken van toeristen uit Vlaanderen. Doet ze aan zelfbevrediging of aan zelfbedrog? Of beide? Jetairfly lacht in zijn vuistje. WILOO stuurde een open mail aan alle Vl. parlementsleden (3)

 

Vliegen niet altijd zonder risico's

8-dec-11. Het zijn niet enkel omwonenden van luchthaven die gezondheidsrisico's lopen door het vliegverkeer, ook passagiers moet goed uitkijken. Doordat de gevolgen van vliegen zich soms pas dagen nadien voordoen is men beter goed voorbereid. Vooral kwetsbaar zijn hart-en kankerpatiënten, kinderen, zwangere vrouwen en... sportlui.

Voor meer informatie, zie...

 

Vracht november 2011

8-dec-11 'Toujours en attendant  EGIS' was de afgelopen maand een heel gewone maand, d.w.z. een bar slechte maand. Opnieuw relatief veel nachtelijke herrie en bijgevolg "much noise ado about nothing". Het aantal vrachtbewegingen daalde verder met 20%. De vrachttonnage daalde maar liefst met 28,4%, wat nog amper 40% is van wat 5 jaar geleden werd gehaald! Onze tabelletjes zie...

 

Milieu- en Natuurraad stuurt brief aan EGIS

7-dec-11 De Oostendse Milieu- en Natuurraad heeft m.b.t. de privatisering van de exploitatie van de luchthaven een brief (1) met verzoek gestuurd aan de enig overgebleven kandidaat-uitbater "Egis Avia". Meer over Egis Avia lees...

 

Ostend-Brescia Airport

10-nov-11  Wat hebben Oostende en Brescia (It) gemeen? Een luchthaven!
Info over Brescia Airport vindt u na 2' 50" en 5' 37" in (1).

Over de Oostendse luchthaven maakten we op 8 november j.l.  een filmpje, bekijk...

Zoek de verschillen!
Ouwe doos: "Lucien op de luchthaven" (1994) bekijk...

 

Vracht oktober 2011

2-nov-11 'En attendant EGIS' (voorzien eind volgend jaar) was ook deze maand economisch een "bal perpétuel de l'aéroport mort". Hoewel er steeds minder vrachtbewegingen waren, was er niettemin een pak slaapverstorende nachtelijke herrie door het procentueel hoge aantal nachtelijke vluchten van World AW (44% tijdens de laatste weken). We noteerden ook weer veel (zeer) korte vluchten. Onze tabelletjes zie...

 

Korte vluchten zijn ecologische dwaasheid
22
-okt-11 "Korte vluchten zijn ecologische dwaasheid" dat is de kop in de in de krant Het Laatste Nieuws (1). Bron van het bericht is de Waalse krant La Meuse, die schreef "Aberrant! Les “ sauts de puce ” aériens continuent entre Liège et Zaventem" (2). Bij de RTBF luidt het (3).
Kampioen korte (passagiers)vluchten in Oostende is het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde Jetairfly (4). Die aan haar Vlaamse subsidie geen voorwaarden verbonden ziet m.b.t. korte vluchten. Het milieu is blijkbaar geen bekommernis voor minister Crevits? De jaarlijkse 150.000 euro aan Jetairfly voor haar lijn op Malaga is blijkbaar 'gewoon' een extraatje aan een bestaand jaarlijks algemeen luchthaveninfuus van zo'n 8 milj. euro (5) en bedoeld om kunstmatig wat extra verkeer op de luchthaven  te generen. Naar onze mening is de Jetairfly-steun niet meer of niet minder dan verspilling van belastingsgeld, geld dat beter in de opbouw van een groene economie en groene werkplaatsen zou gaan. WILOO herinnert aan onze studie van vorig jaar, zie...

 

Luchthaven weigert inzage incidentenlijst

18-okt-11 WILOO vroeg inzage in milieu- en veiligheidsincidenten op de Oostendse luchthaven. Dit wordt door de luchthavendirectie geweigerd (zie...)! Ontoelaatbaar vinden we, acties volgen! Stay tuned.

 

Zotte Vlaamse subsidies

14-okt-11 De Vlaamse regering subsidieert niet enkel sauna's en maneges (1) maar ook de luchtvaartmaatschappij Jetairfly (zie...) voor haar lijn op Malaga. Niet dat TUI Air Belgium NV zo armlastig is, integendeel. De jongste balansen wijzen op een mooi rendement op eigen vermogen! Jetairfly is bovendien de kampioen korte vluchten in Oostende! De (gesubsidieerde) lijn op Malaga is soms een nachtvlucht waarbij luchthavenkortingen nochtans niet toegestaan zijn (zie...). De lijn is bovendien een "outbound lijn" en haalt bijgevolg toeristen weg uit onze streek! Stof genoeg om de wenkbrauwen bij te fronzen. Maar er is meer. Volgens bepaalde geruchten zou de lijn ook door een Spaanse regionale regering gesteund worden. Dat mag niet van de EU.  Alles samen redenen genoeg voor WILOO om officiële vragen te gaan stellen over deze pure verspilling van belastingsgeld. Wordt vervolgd.

 

Quid ENSOR

14-okt-11 Het is dan officieel. Johan Vande Lanotte en zijn vehikel in oprichting NV Ensor geeft er de brui aan, 'men' is niet langer geïnteresseerd in uitbating van de Oostendse luchthaven. "Het sop was voor ons niet langer de kool waard" verklaart hij in het weekblad De zeewacht (1). Johan Vande Lanotte volgt daarmee de wijze raad van WILOO op. Er zijn in ons postzegelland gewoon teveel luchthavens te dicht bij mekaar. De kansen om met luchtvaart in Oostende iets eerbaars te verdienen, zijn lang geleden reeds verkeken. En als je ook zoals in de zeehaven (met bijv. cameraverhuur) niet wat bijeen kunt ritselen... dan wordt de spoeling erg dun. Verstandige beslissing Johan! Zie ook Papoea Ostendia (2)

 

No privacy at Ostend-Bruges Airport!
10-okt-11 Passengers traveling with private jets or small aircraft should be aware that their privacy at Ostend-Bruges Airport is in jeopardy. Even on a remote apron for small aircraft pictures can be taken (by airport employees!?) and sent to local paparazzi. This is what we experienced on Sunday 2nd October '11. WILOO has nothing to hide and will not make an official complaint, but if intimacy and privacy is what you care for, we advise anyone not to travel through Ostend-Bruges Airport!
 

Vracht september 2011

5-okt-11 Tegen een achtergrond van een dalende wereldeconomie met algemeen dalende luchtvrachtcijfers (1) ziet de toekomst van de vracht in Oostende er wel zeer belabberd uit. Zo juli, zo augustus, zo september, onze tabelletjes, zie...

 

Fijnstofmeting(en) in Oostende
16-sep-11 Het vertrek van een derde stokoude DC8-vrachtbak (1) (reg.  9G-AXA),  van het op de EU zwarte lijst met onveilige maatschappijen staande Meridian AW, was voor WILOO een unieke kans om bij de start een meting van de uitstoot van fijnstof (1 µm)  te doen. Het resultaat, bekijk...
Jammer genoeg konden we de gevaarlijkste uitstoot, het zgn. ultra fijnstof, niet meten. Een dergelijke meting vraagt een ander type meettoestel, immers het aantal deeltjes speelt dan en niet de totale massa.
Via een persnota (2) vernamen we dat ook de VMM in Oostende is gestart met metingen van fijnstof, helaas doen ze niet aan ultrafijnstofmetingen. Voor de methode en de locaties van de samplers in Oostende lees...  

 

Vracht augustus 2011

1-sep-11 Zo juli, zo augustus. Het aantal vrachtvluchten tijdens de maand augustus is de laatste vier jaar  gereduceerd tot minder dan de helft (van 112 => 49). Onze tabelletjes, zie...

 

Vracht juli 2011

10-aug-11 Het aantal vrachtvluchten tijdens de maand juli is de laatste vier jaar meer dan gehalveerd. Afgelopen maand waren er vierenveertig schamele vluchten of gemiddeld 1,3 per dag, het wordt gewoon een zeer extreem bedenkelijke verspilling van kapitaal, mensen, middelen en belastingscenten. Onze tabelletjes van een beschutte werkplaats, zie...

 

The Arms Flyers

12-jul-11 "Commercial Aviation, Human Rights, and the Business of War and Arms" is de ondertitel van een nieuw IPIS (International Peace Information Service) en TA-R (TransArms-Research) rapport over de rol van luchtvaartmaatschappijen bij (legale en illegale) wapentransporten. Het overspant aan de hand van talrijke voorbeelden, o.a. van St. Lucia AW in Oostende (zie...), de periode jaren '80 tot op heden. Het wijst iedereen in de luchtvaartsector op zijn verantwoordelijkheid bij het ontstaan of aanwakkeren van verschrikkelijke oorlogen in deze wereld!
U kunt het hier downloaden (1) en (2)
 

Vracht juni 2011

7-jul-11 Het wordt echt monotoon, opnieuw een barslechte vrachtmaand. Het aantal vluchten met vrachttoestellen daalde met zo'n 28 procent. Wat de tonnage van het eerste half jaar betreft haalt de luchthaven amper iets meer dan de helft van 2007!   Lees...

 

Wiloo vraagt inzage bomenkapdossier

5-jul-11 WILOO heeft via zijn raadsman bij het parket te Brugge inzage gevraagd in het dossier van de kap van zo'n 100 bomen langs de Duinkerkseweg (1) zie... Zodra het antwoord binnen is wordt u uiteraard geïnformeerd, en nemen we eventueel nieuwe stappen. 

 

Ledenbrieven WILOO op de post

15-jun-11 Honderden nieuwsbrieven voor WILOO-leden (en sympathisanten) werden gisteren op de post gedaan. Van de gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om u te vragen uw lidmaatschap te vernieuwen. Wij danken alle leden voor de trouwe steun in het verleden. Wie ondanks onze goede zorgen niets ontving kan de brief hier lezen... 

 

Vracht mei 2011

7-jun-11 Zoals de neerwaartse trend eind april al liet vermoeden, is tijdens de maand mei "de pudding verder ingezakt". Over "pudding die inzakt" spreken is  eigenlijk te veel eer, lees liever "de (lucht)ballon" verder  leeggelopen...". Het aantal vrachtvluchten daalde afgelopen maand met maar liefst 48%.

Op Ostend-Bruges Airport wordt er, behalve lucht, weinig gebakken.   Dat bleek ook uit de zeer zwakke jaarcijfers '10 die deze maand door de luchthavendirectie werden voorgesteld. Als "coup de théâtre" werd daarbij maar meteen, door gebrek aan echt hout, als een donderslag bij opgewarmde aarde, een "gelofte van  eeuwige duurzaamheid" aangekondigd (1). En toemaatje... de bouw van een nieuwe vrachtloods op apron1! M.a.w. val nu dood... moet de belastingbetaler ook deze zinloze constructie weer gaan ophoesten (tot heil van de betonboeren), terwijl de loods van MK Airlines  al 3 jaar leeg staat!
Conclusie ook deze maand, en zoals zo vaak gemeld: "je moet goed zot zijn om in deze luchthaven te investeren". Voor onze voor zichzelf sprekende tabelletjes, zie...

P.s.: luchthaven en duurzame uitbating, lees ook vooral (2) en (3)

 

Vracht april 2011
9-mei-11 Zoals te verwachten, na het definitieve einde van de hoofdklant MK Airlines in april '10, kon de afgelopen maand niet anders dan een stijging van de cijfers inhouden. Helaas en ondanks het mooie weer is het toch niet echt tijd voor het uitrukken van een notabele directiefanfare. In de 1ste helft van de maand lagen de vrachtbewegingen merkelijk hoger (76) dan die van de 2de helft (54). Dit wijst op een neerwaartse trend sinds half april, die zich in mei lijkt door te zetten (26 vrachtbewegingen t/m 8 mei).  Voor onze tabelletjes, bekijk...

 

Geurstudie met een luchtje

4-mei-11 WILOO heeft na een grondige lezing van het eindrapport (zie hieronder) van de VITO geurstudie uit 2010  heel wat bemerkingen. De situatie in 2010 wordt vergeleken met deze van 2003. Daarbij werd naar onze mening slordig te werk gegaan. Over "appelen en peren vergelijken" of "à la tête au nez du client", lees...

 

Weetjes uit het Vlaams Parlement
3-mei-11 1) JetairFly (recordhouder korte vluchten in Oostende) krijgt zo'n €150.000 per jaar aan subsidie voor haar nieuwe wekelijkse vlucht(en) op Malaga (Spanje). JetairFly (TUI Airlines Belgium NV ) maakt nochtans winst. Een zoveelste  bijkomend cadeautje van de belastingbetaler (naast de algemene 'normale' cadeautjes zoals afwezigheid van BTW op tickets en taks op de kerosine). Zie...
2) De hotelkosten voor een paar dagen aanwezigheid van een luchthavenvertegenwoordiging op een Cargo beurs in Kenia in 2011 (1) bedroeg €1863. Tijdens de beurs in Amsterdam 2010 (2) was het iets minder, nml. €1241. Bron...

 

Geurstudie 2010

22-apr-11 We ontvingen het eindrapport (1) van de VITO (2) geurstudie uit 2010, de bespreking ervan staat op de agenda van de OLO-vergadering van 2 mei a.s. Wordt vervolgd.

 

Nieuwe EU-staatssteunregels in de maak
22-apr-11 Het lijkt er op dat staatssteun voor regionale luchthavens straks veel minder makkelijk wordt. Een recent arrest van het Europese Hof van Justitie (1) was aanleiding voor Joaquin Almunia, Eurocommissaris voor Concurrentie, om een  consultatie ronde voor wijziging van de bestaande staatssteunregels aan te kondigen (2). Almunia in de pers: - He noted that 77% of EU airports are publicly owned and many regional airports rely on subsidies. "In a sector that has been liberalized for almost 20 years now, it is hard to justify spending on duplicate and non-profitable airports," he said, adding that the Commission needed to look again at the guidelines that govern state aid for the sector (2) -.
Komt hiermee ook de Oostendse LOM/LEM in een ander "kleedje" te staan? Een verwittigd kandidaat-uitbater is er alvast twee waard.
Misschien krijgt het Vlaams LOM-spaarpotje van €22 miljoen straks een nieuwe bestemming, met een beter doel dan dumpen in een bodemloze put!

 

Bodemloze put

20-apr-11 Een bodemloze put, zo noemt Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw (GROEN!) de toestand van de Oostendse luchthaven in de krant De Standaard van vandaag (1). WILOO zegt dit al 20 jaar. Hopelijk dringt het nu wat beter door in het Vlaams parlement. Vlaanderen staat (mondiaal) voor zeer zwaar weer. Investeren in een duurzame toekomst is zeker niet investeren in verspilziek energiezuipend (luxe)luchtverkeer. Meer pers, lees... , of bekijk... Persmap van de heer F. Watteeuw, lees...
 

Antwoord gouverneur West-Vlaanderen

12-apr-11 We ontvingen een antwoord (1) van de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne in verband met onze open mail "Ceci 'n est pas un exercice" (zie hieronder). Het is uiteraard een vrij formeel schrijven. Of we nu gerust(er) slapen? Wij in elk geval niet.
Vrachtluchthavens horen niet "Midden de Mensen". 't Is een of 't ander. Politiekers maak eindelijk eens een keuze! Oostende was er eerst! Verplaatsen die handel, dat zouden wij kiezen...

 

Ceci n' est pas un(e) pipe exercice
1-apr-11 Er zit een Provinciale rampoefening in de pijplijn! Niet panikeren wanneer er op 5 april a.s. rook boven de luchthaven te zien is. WILOO is niet helemaal tevreden over het voorgestelde scenario, deze oefening spuit niet ver genoeg, we stuurden de Gouverneur van W-Vl. een "Open Mail". U kunt ons alternatief hier lezen...
P.s. "
exercice" is "masculin", maar in de geest van Magritte...
In de pers, Brugse stadsomroep, lees...

 

Vracht maart 2011: "sans paroles..."
1-apr-11. Nee dit is geen aprilgrap, deze maand wordt fanfaremaand, immers vorig jaar viel MK Airlines uit, bijgevolg moet April '11 ('normaal') (eindelijk) eens een "kaskraker" worden. Het is nog wel even wachten. Ondertussen brengen we onze tabelletjes van de afgelopen maand maart '11, en die laatste was (weer) geen succesnummer, bekijk...

 

G E E N enkele interesse...

29-maa-11 Wat WILOO al jaren zegt over de nut en noodzaak van een ("grote") (en kostelijke) "internationale" luchthaven in Oostende, wordt nogmaals bevestigd. Blijkbaar is er geen enkele maatschappij (ook Ryanair niet) geïnteresseerd in het aanbod van de vzw Toeristische Ontsluiting (1). Need we say more, lees...

 

Onveiligheid en herrie met kleine toestellen
29-maa-11
Op 11 maart ’11, omstreeks 14u30, vloog een helikopter (registratie OO-PTA) in een Bredense woonwijk (1) tegen een hoogspanningsleiding aan (2). De piloot verklaarde achteraf: “we verveelden ons wat… we maakten een uitstapje” en “en passant” vlogen we eventjes boven een woonwijk, waarbij ik eventjes verblind werd (3). Volgens hem betrof de ophef in de buurt “veel herrie om niets”! WILOO is not amused... we stuurden een brief met een aantal verzoeken naar de Staatssecretaris voor Mobliteit Etienne Schouppe (4) en een persnota, lees...
Maar dit is niet alles, we vroegen ook specifieke informatie aan EASA (5), wordt vervolgd!

 

Saudi B747 verstoort weekendnachtrust

20-maa-11 Vannacht omstreeks 04h00 werd de nachtrust voor veel omwonenden weer eens grondig verpest! De ellende veroorzaakt door de nachtelijke tankbuurten van Saudi Air Cargo met B-747 vrachtbakken, die wegens "te lawaaierig" 's nachts bijna nergens meer welkom zijn, lijkt structureel hervat. Deze morgen was de derde vlucht in een week. Indien dit nachtregime aanhoudt zal voor velen slapen met (gedeeltelijk) open vensters, vanaf de start van de lente, weer niet mogelijk zijn. Zie ook hieronder en onze persnota, lees...

Op radio2 W-Vl,
In de marge: over tonnen boter op het hoofd en waarom o.a. de Saudi's welkom zijn, maandagavond 21 maart '11 VPRO TV  "Tegenlicht" (1)

 

Nachtlawaai neemt toe

17-maa-11 De laatste tijd is er opnieuw meer nachtlawaai! Op sommige dagen (en vooral in de weekends!) zijn er meerdere nachtvluchten. Eén beweging is echter al voldoende om de slaap te  verstoren en de gezondheid te schaden, zie ook...
De toename van het nachtlawaai komt vooral door de MD-11 vrachtbakken van World AL, en de hervatting van nachtelijke tankbeurten met oude B-747's van Saudi Arabian Airlines (
1). Deze laatste is een staatsmaatschappij van een corrupt regime uit een land waar mensen dagelijks gemarteld worden (2). Berucht is de Al-Ha'ir Prison (3). Vlaanderen levert hiermee logistieke steun aan een Arabische dictatuur waar mensen(vrouwen)rechten permanent geschonden worden  (4) en (arme) gastarbeiders als slaven misbruikt (5). Vlaanderen leverde blijkbaar ook pantservoertuigen (6). Tonnen boter op het hoofd is dan ook het (hypocriete) resultaat wanneer sommige praten over opkomen voor mensenrechten terwijl er 'deftig' zaken wordt gedaan met corrupte leiders.  Chomski over Saudi Arabia in "Ter Zake" VRT, bekijk...
Pas op 1 januari 2015 worden de geluidsnormen weer strenger. De toegelaten maximum nachtelijke QC-waarde wordt dan 12, wat nog zeer veel is in vergelijking met gelijkaardige luchthavens in de buurt.

 

Bijltjesdagen nabij luchthaven

5-maa-11 Met verbijstering stellen we vast dat  vorige week langs de Duinkerseweg in opdracht van het polderbestuur (1) en met medewerking van de Stad Oostende(!), over een lengte van zo'n 500 meter, bomen werden gekapt! Een eerste poging tot kappen werd in 2007 door een attente omwonende gestopt na 100 meter kapwerk. Vorige vrijdag sneuvelde zo goed als de hele rij. De bomen vormden een (weliswaar bescheiden) buffer tegen uitlaatgassen en lawaai afkomstig van de luchthaven. Hoe deze kaalslag in een parkzone (2), ingekleurd als waardevolle biotoop(3) is kunnen gebeuren, wordt door WILOO onderzocht. Welke acties we hieromtrent verder nemen verneemt u later.
Bomenrij tijdens de zomer, bekijk... Rest'struikje' (we telden er zo'n 105!), bekijk... In "De Zeewacht" van 11 maart '11, bekijk..., KvW-Vl, lees...
WILOO zal het dossier in uiteraard opvragen bij het parket. Er komen ook interpellaties in de verschillende raden
. Wordt vervolgd!

 

Vracht februari 2011: armoe, armoe...

1-maa-11  Terwijl globaal de luchtvrachtsector mooie cijfers voorlegt (lees...) blijft de vracht in Oostende één en al kommer en kwel. In de achtergrond doemen ondertussen nog eens hoge kerosineprijzen op. Als de huidige trend zich doorzet wordt 2011 in Oostende een absoluut dieptepunt.
Waarom deze luchthaven 's nachts überhaupt nog open blijft, is bijgevolg een terechte vraag. Een nachtsluiting zou aardig wat overheidsgeld kunnen besparen (alsook nachtlawaai en hartinfarcten!). WILOO pleit trouwens al decennia lang voor een volledig nachtelijk slot op de zaak! Helaas..., de overheid blijft  Khadafiaans in vrachtsprookjes geloven. Voor onze tabelletjes van de bewegingen en een schatting van de februari '11 tonnage, zie...

In de marge, een artikel in "De Tijd" van 3 maart '11, lees...

 

Antwoord van de staatssecretaris ontvangen

28-feb-11 Via onze raadsman ontvingen we een brief van de staatsecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in verband met onze klacht van 14 februari j.l. (1). Hij gaf opdracht tot een onderzoek binnen een "redelijk termijn", lees...
Ondertussen blijft de bewuste NOTAM een vodje papier. Op 25 februari '11 bijv. vertrok om 09u49 LT een passagiersvliegtuig met 5 KT staartwind boven Oostende, twaalf minuten later landde een vrachtvliegtuig in tegenovergestelde richting, uiteraard ook boven de stad! Wordt vervolgd.
 

(nacht)Lawaai en hartinfarct
14-feb-11 Wie tien jaar onder een luchthavengeluidsregime van +/- 60 dBA LDN leeft, heeft tot 50 procent meer kans op een dodelijk hartinfarct (1). Dat blijkt uit een grote recente Zwitserse  studie (2). Na de geplande privatisering van de Oostendse luchthaven is er dan ook geen enkele ruimte  voor uitbreiding van activiteiten! In het tegendeel, een vrachtluchthaven naast onze mooie stad is echt te gek voor woorden, een eerste extrapolatie van de Zwitserse studie levert ons 10 extra doden / jaar  op bij de geplande vracht en passagiers volumes. Om een en ander wetenschappelijk te onderbouwen trekken we eind deze maand naar de UGent. Nadien willen we actie voeren bij de Vlaamse parlementsleden. Wordt vervolgd...

 

NOTAM vodje papier!
14-feb-11 De voorschriften rond het preferentieel baangebruik, die pas na het starten van onze jongste rechtszaak door de overheid (op papier) werden ingevoerd met de bedoeling een veroordeling te ontlopen, worden in de praktijk niet nageleefd. We stuurden de federale Staatsecretaris voor Mobiliteit, de heer Etienne Schouppe, een brief met vraag om uitleg (1). Ook onze raadsman kreeg het verzoek om nieuwe gerechtelijke acties in de startblokken te zetten (2).

 

Vracht januari 2011: t(d)oeter(t)nogniettoe

6-feb-11 Vorige evaluatie dachten we dat, gezien de absolute vrachtminima vorig jaar stilletjesaan wel eens bereikt zouden zijn, de good news fanfare van de luchthavenreclamejongens in januari '11 eindelijk zou kunnen uitrukken. Maar niets is minder waar. De toeters (en bellen) van directie en spindokters moeten nog even in de kast, samen bij de officiële cijfers van de afgelopen maand. Hierbij onze tabelletjes van de bewegingen en een schatting van de tonnage, lees...


Vracht 2010 "Annus Horribilis Maximus"

5-jan-10 Het wordt een eentonig verhaal, 33 % minder vracht tijdens de maand december '10 en 14 % minder over het hele jaar '10! Sprekende cijfers! In vergelijking met de concurrenten die zich mooi herpakten na het crisisjaar '09, manoeuvreert de Oostendse vrachtluchthaven  zich net als vorig jaar (1) richting bodemniveau, m.a.w. structureel richting hoek waar de eeuwige klappen vallen. De verklaringen van de directie in de pers over het herstel worden potsierlijk.
Voor ons jaaroverzicht vracht "
Ostend-Papua noCaptureAreaPort 2010" over het zoveelste "vrachtluchthavenflopjaar" versie 2010, lees...

Toemaatje: aan de rolbaanstraat werd het afgelopen jaar steeds meer grond in gebruik genomen door niet-luchtvracht(vaart)gebonden bedrijven, een hoopvolle evolutie. Blijkbaar daagt het nu toch ergens in het Oosten?

 

Prettige feestdagen en (veel) stille nachten!
25-dec-10 Vzw WILOO wenst iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe! Moge 2011 vooral veel stille nachten, weinig sport- oefen- heli- en andere vliegherrie en weinig kerosinestank betekenen. Wij zullen er in ieder geval blijvend voor ijveren!

Brief van de heer P. de Moerloose

23-dec-10
We ontvingen een brief (1) (gedateerd 7 dec '10) van de raadsmannen van de heer
Philippe de Moerloose  algemeen directeur van "NV Demimpex" en hoofdaandeelhouder van het op de EU zwarte lijst staande Congolese Hewa Bora Airways. In de ietwat verwarrende brief wordt ons o.a. gevraagd een link naar de website "towardsfreedom" in een van onze publicaties uit nov '09  te verwijderen, een link die we nooit hebben geplaatst. Los van de vraag van de strafbaarheid van het plaatsen van "links" op het net (!?), maken we van deze gelegenheid gebruik om onze tekst van meer dan een jaar terug te updaten, zie...

 

Vracht november 2010

3-dec-10 Wie herinnert zich nog het luchthavencharter (1) van 2003? Een verdubbeling van de werkgelegenheid was het doel. Vandaag lijkt een halvering eerder de realiteit.
In vergelijking met het topjaar 2007 laat 2010 zich aan het eind zien als een rampjaar met daling van de vrachtttonage van 43% (eerste 11 maanden), (stille?) getuige van, net als in zoveel andere dossiers, weer eens een staaltje "Vlaamse bestuurskracht".
Is het niet dringend hoogtijd voor een totaal nieuw concept vraagt een normaal mens zich hierbij af. De nieuwe LEM/LOM structuur, annex "kroniek van een aangekondigde nieuwe uitbater", is niet meer dan ouwe wijn in nieuwe zakken en zal geen soelaas bieden voor fundamentele gebreken (en onze portemonnee!). Uit alles blijkt: "geen maatschappelijk nut en noodzaak voor de hele vrachtbedoening". Simpel gezegd, het sop is de kool niet waard. Moet de nachtrust van velen hiervoor blijvend geofferd worden?
Onze maandelijkse commentaar, lees...

 

Meridian Airways blijft op Zwarte lijst

23-nov-10 De vijf stokoude en zeer roetuitstotende en stankverwekkende DC8-en van Meridian Airways (1) blijven gelukkig op de Europese zwarte lijst van verboden maatschappijen lees... Voor omwonenden betekent dit beduidend veel minder stankoverlast. Ter illustratie tonen we u het vertrek van een Ghanese DC8 (de 9G-AED van Air Charter Express en nauw verbonden Meridian AW) op 13 november '10. Oordeelt u zelf, bekijk onze homemade film "En de stank trekt  de stad weer eens in" (2).

 

Vonnis rechtbank geen nederlaag
18-nov-10 Na twee maanden wachten viel gisteren het vonnis (1) in de rechtszaak die we hadden aangespannen tegen het Vlaamse Gewest (2).
- M.b.t. "het opstijgen en landen boven zee" hadden we ons doel reeds bereikt vóór het vonnis. Immers na onze stap naar de rechter in juni '10 werd onmiddellijk NOTAM A1439/10 (3) gepubliceerd!
- M.b.t. "het teveel aan bewegingen" overwegen we in beroep te gaan. De rechter heeft enkel onze 2009-cijferextrapolatie  verworpen. Momenteel beschikken we over betere cijfers.

Al met al is wel te gek voor woorden dat burgers naar de rechtbank moeten stappen om uitvoering van milieuvergunningsvoorwaarden te bekomen! Waar zit de milieu-inspectie in deze? Wordt dan ook vervolgd!

In de pers, HNB..., DS...

 

Meridian Airways zonder Ghanese licentie
15-nov-10 Uit het antwoord op een aantal vragen die we aan de Europese autoriteiten stelden met betrekking tot Meridian AW  (1) blijkt dat deze firma thans niet enkel op de Europese zwarte lijst staat (2) maar ook haar Ghanees AOC werd ingetrokken. De vijf stokoude Meridian toestellen staan (voorlopig?) dus helemaal aan de grond  in  Oostende  en mogen zelfs niet meer vertrekken. Onze vragen aan SAFA-EU, lees...
In het totaal staan er nu weer zo'n 9 toestellen toestellen geblokkeerd op de tarmac  (voor hoeveel jaar?)! Eén toestel werd onlangs opgeruimd en naar de schroothoop afgevoerd.
 

 

Vracht oktober 2010

13-nov-10 't Wordt een beetje eentonig. Net als in september was oktober '10 "niet om over naar huis te schrijven", laat staan naar de pers. Vermits de zee der eufemismen bij de luchthavendirectie blijkbaar opgedroogd is, beperken wij ons tot de tabbelletjes der realiteit, lees...

P.s.: het jaareinde nadert, we kijken dan ook reikhalzend uit welk nieuwjaarskonijn de luchthavenpropagandajongens volgende maand traditiegetrouw uit hun hoed zullen toveren om een nieuwe zee van kansen voor de toekomst aan te kondigen!

 

Duurzame(re) uitbating en C02-reductie??!!
4-nov-10 In 2008 antwoordde minister Hilde Crevits op een parlementaire vraag dat de luchthaven van Oostende-Brugge werk zou maken van een duurzamere uitbating met CO-2 reductie (1). Twee jaar later, tijdens de jongste vergadering  van het OLO (Overlegcomité Luchthaven Oostende) vroeg WILOO hoe het stond met de uitwerking van dit, binnen het ACI  afgesloten, convenant (3). Het antwoord van CEO Gino Vanspauwen was verbijsterend: "er is geen geld voor..., we hebben dit convenant per toeval in de plenaire afgesloten, de plannen zijn volledig van tafel..."
Leest u vooral onze persnota, lees... In de pers, HLN...

Of de Oostendse luchthavendirectie een delegatie stuurde naar de jongste EU Aviation Summit van 27 oktober j.l in Brugge (4) weten we niet echt; indien aanwezig heeft ze hopelijk niet 'per toeval' "The Bruges Declaration" (5) onderschreven!
Was dit alles niet zo intriest, het verhaal zou hilarisch zijn. Zie ook...

 

Ondertussen bij de luchthavenconcurrenten
21-okt-10 De concurrenten van de Oostendse luchthaven zitten niet stil:
- Op het westelijk vrachtluchthavenfront is "Manston Kent’s International Airport" (KIA)  een procedure gestart om opnieuw (veel) nachtvluchten toe te laten (1) (2) (3) (4) (5). Er zijn ook plannen voor een snelle spoorverbinding met Londen en voor een nieuwe treinterminal. Indien dit alles wordt gerealiseerd dan verliest de Oostendse luchthaven elke optie op de Zuid-Engelse markt!

- Op het oostelijk front komt de luchthaven van Bierset (Luik) steeds beter uit de hoek en uit de crisis. Ze verzet nu al meer vracht dan Zaventem (6). Ondanks zwaar Vlaams protest  tegen de uitbreiding (tot bij de RvS), van o.a. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans  (7) (NVA) (die we nooit over de lawaaiproblematiek in Oostende  horen rarara), werd de verlengde startbaan dan toch recent ingehuldigd (8). Nieuwe maatschappijen en bestemmingen (9) werden onlangs aangekondigd.
Conclusie: de kansen van het wegzinkende Oostende om te overleven als vrachtluchthaven (zo die er ooit al geweest zijn) worden steeds magerder en magerder, om niet te zeggen microscopisch klein.
- Wordt vervolgd...

 

VIKING Airlines in zwaar weer
21-okt-10 Viking (Hellas) Airlines (Group), dat in 2008 en 2009 vanuit Oostende met passagiers naar Heraklion vloog, zit in zeer zwaar weer. Personeel werd met een "e-mailtje" op staande voet ontslagen (1), vliegtuigen liggen aan de ketting (2) of gaan terug naar de eigenaar.

 

Op bezoek bij de Noordzee Vliegclub

16-okt-10 Het stijgend aantal bewegingen met opleidings- en sportvliegtuigjes  veroorzaakt steeds meer hinder. Vooral tijdens mooie zomerweekends is het voordurend gesputter en geronk boven onze hoofden erg storend. Kan  dit vermeden worden? WILOO trok alvast voor een verkennend gesprek naar de Noordzee Vliegclub (NZVC), lees...

Op 25 oktober '10 ontvingen we een kopie van de jongste nieuwsbrief van de NZVC met daarin het beloofde verzoek, bekijk een uittreksel...

 

MK Airlines "einde verhaal"
8-okt-10 Een Britse rechtbank heeft onlangs het verzoek tot kwijtschelden van miljoenen ponden aan schulden verworpen, "liquidators have been appointed" (1). Het is bijgevolg enkel wachten op het definitief opdoeken van de hoofdklant van de Oostendse luchthaven (2).

 

Vracht september 2010

2-okt-10 Kon het slechter dan in september '09, de slechtste maand in 5 jaar? Jawel, september '10. Wanneer we trouwens de septembermaanden van de afgelopen 6 jaar vergelijken (zie figuur rechts) bemerken we duidelijk een enorme neergang sinds 2004, het jaar van het aantreden van de huidige directie (een SP.a benoeming). In zes jaar tijd is er een daling van het aantal vrachtvluchtenvluchten met niet minder dan 70 procent.  Onze commentaar en tabelletjes, lees...
P.s.: de stad Oostende heeft onlangs met zijn autonoom gemeentebedrijf AGHO formeel een offerte ingediend als kandidaatuitbater. We houden dan ook ons hart vast voor een nieuw scenario zoals dit van de Oostendse vismijn! Straks zijn Oostendenaars tweemaal de pineut, eenmaal als Vlaams belastingbetaler en misschien binnenkort  een tweede keer via een nieuwe financiële kater door het geklungel van een megalomaan stadsbestuur dat geld wil gooien (hoeveel?) in tijd- en bodemloze luchtvrachtputten. Inzage in het voorliggende (vracht)businessplan van Johan Vande Lanotte's AGHO krijgt niemand. Halleluja.

 

Rechtszaak WILOO / Vlaams Gewest
23-9-10 Gisteren kwam onze rechtszaak (1) voor bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Onze voornaamste eis is het beperken van het aantal bewegingen met toestellen <6 ton en het zoveel mogelijk boven zee laten opstijgen en landen met grote toestellen (vooral 's nachts!!!). Ondanks veel "yuppietalk"  (zie bijv.) kwam van dat laatste nooit iets terecht. In de milieuvergunning staat niettemin dat een preferentieel banensysteem aan de piloten (officieel) moet medegedeeld worden. Uitspraak 6 oktober 2010.
P.s. In verband met het landen/opstijgen boven zee heeft de luchthavendirectie op 8 juli '10 een brief  aan Belgocontrol  gestuurd (2). In de praktijk heeft dit echter totnutoe niets veranderd. Nog steeds worden vliegtuigen onnodig 's nachts boven de stad gestuurd (WILOO houdt alle concrete voorbeelden netjes bij).

En zelfs  een voor WILOO gunstige uitspraak van de rechter op 6 oktober zal in de praktijk zeer waarschijnlijk nog steeds niets veranderen... zo arrogant zijn de heren! Wel kunnen we dan, in onze strijd voor een gezonde nachtrust, iets makkelijker een volgende (juridische) stap nemen. Indien de luchtvaartwereld niet (echt) wil luisteren, praten of (echt) tonen dat men bezorgd is voor de nachtrust van de buren, dan hebben wij geen andere keuze. Stapje voor stapje tot...

 

Vracht augustus 2010

6-sep-10 Het aantal vluchten dat tijdens de maand augustus niet in transit was en bijgevolg in Oostende geladen of gelost werd (en voor werk zorgde), daalde de afgelopen maand verder tot 46! Dit is 27% minder dan augustus '09. Niettemin slaagt World AW er toch nog vrij frequent in om heel Oostende uit zijn slaap te halen. Als dat niet de WILOO Grand Prix "Verroeste stuurknuppel 2010" verdient!
Onze tabelletjes, lees...
 

Meridian AW op de EU zwarte lijst

2-sep-10 De vijf  stokoude DC8-en van Meridian AW "rommelbakken" genoemd door federaal staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe, staan thans op de EU zwarte lijst (1). Voor een blog over olie- en andere lekken, lees...

Samen met de twee B747's van het zo goed als failliete MK Airlines en een aantal andere wrakken staan nu in Oostende een tiental toestellen (gratis?) te oxideren in de zilte zeewind. De luchthaven exposeert hier opnieuw haar volle economische potentieel als regionale motor.
Ondertussen blijft de belastingbetaler nu al decennia lang opdraaien voor dit ambtelijk paradijsje  van voor en door luchtvaarthobbyisten, bron van "toogpraat" in lokale kranten en luchtvaartloversites. Toegevoegde waarde van deze overtollige luchthaven: het niveau van een superette. Zie rapport NBB 2009.
 

Vliegscholen produceren vooral veel lawaai
2-sep-10 De Oostendse luchtvaartschool O.A.C. (Ostend Air College) (1) (2) produceert veel overlast voor omwonenden. In 2009 waren er niet minder dan 18.123 bewegingen, gemiddeld zo'n 50/dag. Omdat vooral overdag en bij mooi weer getraind wordt loopt dit laatste getal tijdens de zomermaanden flink op tot honderden bij daglicht. Net wanneer de tuin lonkt! Het urenlang rondjes  maken met de zeer lawaaierige tweemotorige DA-42 Twin Star  (90 dBa!) (3) boven Oostende is een continue bron van overlast. En dan hebben we het nog niet gehad over de "passanten-oefenvliegers" uit de talrijke andere scholen van België. Deze vliegen enkel over en tellen bijgevolg niet mee in de plaatselijke cijfers, terwijl ze wel lokale herrie maken.
De kans om piloot te worden, tenzij papa een eigen maatschappij heeft, is echter zo goed als nihil. Veel jonge mensen komen van de hemel in de hel, werk na opleiding is er niet. De enigen die hier blijkbaar beter van worden zijn de talrijke vliegscholen en de banken. De pilotenzeepbel, bekijk de omertà  of novatv, waarom iedereen zwijgt!

.sitestat

Viktor Bout weer in 't nieuws. Een opfrisser

20-aug-10 Viktor Bout, de Russische wapenhandelaar, ook bekend als ‘Merchant of Death’ en sinds 6 maart 2008 in een Thaise gevangenis, wordt mogelijks uitgeleverd aan de VS of wordt naar Rusland gerepatrieerd, indien de Russische wensen door Thailand worden ingewilligd (1). Een belangrijk twistpunt tussen beide grootmachten. In Oostende was de man een goede bekende, waaraan echter bepaalde kringen niet graag worden herinnerd. Lees ‘Viktor Bout in Oostende’ (2).
Wordt Viktor uitgeleverd aan België en komen we straks aan de weet wie Bout in Oostende welke hand-en-spandiensten verleende? Lees...

 

WILOO dankt
15-aug-10 WILOO dankt bij deze de vele trouwe leden die dit jaar opnieuw hun lidgeld betaalden. Een 30-tal ereleden stortten tot 50 euro! Duizend leden en sympathisanten persoonlijk bedanken wordt wat moeilijk, dat doen we via ons WILOO-krantje gepland in oktober. Nu al langs deze weg, dank aan iedereen voor een zeer gevulde kas!

 

Korte vluchten op Oostende, meer info

15-aug-10 Onze publicatie van 12 augustus i.v.m. korte vluchten is gebaseerd op het sinds jaren dagelijks bijhouden van vluchtgegevens, maar beperkte zich tot het jaar 2009. Omdat er vraag is naar meer specificatie, hierbij gedetailleerde info gespreid over een langere periode, zie…

 
 
Korte vluchten, we zetten een boom(pje) op
12-aug-10 Wegens hun grote milieuschade, CO-2 uitstoot en energieverspilling zijn korte vluchten in Wallonië verboden. In Vlaanderen (Oostende) vliegt men er de figuurlijk (en soms letterlijk)de pannen mee van het dak.
Hoe schadelijk zijn trajecten zoals  Oostende - Brussel? Wie zijn de hoofdverantwoordelijken en wat is de trend? WILOO maakte een tussenstand van de lokale situatie en doet voorstellen. Samengevat kan worden gesteld dat ter compensatie "elk jaar" een snelgroeiend wilgenbos ter grote van de hele luchthaven moet aangeplant worden. Ons volledig rapport "korte vluchten", lees...

Veel aandacht voor onze persconferentie, zie..., de persmap...
In de media: (1) (2) (3) (4) (5), De Zeewacht (6)

 

Vracht juli 2010

1-aug-10 Het aantal vluchten dat tijdens de maand juli niet in transit was en bijgevolg in Oostende geladen of gelost werd (en voor werk zorgde), daalde de afgelopen maand naar een schamele 52 of 1,7 per dag (zie tabel hiernaast). Wat opvalt is het zeer geringe aantal vluchten van Egyptair. De oudste en trouwste klant van de luchthaven haakt blijkbaar af, en kiest meer en meer voor Brussel als thuishaven.   World Airways lijkt wat in het gat te springen maar maakt niet alles goed. Met het failliet van MK Airlines, het recente vliegverbod voor Meridian AW en deze jongste cijfers blijkt de  aantrekkelijkheid c.q. de toekomstkansen van de Oostendse vrachtluchthaven steevast verder te dalen. Voor de tabellen, de tonnage en onze commentaar, bekijk...
 

Meridian Airways/ACE is Out
28-jul-10 WILOO is blij te vernemen dat staatssecretaris voor Mobiliteit de heer Etienne Schouppe vandaag zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en Meridian Airways / ACE (1) uit het Belgisch luchtruim haalt. We rest our case! Oostende is meteen een stuk veiliger geworden. Van de enorme geurhinder veroorzaakt door deze stokoude DC-8 toestellen zijn we na 40 jaar eindelijk af! Pers, lees...
Bij deze herhalen we onze vaststelling dat de luchthaven  er anno 2010 (na 40 jaar) nog steeds niet in slaagt moderne vliegtuigen en serieuze firma's aan te trekken. Ethiopean AW is lang vertrokken, DAS Air failliet, MK Airlines failliet, Egyptair is met 60 procent gedaald en overweegt volledig naar Brussel te trekken... Stilaan moeten ook de 'believers' zich gaan afvragen hoeveel zin vracht in Oostende (nog) heeft!? Hoog tijd voor conclusies.
VTM nieuws, bekijk...

 

Meridian / ACE 'verzamelt' in Oostende

26-jul-10 De Oostendse luchthaven blijft verbazen. Vandaag verzamelde de gehele ACE/Meridian vloot,  goed voor 5 stokoude DC8-toestellen van samen meer dan 200 jaar, in Oostende.
Vermoedelijk worden stukken uit de in 2003 gestrande 4K-AZ25 van Silk Way Airlines (1) gesloopt om het (voorlopig nog?) vliegend Meridian museum van 'spare parts' te voorzien tijdens alle oplapwerk dat na het failliet van MK Airlines nu plaats vindt in de grote loods langs de Nieuwpoortsesteenweg? Daarin staat ook het vijfde toestel 9G-AXB en bijgevolg hiervan geen foto. Ook niet van de klusjesmannen. Bekijk verder  9G-AXA op apron1 en ten slotte de 9G-AXE vanuit de cafetaria van de luchthaven.
We zullen vannacht weer niet echt met een veilig gevoel slapen. Misschien toch maar weer eens EASA en de bevoegde EU-commissaris aanschrijven? Zie ook...

 

Vracht eerste halfjaar 2010

23-jul-10 WILOO vernam via onze "inside man" dat de vracht op de Oostendse luchthaven tijdens het eerste halfjaar van 2010 zo'n 16,4 procent gedaald is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.  Hiermee evolueert de luchthaven naar een nooit gezien rampjaar. Concurrent Luik steeg tijdens dezelfde periode met 51 procent! Ons commentaar, lees...

 

45 'vaststellingen' bij Meridian AW/ACE!
15-jul-10 WILOO maakt zich al lang zorgen over de veiligheid van de stokoude in Ghana geregistreerde DC-8 toestellen van Meridian Airways / Air Charter Express (1). Vandaag ontvingen we het antwoord op een  parlementaire vraag die we in april '10 via Kamerlid Wouter De Vriendt (GROEN!) lieten stellen aan staatssecretaris voor Mobiliteit de heer Etienne Schouppe, zie..., in pdf...
Dat antwoord is niet echt geruststellend. Niet minder dan 45 'vaststellingen' werden door de Belgische SAFA inspecteurs
(Safety Assessment of Foreign Aircraft) gedaan. Deze werden aan de Europese autoriteiten doorgestuurd voor een eventuele opname  in de "EU zwarte lijst van onveilige maatschappijen". Ook de Ghanese verantwoordelijke toezichthouders werden op de hoogte gebracht. Ghana is echter een ontwikkelingsland en niet in staat zijn vliegtuigen te controleren, ten minste dat beweren de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA).
Feit is dat in tegenstelling tot de gebruikelijke "Good News alles is oké" berichten die we normaal krijgen van de overheid, we in dit geval noch door de EU commissie en ook niet door België de waarborg krijgen dat de geriatrische toestellen echt veilig zijn!
WILOO krijgt dan ook meer en meer zwaar de kriebels van de roetuitstotende stankorgels van Meridan/ACE...
Meer over Meridian/ACE, zie... In de pers...
Wordt vervolgd!

 

WILOO starts lawsuit

30-jun-10 To protect residents of Ostend-Bruges Airport against unnecessary noise npo WILOO today starts a new lawsuit in the Bruges Court of First Instance. WILOO is asking the judge to fine the airport €10,000 for every day of delay in the application of a "preferential runway system", and for each additional annual movement above 34,000 with aircraft <6 tons. 

 

WILOO stapt naar de rechter

30-jun-10 Vzw WILOO stapt opnieuw naar de rechter voor een beperking van de hinder voor omwonenden van de Oostendse luchthaven. Onze zaak wordt vandaag ingeleid op de rechtbank van eerste aanleg te Brugge waar de datum voor de pleidooien bepaald wordt.
Op de luchthaven van Oostende werd er nog steeds geen preferentieel banensysteem opgelegd. De verplichting hiertoe staat nochtans in de milieuvergunning. Ook het aantal toegestane bewegingen met toestellen tot 6 ton wordt niet gerespecteerd. Onze persnota, lees... De dagvaarding, lees...

Radio2 W-Vl, beluister...

 

MK Airlines on final (2)

24-juni-10 Last night, the company's website was not accessible and none of its three directors – Michael Kruger, Loay Jolag or David Tattum – were available for comment about the airline's future, read...

 

Moedige Merkel

17-juni-10 Duits Bondskanselier Merkel voert binnenkort een vliegtuigtaks in van 10 à 20 euro per vertrekkende passagier. Deze taks wordt gedifferentieerd naar CO2-uitstoot, geluid en afstand. Tegen deze taks (werd) wordt (zonder argumenten voor de huidige privileges) door het luchtvaartwereldje weer moord en brand geschreeuwd (1) (2).
Uit de oude (2008) Belgische doos (3) (4)


Verbijsterende cijfers

14-juni-10 In mei 2010 stelde volksvertegenwoordiger Bart Caron (GROEN!) op verzoek van WILOO een aantal vragen aan  Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Uit het antwoord van de minister blijkt onder andere dat op de luchthaven van Oostende in 2009:

- maar liefst 40 procent van de passagiersvluchten met grote toestellen (Jetair etc..) leeg was bij aankomst of vertrek!
- van de grote vrachttoestellen 14 procent eveneens leeg was.

- dat kleine vliegtuigjes (vliegscholen, sportvliegtuigen enz.) bijna 88 procent van de bewegingen op Oostende uitmaakten.

- dat we de structuur van de aeronautische inkomsten in 2009 (weer) niet mogen kennen (de aspirant piloten als melkkoe?).
Ook blijkt dat in het eerste trimester van 2010 de totale vracht met bijna 13 procent daalde, de eigen vracht met zo'n 5 procent verminderde en de beladingsgraad  met liefst 22 procent zakte, lees...
Dit alles vóór het stilvallen van MK Airlines in april '10! Cijfers om als directie stil van te worden! (Opgepast sommige sites geven hierover foute data!)

De minister wil blijkbaar geen antwoord geven op de vraag hoeveel (zeer) korte vluchten er waren in 2009 (Oostende <-> Brussel/Manston/Luik/Beek/...). Het aantal is volgens WILOO zeer hoog (meer hierover later).

Vraag en antwoord 721 lees... en bijlage lees...

 

Vracht mei 2010

9-juni-10 Door niet langer cijfers te publiceren probeert de luchthavendirectie nu al maandenlang onprettige boodschappen te vermijden. Hoe goed CEO Gino Vanspauwen ook kan spinnen, blijkbaar is tegen de aanhoudende slechte cijfers geen "yuppietalk" te verzinnen? Een maandenlang absoluut zwijgen zegt echter meer dan duizend woorden en uit goede informatie afkomstig van een 'insider' schatten we dat de vrachttonnage voor de eerste vijf maanden van 2010 zo'n 20 procent gedaald is! De hoeveelheid "verplaatste lucht via de lucht" oftewel de beladingsgraad moet dan ook belabberd zijn. Hoelang maatschappijen hiermee kunnen doorgaan, ondanks alle cadeaus van de luchthavendirectie,  is de vraag van één miljoen ton. Vracht mei, lees...

 
MK Airlines on final
9-juni-2010 Morgen wordt in London een "
MK Airlines Creditors Meeting" gehouden. De totale uitstaande schuld van MK Airlnes bedraagt £104 miljoen (126 miljoen euro). Ondertussen heeft het vliegend en technisch personeel van de ex-hoofdklant en 'pioniermaatschappij' van de Oostendse luchthaven (zie ook...), in een poging om hun achterstallige lonen alsnog te incasseren, een soort vzw actiegroep opgericht onder de naam "MK Airlines Flight Crew Association”. Voor hoeveel Euro de Vlaamse belastingsbetaler en Vlaamse bedrijven in de boot gaan weten we (nog) niet. Op 14 juli 2010 komt MK Airlines Ltd (UK)  voor de faillissementsrechter (1).
Vier jaar terug wilden velen de sprookjes van Johan Vande Lanotte (AGHO) geloven en niet de waarschuwingen van WILOO, zie...

 

Part of airport turned into camping zone!

28-may-10 Absurdistan is alive. The parallel to apron1 Rolbaanstraat, an  area of Ostend Airport that is usually as dead as a dodo,  is to become a camping site for mobile homes!
Tourists will enjoy a 'dormobile' with a view on MK Airlines' 30-year-old B747's waiting for the scrap yard, the occasional engine test run of a 40-year-old DC8 by Meridian Air, and the occasional night movements of noisy aircraft banned from other airports.
In the Rolbaanstraat the city of Ostend is to create all sorts of facilities for campers including a bus stop etc. May we additionally suggest "showers" and a "car wash" in the nearly 2 year empty warehouse built for the sadly sunken 'pioneer' MK Airlines? Plus some soccer fields next to the unused freight access road?
Finally some outlook on activity and "added value" in the area!
Source: weekly paper "De Zeewacht"

 

Vracht april 2010

13-mei-10 Sinds maanden publiceert de luchthavendirectie geen gegevens meer over de vrachttonnages terwijl het totale aantal vluchten sinds begin dit jaar met zo'n 44 procent gezakt is. Ook hier geldt blijkbaar "Wie geschoren wordt zit stil" (en zwijgt).
Omdat een beeld soms meer zegt dan duizend woorden publiceren we hiernaast een grafiek van de evolutie. Onze commentaar vindt u hier...

 

Museumstuk bezoekt Oostende
26-apr-10 Oostende kreeg opnieuw bezoek van een 41 jarige ouwe tante, een DC8 van National Airlines. Oostende wordt meer en meer een openluchtmuseum van ouwe krakers! Het recente (beetje morbide) voorstel van  LDD-Oostende "het zou perfect mogelijk zijn om een internationaal luchtvaartmuseum te realiseren"... "waarin men ook aandacht schenkt aan de innovaties die voortvloeiden uit rampen met lijnvluchten" (1) is, met alle ouwe bakken van Meridian Aw. en MK Airlines die er bijna permanent (gratis?) staan, in de feiten reeds gerealiseerd! Alleen zijn er geen zichtbare innovaties!

 

Uitzonderlijke omstandigheden

17-apr-10 Door de vulkanische uitbarsting in IJsland  genieten we als omwonenden van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Het natuurfenomeen heeft als gevolg dat de Oostendse luchthaven voor onbepaalde tijd volledig gesloten werd. Meteen zijn we verlost van "alle" herrie, bijv. ook van het klein grut dat ook zo graag boven de woonwijken vliegt, en van de zeer lawaaierige repetitieve oefenvluchten met de DA42 (92 dBa!) van de vliegschool OAC.
Met een zonnig weekend voor de boeg kunnen omwonenden bijgevolg volledig ongestoord van hun tuin genieten en 's nachts onverstoord, met de vensters open, heerlijk en gezond slapen! Wie omhoog kijkt ziet ook het enorme verschil met een gewone dag en de enorme impact van het luchtverkeer op het milieu (1) (2), bekijk... Wie zonnepanelen heeft mag rekenen op extra opbrengst van duurzame energie!
Waarom we iets aan CO2 moeten doen, bekijk...
 

Vracht maart 2010

13-apr-10 Een dalend aantal vrachtbewegingen, soms lege toestellen en opnieuw veel korte vluchten kenmerken de afgelopen maand. Met het recent verlies van haar hoofdklant MK Airlines ziet de toekomst er nog somberder uit. Van de opgeblazen luchtballonnentaal van 5 jaar terug (250.000 ton tegen 2010!) is bij de directie niets meer te bespeuren, ze poogt er enkel nog de moed in te houden. In een interview op maandag 12 april '10 met Radio2 W-Vl klonk het zo... WILOO gelooft al lang niet meer in nieuwe, doorstart of andere sprookjes. Lees...

 

Luchtwaardigheid Meridian/ACE toestellen
10-apr-10 Zoals eerder gemeld maakt WILOO zich zorgen rond de luchtwaardigheid van de in Ghana (FAA: country cat2) geregistreerde roetuitstotende  geriatrische DC-8 vrachttoestellen (40 jaar oud!) van de firma Meridian - ACE. Niet enkel aan de Belgische autoriteiten werden vragen gesteld (1),  maar ook aan de Britse, de Europese en aan de bevoegde EU-commissaris. Uit de talrijke ontvangen antwoorden blijkt dat een aantal SAFA-inspecties werden uitgevoerd (2). De resultaten van de inspecties worden helaas niet bekend gemaakt, veel wijzer zijn we dus weer niet geworden. De EU-commissaris liet weten dat hij de zaak verder onderzoekt (3). Op het antwoord van staatsecretaris Etienne Schouppe is het nog even wachten.
P.s.: merkwaardig is hoe een volledig land als de Filippijnen (FAA: country cat2) onlangs op de EU zwarte lijst kwam (4) en Ghana niet! We gaan hier op door, wordt vervolgd. 

 

Doek zo goed als gevallen voor MK Airlines

9-apr-10 Het ziet er naar uit dat het doek definitief gevallen is voor MK Airlines (1). Vrijdagavond omstreeks 20 uur werden de laatste operationele B-747's in een uithoek van de Oostendse luchthaven geparkeerd. Alle lokale cadeautjes, mooie woorden en ronduit populistisch gegoochel met cijfers van de afgelopen 4 jaar (2) (3) hebben blijkbaar niet gebaat. De vloot lawaaierige verouderde B747’s, die veel Oostendenaars ’s nachts uit de slaap gehaald hebben, genereren blijkbaar te weinig inkomsten. Personeelsleden en leveranciers werden sinds lang niet meer betaald.

Het Oostendse MK Airlines sprookje is nu op sterven na dood en de lokale luchtvaart-believers zijn weer een illusie armer.

In de vakpers: (4), (5).
In juni 2008 liep het ook al eens grondig mis, MK Airlines ging toen een jaar lang in “Administration”. WILOO houdt zijn hart vast voor wat er in de plaats zal komen van deze 30 jaar oude kerosinezuipers!? Enige zinnige conclusies van de politiek verwachten we niet meer.

P.S.: de speciaal op kosten van de belastingbetaler gebouwde loods (€4milj.) voor MK Airlines (concessie van 29 j.) staat al twee jaar te verkommeren.

 

Vakantie met het vliegtuig, après nous le...?

8-apr-10 Vlaanderen is tijdens het Paasweekend weer massaal het vliegtuig opgestapt. Staan de vakantiegangers er bij stil hoe vervuilend reizen met het vliegtuig is? Wordt het niet de hoogste tijd dat we rekening gaan houden met de ecologische impact van onze vakanties ? Het tv één programma "Volt" startte een discussie, bekijk... (over de ethiek van het 'rustig' op vakantie gaan naar landen met corrupte regimes waar mensen gefolterd worden, zoals bijv.  Egypte, gaat Volt (nog) niet. Misschien een volgende keer?).

Tram belangrijker dan luchthaven!

6-apr-10 In een artikel in de krant De Standaard legt Professor G. Alleart (UGent) de vinger op de wonde: "de kusttram creëert meer toegevoegde waarde dan de hele luchthaven"! Lees... De komst van de  Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) eind dit jaar zal daar niets aan veranderen. De winkel herschilderen poetst fundamentele gebreken niet weg! WILOO schat dat er zo'n 60 miljoen Euro LEM-cadeaus nodig zijn voor de volgende 3 jaar! Zie ook (1) en (2).

 

EgyptAir niet op zwarte lijst EU
30-maa-10 Met betrekking tot de veiligheid van Egyptische vliegtuigen werkt de Europese Commissie verder nauw samen met de Egyptische autoriteiten, momenteel komt er geen ban op  de oudste klant van de Oostendse luchthaven EgyptAir (1). Voor de recentste evoluties en de update van de zwarte lijst, klik...

 

Stank en geluidsoverlast door proefdraaien

26-maa-10 Gisterenmiddag omstreeks 13h werden de omwonenden van de wijken Mariakerke en Stene Nieuwe Koerswijk zo'n drie kwartier lang getroffen door stank en lawaaioverlast afkomstig van het proefdraaien van een 40 jaar oud DC8 toestel van Meridian Airways op apron1. Gezien de richting van de wind (170°) was de keuze van deze locatie totaal verkeerd, beter had men de HLDG BAY 08 kant Nieuwpoortsesteenweg gekozen (1) zodat de uitlaatgassen en het lawaai direct boven zee werden geblazen. Wederom moeten we vaststellen dat de luchthavendirectie haar eigen regels niet naleeft (2). WILOO heeft dan ook een klacht neergelegd.
 

Geen Ryanair (dit jaar) in Oostende

25-maa-10 Het ziet er naar uit dat Ryanair dit jaar (nog) niet vliegt op Oostende, zo blijkt uit een Belga bericht (1). Ondertussen werden de notulen van de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vl.  gepubliceerd (2), Oostends schepen Hilde Veulemans (3) wordt ondervoorzitter/secretaris.

 

Parlementaire vragen rond ACE/Meridian

24-maa-10 De wijk (Stene-)Mariakerke heeft heel wat last van stankhinder veroorzaakt door de 40 jaar oude vliegende museumstukken van Meridian/ACE. Maar er zijn ook twijfels met betrekking tot de veiligheid van deze roetuitstotende stokoude vrachtbakken. Daarom richtte WILOO zich tot Oostends volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt om nogmaals vragen te stellen aan de bevoegde minister. Zie...
 

Crevits: Ryanair?, mijn naam is "haas"
19-maa-10 Van cadeaurekensommetjes m.b.t. vrijstelling van luchthavenrechten of steun voor afhandelingskosten ten bate van Ryanair (zie hieronder) daar weet Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits niks van?! Althans dat wou ze gisteren laten doorschemeren tijdens een vragenuurtje (of twee) in het Vlaams parlement (1), zie ook (2) (3). Welke sommetjes en afspraakjes haar administratie bij kaarslicht in achterkamertjes onderhandelt met O'Leary, dat mag de brave burger niet weten. Niet geheel verwonderlijk trouwens, zelfs gewone huis- tuin- en keukeninformatie over passagiers of vracht wordt niet meer vrijgegeven.
Sommetjesverhalen in de pers, "De Morgen" 13 maart '10  (4) (5). Vlaanderen transparantieland,
forget it.

 

MK Airlines in deep trouble
10-maa-10 MK Airlines, de hoofdklant van de Oostendse luchthaven, zit weer in benarde financiële schoentjes. Nadat Flamingo Flowers Ltd via zijn Jackson Aviation Ltd (1) constructie (ondertussen opgedoekt)  er in de periode 2006 - 2008 zijn broek aan scheurde, en na een periode van bescherming tegen schuldeisers in 2008 - 2009, wordt het nu gecontroleerd via Transatlantic Aviation (TAA) met kantoor op de Virgin Islands, een belastingsparadijs.
Het personeel van MK Airlines wordt al drie maanden niet meer betaald (
2) en de directie zag zich gisteren genoodzaakt om via een persmededeling (3) de geruchtenstroom over een faillissement te ontkrachten. Feit is dat de firma geen jaarcijfers publiceert, met oude kerosineslurpende vliegtuigen werkt en dat zodra de markten hernemen ook de brandstofprijzen zullen stijgen! WILOO vraagt zich ook af hoe een dergelijke insolvabele firma zonder veel liquiditeiten nog zijn Brits AOC (vergunning om een vliegmaatschappij te mogen uitbaten) kan behouden? Wij hadden reeds in 2005 onze bedenkingen rond deze firma, zie.. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

O'Leary takes all

6-maa-10 Ryanair, actief met 226 B-737's en nog eens 105 toestellen in bestelling, heeft wat zetels te vullen. CEO Michael O'Leary immer op zoek naar een pakket  volledig  gratis diensten heeft blijkbaar in het land van de luchtvaartcadeaus, Oostende-Brugge, een nieuw voorstel op tafel gekregen. De Vlaamse regering, de West-Vlaamse Provincie en de steden Oostende en Brugge trekken hun (onze) portemonnee open voor vrijstelling van luchthavenvergoedingen en passagierstaksen ter waarde van €1,4 miljoen. Daarbovenop stellen ze een cadeau voor ter waarde van €0,8 miljoen voor  het financieren van een vzw ter promotie van twee mogelijke lijnen naar Spanje. Dit alles kwam aan het licht dankzij het Brugse gemeenteraadslid Rita Brouwers. Die was zo vriendelijk om ons een van haar tussenkomsten (1) en bedenkingen (2) op te sturen.
Of olijke Michael deze pap lust of (straks) niet weer even snel als in 2003 uitspuwt (lijn op London gestopt wegens te lage bezetting en niet genoeg return) (3) (4) is "de" hamvraag. Wat de impact van de geplande nieuwe lijnen voor de omwonenden zou kunnen zijn is nu nog moeilijk in te schatten gezien de exacte vluchtschema's en frequenties ontbreken. Het ziet er ook naar uit dat een en ander met veel haast en spoedwerk (en blijkbaar ook zonder markstudie) in elkaar werd geklungeld!
 
"The cheapest way to fill a plane or two" (op kosten van de belastingbetaler) is een portie dolle Vlaamse solden
. Dat deze subsidie helemaal niet past in een duurzaam beleid, daar liggen bepaalde politieke walrussen blijkbaar niet wakker van! Ook niet van de feiten Ryanair zijn winsten naar Ierland versluist, geen sociale lasten in België betaalt  en met Spaanse ploegen zal werken  terwijl het Belgische maatschappijen beconcurreert! 
Reacties: Luchtvaartsector, BATA, GROEN!

Kern van de zaak is dat er in België en omgeving teveel luchthavens en teveel politieke baronieën te dicht bij elkaar zitten. Daar speelt O'Leary met plezier op in!
Ouwe doos (2005): Gino Vanspauwen start(te?) rechtszaak tegen Ryanair (5)

 

Jean-Marie Dedecker maakt enorme bocht?
6-maa-10 J-M Dedecker (LDD en tegen allerlei subsidies) wou in een vorig leven de luchthaven omploegen tot een "patattenveld" of er een "woonzone" van maken. Vandaag is Jean-Marie blijkbaar voorstander van allerlei vormen van subsidies ten gunste van Ryanair!? Althans dat zou blijken uit een artikel (1) in de krant "De Zeewacht" van 26 februari '10. Voor "de buffel" (2) zou dit een bocht zijn, in luchtvaarttermen een "one-eighty (to the left - gezien de subsidies)", die kan tellen. Jean-Marie Dedecker spreekt over 50 jobs (waarom geen honderden Jean-Marie?) en zingt nu blijkbaar mee met het koor. Een sterk déjà-vu besluipt WILOO bijgevolg. Een en ander maakt de politieke standpunten in Oostende rond de (k)luchthaven (2) wel weer iets duidelijker. We vroegen meer uitleg aan LDD, stay tuned!

 

Vracht februari 2010

6-maa-10 Opnieuw een maand van veel korte vluchten en een luchthavendirectie die zich achter de gordijnen verstopt om  maar geen cijfers te moeten geven (in Vlaanderen kan dit blijkbaar allemaal). Voor goede informatie kunt u gelukkig nog steeds bij ons terecht. Onze commentaar op de februari resultaten van het vliegend vrachtmuseum in Oostende, lees...


ACE/Meridian prospecting Manston?

26-feb-10 Rumor has it that ACE/Meridan (1) is looking for facilities at Manston Airport (UK) as to move from Ostend to KIA (Kent International Airport).
WILOO can't wait to see these nearly 41 year old geriatric  planes leaving Ostend. Not only the terrible noise, the huge amount of toxic fumes and the safety aspect of this flying museum worries us, but also the fact that secret military loads are taking of above our heads with very old freighters (in support of illegal US wars and foreign occupations (2) is simply frightening. In spite of all odds  WILOO took  action in December '09. We asked the Belgian Federal Police for an investigation into this dodgy (CIA) driven company, local politician for new parliamentary questions and EASA for a safety status report... realizing that all this probably has little or no effect on a carrier with relations in very high spheres! Nothing has been heard of our actions so far, the silence is astonishing. Chances of WILOO being the reason for the intend to move to Manston are thus very slim. Send us your comment.

 

Egypt Air to leave Ostend?

26-feb-10 Chances of Egypt Air Cargo leaving Ostend are getting bigger every day (1). The state-owned company of the Egyptian dictatorship (2) is one of the biggest clients of Ostend-Bruges Airport. It is (was?) also the most loyal customer!
If Egypt Air is to leave Ostend this year, it would surely mean another big blow to whatever is left of cargo aspirations in Ostend.
Egypt Air  is under close watch by EASA safety inspectors and has to improve its safety standards. Blacklisting has been avoided so far, (3) (4)

 

Mythes luchtvaart nogmaals ontkracht
10-feb-10 In een recente studie uit 2009 worden een aantal mythes van de luchtvaartlobbyisten nogmaals ontkracht. De mythe van de sterke band tussen regionale luchthavens en banen, het belang voor toerisme, de geringe impact van luchtvaart in 't algemeen op het milieu(!)... ze smelten als sneeuw voor de zon, lees...

Vzw WILOO heeft een voorstel: Maak van die verlichtingspalen windmolens, zet apron1 vol met zonnepanelen en plant er ook zo'n 100 ha duurzame efficiënte superkassen (met warmteopslag, zoals bijv. in Nl en UK)  voor biologische tuinbouwteelt ()! Dat is goed voor onze CO2-uitstoot, voor de productie van gezond lokaal voedsel, voor de productie van elektriciteit voor heel de kust, voor onze betalingsbalans, voor onze belastingen, voor... enz. en creëert duurzaam werk!!! Oudenburg toont het voorbeeld met 4 ha, lees...
 

Vracht januari 2010

9-feb-10 De ellende in Haïti heeft afgelopen maand wat activiteit gecreëerd in de afdeling geriatrie van het verzorgingstehuis Ostend-Bruges Airport. In de vrachttoestellen van het Meridian/ACE Airways "Flying Museum of Smoking Pipes" (gemiddelde leeftijd 41 jaar!) werd druk aan de kabels getrokken. We noteerden verder een lichte toename van de vrachtvluchten in het algemeen. Niet om van wakker te liggen maar helaas steeds vaker op korte afstanden en soms met lege toestellen (ook op lange afstanden!!!). Een ramp voor het milieu en een verspilling van energie. Het antwoord op de vraag of er met deze vrachtzeepbelletjes voor wie dan ook enige R.O.I. (Return On Investment) wordt gegenereerd is duidelijk... nee. De luchthaven bijv. 'slaagde' er in om een kostendekkingsgraad van  39 procent te halen in 2009 (bron: toelichting begroting 2010, Vlaams Parlement). Onze januari '10 tabelletjes, zie...

 

A 6 million € "free ride"!
1-feb-10 Na wat rekenwerk op de recent gepubliceerde cijfers van Belgocontrol (1) (2) blijkt dat de luchthaven van Oostende, naast het gecumuleerd jaarlijks infuus van ongeveer 7,5 miljoen euro van de Vlaamse belastingsontvanger, ook een jaarlijks cadeau ter waarde van zo'n +/- 6 miljoen  euro van Belgocontrol krijgt! Oostende  is goed voor bijna 30 procent  van de door Belgocontrol (verplicht) gratis  te leveren ATC (Air Traffic Control) diensten!

 

BOBO('s) uit de bol voor duurzame energie?!
27-jan-10 BOBO (Bekende Ondernemers van Bedrijven uit Oostende in de omgeving van de luchthaven) hebben het licht gezien in de donkere ondernemerstunnel. Ze gaan vanaf nu volop inzetten op duurzame energie (1). Hoe dat te rijmen valt met hun prioritair doel, de activering van de Oostendse luchthaven (zie...)  is ons een groot raadsel. Luchtvaart is de laatste keuze als je voor energie-efficiënt en duurzaam transport gaat. Vliegtuigen zuipen energie, lees...
 

CEO Vanspauwen gets disciplinary sanction! 

27-jan-10 Bad start of the year for airport CEO Gino Vanspauwen! He has been a bad boy says the minister responsible for regional airports Hilde Crevits (CD&V) in an answer to a parliamentary question (1) on the C.A.G. affair (2). Vanspauwen didn't mention his conflict of interests and he damaged the image of the Flemish government! What the sanction is, we can only guess... its private. Press, read... (Dutch)

 

Jaaroverzicht vracht '09 "Annus Horribilis bis"

10-jan-10 Met zo'n 11 % minder vracht dan in 2008, het vorige  rampjaar dat toen er nog geen crisis was ook al 24 % verloor (1), kan het jaar 2009 samengevat worden als: "het tweede slechtste jaar van het decennium!". Oostende zit hiermee in de bezemwagen en ziet een peloton van grote concurrenten met sneltreinvaart voor zich uit vertrekken. Het is duidelijk dat de achterstand met Luik en Maastricht (2) thans zo goed als onoverbrugbaar geworden is. Er zijn gewoon teveel luchthavens te dicht in de buurt en er is te weinig markt.
Ons jaaroverzicht vracht "
Ostend-Papua noCaptureAreaPort 2009" of vrachtluchthavenflop van het jaar 2009, lees...

P.s.: over het zeer povere passagiersaantal van 2009 in vergelijking met de luchthaven van Rijsel (1 miljoen op 98 km van Oostende) en van Charleroi (4 miljoen op 90 km van Oostende) en de vele (vaak lege) korteafstandsvluchten hebben we het niet! Ook dit stemt tot nadenken, jammer genoeg nog steeds niet bij politici, zij blijven in deze bodemloze put geloven, en er ons geld in pompen!
Toemaatje: de meest nutteloze vrachtluchthavenloods van 2009 is het met champagne en (hoge) pet aangekondigde "Avia-fresh complex" zie..., ze huisvest momenteel... een takelbedrijf, er moet immers zeer veel opgekrikt worden.

 

Over duurzaam toerisme & luchtvaart
30-dec-09 Cadeautjestijd brengt soms pareltjes in huis. Zo kregen we onlangs het boek "Terra Reversa" (1) op onze schoot. Het boek brengt een nieuwe visie op de omschakeling naar een ander samenlevingsmodel: sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel! Daarin ook veel aandacht voor toerisme en luchtvaart. Een aanrader!

Een van de auteurs Peter Tom Jones (2) (3)  was te gast in het VRT Klara radioprogramma "Trio" van zaterdag 12 december 2009. Zijn visie op toerisme en luchtvaart kunt u hier beluisteren (4). Maar beluistert u vooral ook het hele interview (5).
Is een transitie naar duurzaam toerisme zo goed als onmogelijk, Peter Tom Jones in "De Morgen", lees... ()!? Ondertussen is decadentie troef bij "Brussels Airlines", zij leert de jeugd... hoe het niet moet, lees...

 

Prettige feestdagen en (veel) stille nachten!
24-dec-09 Vzw WILOO wenst iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe! Moge 2010 vooral veel stille nachten, weinig sport- oefen- en andere vliegherrie en weinig kerosinestank betekenen. Wij zullen er in ieder geval blijvend voor ijveren!

 

MK weer met 5 vrachtbakken
24-dec-10 MK Airlines heeft blijkbaar (voor een paar maanden?) een nieuw contract en een brandstofhypotheek bemachtigd! Een aantal van haar +/- 30 jaar oude B-747 toestellen werd uit de mottenballen gehaald. MK vliegt momenteel met 5 stuks oude B747-200 toestellen (G-MKBA/EA/HA/KA/LA)!  Vanaf 1 januari 2010 mogen deze vrachtbakken in Oostende 's nachts niet langer opstijgen. Van die ellende zijn we af!

 

Vracht november 2009

4-dec-09 Wegens 'omstandigheden' publiceert de luchthaven geen (vracht)cijfers meer. Wilt u goed geïnformeerd zijn over de evolutie ervan dan leest u best niet de berichtgeving van bijv. zelfs maar een kwaliteitskrant (1) als 'De Tijd',  waar de lezer verkeerdelijk de indruk krijgt dat de stijging van de bewegingen iets met grond- of vrachtactiviteiten te maken heeft!, maar leest u vooral onze commentaar op de vracht november 2009, hier...

 

Demavia-baas in ontluisterend VN rapport
27-nov-09 Philippe de Moerloose (1), algemeen directeur van Demavia en hoofdaandeelhouder van het op de EU zwarte lijst staande Congolese Hewa Bora Airways (zie...), wordt vernoemd (2) in een nieuw  en ontluisterend voorstelrapport (3) over de uitzichtloze ellende in Oost-Congo. Demavia dat  in Oostende actief is doet voor transport naar Kinshasa vaak beroep op MK Airlines.  Hoe aan chaos, corruptie en tribale conflicten nog iets  kan verdiend worden, lees...

 

Hoe veilig is Egypt Air nog?
27-nov-09 De geschiedenis herhaalt zich! Oostende wordt weer druk aangevlogen door geriatrische toestellen! Naast de zorgwekkende 40 jaar oude roetuitstotende bakken van Meridian airways/Air Charter Express (1), de 30 jaar oude B-747's van MK Airlines (2), enz... is het nu blijkbaar ook met de veiligheid van de eveneens een jaartje ouder wordende Airbus vrachtbakken (type A300) van Egypt Air (een trouwe klant van de Oostendse luchthaven) niet zo best gesteld! Een en ander blijkt uit een publicatie van de jongste EU zwarte lijst! Zie...

 

Bonjour au candidat Johan Vande Lanotte
27-nov-09 Aujourd'hui (comme prévu) Monsieur Johan Vande Lanotte (AGHO) est annoncé comme candidat formel pour l' exploitation de l'aéroport d'Ostende-Bruges. Bienvenue! Lire... (Nl)

 

Vracht oktober 2009

14-nov-09 Het totale aantal vrachtbewegingen daalde in oktober 2009 met zo'n 12 procent t.o.v. oktober 2008 (ook al een rampjaar). De luchthavendirectie publiceerde deze maand (tot nu toe) geen cijfers (te slecht?).
In crisistijden wordt het kaf van het koren gescheiden. Een concurrent van Oostende, Maastricht Aachen Airport (MAA) bijvoorbeeld, boert  zeer goed (1). Stilletjesaan moet voor iedereen (WILOO zegt dit al 20 jaar) toch duidelijk worden welk kansloos zwak broertje de Oostendse vrachtluchthaven is. Een en ander wordt ook deze maand weer eens bevestigd, lees...

 

Nieuwe studie bevestigt gevaar nachtlawaai!
18-okt-09 Een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) brengt nogmaals aan het licht hoe schadelijk nachtlawaai kan zijn! Het is niet omdat je er niet (volledig) wakker van wordt dat je er geen gezondheidschade van ondervindt! Vooral jonge kinderen lijden.
Op de site van de WHO: "ground-breaking evidence on how exposure to night noise can damage people’s health, and recommends guideline levels to protect health", lees...

In de krant "De Morgen", lees...
Deze studie betekent nieuwe WILOO-munitie wanneer we de verantwoordelijke minister en/of luchthavendirecteur persoonlijk aansprakelijk zullen stellen voor de schade die ze veroorzaken! Hiervoor bouwen we ons (medisch) dossier verder uit en wachten terzelfder tijd op de evolutie van volgend wetsvoorstel (1)

 

Vracht september 2009

3-okt-09 Met een daling van 20% (t.o.v. september 2008) zakte de vracht op de Oostendse luchthaven net niet door de 4000 ton drempel. In vergelijking met een 'normaal' jaar betekent het verlies zo'n 50 %!
Met het aantrekken van een maatschappij die met 40 jaar oude geriatrische toestellen opereert (zie hieronder), probeert de luchthavendirectie zich blijkbaar staande te houden met alles wat ook maar vliegen kan, lees...

 

Ostend-Geriatric Airport
30-sept-09 Bij zijn aanstelling in 2003 beloofde kersvers directeur Gino Vanspauwen de hemel op de luchthaven...  grote schoonmaak, vernieuwing, ernstige firma's. Na bijna zes jaar blijkt niks, nada, zero, te zijn gerealiseerd... Straks staan er 6 roetuitbrakende dubieuze toestellen van meer dan 40 jaar op de tarmac! Over Gino's laatste aanwinst (onder welke voorwaarden?) en 'nieuwe' kers op zijn taart, "Meridian Airways" van Farhad Azima, lees...

 

CAG stopt met investeren in Oostende?

27-sep-09 Volgens een vandaag verspreide persnota zou "Capital Aircraft Group" (C.A.G.) zijn investeringen (via   investeringspoot C.G.A)   in Oostende opschorten. Gino Vanspauwen, de algemeen directeur van de Oostendse luchthaven, zou niet langer ook voorzitter van C.A.G. blijven. Lees... Dat Gino Vanspauwen zo snel ontslag nam is merkwaardig, tenzij er veel meer aan de knikker hangt?
C.A.G is (was?) als yuppietransporteur (mits geen oefen- of trainingsvluchten) qua milieubelasting eerder een mug, ttz. "Much Ado About Nothing"... voer voor de immer "Good News Show" in de lokale pers en voor de natte sneeuwbal- en mijlpaaldromen  van eeuwige optimisten en luchtvaartfanaten. Was het allemaal niet zo intriest wegens de voordurende verspilling aan ruimte, mensen en milieu... het zou uitermate hilarisch worden.

 

Gino Vanspauwen onder vuur
26-sep-09 Het was algemeen gekend dat de CEO van de Oostendse luchthaven Gino Vanspauwen bestuurslid is bij  "Capital Aircraft Group" (CAG), een klant van dezelfde luchthaven, zie... CAG is wat milieueffecten betreft echter een mug en bijgevolg heeft WILOO zich er niet druk over gemaakt (1). In het tegendeel... een algemeen directeur die ontevredenheid organiseert in eigen huis is gewoon hilarisch (2)(3). Zover wij kunnen nagaan gaf Gino Vanspauwen in 2009 zijn mandaten niet op (4), hij riskeert hiermee wettelijke vervolging (5)?
Vzw WILOO is momenteel bezig met andere katten. Met de komst van "Meridian Airways Ltd" (ICAO: MAG, MERID AIR, GHANA) zijn er straks 4 (5, 6...) stokoude vliegende museumstukken (+/-40 jaar oude DC8'en) van Farhad Azima en vrienden die Oostende als basis nemen! Het betreft de Ghanees geregistreerde 9G-AXA, -AXB, -AXC, -AXD, (-AXE, -AED)!  Ghana is een CAT-II land (voldoet niet aan internationale normen) (6) (7). Herinner u ook Johnsons Air (8), Heavylift, Air Charter Express (9) (10) / Cargoplus (11) en nu Meridian Airways. De geschiedenis van de Oostendse luchthaven herhaalt zich, of in dit geval... gaat 'gewoon' door! Een onderzoek door het parket wordt door WILOO gevraagd. Meer hierover later.

 

Zondagnacht herrienacht
22-sep-09 De nacht van zondag op maandag was er weer eentje. Werden omwonenden niet (helemaal) gewekt door een oud vliegtuig van Saudi Arabian Airlines, dan zaten ze wat later rechtop in bed van het lawaai van een herriebak van MK Airlines, vliegende bonen van Egyptair... of nachtelijke korte afstandsvluchten op Brussel! De luchtvaartsector trekt zich daar nog steeds niets van aan. Belgocontrol stuurde opstijgend verkeer, ook al was er zeer weinig wind uit variabele richting, 'gewoon' boven de stad!
Onze met slaperige ogen geschreven nachtelijk "protest e-mailverkeer" en zoveelste klacht aan aan de minister, lees...
 

WILOO vraagt onderzoek naar geweld
2
2-sep-09 Vzw WILOO heeft een onderzoek gevraagd naar geweldpleging door de zoon van Jetairbaas Bart Brackx, de heer Thomas Brackx. Deze alom bekende vliegtuigspotter verteert het schijnbaar niet dat een WILOO-bestuurslid zomaar foto’s van geparkeerde vliegtuigen maakt. Tijdens een fotosessie aan de Kalkaert op 17 september ’09 ging een en ander fout! Wij vragen een onderzoek, lees… 0nze persnota, lees...

 

Nieuwe peperdure loods

12-sep-09 Onder het moto "there is always room for one more" en "keep them busy" komt er op de Oostendse luchthaven nu ook, u leest het goed,... een "sneeuwruimersloods". Deze was aanvankelijk  in de Schoolstraat (1) gepland maar komt nu op het hellend vlak naast de Paalsteenhoeve (zie foto)! Het ding wordt, met alle nodige grondwerken en verstevigingen, weer een peperduur geval dat zelden of nooit gebruikt zal worden. Hij past perfect in de stilaan lange reeks van zo goed als nooit gebruikte loodsen (MK-loods, AMG-loods, wachthuisjes... enz.). Het openbaar onderzoek start binnenkort.

 

MK Airlines fined 20.000$ for illegal landing

9-sep-09 On his first trip to Africa for MK Airlines (1) with the G-159 Gulfstream, registration N-748AA (2),  pilot Bruce Young and his colleges found themselves in jail after an illegal landing. The judge in Sierra Leone fined 20.000 US $. Read... Also (in Dutch) read...
Why the plane landed illegal at Lungi Airport remains a mystery and raises many serious questions about MK's operations. To be continued...

 

Privatiseerternogwat?

5-sep-09 Wordt de "Kroniek van een aangekondigde luchthavenprivatisering" een nieuwe magisch-realistische "Oostendsche Revue" in 28 bedrijven? Vlaams minister Hilde Crevits kon 5 maanden terug niet naar het WILOO debat (1) komen omdat ze dringend een LEM-gelukkige moest aanduiden! Blijkbaar wordt e.e.a. een zeer moeilijke bevalling? Kent iemand de stand van zaken en weet hij wat er onder de luchthavenboerka zit? Of is de dame 'te' lelijk? Stuur ons aub een mailtje. De opwinding belet ons de nachtrust.
Wanneer springt ook Johan weer van de fiets en uit zijn AGHO-doos? In  2006 klonk het zo lees...

 

Vracht augustus 2009

2-sep-09 Kan het nog slechter dan het rampjaar 2008 (Oostende was crisisvoorloper)? Blijkbaar wel. De (markt)zinloosheid van de vrachtluchthaven, het ontbreken van elke nut en noodzaak ervan, het immer ontbreken van voldoende serieuze klanten, het niet duurzaam beslag op 330ha ruimte en honderden ambtenaren wordt deze maand opnieuw bewezen. Tonnen Keniaanse bloemen zijn er nodig om de cijfers van deze maand te versieren.
Vracht  augustus: -35 procentlees...
 

Nog slechts 2 B-747's in dienst!

28-aug-09 Een 3de B747 van MK Airlines (1), registratie G-MKHA, werd onlangs voor recyclage (schroot) afgevoerd naar Kemble Airfield (UK). Hij zal er de G-MKGA en G-MKCA vervoegen. Andere toestellen werden eerder al in Manston en Bristol (UK) opgeborgen. Er blijven nu nog slechts 2 MK-B747’s in dienst. Bron...

 

MK Airlines illegaal bezig?

26-aug-09 Er zijn nogal wat wilde geruchten dat het toestel met registratie N748AA (1) vliegend voor de hoofdklant van de Oostendse luchthaven MK Airlines, op 19 augustus '09 illegaal in Lungi / Sierra Leone (2) geland is  (3) (4) (5) (6)! De bemanning en een directeur van MK Airlines zouden een tijdlang gearresteerd zijn. Volgens de lokale pers werden ze onder borg weer vrijgelaten. WILOO stuurde de Britse autoriteiten een mailtje met verzoek tot controle op de legaliteit c.q. veiligheid van de operaties van een firma met slechte reputatie, lees...
Wat de Gulfstream vliegend voor MK Airlines daar deed, en of er inderdaad drugs (West- Afrika is blijkbaar een nieuw narco-gebied aan het worden bekijk...) aan boord waren, wordt onderzocht.

 

Nog geen definitief arrest Raad van State
26-aug-09 In mei 2008 adviseerde de Auditeur bij de Raad van State om de milieuvergunning van de luchthaven te vernietigen (1). Een recent arrest van 14 juli j.l. wat het definitieve had moeten zijn, betekent opnieuw uitstel! Onze persnota, lees...

 

Oostende faciliteert ellende in Kenia!
10-aug-09 Wie een recente documentaire wil zien over hoe de met MK Airlines (hoofdklant v/d Oostendse luchthaven) getransporteerde bloemetjes worden geproduceerd kijkt naar "a BLOOMING BUSINESS" van maker Ton van Zantvoort, bekijk...
Voor een kort audioverslag over de ware bloemen business:
"Kenian local reporters on the real flower business in Naivasha", luister... Lake Naivasha is dying, read... Dit alles in de reeks... "Ondernemen zonder grenzen".

Vlaanderen mag 'trots' zijn dat ze haar "concept nichepoort op Afrika" voor deze 'Bloeiende Zaak' leent (en subsidieert)!!!? We komen hier uiteraard op terug!

Picture left: protesters against Longonot  in Kenya (12 July '09). Picture right: Logonot produce arriving Ostend (8 August  '09).
Zie ook "Over gladde jongens", lees...

In Kenia lijden 4  miljoen mensen honger, lees... Waarom er niets verandert in Africa, (Klara) luister...

 

Miroir's vistransporteurs op de zwarte lijst!
9-aug-08 "
Pour la petite histoire". Zo'n twee jaar terug trok WILOO aan de alarmbel (1) (2)  m.b.t. de plannen om vis te importeren met de onveilige AN-12 roetbakken van de firma ATMA. We vroegen EU-commisaris Barrot  om een onderzoek (3).
Bij een interpellatie over de affaire in de gemeenteraad van augustus 2007 (4) verklaarde Schepen "
schepen voor Carnaval, Vismijn en Leefmilieu" Yves Miroir (hij had zich  geïnformeerd bij een 'neutrale' autoriteit met name de luchthavenuitbater!) dat de toestellen dik in orde waren net als de 'vette vissen' die ze zouden vervoeren... En dat ze even weinig vervuilend waren als alle andere. M.a.w. WILOO trukeerde met haar foto's (5) (6) (7).
Mithras Air (8) is ondertussen  failliet, de vismijn in de shit en ATMA staat op de zwarte lijst (9) wegens... onveilig!
Wie gelooft straks het gezwans van schepen Miroir nog. Waarom wou hij blijkbaar evidente feiten ontkennen. Is het dan zo moeilijk voor een politieker om te zeggen: inderdaad sorry, die stinkbakken (10) kunnen niet?

 

BGB een twee drie naar de schroothoop

7-aug-09 Na vijf maanden stil te hebben gestaan aan de Torhoutsesteenweg vertrok de MK Airlines B747 met registratie G-MKCA  (vlucht BGB123) naar Kemble (VK) bestemming schroothoop (1). Hij vervoegt er de G-MKGA. Ook de B-747 F-CGBD door MK in 2008 geleased (2) is nu schroot... Helaas blijven er een paar over om ons 's nachts wakker te maken (2)!

 

Vracht juli 2009: vervoer van lucht?

4-aug-09 Veel gevlieg en zeer weinig vracht. In juli '09 was er bijna 40 % minder tonnage op het scorebord (als de gepubliceerde cijfers kloppen). En dit met bijna evenveel eigen vluchten. Een aantal  (militaire en blijkbaar zware) vluchten in transit viel de afgelopen maand weg!
Een volgetankt vrachtvliegtuig betekent een massa tarra... zeer veel tarra (>= 70 % tarra!). Het moet bij elke vlucht telkens helemaal omhoog... Daarenboven zat deze maand in de eigen vluchten blijkbaar ook veel lucht, bloemen of
schuimrubber en zeker geen "real valuable goods" in de pallets! Beladingsgraad???  Rendement???
For a fistful of bloody roses (we spoil our last drops of oil and screw the environment), lees...

 

Luchtvracht structureel in de problemen!
4-aug-09 Niet de ambetanterikken van WILOO maar de sector zegt het nu zelf... de luchtvracht, en bijgevolg zeker ook de  Oostendse luchthaven, zit structureel in de zware problemen! Kandidaten LEM (waar blijven ze?) en heren politici lees dit aandachtig: olievoorraden raken veel sneller op dan verwacht en er is een structurele modal shift van lucht- naar zeetransport (1) (2) aan de gang! We branden een kaars opdat stad Oostende niet in het LEM-avontuur stapt. Eén vismijnaffaire is genoeg! Wiloo gaat voor een kleine passagiersluchthaven (3), meer dan ooit!

 

Over Gladde jongens en schone schijn!

2-aug-09 Heeft u gekeken naar Vranckx op de Canvas (1)?, over de rozen uit Kenia? Moet de  TAZ-voorstelling "Wandeling Leopold II in O." (2) dan niet langs de luchthaven!? In 120 jaar tijd is immers weinig veranderd. Theater(luchthaven) Aan Zee, lees...
 

 

Doorlichting DAB luchthaven gevraagd

30-juli-09 Vzw WILOO vindt de rapportage van de luchthavenautoriteiten aan het OLO (Overlegcommissie Luchthaven Oostende) belabberd! We vroegen de minister om een onafhankelijke doorlichting van de DAB luchthaven Oostende, lees... Onze persnota, lees...

Onze mail aan de voorzitter van het overlegcomité, lees...

 

Hoe gezond is MK Airlines?

16-juli-09 Meer dan een jaar na het onder curatele brengen van  de hoofdklant van de Oostendse luchthaven MK Airlines (1) ziet de toekomst van deze maatschappij er nog steeds zeer bleek uit (vijf van haar B747's staan momenteel in de mottenballen). Zelf beweert ze uit curatele te zijn maar heeft geen geld om haar bemanningen te betalen, lees... Het blijft bijgevolg een open vraag welke toekomst er nog rest (om wat te doen) nu TAA de touwtjes in handen heeft? Hopelijk ziet het personeel zijn geld.

 

Vracht juni 2009: onverwachte daling

6-juli-09 Vorig jaar juni ging MK Airlines in curatele en was de luchthaven een elftal dagen 's nachts voor alle verkeer gesloten. Toch slaagde de luchthaven er dit jaar niet in om voor de afgelopen maand betere cijfers voor te leggen! Veel transferverkeer m.b.t. de oorlog in het Midden Oosten en voor het corrupte regime in het Koninkrijk Saoedi-Arabië (1) viel weg. Het trieste bloementransport (uit straatarme Afrikaanse hongerlanden) via MK Airlines kon dit 'verlies' blijkbaar niet goedmaken. Lees...


Oostende "Kerosine aan Zee"
5-juli-09 Omwille van een "bird strike" heeft een MD-11 vrachttoestel, de N380WA van World Airways en vliegend voor Allied Air met vluchtnummer AJK-2617, een motor moeten afzetten tijdens het opstijgen. Gelukkig werden de twee overblijvende motoren gevrijwaard! Duizenden liters kerosine werden geloosd in de omgeving. Het toestel landde zondag een half uur later opnieuw in Oostende. Zoals altijd zijn dergelijke lozingen voor het milieu uiteraard (officieel althans)... 'geen enkel probleem'. Halleluja!

 

WILOO bezocht staatssecretaris Schouppe
27-juni-09 Donderdag 25 juni '09 was een delegatie van WILOO op bezoek bij het kabinet van federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V). Op de agenda stonden vliegprocedures van de Oostendse luchthaven. Vzw WILOO vroeg nieuwe routes en regels voor een betere bescherming tegen het (vaak vermijdbare) lawaai van sportvliegtuigen, helikopters en oefenvluchten. Ook willen we dat er eindelijk werk gemaakt wordt om grote vliegtuigen zoveel mogelijk op te leggen boven zee te landen en op te stijgen (zeker 's nachts).
Het kan toch niet zo zijn dat bijv. vogels in het natuurdomein van Zuienkerke beter beschermd zijn tegen ULM's dan mensen in Oostende tegen vliegtuigen! (1) (2) Een studieopdracht aan Belgocontrol werd beloofd. (wordt vervolgd)

 

WILOO bankiert voortaan ETHISCH
26-juni-09 Duurzaam en sociaal bankieren is voortaan de norm bij vzw WILOO. Onze financiële transacties gaan enkel nog via de TRIODOS bank. Wij nemen geen ongewenste risico's meer en willen ook niet dat geld van onze leden voor allerlei vuile spelletjes of investeringen wordt gebruikt!
Onze nieuwe rekening nummer:
523-0803266-84. Elke gift is van harte welkom! Wij danken u voor uw steun!

 

Nieuwe klimaatfilm uit
5-juni-09 The Age of Stupid: "As we explore the ageing archivist's question, we encounter "not in my back yard" anti-wind farm protesters, committed climate change activists and an entrepreneur who dreams of ending poverty by starting India's third budget airline. Blame is ultimately laid at the feet of our culture of consumerism, and the implication is that profound social changes will be required to survive the present age".
Veel kijkplezier, meer info (1) (2) (3) . Toemaatje HOME

 

Vracht mei 2009: apart geval

4-juni-09 Het is moeilijk om deze maand besluiten te trekken gezien de luchthaven vorig jaar in mei gedeeltelijk gesloten was voor vrachttoestellen. We bemerken wel veel korteafstandsvluchten met vrachtbakken, bijv. Oostende -> Luxemburg van MK Airlines. Een tonnagestijging van 45% in mei 2009 oogt enorm maar spectaculaire procentuele schommelingen zijn sneller gemaakt bij lage absolute tonnages dan bij hoge, lees...
 

Sterke toename korte vluchten
15-mei-09 De jongste tijd nemen de korteafstandvluchten (bijv. Brussel - Oostende) weer flink toe. Alternatieven bestaan. Jammer genoeg is milieu blijkbaar nog steeds geen prioriteit in Vlaanderen! In Wallonië zijn korteafstandsvluchten verboden. Onze persnota, lees...

 

Mk Airlines: nog (slechts) met 4 toestellen
13-mei-09 Op maandagavond 11 mei '09 vertrok de dertig jaar  oude B-747 vrachtbak van MK Airlines  met registratie G-MKGA (QC's 30,2 en 10) voor de laatste keer van Oostende (zie foto hiernaast). Bestemming was KEMBLE Airport (UK). Het toestel stond al anderhalve maand stil op apron1. Of er straks een café of resto van gemaakt wordt, of dat het afgebroken wordt voor spare parts, dat weten we niet. MK Airlines heeft onlangs een 'nieuwe' B-747 van 29 jaar oud in gebruik genomen met registratie G-MKKA en vliegt (voorlopig) nog met 4 actieve toestellen. Raar maar waar, het is niet het meest lawaaierige MK Airlines vliegtuig dat maandag naar de schroothoop vertrok! De twee recentste aanwinsten van de firma zijn veel lawaaieriger. "Alles voor het milieu" moeten ze bij MK Airlines denken.
Vijf ouwe bakken blijven "stored" waarvan eentje in Oostende. Meer MK Airlines, zie...

 

Aviapartner veroordeeld
13-mei-09 Aviapartner is vandaag door de correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot een boete, twee werknemers van Aviapartner die rechtstreeks betrokken waren bij een dodelijk ongeval kregen een voorwaardelijk celstraf. Lees...

 

Humanitaire hulp & wapentransporten
13-mei-09 Een nieuw rapport van het Zweedse vredesinstituut SIPRI (1) herinnert ons aan een oud feit, namelijk dat sommige vliegtuigmaatschappijen niet te beroerd zijn om transport van humanitaire hulp te vermengen met wapentransporten. De Oostendse luchthaven heeft voor dit soort activiteiten trouwens een wereldreputatie. Weinigen lagen/liggen er echter wakker van (noch in België noch bij de V.N)
Hulp en wapens het zijn twee zijden van een (Westerse) 'medaille'... een interview met Renzo Martens de maker van de reportage "Enjoy poverty" (2), over hoe ons economisch systeem (tot en met de pers) zijn graantje in Afrika meepikt. Bekijk...
Bekijkt u vooral... de VRT TV-uitzending Phara  (doorsp. naar 18 min; essentie op 25 min!), of beluister (3) en/of (Klara 4).
Zie ook vorig rapport SIPRI (5)

 

Vracht april: dramatisch!

6-mei-09 De vraag naar bloemen in Europa is ingestort (1) (2) (3). De grootste slachtoffers zijn uiteraard arme stakkers in straatarme landen zoals Kenia en Ethiopië waar een corrupte elite het belangrijker vindt om te investeren in de export van luxeproducten dan in een eigen lokale voedselvoorziening. De Oostendse luchthaven, die van deze absurde exportketen een graantje wil meepikken, krijgt klappen, -24,1 procent.
Ook deed het opstappen van de Britse militairen in Basrah (Irak) (voorlopig) de ACE oorlogsvluchten via Oostende stil vallen.  Bijgevolg minder stank, minder bloemen en minder bommen in transfer te Oostende, lees...

Toemaatje: beter wat bloemetjes uit de tuin, lees...

 

(Lijst) Dedecker keert kar

5-mei-09 "Lijst Dedecker" (LDD) was afwezig op het door WILOO georganiseerde politiek luchthavendebat van 17 april 2009. Vorig jaar klonk het dat LDD als tweede partij in Oostende (na GROEN!) voor een kleine stedelijke luchthaven zou gaan. WILOO heeft de afgelopen weken talrijke keren gepoogd om per e-mail en telefonisch de LDD-standpunten over de Oostendse luchthaven duidelijk en helder boven water te krijgen. Het is ons tot op heden niet gelukt. Bij LDD wil of mag blijkbaar niemand meer uitspraken doen!
We vermoeden dan ook dat Jean-Marie hemzelf "zijn kar heeft gekeerd" en de forse uitspraken van het verleden niet langer aandurft. De LDD-stilte in dit dossier is oorverdovend. Ons advies naar omwonenden is voorlopig dan ook: opgepast voor deze valkuil!

 

Debat maat voor niets
5-mei-09 Voor een debatverslag zonder het verhoopte LDD zout en peper maar met een weer eens "cijfergoochelende" Johan Vande Lanotte in  (voorlopig nog steeds) de hoofdrol, lees...

Na het debat werd op duizenden exemplaren een WILOO-flash bij de omwonenden op de brievenbus gedaan. Wie hem niet ontvangen heeft kan hem hier lezen...

 

Triest record?

16-apr-09 Op maandag 13 april 2009 om 14.42 uur werd bij een woning in de Kwartelstraat voor de vierde keer het dak beschadigd door een landend vrachtvliegtuig. Een A-300 van Egyptair, met vluchtnummer MSX520 uit Cairo, slaagde er er in om beide dakhelften te beschadigen!
Veel meer landen (met ILS08) vanuit zee, zoals tien jaar geleden beloofd maar nooit toegepast, zou veel kunnen voorkomen. Zorg voor de omwonenden is helaas geen prioriteit voor Belgocontrol (zie ook hieronder). Wiloo stuurde een persnota (lees...) en probeert een onderhoud met federaal minister Schouppe te krijgen.

 

MK Airlines maakt half Oostende wakker
5-apr-09 MK Airlines en ook Belgocontrol trekken zich nog steeds niets aan van omwonenden. Terwijl er zo goed als geen wind was werd vannacht om 02.45 uur opnieuw een oude lawaaierige MK Airlines B-747 boven de stad gestuurd. Dat had net zo goed boven zee gekund.
Een B-747 met vier motoren stijgt zeer langzaam (bijgevolg laag) boven de stad op en produceert er zo'n 100 dBA in de woonwijken! Vensters dicht of niet, iedereen moet wakker.
De beschaafde heren van Belgocontrol en MK Airlines vegen aan dit alles blijkbaar gewoon hun voeten aan. Met onze nachtrust en gezondheid houden ze helemaal geen rekening.
Vzw WILOO zal federaal staatssecretaris van Mobiliteit Schouppe om een onderhoud vragen!

 

MK Airlines with new administrators
5-april-09 A court order removed BKL as MK Airlines administrators (1) and a new director, dr. Abdullah Alanizi (TAA), was installed.

 

Luchthavendebat 17 april '09: update
5-apr-09 Hilde Crevits CD&V lijsttrekker en Vlaams minister  bevoegd voor de regionale luchthavens meldde niet aanwezig te kunnen zijn op ons politiek luchthavendebat van vrijdag 17 april '09. Ze laat zich vervangen door de heer Bart Plasschaert.
Bart Tommelein (Open VLD)  meldde dan weer dat hij nu toch tijd heeft gevonden heeft voor debat.

De nieuwe affiche, download...

 

Vracht maart 2009: schone schijn

3-apr-09 Waarvoor een barslecht jaar al niet goed kan zijn! Vorig jaar maart was zeer zwak, dit jaar moet wel beter "ogen". In vergelijking met 2006 en 2007 is deze maand nog steeds een ramp. In vergelijking met de doelstellingen een nog grotere! (zie...). De Oostendse vrachtluchthaven was gewoon een jaar eerder in crisis dan de concurrentie.
En vermits verder het enige wat duurzaam groeit in deze wereld namelijk oorlogen en conflicten (1)... en verder de laatste vis (2) (3) in het Victoriameer nog niet gevangen is, en de bloemetjes uit Kenia en Ethiopië samen met de kerosine nog goedkoper zijn dan ooit... plukt luchthaven Oostende-Brugge voorlopig nog zijn (laatste?) graantjes mee als plunderpoort op een doodarm hongerend en corrupt continent.
Ostend Airport, gateway to/from the dark continent. Onze duiding rond de vracht maart lees...

 

Thomas Leysen (VBO) kiest voor de trein?
2-apr-09 Er zijn geen zekerheden meer. De voorzitter van het VBO (1) vindt de 'low cost' carriers nu ook een doodlopende straat!? Vloeken op de "Jet set" of een typisch voorbeeld van... luister naar mijn woorden maar zie me nooit met de trein? De uitspraken hoort u op (2), of beluister een uittreksel (3).

 

Rapport NBB ontluisterend voor Oostende!
12
-mar-09 Uit een recente studie (1) van de NBB blijkt dat in vergelijking met alle andere Belgische luchthavens Ostend-Bruges Airport ontluisterend scoort op gebied van efficiënt ruimtegebruik en creatie van toegevoegde waarde en indirecte werkgelegenheid!  De Oostendse luchthaven is vooral ook een paradijs voor ambtenaren. Onze samenvattende benchmark, zie...
Deze studie is een nieuwe bevestiging van wat we reeds decennialang zien...

 


Straks nieuw op Oostende: C.A.G.
10-mar-09 Met een persconferentie werd gisteren de komst van Capital Aircraft Group NV, aangekondigd (ICAO: CPG, CAPGROUP, Belgium) Meteen werd ook de bouw, met Kroatisch kapitaal, van een nieuwe loods verwelkomt.
Moeten de omwonenden zich nu zorgen maken? Veel hinder van de 3 Cessna Citation (lease) 'jets' van C.A.G., met elk "5" passagierszetels (1),  valt er niet te verwachten. C.A.G. wordt eigenlijk concurrent van NZHV (2), een firma  gesteund door de Vl. overheid, en vist in dezelfde markt nml. orgaantransport en vervoer van de "happy few".
C.A.G. past bijgevolg precies in het profiel dat WILOO voor ogen heeft met deze luchthaven en zichzelf toewenst.

Nu nog het stopzetten van zinloos vrachtverkeer, een verbod op nachtvluchten, een halvering van de baan en speciale circuits voor helikopters en recreatieve vliegtuigen aankondigen... en WILOO doekt zichzelf op!

 

Merkwaardige ministeriële antwoorden II

5-mar-09 Aan de vooravond van een nakende privatisering probeerde WILOO via een parlementaire vraag (c/o Jef Tavernier)  te peilen (1v) (2v) naar  de 'gezondheid' van de Oostendse luchthavenuitbating. Veel leverde dat weer niet op (1a) (2a). Wel blijkt dat in 1999 de vracht die niet in transit was zo'n 107.000 ton bedroeg. Afgelopen jaar was dat nog zo'n 69.000 ton! Wat rest daar verder van wanneer men alle spullen aftrekt die wel door de luchthavenpoort passeren maar niet van/naar Belgische of Vlaamse bedrijven komen/gaan? Bitter weinig denken we. Heeft Vlaanderen hiervoor echt een aparte peperdure vrachtluchthaven nodig? Is een iets bescheidener versie niet veel zinvoller? Kan een groot stuk van de 330 ha niet beter aan de stad teruggegeven worden? Ook dat vragen we ons al twintig jaar af! Zie...

 

Vracht februari: meer met minder

5-mar-09 Ondanks een daling van het aantal bewegingen was er in februari '09 zo'n 9,7 % stijging van de vrachttonnage. Minder bloemen en meer bommen in transfer?

Het aantal vluchten kunnen we makkelijk tellen, de tonnages helaas niet. Over de officiële cijfers van de luchthaven hebben we ook meer en meer twijfels. Zes jaar lang werd er bijv. financieel gesjoemeld (voor ongeveer 390.000 euro!) (1) (2) zonder dat de directie maar iets merkte!? Wie gelooft hun cijfers nog? De jongste door het Rekenhof gevalideerde cijfers dateren van 2004! Het hof heeft nog steeds geen inzage gehad in documenten van 2005-2006-2007-2008! (3)
Gelukkig zijn de bewegingen met niet-transfervluchten het belangrijkst, deze zorgen voor 'enig' zicht op de realiteit en de (dalende) werkgelegenheid,
 lees...

 

Oproep tot 'MOBILISATIE'

4-mar-09 Vanuit bepaalde hoek, volgens NVA-Oostende de vzw REPLO, wordt door middel van een anoniem pamflet (1) opgeroepen om, naar aanleiding van ons geplande luchthavendebat (zie...), te 'MOBILISEREN'. De militante toon van de brief, een soort vakbondstaal die oproept tot de strijd, is onmiskenbaar. Het personeel en alle luchtvaartlovers “worden geacht”, m.a.w. "moeten" aanwezig zijn en zo nodig hun aanwezigheid verbaal kracht bijzetten. Het leest als een ‘ten oorlog’ pamflet!
Vzw wiloo wil op 17 april 2009 een “sereen” debat organiseren. De bedoeling is om onze leden de kans te bieden om kennis te nemen van de plannen van de verschillende politieke partijen in verband met de Oostendse luchthaven. Vzw WILOO heeft het debat vrij toegankelijk gemaakt uit democratisch principe. Ordeverstoring zullen we niet tolereren. Daarom hebben we nu reeds beroep gedaan op de politiediensten om minstens PV op te maken tegen gebeurlijke ordeverstoorders van het debat!
Welke partijpolitieke bedoelingen de secretaris van de NVA heeft, zoals blijkt uit een mail van zondag 1 maart '09,  met de (brede) verspreiding van bovenvermeld pamflet, weten we niet. We hebben om verduidelijking gevraagd.

 

Merkwaardige ministeriële antwoorden I

1-mar-09 Uit antwoorden op parlementaire vragen (1v) blijkt dat de Basrah-vluchten van Air Charter Express, volgens Vlaams minister Hilde Crevits,  geen transfervluchten zijn (1a)? Zo'n 15 maanden terug antwoordde federaal minister Karel De Gucht echter dat de militaire transporten via Oostende (Lyneham-Ostend-Basrah) wel transfervluchten zijn,  met in Oostende telkens een loutere technische tussenlanding (2) (zie ook...). Welke minister vertelt hier niet de hele waarheid? Feit is dat de brave burger en zelfs parlementsleden blijkbaar niet mogen weten wat er in die vliegtuigen zit... En wat we met die stokoude vliegtuigen in Oostende boven ons hoofd krijgen!? Enkel de slachtoffers van een onwettige Irakese oorlog gestart door "liars"  à la "Bush&Blair" krijgen de volle lading (te zien)! Onze ministers gaan mee in deze 'oorlogspelletjes'?

 

WILOO organiseert luchthavendebat

21-feb-09 Vzw WILOO organiseert op vrijdag 17 april 2009, naar aanleiding van de nakende Vlaamse verkiezingen, een debat over de toekomst van de Oostendse luchthaven. Dit gaat door om 20u00 in de zaal "Ten Stuyver", Stuiverstraat Oostende. Moderator is VRT-hoofdredacteur de heer Siegfried Bracke. Hebben nu reeds toegezegd: Hilde Crevits (CD&V - voogdijminister luchthaven), Johan Vande Lanotte (SP.a - kandidaat uitbater), Jean-Marie Dedecker (LDD), Wouter De Vriendt (GROEN!), Christiaan Veroughstraete (Vl. Bel.) Geert Lambert (SLP, o.v.) en Wilfried Vandaele (NVA). Noteer deze datum in uw agenda en zegge het voort! Allen daarheen. De affiche, download...
De Open VLD (Bart Tommelein) liet weten niet aanwezig te willen zijn, waarvan acte!

 

Aviapartner in moeilijkheden
21-feb-09 "Leve het neoliberale kapitalisme"
Aviapartner, actief op 31 Europese luchthavens en goed voor zo'n 6.440 werknemers (waarvan een "dark number" in Oostende), is niet in staat om zijn financiële verplichtingen na te komen! Het werd in 2005 door het 'private equity' opkoopfonds "3i" door middel van een met schuld gefinancierde transactie overgenomen. De schuld kwam uiteraard in de balansen (1) (2) van Aviapartner terecht! Het personeel is vandaag weer eens de sigaar.
In Oostende moeten de bloemen uit een hongerend Afrika nu waarschijnlijk (nog) sneller gelost worden, flexibeler gewerkt worden en uiteraard loon ingeleverd worden.
De CEO van 3i is onlangs eervol ontslagen, of hij zijn bonussen heeft ingeleverd weten we niet.
Over Private Equity en (de) vakbonden (in Nl voor de crisis) lees... De bonden staan er (nu) bij, en kijken er naar?
Avia-arbeiders en andere vakbondspartners aller landen... verenigt u, 't zal nodig zijn.

 

ACE naar Luik?
21-feb-09 Air Charter Express Belgium bvba (ACE) (historiek zie 1, 2) heeft een 'nieuw' toestel (vandaag precies 37 jaar oud) met registratie 9G-AED. In zijn vorig leven was het vliegend geriatrisch museumstuk de Zimbabwaanse "Z-ALB", opererend voor het dubieuze Avient Aviation. Blijkbaar heeft ACE nu als thuisbasis gekozen voor Luik-Bierset (3) (4) en trekt de firma hiervoor het jasje "Iris Air" (5) aan. Verlaat ze Oostende straks volledig? We hopen het van harte! Haar voor de oorlogsindustrie vliegende stankorgels doen toeristen naar de keel grijpen.

Full story, lees...

 

Vracht januari: broek op de grond!
6-feb-09 De broek van de (valse) vrachtbeloftes was al op de grond gezakt, veel dieper kon hij bijgevolg niet. De vracht januari '09: een minieme stijging. lees...
 

Twee wijken twee maten
6-feb-09 De wijk Zandvoorde krijgt af en toe te maken met stankhinder afkomstig van een katten- en hondenvoerfabriek (1). Het stadsbestuur wil terecht maatregelen. De wijken Raversijde en Nieuwe-Koers worden al decennialang verpest door kankerverwekkende  kerosinedampen en vliegtuigverbrandingsgassen. Hier zwijgt het stadsbestuur in alle talen!
Straks wordt AGHO (Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende) uitbater van de luchthaven. Zullen de 40-jaar oude geriatrische toestellen en notoire stinkbakken van bijv. Air Charter Express  geweerd worden? Komen er dan eindelijk maatregelen? U mag opnieuw 3x raden...

 

Slump hammered freight demand!
20-jan-09 Privatisation of Ostend Airport services has never been a successful exercise. The newly launched EU Tender (1) is taking a leaking rowing boat into very stormy waters. "Singapore Airlines Cargo" rings a bell, read... Schiphol (Nl), lees...

 

 

EU tender gepubliceerd
16-jan-09 De aanbesteding voor de zoektocht naar een LEM, niet "Luchthaven Economisch Mirakel" maar  wel "Luchthaven Exploitatie Maatschappij" is gestart. De Europese tender vindt u hier...
U mag 3x raden wie straks blijvend zal opdraaien voor de kosten voor deze nieuwe constructie ter instandhouding van het perpetuum subsidiare en "grootste beschutte werkplaats in Vlaanderen" genaamd "Ostend-Bruges Airport"... de belastingbetaler! Wordt Johan Vande Lanotte ook hier weer voorzitter van de raad (waar zit de man niet in)? Doe mee aan onze enquête hiernaast!

 

Jaaroverzicht vracht 2008 "Annus Horribilis"

7-jan-09 Het afgelopen jaar was een rampjaar voor de zwaar onderbenutte Oostendse luchthaven. Er werd afgelopen jaar zo’n 83.000 ton vracht behandeld, ongeveer 24 procent minder dan in 2007. De sluiting wegens onderhoudswerken in mei 2008 (een klein verlies van zo’n 4 à 5 duizend ton) en de jongste economische crisis (die zich pas nu echt laat voelen) kan niet de reden van de zeer zwakke prestaties zijn. Er is meer aan de hand. Wie enkel rekening houdt met de voor onze regio belangrijke "reële vracht" (zonder transfer /tankvluchten) bemerkt een nog grotere daling in de jaartonnages. De eigen vracht 2008 komt dan afgerond tot zo'n lamentabel niveau van slechts 69.000 ton. Over dit laatste ontbreken momenteel exacte cijfers, ze werden gevraagd via een parlementaire actie.   Lees... Version française, lisez..
Onze persnota "luchthaven faalt op alle gebied", lees...

 

'Ecologisch' toerismesprookje doorprikt!
1-jan-09 De totale voetafdruk van één tiendaagse Seychellenreis (vliegtuig, ander transport, infrastructuur, voedsel, vrijetijdsbesteding etc.) komt neer op een slordige 1,8 globale hectare per persoon. Dit is ongeveer evenveel als het volledige "Eerlijke Aarde-Aandeel" dat beschikbaar is voor elke wereldburger... per jaar wel te verstaan.  Hoe en hoe ver men reist is op dat vlak nóg belangrijker dan wat men effectief doet op de vakantiebestemming zelf. Lees...
"(vlieg)Vakanties leveren zware milieubelasting op" (1) (2) (3) pdf...

Vzw WILOO wenst ieder een gezond, vliegtuigvrij en vruchtbaar 2009 met vooral veel "zand (en cultuur) in ons eigen (rijke) land".

 

Théoneste Bagosora?

19-dec-08 Who the f... is Théoneste Bagosora..? En had die man ooit iets te maken met “dirty Ostend Airport”? Op 18 december maakt BBC News (1) melding van de veroordeling door het Internationaal Oorlogstribunaal voor Rwanda van ene Théoneste Bagosora tot levenslange gevangenisstraf voor zijn rol als meesterorganisator van de genocide van 1994 in Rwanda. Wie is die man? Lees…

 

Aero Zambia (nog) in Oostende
15-dec-08 Naar aanleiding van het recente VN-rapport (1) over de financiering van Congolese rebellengroeperingen, legt de krant "De Morgen" in een artikel van 13 december 2008 "Katebe Katoto, wapensmokkelaar met ruime ervaring" (2) een band tussen Aero Zambia, gevestigd in Oostende en de Belgisch-Congolese zakenman Katebe Katoto (3) (4), tevens financier van de opstandelingen van Nkunda in Oost-Congo. Vzw WILOO stelt zich al lang vragen over de activiteiten en de aanwezigheid van Aero Zambia in onze stad. Lees…  Meer Congo, bekijk... of kerstcadeau nodig? beluister...

 

Vracht november: Ostend War Port!

4-dec-08 Het aantal niet-transfer vrachtvluchten daalde deze maand met 18 procent! Toch steeg de vracht met de grotendeels geriatrische vrachtvloot zo'n 15 procent. Dit komt omdat  meer dan een derde van de vluchten op Oostende niets meer met onze economie te maken hebben maar alles met oorlog! Lees...

 

Verenigd Koninkrijk wijzigt luchtvaarttaks
1-dec-08 De Britse regering heeft beslist om halflege vliegtuigen niet langer te straffen en past haar systeem van luchtvaarttaksen aan. Ook luchtvracht en transferpassagiers ontsnappen. De luchthavenmanagers in Engeland zijn zeer opgelucht, Greenpeace  en de "World Development Movement" reageren ontgoocheld (1) (2).
In België en Vlaanderen is het nog een potje erger, er bestaan geen taksen in de luchtvaart! Ook geen regels rond lege vliegtuigen of vliegen op korte afstand! In Vlaanderen vliegen bijna dagelijks (lege) straalvliegtuigen tussen Oostende en Brussel (3). Het enige luchtpuntje komt uit Wallonië, daar heeft een rechter recent het verbod op korte afstandsvluchten tussen Charleroi en Luik bekrachtigd! (4).
In Oostende droomt bijna heel de politiek van luchtvaart. De idee dat vooral een nieuwe groene economie kansen biedt op duurzame jobs is er blijkbaar nog niet doorgedrongen. Je leest er niks over in (6), daar staat wel: "We staan ook volledig achter de uitbouw van het Vlaams Luchtvaart en Opleidingscentrum via bijkomende opleidingen". Jammer wij hadden liever jonge mensen in Oostende een opleiding of vorming in de sector van de duurzame energieopwekking (zon - wind) zien starten.  Wordt zo'n opleiding gepromoot? Bestaat ze überhaupt? Daar lezen we geen woord over.
Ook het Vlaamse fijnstofbeleid is een totale ramp. De VRT TV1 reportage Panorama  van 30 november '08 over dit onderwerp (5)  was gewoon beschamend voor de minister, en typerend voor het milieubeleid in het algemeen. "Luister naar mijn woorden maar zie niet (vooral niet met cijfers) naar mijn daden".

 

MK Airlines officially under CVA
28-nov-08 The London "Café Royal" meeting of creditors and members resulted in MK Airlines now operating formally under a "Company Voluntary Arrangement" (1) (2). In reality TAA is dictating MK Airlines' fate. Send us your comments...

 

Fijn stof... beter voorkomen dan genezen!
24-nov-08 De Vlaamse regering en vele Oostendse politiekers, met kopman Johan Vande lanotte voorop, dromen nog steeds van een lucht(vracht)snelweg boven Oostende. Ieder vliegtuig dat opstijgt betekent echter een "fijnstofbom" die ontploft in ons milieu. Vooral de wijk "Nieuwe-Koers" is hier slachtoffer. Vzw WILOO meet nu al bijna een jaar de uitstoot van allerlei types vliegtuigen en het achtergrondniveau (zie rechterkolom). Vandaag werd dokter Marc Goethals (1) geïnterviewd door Radio2 over wat fijn stof nu precies is. U kunt een samenvatting hier beluisteren...

 

Hoe geloofwaardig is Vlaamse Regering?
15-nov-08 MK Airlines is een goed presterende klant die geen achterstallige betalingen heeft antwoordde (1) minister-president Kris Peeters (CD&V) in juli 2007 op vragen (2) van Vlaams parlementslid Jef Tavernier (GROEN!). Nog geen jaar  later kwam MK Airlines met een berg schulden (ook aan de luchthaven) onder curatele (3)! Hoog tijd voor nieuwe vragen, niet enkel over MK, maar over de hele luchthavenzeepbel. U leest ze hier...

 

Kalitta crash in het federaal Parlement

15-nov-2008 Veel oude B-747 vrachtbakken van MK Airlines en Kalitta Air bevatten verarmd uranium in de staart. Gevaarlijk bij crashes! Wouter De Vriendt (GROEN!) stelde naar aanleiding van de Kalitta crash in Zaventem (1) een vraag (2)  aan de bevoegde minister. Die antwoordde dat alles (zoals steeds) dik in orde was, lees...

p.s.: vzw WILOO, samen met andere actiegroepen, stelde vragen (3) aan Eurocommissaris Tajani (4) over hetzelfde Kalitta Air. Na 4 maanden hebben we nog steeds geen enkele reactie. Foei Tajani.

 

Vracht oktober: verkeerd gokje!

11-nov-08 Doordat de luchthavendirectie maar niet met cijfers kwam waagde WILOO een gokje. Helaas verkeerd.
De beladingsgraad schommelt de laatste maanden jammer genoeg even sterk  als de beurskoersen van de afgelopen weken. Gevolg: we zaten er zo'n 10 procent naast!
"We beg your pardon".
Omdat de luchthavenhoerakanonnen na een jaar van ongeduldig trappelen en smachtend van verlangen nu eindelijk weer eens een keer in alle glorie hun blijde mare de lucht in mogen knallen (van de verenigde vrienden der luchtvaart), vervoegen we het champagnekoor "fluiten in het donker in bange dagen" met het geüpdatete WILOO-verhaal, lees...

 

Vliegtaks afgevoerd

11-nov-08 Snel overwogen is blijkbaar ook snel vervlogen. De vliegtaks is niet meer. Het prematuurtje, resultaat van een Wetstraatvluggertje stierf een te verwachten snelle en pijnlijke dood. Dit tot grote vreugde van onze regionale Vlaamse en Waalse ministers-presidenten en de immer groeiende groep van de "na-ons-de-zondvloed" reisfeestneuzen. In de categorie "Goed bestuur in België": lees...

 

Korteafstandvluchten gaan gewoon door

5-nov-08 De voor het milieu zeer schadelijke korteafstandsvluchten met straalvliegtuigen gaan immer door. Grote boosdoeners zijn Jetairfly en MK Airlines. Beiden vliegen soms leeg over afstanden van +/- 100 km! Voor een recente update van ons dossier, lees...

 

Vliegtaks zwak beestje
15-Oct-08 De Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren (FBAA) vindt dat de nieuwe Belgische vliegtaks (1) niet ver genoeg gaat. Want die "stelt geen einde aan de sinds - te - lange jaren bestaande fiscale discriminatie tussen de verschillende modi voor collectief personenvervoer. De luchtvaart geniet van de volledige vrijstelling van accijnsrechten op brandstof en van een btw-nulvoet, terwijl ze één van de minst duurzame vervoermiddelen is. Aldus de FBAA.
WILOO vindt de nieuwe vliegtaks ook een mager beestje, maar beter dit dan helemaal niks. Jammer dat de vrachtluchtvaart volledig ontsnapt. Goed nieuws komt uit Ierland, lees... Hopelijk komt er snel een geharmoniseerde  serieuze taks in alle EU-landen, een intra-Europese kerosinetaks en een verbod op korte afstandsvluchten. Ook voor vrachtvliegtuigen.

 

Unsafe often dubious

14-Oct-08 Of the 172 air cargo carriers that have been listed in EC air safety regulations, barring them from entering EU airspace, or targeted as a result of EU technical inspection missions, 80 have been named in United Nations Security Council or other arms trafficking-related reports. Read...
As far as WILOO knows, there is currently one ongoing UN investigation into illicit arms trafficking by companies operating through Ostend-Bruges Airport.

 

Onveilig is vaak ook dubieus

14-okt-08 Europese maatregelen met betrekking tot de veiligheid in de (vracht)luchtvaart hebben ook positieve neveneffecten. Vaak zijn onveilige cargo maatschappijen ook betrokken bij illegale wapentransporten. De "EU zwarte lijst" heeft ze alvast de toegang tot Europa ontzegd. Lees...
Met betrekking tot de op Oostende opererende maatschappijen loopt  momenteel zo ver ons bekend, nog één VN-onderzoek naar betrokkenheid bij illegale wapenhandel.

 

Luchtvaarttaksen in de maak?
6-okt-08 Een nieuwe Belgische begroting is in de maak. Hoog tijd om opnieuw het ontbreken van accijns en taksen op kerosine (jet fuel) en het ontbreken van BTW op vliegtickets in de aandacht te brengen, lees...
In 2005 maakten de CO2-emissies van de luchtvaart 7 % uit van de totale CO2-emissies van de sector transport in Vlaanderen (meer dan van de scheepvaart!). Uit het jongste Milieu en Natuurrapport (1) leren we dat in 2010 alle overvluchten (enkel) boven Vlaanderen, opgeteld bij de "Landing & Take of Operations" van Zaventem, samen goed voor zo'n 1,05 miljoen bewegingen, zal verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van 2,3 miljoen ton CO2, 8600 ton NOx, 2400 ton CO en 740 ton NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen). Bovendien kan worden gesteld dat de totale klimaatgebonden impact van een vliegtuig overeenstemt met twee tot vier maal de impact van de CO2 die uitgestoten wordt. Allemaal zonder een cent accijns, taks of heffing in België te moeten betalen. De vervuiler betaalt... niks!

 

Vracht september: loont het nog de moeite?

3-okt-08 Ook voor september is nauwelijks beterschap te merken. De vrachttonnage daalde dramatisch in vergelijking met een reeds povere september 2007. Lees…

Hoog tijd voor conclusies: maak een passagiersluchthaventje van Oostende en sluit de boel 's nachts! Dat zou ook nog eens  bommen belastingsgeld sparen. Van de "Lijst Dedecker" (LDD) vernamen we recent dat zij ook die richting uit willen. Samen met GROEN! zou dit dan de tweede politieke partij zijn die voor een kleine stedelijke luchthaven gaat. Meer later!

 

Paus doet oproep voor duurzaam toerisme

27-sep-08 De paus heeft aandacht gevraagd voor een ecologisch en verantwoord toerisme. Hij veroordeelt het menselijke egoïsme, “dat ten koste dreigt te gaan van de toekomst van onze planeet”. De paus roept inzake toerisme op tot een cultuur van verantwoordelijkheid en hij verwerpt de ongebreidelde bezits- en consumptiedrang in onze samenleving! Lees...

Het is meteen ook een pleidooi om veel minder te vliegen.
"Think Global, tour Local". Er is is zoveel te doen in eigen land. Waarom dan 3x, 4x, straks 10x? per jaar op reis met vervuilende vliegtuigen? Vaak naar  landen met bloedige corrupte regimes (Marokko, Egypte, Midden-Oosten, China enz...) vliegen? Kan men zich echt lekker op vakantie voelen in landen waar  mensenrechten onbestaand zijn, mensen gefolterd worden, kinderarbeid getolereerd wordt, sociale rechten onbestaand zijn en vrouwen onderdrukt worden... Duizenden km als schapen in een ton om er "en masse" in een luie strandstoel te gaan liggen? Met vaak als resultaat dat de watervoorraden, het leefmilieu van een straatarme lokale bevolking wordt ontwricht? Beter van niet...
Een dikke proficiat aan de Paus. Jammer genoeg zal er waarschijnlijk weinig naar zijn boodschap geluisterd worden? De vliegtuigen zitten steeds voller. De groei om de groei... dat is het (ons) systeem.
 

Ellende Saudi Cargo gaat door...
25-sep-08 Vannacht zijn weer veel omwonenden brutaal, het hart bonkend in de keel, uit de slaap gewekt. Omstreeks 03u00 steeg met oorverdovend lawaai en voor de zoveelste keer een "Saudi Arabian Airlines" vrachttoestel B-747  boven Oostende op. Dergelijke toestellen worden 's nachts elders geweerd!
Voor onze Vlaamse minister van leefmilieu Hilde Crevits zijn deze lawaaierige vrachtbakken van het type  "
QC sans limites", die meer dan 100 dBa  "midden de nacht" en "midden de mensen" produceren..., immer welkom!
Wat het hogere maatschappelijk doel is van dit "tanken en wegwezen ten koste van de nachtrust van duizenden mensen en ten gerieve van een Saudi-Arabische Koninklijke dictatuur annex luchtvaartmaatschappij" moet zowat het grootste mysterie in Vlaanderen zijn. Saudi-Arabië is een land waar mensen gemarteld worden, onze minister zou er niets eens auto mogen rijden.
Hoe valt de tolerantie voor zoveel nachtlawaai van een vrouwelijke minister te verklaren? Begrijpe wie kan. Vanuit een context van een armoedige "nut en noodzaak"-loze, armlastige, symbolische luchthaven waar elke bromvlieg welkom is? Valt zo ook de tolerantie te verklaren voor de vele (voor mens en milieu) schadelijke nachtelijke korteafstandsvluchten met lege straalvliegtuigen van Jetair (Oostende - Brussel!)? Of is er meer aan de Vlaamse knikker?

Vzw WILOO probeerde in het verleden met alle wettelijke middelen een einde te maken aan de terreur van de nachtelijke tankbeurten van onder andere Saudi Cargo. Voorlopig helpt niets. Misschien kan iemand het mobiele nummer van de ministeriële "BlackBerry" geven? Misschien moeten we haar voortaan 's nachts na het wakker schrikken gewoon uit bed bellen. Lik op stuk heet dat. Wat denkt u omwonende? Stuur ons uw commentaar.
 

Militairen overtreden de regels
23-sep-08  Tijdens de middag van dinsdag 23 september '08 werd er, geheel tegen de regels in,  uren geoefend met een militair toestel. Zie film... Resultaat, een leger dat normaal schittert door zijn onzichtbaarheid of afwezigheid was nu prominent aanwezig met een topprestatie van zo'n 96 dBa  om de vijf minuten. WILOO diende een klacht in.  Antwoord van de klachtenbehandelaar (tevens uitbater!): "the operation manager rules". Immers "het is zo kalm op de luchthaven  dat we 'gewoon' een uitzondering gegeven hebben! (door de operation manager)" Zie... Zo simpel is dat blijkbaar!
Het reglement op de oefenvluchten is in feite... een vodje papier.

Waarschijnlijk zal ook de milieuvergunning een vodje papier zijn wanneer er ooit een grote luchthavenklant zou opdagen! Omwonenden wees op uw goede. Als puntje ooit bij paaltje zou komen, dan gaat uw woonkwaliteit er gewoon aan. Een verwittigd man...

 

Tougher inspections announced by Tajani

9-sep-08 Transport Commissioner Antonio Tajani announced on Tuesday at the European Parliament that the Commission plans "to look closely at some European airlines". He promised that a minimum number of annual inspections would be made in each Member State and that checks on Europe's airline would be tightened up. Read...

 

Vracht augustus: immer zwak

Ook voor augustus is nauwelijks beterschap te merken. De vrachttonnage daalde met 24,6% tegenover augustus 2007. Lees…