Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

free web tracker

 

 

ALGEMEEN ARCHIEF

GEMINI failliet, MK heeft een lijstje...
15-aug-08 Het is definitief, GEMINI Air Cargo is failliet (1), zie ook... WILOO is benieuwd welke (rare) vogels we nu weer in de plaats zullen zien verschijnen.
MK Airlines (2), dat nog steeds zwaar in nesten zit, probeerde onlangs met een mediastunt - een intentieverklaring (waar nog gehoord ?!?) voor aankoop van 10 nieuwe vliegtuigen (3) nota bene  –  de wereld van haar gezondheid te overtuigen... Dit terwijl haar verliezen het afgelopen anderhalf jaar enorm waren (4) en de waslijst met schuldeisers (5), met daarop o.a. Int. Luchthaven Oostende, Aviapartner Belgium en de failliete Oostendse bvba Icarus (te dicht bij de MK-zon gevlogen?), ellenlang is! Loog de minister toen hij antwoordde (6) op een parlementaire vraag (7) van mei '07? Feiten zijn dat MK Airlines thans zo'n €128.000 schuld heeft aan de luchthaven en de nieuwe MK loods al maanden leeg staat. De belastingbetaler zal zoals steeds weer mogen opdraaien voor de deals en avonturen van de verenigde politieke en administratieve "luchtvracht-romantici" (Johan Vande Lanotte en zijn leugens en fabels voorop) in Papoea Ostendia (8). Op een en ander komen we binnenkort uiteraard terug.
Maandag 18 augustus '08 werd door de curatoren een voor MK Airlines belangrijke vergadering gepland.

 

Vracht juli: tussentijdse evaluatie

8-aug-08 Voor de eerste 7 maanden tuimelde de vrachttonnage met 34,4% naar beneden, van 68.844 naar 45.173 ton. Dat is zelfs 16% lager dan het rampjaar 2006. Lees…

 

17 jaar na datum nog steeds geen cent
7-aug-08 Johan Peene, die 17 jaar geleden 50.000 liter gelekte kerosine van de firma "Merlin Air Trade" in zijn tuin te verwerken kreeg, heeft zich gisteren vastgeketend bij het huis van de aangestelde schatter!
Een regelrechte schande is het dat deze zaak zo lang aansleept. E.e.a. zegt veel over de (bedrijfs)'cultuur' van sommige firma's op de Oostendse luchthaven. Wanneer ze zwaar in de fout gaan... dan proberen ze dit niet zo vlug mogelijk te herstellen, maar ijveren ze enkel om de zaak zo lang mogelijk te rekken tot te slachtoffers dood zijn of op de moed opgeven. Is België nog een rechtstaat? Pers... Zie ook...

 

Veiligheid luchtvaart in gevaar
19-juli-08 Volgens een nieuw rapport (1) (2) van de "Aircraft Engineers International" (AEI) brengt het uitstellen van vliegtuigreparaties de veiligheid van passagiers in gevaar. Zie bijv. de rechtszaak i.v.m. lagekostenmaatschappij "Globespan Airways Ltd" (3) (4). Overheden zijn meestal niet op de hoogte!
In Oostende gaat e.e.a., sinds de vorige eeuw aangekondigde vernieuwing van de vloot, goed voorruit. De gemiddelde leeftijd/beweging van de vrachtvliegtuigen is de jongste tijd bijna 30 jaar. Het onderhoud van sommige tuigen wordt in Peru uitgevoerd!
Op de bijgevoegde foto genomen op 18 juli j.l. twee Oostendse klanten en vliegende museumstukken van het Ghanese "Air Charter Express". Samen met het toestel van "African Intl Airways" (de ZS-OSI en niet op de foto want er achter gestationeerd) die dag  goed voor zo'n 120 jaar! Beste omwonenden laat uw kaarsen nog een poosje branden.

 

Geen interesse voor CO2-neutrale uitbating?

12-juli-08 Vorige week werd het nieuwe decreet m.b.t. de uitbating van de regionale luchthavens  aangenomen door het Vlaams Parlement. Wie het voorafgaand debat beluistert of leest (1) vindt niets over de zorg voor een duurzame en CO2-neutrale uitbating van deze "Vlaamse poorten" in de toekomst. De discrepantie tussen het maatschappelijk debat over "Global Warming" en de bezorgdheid van het Vlaams Parlement en regering erover is blijkbaar enorm. Vzw WILOO viel dan ook zowat van zijn maatschappelijke zetel  en vroeg en bekwam, dankzij Vlaams Volksvertegenwoordiger Jef Tavernier, een parlementair initiatief. Onze vraag aan minister Crevits, lees...
Zie ook: de "Verenigde luchthavenuitbaters" (2) (3) (4).

 

Collectieve brief aan EU-commissaris Tajani
11-juli-08 Over de taalgrens heen werd vandaag op initiatief van vzw WILOO een gezamenlijke brief aan Europees Commissaris voor Transport de heer Antonio Tajani gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om "Kalitta Air" op de Europese zwarte lijst te zetten, en de controles op oude vrachtvliegtuigen te verscherpen. Deze actie is een samenwerking van acht Belgische milieuverenigingen rond de luchthavens van Oostende, Brussel en Luik. Onze brief lees Fr, Nl of EN

 

Populist Landuyt plots stoer over Kalitta Air!
8-juli-08 Ex federaal minister voor mobiliteit Renaat Landuyt wil Kalitta Air op de zwarte lijst (1). Over populisme gesproken! In 2005 zweeg hij over de MK Airlines crashes in alle talen en was het oorverdovend stil op zijn ministerieel bureau. Over de wonderbaarlijke metamorfose van ons Renaat lees...

 

Kalitta liefst op zwarte lijst
8-juli-08 Opnieuw is een Kalitta B747  (ingehuurd met bemanning door Centurion Air Cargo) gecrasht bij het opstijgen (1) (2). Zie ook (3). Blijkbaar werkt het toezicht, van de Amerikaanse overheid en door middel van de Europese SAFA inspecties, niet! De vliegtuigen en hun motoren worden duidelijk niet goed onderhouden of de controles en de normen zijn veel te laks! De (sommige zeer) oude vrachtbakken worden kennelijk versleten tot op de draad, tot ze er bij neerstorten. WILOO vraagt dan ook dat Kalitta voorlopig op de Europese zwarte lijst (4) wordt gezet, minstens tot na een grondig onderzoek.
Niet enkel Kalitta maar de talloze "oude bakken", zoals die van MK Airlines, ACE (40 jaar oud!!!) en thans ook Pronair, die op Oostende vliegen moeten beter gecontroleerd worden! Het kan toch niet zo zijn dat omwonenden blijvend kaarsen moeten aansteken en om veiligheid bidden! Wiloo zal in elk geval de Europese commissie aanschrijven.
Kalitta was op 3 juli '08 met haar brokkenmaker N709CK (5) (6) (7) en N73713 (8) 'te gast' in Oostende. Gelukkig eenmalig in uitwijking wegens onweer te Luik. Bidden dat het zo blijft! Onze persnota, lees...
Stel dat het passagierstoestellen zou betreffen, zou u dan nog met Kalitta Air vliegen? Stuur ons een mailtje.

 

Decreet luchthaven in plenair debat

2-juli-08 Deze avond werd in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet “betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem” (1) besproken.
In de coulissen werd reeds lang geleden beslist dat de uitbating van de Oostendse luchthaven naar Johan Vande Lanotte en zijn AGHO zou gaan en de infrastructuurlasten, zoals in het verleden, naar de Vlaamse belastingbetaler! Formeel werd voor een theaterdecreet op maat gezorgd. Altijd hetzelfde onder een andere vorm. Vlaanderen gaat met "Ostend Airport" in een nieuw kleedje door met wat ze nu al decennia lang doet... geld stoppen in een bodemloze vrachtput!
Beluister de acteurs van de dag, of lees de handelingen.
Zie ook "Papua Ostendia"

 

Vracht juni: vrachtzeepbel zakt helemaal in?

1-juli-08 De vrachttonnage tuimelde zo maar eventjes met 48 procent naar beneden als gevolg van de financiële MK-crash. Lees…
Wereldwijd is de luchtvracht blijkbaar grootste slachtoffer en meest kwetsbaar voor de hoge olieprijs, lees... Five air cargo firms fail...

African aviation: de dieperik in, lees...
 

MK Airlines van de grond met vers geld

20-juni-08 CEO Mike Kruger is er blijkbaar in geslaagd nieuw kapitaal aan te trekken om een doorstart te maken. We zijn benieuwd voor hoe lang. HLN lees... TAA cirkelt rond MK lees...

 

GEMINI ook in de problemen
19-juni-08 Ook Gemini Air Cargo, een belangrijke klant van de Oostendse luchthaven zit in de problemen en heeft bescherming tegen schuldeisers gevraagd (1) (2).
Investeren in luchtvaart wordt zeer problematisch, zeker in een weinig concurrentiële luchthaven zoals "Ostend-Bruges Airport". Deze slaagt er enkel die carriers aan te trekken die het meest kwetsbaar zijn bij crisissen! Evolutie vluchten, bekijk...
Hoog tijd dus voor reconversie en investeringen in maatschappelijk zinvolle projecten zoals duurzame energie opwekking... in plaats van in een energiezuipende luchtvaart. Voor Ostend Airport "Always
been too little too late" is het 5 voor 12 and "Time for a Change". Nu nog moedige politici vinden die moeilijke zaken aan de (verwende) mensen durven uit te leggen! Wiloo persnota...

 

MK Airlines for sale

17-june-08 MK Airlines has been put up for sale. The airline’s fleet of seven B747-200Fs, three DC-8 freighters and all engines, spares, consumables, land and buildings were advertised for sale. Read...

 

MK Airlines ceases operations!

11-june-08 Ostend-Bruges Airport might lose its biggest customer. MK Airlines (1) said it appointed administrators from BKL Business Recovery LLP (2) owing to its financial position. It said talks with potential investors took longer than expected and weren't helped by a difficult economic environment and the high cost of fuel. (3)

 

Ontstellend gebrek aan transparantie!

11-juni-08 Het Rekenhof heeft nog steeds de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 van de DAB luchthaven Oostende-Brugge niet ontvangen! Vlaams parlementslid Jef Tavernier spreekt van een ontstellend gebrek aan transparantie! Hij stuurde volgende persnota, lees...

Ontwerp van decreet betreffende de uitbating  van de luchthaven Oostende-Brugge (1) (2).

 

Curator voor MK Airlines?
11
-juni-08 Het ziet er naar uit dat MK Airlines (1), de hoofdklant van de Oostendse luchthaven, binnenkort in faling gaat (2) (3). Blijkbaar is vliegen ook voor hen te duur geworden. Alle cadeaus van de Vlaamse belastingbetaler en  alle samenwerkingakkoorden met de stad (4) hebben blijkbaar niet geholpen!
Moet Vlaanderen (en Oostende) niet dringend "anders" gaan investeren? Het luchthaventerrein biedt ruimte om heel Oost- en West-Vlaanderen van (goedkope) duurzame energie te voorzien! Waarom blijven gaan voor een vrachtluchthaven waar geen markt voor is? (5)
WILOO vragen over MK Airlines, via parlementslid Jef Tavernier, aan de bevoegde minister op 4 mei 2007, lees...
De minister antwoordde dat alles dik in orde was! (6)
MK-aandeelhouders van het ene belastingsparadijs naar het andere. Van de Bahamas (7) 2005 naar Jersey (8) 2006, straks?

 

Vracht mei: onverminderd zwak

5-juni-08 In mei scoorde de tonnage ongemeen slecht: 51,8% lager dan vorig jaar. Volledigheidshalve moet niettemin worden gerelativeerd. Lees…

 

OLO kort: 2007 meer hinder!

27-mei-08 Gisteren vond er een OLO-vergadering (Overlegcommissie Luchthaven Oostende) plaats. Het voornaamste punt was de presentatie van de geluidscontouren 2007 (1) door de KUL. Hieruit bleek dat er in 2007 een toename  was  van het aantal potentieel zwaar gehinderden met 17 procent (+167), en dat één beweging op vier nu al een nachtvlucht is (met veel opstijgingen boven Stene). Hoeveel gezondheidsschade er is wordt helaas nooit berekend! Onze persnota, lees...

Op vraag van een omwonende vroegen we bij de "variapuntjes" of er een schietstand komt op de luchthaven? Antwoord: "Er komt geen schietstand, er wordt wel geoefend om te schieten… op vogels, omdat ze zich wennen aan het verschrikkingskanon en bijgevolg niet 'normaal' meer te verjagen zijn". Op de vraag hoe vaak dat gebeurde en welke vogelsoorten er allemaal afgeknald werden kwam geen antwoord. Er bestaan cijfers, maar die krijgen we niet... omdat dat niks met milieu te maken heeft (sic) en enkel betrekking heeft op de veiligheid! Ook een verwoede poging door inbreng van looduitstoot naar het milieu hielp niet.

Oude vrachtbak Kalitta crasht in Zaventem

25-mei-08 In Oostende met zijn vrachtluchthaven zeer dicht bij woonwijken, scholen en winkelcentra branden velen dagelijks kaarsjes! Vooral omdat Kalitta Air, die als vaste klant einde maart '05 uit Oostende vertrok, met zijn "ouwe brol" nooit meer zou terugkomen! Vandaag ontsnapte Brussel aan een ramp. Veel geluk hadden ze daar met die vliegende bom, ietsje verder en toevallig een trein die langs komt... zie (1) (2)! Laat ons hopen dat politici iets wijzer worden en in Oostende gewoon de vracht afstoten. Daar zijn trouwens, naast de veiligheid, nog veel andere en goede redenen voor te bedenken. Kalitta in de pers... Video (VRT-Oostende), uit de oude doos (3).
Worden er nog (VS)vrachtvliegtuigen geïnspecteerd heren (EU)controleurs? Of is niet iedereen gelijk voor de "EU zwarte lijst"?
Laatste vlucht Kalitta op Oostende (voor MK):

- Arr.  19/03/08 04.38 CKS328 Bahrain met B747 N-706CK
- Dep.21/03/08 01.20 MKA825 Tripoli/Luanda
Kalitta in De Morgen, lees...

Het Amnesty-Finardi rapport on Kalitta, lees...

 

Luchthaven straks zonder milieuvergunning?
24-mei-08 De kans is zeer groot dat de Raad van State de milieuvergunning van de Oostendse luchthaven binnenkort vernietigt! Dit opent nieuwe perspectieven voor WILOO! Onze persconferentie van woensdag 21 mei '08 lees..., pers...

De omwonenden van de luchthaven van Deurne zijn al een stapje verder! Vergunning 2005 Deurne definitief vernietigd,  lees...

 

Airport in danger of losing its license!

22-May-08 In his report the Auditor to the Belgian Council of State advises to declare the 20 year environmental license for Ostend-Bruges Airport invalid! An appeal against the ministerial act was started by a group of people living in the neighbourhood of the runways and by npa WILOO in May 2005. In the initial procedure leading to the environmental license no public hearing was organised by the local authorities and in the license "the end of night" was not defined to EU standards (should have been 11.00 pm <=> 7.00 am). The Auditor says the failure of the Flemish Government of not having incorporated related EU legislation before the deadline of July 18th 2004, invalidates the present-day environmental license! WILOO press conference, read... (Dutch)
In 95 pct of the cases the Council of State follows its Auditor, therefore chances are  sky-high that in a couple of months the airport will be left with no valid license at all. The airport can not step down to the initial license, delivered by West Flemish Deputation in 2004, because a public hearing can't be done retroactively.
Whatever the case, soon Ostend airport nights will last one hour extra, which means more operational restrictions and a night flight quota filling up faster! Npa WILOO of course goes for a complete night curfew. We still have a long way to go. Today again we made one step forward!

 

Luchthaven maandje (selectief) dicht
14-mei-08 De luchthaven gaat op maandag 19 mei '08 een tijdje (selectief) dicht. Vanaf dan zijn vrachtvliegtuigen 14 dagen niet welkom.  Vanaf 2 juni '08 mag er 's nachts twee weken lang helemaal niet gevlogen worden!
Voor ons mag het perfect zo blijven. Helaas betreft het enkel infrastructuurwerken, de stroom belastingsgeld in deze bodemloze put is immers niet te stoppen! Wie zei er ook weer: "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time"? Een spreuk die in Vlaanderen blijkbaar niet geldt! Met de Papoeawerken aan de banen krijgt de directie een mooi excuus voor opnieuw falende cijfers.
Beste omwonenden, geniet van de stille nachten en de reukloze dagen, zo lang het duurt! Foto's (1) (2)

 

Ook WILOO ziet Bronders liever vertrekken

8-mei-08 De Oostendse schepen Bart Bronders (SP.a) heeft zich bij de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning bezondigd aan belangenvermenging. Dat zegt nu ook de provinciegouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne (1). Groen!-gemeenteraadslid Wouter De Vriendt bracht het dossier in maart naar buiten en dringt aan op ontslag van Bronders. Die is blijkbaar niet aan zijn proefstuk. WILOO ondervond, in het dossier m.b.t. de recente wijziging van de milieuvergunning van de luchthaven, dat Bart Bronders moeite had met het scheiden van de was! Lees...

 

Vracht april: aanhoudend slecht

8-mei-08 Ook april heeft een slechte beurt gemaakt. De tonnage scoorde 22% lager dan vorig jaar. Lees…

 

Luchtvaart ramp voor het milieu
7-mei-08 Een geheim gehouden rapport uit luchtvaartkringen bevestigt opnieuw het WILOO-verhaal dat de groei van de luchtvaart de vooruitgang door groene technologie kapot maakt (1) (2) (3). In Oostende wordt jaarlijks zo'n 60.000 ton kerosine getankt, dit is goed voor 200.000 ton CO2!
De Vlaamse overheid wil de Oostendse luchthaven privatiseren om zonder pottenkijkers de vracht- en passagiersactiviteiten flink te laten groeien, en dit terwijl ze niet eens de moeite neemt om de schade zoveel mogelijk te beperken! Denk aan de korteafstandsvluchten met zware vrachtvliegtuigen en de vele lege toestellen die tussen Brussel en Oostende vliegen!
Ondanks het feit dat zeker in de luchtvaart (100x meer milieubelastend dan scheepvaart) voorkomen (bijgevolg ook 100x) beter is dan genezen, wil de Vlaamse regering de Oostende luchthavenactiviteiten  flink laten groeien. Het Vlaams milieubeleid is in deze dan ook een "schone schijn-beleid"!
Zie ook vliegtuigen zuipen energie, lees...

 

Basrah DC-8 ACE toch beladen

28-apr-08 In tegenspraak met de verklaringen van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dat toestellen van "Air Charter Express" (ACE) onderweg naar Irak enkel "technische (tussen)stops" in Oostende maken (zie...), kon vzw WILOO het tegendeel vaststellen. In de namiddag van zaterdag 19 april 2008 werd het  roetuitstotende vliegende museumstuk 9G-AXB, op weg van de Engelse militaire basis Lyneham (UK) naar het door oorlog verscheurde Basrah, in Oostende bijgeladen (2). Dit gebeurde op een vrij sullige manier. Op het laatste moment werden nog verankeringsbanden aangebracht en moest ook een pallet opnieuw uitgeladen en gedraaid worden! We vroegen parlementslid Wouter De Vriendt (GROEN!) om opnieuw (nu al voor de vierde keer) de minister te bevragen. Zie ook...

P.s.: foto's mogen overgenomen worden, maar met bronvermelding!

 

Geen lucht om een hond door te jagen

21-apr-08 Terwijl de Vlaamse regering van onze regio één grote logistieke poort wil maken met de luchthaven als "logistieke nichepoort op Afrika", kreunt Vlaanderen al weer dagenlang onder het "fijn stof"! De regeringsplannen betekenen straks nog meer verkeer, nog meer vrachtauto's en nog meer vliegtuigen (denk ook aan het beleid m.b.t. alle Vlaamse zee- en luchthavens). Met als resultaat nog meer "fijn stof", en dit terwijl "investeren in logistiek" helemaal niet garant staat voor meer werkgelegenheid, zie... Minister van Leefmilieu Hilde Crevits, stuurde recent Vlaamse jongeren op pad om vooral duurzaam en lokaal in te kopen (1), gewoon hilarisch en hypocriet... Wie gelooft die mensen nog? Haar plan om een NOx-heffing in te voeren (2) (3) (ozon - smog) heeft ze ook al lang weer ingeslikt! (4) Studiedag effecten VUB, lees...
Allemaal de schuld van de Pers (5)?, of van de Vlaamse bevolking?, teveel van sport en (tv)spel bezeten en te weinig kritisch en attent? Elk volk geeft immers de regering die ze... Of een collectieve verantwoordelijkheid? Stuur ons uw mening!

 

Nieuw geluidsrecord

16-apr-08 Een vertrekkende 40 jaar oude roetuitbrakende (1) Ghanese DC-8 van de firma ACE (Air Charter Express) (2) (in transfervlucht naar Basrah ten behoeve van de oorlog in Irak) slaagde er in om een nieuw geluidsrecord te vestigen! Vlucht ACE121 produceerde om 18.30 uur zo maar eventjes 112 decibel. De soep trilde bij velen in de borden. Van moderne toestellen in Oostende is na 30 jaar en duizendeneenbeloftes nog steeds geen sprake! Nadien werd om middernacht half Stene gewekt door een vetrekkende MK Airlines B-747  die vloog voor het Kongolese Hewa Bora met vluchtnr. ALX701. Geluidsniveau: 82 dBa, binnenhuis, dubbelglas, vensters en deuren dicht (3). In open lucht altijd goed voor zo'n 106 à 109 dBa. Minister Hilde Crevits mag fier zijn op haar luchthavenklanten, wij wensen haar proficiat met het nieuwe record!

 

Mithras Air Failliet
14-april-08 Amper tien maanden na de aankondiging door de luchthavendirectie als "nieuwe grote troef"  is Mithras Air (1) (2) al weer van het toneel verdwenen (3) (4).
 

 

Zwarte lijst Europa, een update
11-apr-08 De EU maakt een update van haar "zwarte lijst" bekend. Lees...

 

Stene dagje Zaventem
10-apr-08 't Was Lang geleden maar vandaag kregen omwonenden plots weer de volle laag lawaai (94 dBa) en stank te verwerken. Dit door het urenlang oefenen met een 23 jaar oud DHL B757-200F  vrachttoestel. De luchtkwaliteit was niet zo best (1)! Dacht men daarom bij DHL "we doen er dan maar een schepje bij"? Al deze hinder was perfect te vermijden door te oefenen op luchthavens (bijv. Chalons-Vatry Fr.) zonder mensen in de buurt!  Maar daar is DHL duidelijk niet mee bezig. Mens, milieu en de omwonenden... blijkbaar geen interesse van DHL! De film, bekijk... We sturen DHL een protestbrief.

Bovendien waren er die dag nog de gebruikelijke oefenvluchten van OAC (Ostend Air College). Dit met een DA42 van 86 dBa/beweging en een DA40 van 74 dBa/beweging. Al met al een dagje "Zaventemgevoel" voor de omwonenden en  meteen een voorsmaakje van de ramp die een 'goed'  benutte luchthaven betekent voor Oostende... namelijk, geen minuut stilte en rust!

 

Boontjes uit Egypte

4-apr-08 Sinds jaar en dag worden Egyptische  tuinbouwproducten en boontjes, met vrachtvliegtuigen van Egyptair, via de Oostendse luchthaven  ingevoerd. Egypte is een bloedige dictatuur waar mensen gefolterd worden (1). Er is geen vrije pers (2) (3), er zijn geen vrije vakbonden. Een familiale kleptocratie vult er gretig zijn zakken.  Zoontje Mubarak komt zo aan de beurt.
Terwijl de boontjes Oostende binnenvliegen lijden veel Egyptenaren honger lees... en ook in Egypte is de kleine boer de sigaar (4) (5).
Vlaanderen, zijn ethische en eerlijke handel, zijn ethisch poorten op de wereld, zijn oxfam-wereldwinkel op zijn "niche" luchthaven...
Bijna elke dag zingen we: "zie ginds komt het vliegtuig uit Egypte weer aan. Ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn baasje. Hij brengt ons verse met kinderhanden geplukte goedkope boontjes aan"? Of eet u liever Vlaamse spruitjes?, immers..., "
it takes two to tango". Koe 80 heeft een probleem, lees...

Recensie "Anders globaliseren" (Ethische Persp.), lees...
De voedselcrisis en wat de pers er van maakt, lees...

 

Vracht maart: onvoorstelbaar slecht

4-april-08 In maart werd vooralsnog de sterkste daling in tonnage genoteerd tegenover vorig jaar. Lees…

 

WILOO ontving meester Johan Verstraeten
1-april-08 Op maandag 31 maart ’08 was WILOO raadsman Johan Verstraeten te gast in “De Molen” op Stene-Dorp voor een gespreksavond over milieu en recht (1). Voor een kort verslag lees...
 

Werkgroep luchthaven Oostende: lidgeld '08
25-mrt-08 Een beetje laat misschien, maar vanaf morgen is het zo ver. Dan vertrekken honderden brieven naar onze leden met het verzoek hun lidgeld te vernieuwen. Onze medewerkers doen ze persoonlijk op de bus. De talrijke leden die reeds betaalden hoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen.
Ook dit jaar, en zeker volgend jaar, blijft het  hard knokken voor wat andere burgers in dit land zonder moeite hebben, namelijk een gezonde nachtrust en een stank- en stofvrije omgeving. De bedreigingen door een belastingsvrij, geliberaliseerd en "spot"goedkoop luchtverkeer, zijn immers standvastig en talrijk. Maar dat leest u in de brief!

 

Victor en Oostende, een terugblik
14-mrt-08 Viktor Bout koos voor Oostende om zijn carrière als wapenhandelaar te starten. Hij had hiervoor goede redenen. Ondanks het feit dat de overheid van bij het begin goed op de hoogte was van zijn activiteiten kon hij tijdig het hazepad kiezen! Bout in en uit Oostende... waarom kwam hij?, wie hielp hem? waarom vertrok hij?, lees...

 

Victor Bout gearresteerd
6-mrt-08
Vandaag werd na een maandenlange klopjacht 's werelds grootste wapenhandelaar Viktor Bout (1) in Thailand gearresteerd (2) (3) (4). In de jaren 90 was hij kind aan huis op de Oostendse luchthaven waar hij met veel egards en als goede klant ontvangen werd. Bout stopte er velen geld toe. Alles was er 'regelbaar' en alles wat min of meer vloog was welkom! Noch de politiek, noch het gerecht had veel problemen met deze "Lord of War".

Meer over Viktor Bout (Engels), see... of youtube...

 

Vracht februari: onverminderd slecht

Zoals vorige maand werd tegenover vorig jaar opnieuw een behoorlijke daling in tonnage genoteerd. Het aantal vrachtvluchten in transit is schrikwekkend en bedraagt nu reeds meer dan een kwart van het totaal! De regio heeft aan deze tankbeurten niets behalve veel nachtlawaai (Saudi Arabian Airlines) en stank (ACE)! Het maandverslag, lees…

 

EU-milieuagentschap wil keiharde aanpak
4-mrt-08 Gordon Mcinnes, adjunct-directeur van het agentschap (1) hekelt de goedkope vliegreizen naar exotische oorden. Hij wil een keiharde aanpak van onze explosief groeiende mobiliteit! "Techniek alleen is niet genoeg. Dat is een sprookje," zei Mcinnes. "We moeten anders gaan winkelen, anders op vakantie gaan en anders naar ons werk." Het rapport... In de  pers...

p.s.: Jammer genoeg zijn het de pure "window-dressers" en "greenwashers" zoals sir Richard Branson (Virgin) met zijn bionatte ruimtedromen, en KLM met zijn "Peter Hartman sprookjes" (2), die vaker de media halen. De consumerende burger hoort uiteraard ook liever goed nieuws waarbij hij zelf niet aan zijn gedrag hoeft te twijfelen, laat staan veel te veranderen.

Meer sprookjes: over klimaatneutraal vliegen (3) en een Electrabel-compensatiebos in Uganda ten koste van de arme stakkers in de 3de wereld... ze moeten niet altijd met rozen gerold worden het kan ook met bomen... Zembla TV "Waarom het milieu een hype is" bekijk...

 

 

Mea Culpa
4-mrt-08 Ook al zit er niets met betrekking tot luchtvaarttaksen in het recente begrotingsakkoord (zie hieronder), toch werden er wel een aantal parlementaire initiatieven genomen om ze te introduceren! Dat lieten Ecolo en CD&V weten. Ecolo diende in oktober '07 (1) een wetsvoorstel in, CD&V deed hetzelfde in januari '08 (2) (3). Overleven deze voorstellen de stemming? Komen er ooit uitvoeringsbesluiten? Een eerder voostel stierf een stille dood, lees...
België is geen koploper op milieuvlak. De kans is dan ook groot dat het binnen Europa de laatste is om effectief luchtvaarttaksen in te voeren.
Stay tuned. "One never knows"

 

Omgekeerde wereld

27-feb-08 Men kan het betreuren maar weinigen leggen tegenwoordig nog klacht neer wegens geluids- of stankoverlast. Omwonenden zien er blijkbaar het nut niet meer van in (het is meestal toch onontvankelijk of men doet er toch niks aan) en je moet ook bij de "duivel te biecht" gaan (klachtenbehandelaar is ook luchthavenuitbater!). Niet iedereen voelt zich bijgevolg nog langer geroepen. Behalve misschien wanneer je nieuw bent in de streek of een toerist. Oppassen is hier de boodschap, want niet enkel de kerosine is soms verstikkend... maar ook de antwoorden op klachten doen soms even slikken. Misschien helpt een pilletje?, lees...

 

Federale begroting: gemiste kans
27-feb-08 Het gisteren aangekondigde federale begrotingsakkoord is opnieuw een gemiste kans om de luchtvaart eerlijke taksen te laten betalen. Ons persbericht, lees...

 

Nieuwe studie bevestigt gevaar nachtlawaai

14-feb-08 Uit een vandaag door het RIVM (1) gepubliceerde studie (2) blijkt nog maar eens de schadelijkheid van vliegtuiglawaai! Pers, lees..., DS... In Oostende slapen duizenden mensen binnen geluidscontouren  van 45 dBA Laeq,nacht (of hoger) veroorzaakt door grond- en luchtverkeer. Onbegrijpelijk is dan ook dat Vlaams minister van leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) blij is dat de nachtvluchten met lawaaierige toestellen van MK Airlines en Saudi Arabian Airlines ('s nachts niet toegelaten op andere luchthavens) van de rechter in 0ostende mogen blijven opereren! Wiloo onderzoekt hiertegen nieuwe gerechtelijke stappen.
Degenen die nog dromen van ooit een 'rendabele' vrachtluchthaven in Oostende kunnen het beter vergeten, tenzij ze een halve stad wil afbreken! Bijgevolg is een volledige nachtsluiting het enige zinvolle alternatief. Net zoals in alle ons omringende beschaafde landen!

 

Airlines are unethical
6-feb-08 "Airlines 'are akin to arms dealers' in ethics stakes". They have been labelled unethical by "Standard Life" one of Britain's biggest investment firms, which plans to blacklist them alongside arms dealers, pornographers and animal-testing laboratories (1), (2). Dan Glass (spokesman for "Plane stupid") is delighted and says it is a breakthrough, read...
Britons top table of carbon emissions from planes (3)

 

Vracht januari: van kwaad naar erger
4-feb-08 Zoals 2007 in mineur eindigde, start ook 2008. De vrachttonnage daalt met ongeveer 1/3 tegenover januari vorig jaar en scoort zelfs onder het resultaat van het slechte jaar 2006. Lees…

 

Sprookjesbossen

4-feb-08 Milieugecompenseerd vliegen door middel van aankopen van certificaten en het aanplanten van bossen is een sprookje. Mensen die zich schuldig voelen kopen enkel een soort aflaat. Het milieu heeft er uiteindelijk niets aan. Er is maar één wereld. Zou men dit aanplantconcept "effectief" gaan toepassen dan hebben we straks tien boswerelden nodig om al de (compensatie)bomen te planten, en mag er ook nooit meer één boom gerooid worden! Kan niet. CO2-gecompenseerd vliegen is bijgevolg een modern sprookje (1) waarmee veel bedrijven aan "windowdressing" doen! Best is om zo weinig mogelijk te vliegen, of pas als het echt niet anders kan. Vliegtuigen zuipen energie (2) en stoten enorm veel broeikasgassen uit!
De Volkskrant, sprookjesbos...

 

Bloemen uit Afrika via Oostendse luchthaven
29-jan-08 "Darwin's nightmare"
De Vlaamse regering wil dat haar (symbolische) luchthaven Oostende-Brugge een (niche)poort wordt voor handel met Afrika! Ze trok eind 2004 met veel cadeaus (o.a., een loods, gehalveerde tarieven en toelaten van nachtvluchten die elders in EU niet meer mogen) MK Airlines aan als voornaamste klant. De vraag is hoe 'duurzaam' dit alles is, zowel voor ons als voor de Afrikanen? Vliegt MK Airlines, schakel in een Keniaanse bloemen en FFV-keten, straks nog veel op Oostende? We berichten er een jaar geleden reeds over (1) (2) (3) (4). Ook het Westers kapitalistisch investeringsmodel voor een hongerend Afrika is blijkbaar niet zo'n goed idee.  Kenia, de beste Westerse leerling, staat aan de rand van de afgrond (5) (6) (7). Voedsel- en bloemenproductie in Afrika voor de overvolle Westerse tafels is blijkbaar geen enkele stap vooruit voor de lokale bevolking. Enkel een kleine groep zakenlui (met een paar kruimelpikkers) in Europa en Azië en een corrupte elite in Afrika worden er ‘beter’ van. Dat de Vlaamse regering haar (niche)graantje wil meepikken, en koste wat kost hierin meegaat, is dan ook onbegrijpelijk. Waar blijven ook de vakbonden in dit verhaal?

P.s.: gelukkig waakt het Keniase leger over de belangen van investeerders (8) en werd zodoende ook een humanitaire ramp in Europa, door een toekomstig tekort aan Valentijnsrozen, vermeden.

'Happy Valley' Naivasha "home to hundreds of flower farms owned by foreign investors" read...  
'Sher' overgenomen door Indiërs, die maken tot 40 pct. winst! Dit ten voordele van de arbeiders en het milieu uiteraard, lees... vooral de laatste alinea)

 

Luchthavencharter was enkel veel geblaat...
28-jan-08 Het is alweer precies 5 jaar geleden dat met veel bombarie een "heilbrengend luchthavencharter" door de Oostendse politieke "beau monde" (uitgezonderd GROEN!) en de sociale partners werd ondertekend (1). ABVV voorman Bruno Monteyne kondigde in 2003 een nulmeting aan (2)! Verdubbeling van de werkgelegenheid tegen 28 januari '08 was het doel. Hoeveel werk er exact 5 jaar later is 'bijgekomen' weet niemand (of wordt stil gehouden). Het ziet er thans naar uit dat de werkgelegenheid eerder gehalveerd is. De ondertekenaars zwijgen nu in alle talen. Wel zeker is dat tijdens de afgelopen 5 jaar minstens zo'n 40 miljoen Euro van de belastingbetaler in deze bodemloze put werd gedumpt, en dit enkel om de zaak een beetje draaiende te houden. Zoals zo vaak blijkt het charter bijgevolg een zoveelste maat voor niets.
Wanneer houdt het op? Wanneer wordt met deze 350 ha iets (maatschappelijk) nuttigers gedaan?, qua werkgelegenheid, qua huisvesting of ook qua energieopwekking?! Zet er 20 windmolens en heel de regio heeft energie om gratis te bruisen van de activiteiten!

 

Onbegrijpelijk arrest valt!
24-jan-08 Uit goede bron ontvingen we vandaag de beslissing van het Hof van beroep te Gent in verband met onze rechtszaak tegen het Vlaams Gewest over de QC-regeltoepassing op de luchthaven van Oostende (1). Vzw WILOO had goede hoop dat het arrest in lijn zou liggen met het vonnis van de rechter in eerste aanleg gezien de zaak immers zeer snel voor kwam, en er weinig nieuwe argumenten werden aangebracht. Tot onze grote verbazing volgt het arrest van Hof van beroep nu echter de stelling van het Vlaams Gewest! We kunnen ons in dit arrest (een bocht van 180° in de besluitvorming) helemaal niet vinden. Verder beroep is helaas niet meer mogelijk. Slaapverstoring en schade aan onze gezondheid door de zeer lawaaierige  vrachttoestellen, die 's nachts nergens anders mogen landen,  zullen we 'gewoon' moeten aanvaarden. Minister voor leefmilieu Hilde Crevits mag fier zijn op haar overwinning! Vzw WILOO legt zich uiteraard neer bij dit arrest. Onze (vreedzame) strijd voor een gezonde nachtrust gaat wel gewoon door. Stay tuned!

 

Meer dakpannen weggeblazen in 2007

21-jan-08 In de eerste 10 maanden van 2007 waren er 15 gevallen van dakpannenschade door landende vliegtuigen. Dit is meer dan 'normaal'. Gelukkig zijn er (nog) geen slachtoffers gevallen. Denk aan spelende kinderen! WILOO kan niet anders dan nogmaals protesteren en opnieuw te pleiten voor een luchthaven op maat van de omgeving. Ondertussen raden wij omwonenden aan om heel goed op te passen bij een landend vliegtuig. Beter nog... meteen naar binnen gaan! Zeker bij windstil weer!
Zij hadden prijs in 2007, de locaties...

 

Onveiligheid luchthaven Oostende

21-jan-08 Tijdens de laatste fase van de landing op de luchthaven van Heathrow (UK) op vrijdag 18 januari 2008 weigerden de motoren van een B-777 passagierstoestel (1). Het toestel landde in het gras, zo'n 300m voor het begin van de baan 27L (zie filmpje hiernaast)! Gelukkig vielen er geen zware slachtoffers. Was dit in Oostende gebeurd dan werd het een heel ander verhaal. De ruimte vóór de landingsbaan 26 is te Stene 3x kleiner dan te Londen. Een halvering van de baan in Oostende en een luchthaven "op maat van de omgeving" is echt geen luxe, maar heeft alles te maken met veiligheid! Wiloo voorstellen, lees...

 

Wiloo <-> Vlaams Gewest in beroep te Gent
4-jan-08 Na de aanvankelijke weigering van luchthavenuitbater om te reageren op de het vonnis in kort geding (1) van 5 december '07, heeft het Vlaams Gewest nadien toch beslist in beroep te gaan tegen hun veroordeling. De pleidooien worden vandaag gehouden te Gent. Vzw WILOO hoopt uiteraard op een gunstig arrest. Dit is voorzien op 8 februari 2008. Vzw Wiloo wacht nu vol vertrouwen op de beslissing van het Hof van beroep. Persnota, lees...

 

Jaaroverzicht vracht 2007
3-jan-08 Met veel feestgedruis werd zopas een nieuw 'record'jaar door de luchthavendirectie afgekondigd. Wie zich niet laat misleiden door  schaarse cijfers van de directie en  zich geen kerosinewierook in de ogen laat spuiten, ziet vooral een kroniek van een aangekondigde ramp. Veel reden tot feesten is er niet. Normaal moest in 2007 150.000 ton gehaald worden, het werden er amper evenveel als in 2005. Ook over de beloofde verdubbeling van de werkgelegenheid wordt best zedig gezwegen! An inconvenient freight truth, lees...
 

Vracht december: trendbreuk zet door
3-jan-08 De neerwaartse trend, die werd ingezet sinds half september, wordt andermaal bevestigd met een daling van 23,9%. Lees…

 

Slaapverstoring verhoogt kans op diabetes
1-jan-08 U wordt niet echt wakker van het nachtelijk grond- en vlieglawaai geproduceerd door de luchthaven? U herinnert zich 's morgens niet veel gehoord te hebben? U denkt dat het dan wel mee valt? Niets is minder waar. Slaapverstoring (zonder echt wakker te worden) is wel degelijk schadelijk en verhoogd uw kans op diabetes (1) (2) (3) (4)
Zie ook: stillere vliegtuigen geen soelaas

 

WILOO wenst u een gezond 2008
1-jan-08 Vzw Wiloo wenst alle Oostendenaars in 2008 veel stille nachten en veel gezonde en stof- en kerosinevrije dagen! Tien tips op weg naar een duurzame mobiliteit, lees...
 

'Vernieuwing' slaat weer toe
30-dec-07 Na de vorige vernieuwingen op de Oostendse luchthaven met firma's als Mithras Air, ACE enz... en hun roetuitbrakende vliegende schoorstenen zoals de 38 jaar oude DC8-en en vliegende schoorstenen type AN-12 (1) begroeten we een nieuwe 'nieuwkomer'. De AN-12 UR-CAG van Meridian Aviation Enterprise of Special Purpose ofte "Meridian Ltd" ex "Poltava" uit de Oekraïne is eveneens 38 jaar oud en met zijn bewogen geschiedenis past hij precies in het profiel van de Oostendse luchthaven, lees...

 

Beroep tegen besluit deputatie
20-dec-07 vzw WILOO tekende beroep aan (1) tegen het voorliggend besluit van de W-Vl deputatie  tot wijziging (QC-regels) van de huidige milieuvergunning van de Oostendse luchthaven. Zie ook... Omwonenden die eveneens beroep willen aantekenen kunnen dit nog tot 28 december 2007. Haast en spoed is hier zeker goed. Lees...

 

 

Luchtkwaliteit Oostende belabberd
20-dec-07 De luchtkwaliteit te Stene is de jongste dagen enorm slecht (zie onze metingen in de rechterkolom). Liever geen nachtvluchten over zeer korte afstand tussen Brussel en Oostende organiseren met lege vliegtuigen  (vlucht JAF047P  20-dec-07).
Onze eindejaarsprijsvraag: hoeveel duizenden liter kerosine werd voor het Jetair vluchtje BRU-OOS verstookt?. Hoeveel liter brandstof zouden twee vervangbussen (liefst op waterstof) Oostende-Zaventem verbruiken? Wat is de verhouding?
Goe bezig met ons milieu Jetair! Proficiat.

 

Deputatie wijzigt vergunning in sneltempo!
11-dec-07 Om zo snel mogelijk  de lawaaierige vrachtbakken van MK Airlines, Saudi Arabian Airlines en Gimini Air Cargo (1) 's nachts legaal in Oostende te kunnen toelaten moest de W-Vl deputatie de milieuvergunning van de luchthaven in ijltempo modificeren. Het besluit tot wijziging werd reeds op 29 november 2007 genomen! Wiloo gaat uiteraard in beroep, zodat de beslissing meteen wordt opgeschort. Onze persnota lees...

(1) Straks ook opnieuw de twee 38 jaar oude DC8-en van het Ghanese Air Charter Express!?

 

Luchthaven tekent beroep aan!
11-dec 07 Per aangetekend schrijven werden we vandaag op de hoogte gebracht van de beslissing van het Vlaams Gewest om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechter in kort geding van 5 december '07 (zie hieronder).  Een paniekerige luchthavenuitbater wil blijkbaar geforceerd snel zijn gelijk halen door middel van een spoedprocedure bij het hof van beroep te Gent, en liefst vóór 5 januari '08. Dat is nml. de laatste dag om hun klanten te kunnen melden dat ze met het grootste deel van hun vloot 's nachts niet langer op Oostende kunnen vliegen. Halleluja!

 

Judge sentences airport authorities
5-dec-07 On Wednesday 5th of December '07, a Bruges Court of First Instance judge gave verdict fully in line with the conclusions and arguments presented by npa WILOO in its lawsuit against the Flemish district authority in connection with infringements by the Ostend Airport authorities, more specifically violations concerning environmental Quota Count regulations for maximum night noise by individual airplanes. It was stated by the judge that the airport had considerably exceeded those normative noise regulations over a long period. The airport management was fully conscious of the severe license violations, which constituted a serious threat for the neighbouring population. As a consequence, the airport has been sentenced to a penalty of €10,000 for each violation of the night noise regulations. However, the airport authority has been granted three months time to urge the airport users to strictly comply with the regulations, after which the penalty is due to be paid. As from the 5th of March '08 WILOO intends to officially assess by bailiff each infringement committed by aircraft of MK Airlines, Saudi Arabian Airlines and Gemini Air Cargo.
WILOO is evidently pleased with the today’s judgement and hopes this will take all residents neighbouring the airport one step further towards safeguarded and healthy noisefree nights.

 

Zonnepanelen op WILOO zetel

5-dec-07 Onlangs werden zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het gebouw waar de vzw WILOO zetelt. Op zonnige dagen draait de elektriciteitsteller nu achteruit! Kostprijs installatie: 0,0 Euro. Dit bedrag staat mijlenver van de kost die SP.a boegbeeld Johan Vande Lanotte vooropstelde in de pers voor het plaatsen van panelen op zijn privéwoning (1). Hopelijk zijn de nieuwe WILOO zonnepanelen bestand tegen de vortex (windturbulenties) van landende vrachtvliegtuigen? Dit is uiteraard nog even (bang) afwachten. Onze achtertuin is bijgevolg eveneens een proeftuin. In onze categorie "fait divers", lees...

 

Rechter geeft WILOO gelijk!
5-dec-07 Vandaag heeft de rechter in Brugge de vzw WILOO in een zaak die we in juni tegen het Vlaams Gewest hadden aangespannen (1) over de hele lijn gelijk gegeven. In zijn besluit (2) was de rechter heel klaar. De luchthaven heeft  de normen zeer aanzienlijk overschreden en dit gedurende een lange periode. De luchthavenuitbater was zich ook goed bewust van de feiten. De overtredingen vorm(d)en een ernstige bedreiging voor de omwonenden! De rechter veroordeelde de luchthaven dan ook tot het betalen van een dwangsom van 10.000 euro voor elk vliegtuig dat tussen 23.00 en 6.00 uur de geluidsnormen overtreedt bij het landen of opstijgen. Ze krijgt wel drie maanden tijd om haar gebruikers in te lichten. Daarna kan de dwangsom worden geïnd. In de pers, lees....
De vzw WILOO gaat dan ook vanaf 5 maart alle eventuele overtredingen door de B747-200's van MK Airlines, Saudi Arabian Airlines en de DC-10 toestellen van Gemini Air Cargo, laten vaststellen door een deurwaarder.
Vzw WILOO is uiteraard zeer tevreden met de uitspraak van vandaag en hoopt dat we hiermee een stapje verder staan in een gewaarborgde nachtrust voor alle omwonenden.

 

WILOO niet langer op FOCUS - WTV
5-dec-07 U vroeg zich misschien af waarom er geen WILOO woordvoerder te zien was tijdens de jongste FOCUS-WTV reportage over de door de rechter opgelegde dwangsommen? WILOO twee maal 'gerold' lees...

 

Vracht november terug barslecht
4-dec-07 Na een eerste barslecht resultaat vorige maand is het resultaat in november niet anders en lijkt de neerwaartse trend, voorlopig althans, door te zetten met een daling van 26,4%. Lees…  Zie ook...

 

WILOO at the European Parliament

30-nov-07 A WILOO delegation attended "The European black list of aviation" seminar in the European Parliament on Wednesday 28th November '07. We presented a few questions (en...) (fr...) to the panel. We also made the suggestion to ban planes on the basis of their MSN-number instead of on the basis of the owning (or operating) company! Our WILOO contribution to the seminar was highly appreciated and we were invited to continue our work and promptly inform the Commission of any future findings!

 

Privatisering niet voor eind 2008
21-nov-07 De privatisering van de Oostendse luchthaven is niet gepland vóór eind 2008 (zie hiernaast). Of er tegen die tijd überhaupt nog privépartners zullen gevonden worden is zoals steeds zeer twijfelachtig. En dit ondanks de begin dit jaar beloofde nieuwe injectie van €16 miljoen belastingsgeld door de Vlaamse regering (1). Hiervoor werd €22 miljoen afkomstig van de verkoop van Indaver gebruikt! Deze laatste som komt wonderwel overeen met het bedrag dag dat door SP.a ex-kopman Johan Vande Lanotte werd gevraagd (2) in januari '06. Vanuit de privé staat voorlopig niemand te springen om te investeren in de natte Vlaamse (vracht)droom. Waarschijnlijk blijft de belastingbetaler de volgende 20 jaar dan ook verder opdraaien voor een peperduur Vlaams symbool.

 

De Gucht antwoordt De Vriendt

20-nov-07 Op dinsdag 20 november '07 deed volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (GROEN!), nu in de commissie voor de Buitenlandse Zaken, een derde poging om de inhoud van de militaire ladingen verscheept via "Air Charter Express Belgium bvba" te kennen (zie...). Minister Karel De Gucht, antwoordend namens minister van Landsverdediging André Flahaut, wist te vertellen (lees...) dat de geachte spreker het aan de minister van Mobiliteit moest vragen! En hiermee is de cirkel rond (zie...), en weten we nog steeds niks! Zo simpel is dat in België. Wordt vervolgd?

 

Jamar antwoordt De Vriendt
19-nov-07 Op woensdag 14 november deed volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (GROEN!), nu in de commissie voor de Financiën, een tweede poging om de inhoud van de militaire ladingen verscheept via "Air Charter Express Belgium bvba" te kennen. Uit het antwoord van toegevoegd minister voor moderniseringen Hervé Jamar (1) blijkt dat tot op heden geen Belg de inhoud van de lading kende. Ook de douane niet. Is niet nodig zei de minister. Hij zal niettemin in de toekomst wel een luchtvaartmanifest laten voorleggen. Dat lijkt ons inderdaad wel handig, niet? Wordt vervolgd?

Metingen naar de prullenmand

18-nov-07
Gewoon onbegrijpelijk. Geen grap! Uit goede bron vernemen we dat de West-Vlaamse Bestendige Deputatie, bij monde van deputé Bart Naeyaert (CD&V), de resultaten van het geluidsmeetrapport (1) over het grondlawaai afkomstig van Apron1 (met pieken tot 93 dBa in de woonwijk Steense Dijk) naar de prullenmand heeft verwezen. Ook de adviezen van de Vlaamse Administratie Milieu-Inspectie (2) en het voorstel tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden werden in de afvalemmer gekieperd. Lees...
Op bevel van partij- en stadsgenoot Vlaams minister voor Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V)?
 

Website WILOO gestalkt
14-nov-07 Sinds kort wordt de WILOO-website gestalkt. Via misbruik van formulierpagina's werd onze mailbox zondag op korte tijd door zo'n 12.000 e-mails overspoeld. Klacht tegen onbekenden werd dan ook bij de federale politie (Computer Crime Unit) ingediend. IP-adres en tijd van actie van de stalker  zijn gekend! In afwachting van het beveiligen van onze formulieren via de "captcha"-techniek werden de formulier- en enquêtepagina's van onze website verwijderd. Persnota, lees...

 

Landuyt antwoordt De Vriendt
12-nov-07 In het Federaal parlement antwoordde minister Renaat Landuyt (SP.a) van Mobiliteit op vragen van volksvertegenwoordiger Wouter de Vriendt (GROEN!) over de militaire transporten van Air Charter Express via Oostende. Met de 38 jaar oude toestellen is niets mis, wel vindt de minister het raar dat er tussenstops nodig zijn in Oostende! Wat er in de vliegtuigen zit moet Wouter De Vriendt aan de minister van Financiën vragen. Lees...

 

In de Schoolstraat beweegt niets
10-nov-07 Al 16 jaar lang worden de bewoners van de met kerosine vervuilde tuinen in de Schoolstraat van het kastje naar de muur gestuurd. Is België nog een rechtsstaat of is het een bananenrepubliek? Goed bestuur is wanneer je dit leest ver af. Uit de pers, HLN...

 

CargoPlus Aviation verhuist en wordt legaal
10-nov-07 Het schimmige CargoPlus Aviation Ltd uit de Corneel Heymansstraat 10 in Oostende (1), dat zonder veel formaliteiten (BTW-registratie of andere) zaakjes regelde en o.a.  vliegtuigen aankocht voor  de 'nieuwkomer' "ACE" (2) uit Ghana, is verhuisd en heeft een bvba  opgericht (3)! Volgende week worden in het federaal Parlement vragen gesteld aan minister Renaat Landuyt (SP.a) over de  transporten van militair materiaal met de Ghanese ACE toestellen (zie hieronder). Of er antwoorden komen is een andere vraag. Misschien mag de burger niet weten bij welke (toekomstige, Iran?) oorlogen hij wordt betrokken? "Raison d' Etat", een CIA-verhaal?, lees...

 

Vracht oktober barslecht
5-nov-07 Terwijl in de eerste 9 maanden de tonnage een behoorlijke stijging kende van 26,30% tegenover vorig jaar, wordt in oktober voor het eerst een daling genoteerd met maar liefst 23,5%. Voor de nonsens van luchthavendirecteur Gino Vanspauwen en de realiteit, lees…

 

Luchthaven Oostende schakel in Irakoorlog?

30-okt-07 De hoofdactiviteit van 'nieuwkomer'  Air Charter Express (ACE - CargoPlus Aviation) (1) (2) is blijkbaar oorlogsmaterieel overvliegen van een U.K. militaire basis naar het door de Engelsen bezette Basra in Irak. Dit telkens met een hoognodige tussenstop in Oostende. De afschuwelijke oorlog in Irak brengt geld in het ACE-laadje. De Oostendse luchthaven pikt uiteraard haar graantje mee. Geen (luchthaven)haan die daar naar kraait! Dienen de kunst- en wereldwinkels aan de voordeur om de minder fraaie activiteiten achter de hekkens te camoufleren en een "schoon" imago te creëren? Is België hiermee actief betrokken in deze oorlog? Wat wordt er in Oostende opgeladen? Kan een regering van lopende zaken dit toestaan? Kersvers Oostends Kamerlid Wouter De Vriendt stelde op initiatief van WILOO een paar vragen (3) (4) in het federaal parlement.  Antwoorden? Misschien, stay tuned!

 

Verklaring van Antwerpen
30-okt-07 Op 30 november 2007 reizen vanuit Amsterdam parlementsleden uit Nederland, Duitsland, België en Engeland, met de Thalys naar Antwerpen, om daar de verklaring van Antwerpen te tekenen (1). De "Non-Flying Dutchman" reist met een groepje matrozen met hen mee (2). Allen daarheen! (3)


Rechtszaak  WILOO <-> Vlaams Gewest
30-okt-07 "Verbod op lawaaierige toestellen tijdens de nacht". Onze rechtszaak in kort  geding WILOO <-> Vlaams Gewest komt voor op de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op woensdag 21 november 2007 om 09u00 (pleidooien). Zie...

 

Luchthaven Oostende-Brugge-Charleroi

24-okt-07 Het Brugse stadsbestuur en de luchthaven van Charleroi hebben een overeenkomst bereikt, om vanaf 25 oktober '07 dagelijks 4 busverbindingen (1) te realiseren tussen het station in Brugge en de luchthaven van Charleroi (2) Binnenkort komt er een gelijkaardige afspraak met de luchthaven van Rijsel. Dit is een goede zaak voor het milieu want het betekent minder geen en weer gevlieg op korte afstand. Tevens is dit ook opnieuw een  bewijs dat (nu vanuit de ondernemerswereld) er voor Oostende geen "echte" rol is weggelegd. Oostende is daarvoor te slecht gelegen en er zijn teveel luchthavens in de buurt. Hoogtijd om zoals dit project bewijst samen te werken tussen regio's, op dure infrastructuur te besparen, en niet uit electorale overwegingen in elk Vlaams dorp een peperdure (lege) mastodont te willen.

 

Nachtlawaai haalt buurt uit de slaap

21-okt-07 Op vrijdag 12 en maandag 15 oktober 2007 veroorzaakten de nachtelijke activiteiten op de luchthaven (vooral MK Airlines) weer behoorlijk veel nachtlawaai en stankhinder. Een gewone burger mag na 22u00 zijn buren niet storen, op de luchthaven mag MK Airlines 's nachts urenlang lawaai maken zonder dat wordt opgetreden! De reacties  van omwonenden uit verschillende wijken bleven dan ook niet lang uit. WILOO ontving veel telefoontjes en mails. Een aantal mensen dienden formeel klacht in, of schreven een brief aan de burgemeester. Lees...

 

Vracht september niets bijzonder

02-okt-07 Zoals vorige maand resulteren een lagere bezettingsgraad maar een hoger aantal vluchten in een mindere tonnagestijging dan verwacht. Terloops ook een en ander over het AGVO en Ostend Premium Fish. Lees…

 

Gino Vanspauwen misleidt bevolking
25-sep-07 Tijdens een nieuwsuitzending van gisterenavond op de regionale zender FocusTV werd de vzw WILOO door de luchthavendirecteur Gino Vanspauwen weer eens als een antiluchthavenlobby afgeschilderd! Deze uitlatingen zijn pertinent onwaar! De man en niet de bal spelen is een "ouwe truc" die velen proberen wanneer ze geen hout voor pijlen hebben! De WILOO-standpunten zijn reeds jaar en dag gekend, lees...

 

WILOO op bezoek bij de burgemeester

24-sep-07 Meer dan 300 bezwaarschriften werden vandaag overhandigd  aan de burgemeester van Oostende (1). Tijdens ons gesprek achteraf  zei Jean Vandecasteele dat hij onze bemerkingen rond nachtvluchten met lawaaierige toestellen, zoals deze van MK Airlines en Saudi Arabian Airlines, nogmaals zou onderzoeken. WILOO vroeg hem ook om  - los van de milieuvergunning - van zodra de stad de uitbating van de luchthaven overneemt, de zeer lawaaierige vrachttoestellen 's nachts zoals beloofd (2) niet langer toe te laten.  Beter nog, de luchthaven tussen 22u00 en 07u00 volledig te sluiten.
Wordt vervolgd! In de pers, HLN lees...

 

Das Air Cargo straks failliet?

22-sep-07 "Das Air Cargo" dat een paar maanden terug nog op de Europese zwarte lijst stond (1) en  nadien voornamelijk vanuit Oostende vloog met ingehuurde lawaaierige DC-10 toestellen  (waar anders zijn ze  's nachts nog welkom!) is "forced into administration". Met andere woorden, bijna failliet. (2).

 

Actie bezwaarschrift loopt als een trein

19-sep-07 Zo'n 250 omwonenden hebben ons nu reeds een bezwaarschrift tegen de versoepeling van de geluidsnormen opgestuurd! Hoeveel mensen zich ook rechtstreeks tot het College van Burgemeester en Schepenen hebben gericht weten we niet. Maandag 24 september '07 om 17u00 wordt een WILOO-delegatie ontvangen door burgemeester Jean Vandecasteele. Een woordje uitleg over onze standpunten rond nachtvluchten en het afgeven van uw brieven staan op de agenda! De bezwaarprocedure loopt nog tot 29 september '07, tot dan kunt u bij ons en op het stadhuis terecht. Doen mensen, doen... voorkomen is beter dan genezen!

Ook de Bond Beter Leefmilieu steunt ons, pers lees...

 

Antwoord van EU-commissaris Barrot
18-sep-07 vzw WILOO ontving een diplomatisch antwoord van EU-commissaris Jacques Barrot (1) op onze bezorgdheden in verband met de veiligheid van de vistransporten met oude Bulgaarse toestellen (2). Hij belooft de zaak nauwlettend in het oog te houden. Ondertussen wordt het onderhoud van vliegtuigen in Europa, volgens de Aircraft Engineers International (AEI),  er wel niet beter op. Lees...

Is het niet hoog tijd, na het invoeren van de Europese zwarte lijst, voor een paar vragen in het Europees parlement? Zijn de controles op de luchtwaardigheid van toestellen nu strenger, frequenter en beter?

 

WILOO Flash september '07 uit
12-sep-07 WILOO roept omwonenden op een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden. Alle leden ontvingen met de post een voorbeeldbezwaarschrift (1) en een begeleidende nota. Vanaf vandaag worden ook tienduizend WILOO Flashes over het onderwerp in de brievenbussen van de omwonenden gestopt. U kunt onze jongste telg ook hier lezen...

 

Vracht augustus middelmatig

11-sep-07 Augustus was middelmatig. Een veel lagere bezettingsgraad maar een hoger aantal vluchten resulteren in een gevoelig mindere tonnagestijging dan verwacht. Lees...

 

Luchthaven vraagt minder strenge normen!

31-aug-2007 De Oostendse luchthaven vraagt een wijziging (lees versoepeling) van haar milieuvergunning! WILOO gaat niet akkoord en roept op tot actie. Onze persnota lees...

 

 

De verzinsels van schepen Miroir

23-aug-2007 In de pers en op bepaalde blogs is wat commotie ontstaan rond de milieuhinder met betrekking tot de pas opgerichte niet zo succesvolle vistransporten van schepen voor Carnaval, Vismijn en Leefmilieu Yves Miroir. In sommige kranten verschenen gisteren wat opmerkelijke verzinsels van de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostendse. WILOO stuurde als reactie een persnota. Lees...

 

Boycott Saudi Arabian Airlines

21-aug-2007 De vrachtvliegtuigen van de Saudi-Arabische staatsmaatschappij zijn zo lawaaierig dat 's ze nachts enkel nog in Oostende welkom zijn. Van de Vlaamse Regering mogen ze dan telkens half Oostende wakker maken. Niet enkel WILOO wil ze zo vlug mogelijk zien verdwijnen ook in Amerika gaan er stemmen op voor een boycott, weliswaar voor een gans andere reden, lees... Zie ook (1) (2) (3)
 

Nieuwkomer Mithras Air vervuilt Oostende

14-aug-2007 De enorme vervuiling veroorzaakt door de stokoude An-12 van Mithras Air  bleek nog maar eens deze morgen om 08:11 uur toen hun vistransporttoestel UN-11012 opsteeg richting zee. Een wolk stof en vervuiling trok de stad in. Ondanks alle beloftes van het aantrekken van moderne toestellen worden omwonenden anno 2007 blijvend geconfronteerd met vliegende schoorstenen en stokoude nieuwkomers (zie ook: 1, 2 ). WILOO zal de bevoegde minister hierover nogmaals aanschrijven.
Onze fotoreportage van deze morgen: 3, 4, 5.

 

Rechtzetting artikel in "De Morgen"
14-aug-2007 In een artikel van vrijdag 10 augustus 2007 in de krant "De Morgen"  (1)voert een journalist wapenhandelaar Duane Egli op als centrale figuur in de Cargoplus story en bezigt daarvoor Wiloo’s publicatie van 8 augustus (2) als zijn bron. De enige verwijzing naar Duane Egli in onze publicatie is de aankoop van één van diens vliegtuigen door Cargoplus Aviation. Daar houdt het op. Wiloo neemt dus afstand van de beweringen in De Morgen.

Het is niet zo ongewoon dat journalisten er graag een schepje bovenop doen om hun artikel aantrekkelijker te maken. Maar zo’n gemis aan correcte berichtgeving zijn we van een kwaliteitskrant als De Morgen niet gewoon.

 

Vracht juli 2007
10-aug-2007 Zoals in juni werd ook in juli hoog gescoord. Lees…

 

Twee "nieuwkomers" op de luchthaven
8-aug-2007 Sinds juni verwelkomt de luchthaven twee “nieuwkomers”.  Mithras Air wordt opgevoerd als een nieuwkomer, die moet instaan voor vistransport uit IJsland.

Air Charter Express, een ander 'nieuwigheidje' maar in feite "oude wijn in nieuwe zakken", vliegt nu met een stokoude DC8. ACE  is een in Oostende reeds lang bekende dubieuze maatschappij, lees...

 

Schinveld actievoerders winnen van NATO
19-jul-2007 Heuglijk nieuws uit Schinveld (1). De zes hectare bos in Schinveld (zie...) had nooit gekapt mogen worden. De actievoerders eisen nu dat excuses worden aangeboden, er een vliegstop komt, en het bos hersteld wordt! (2).
Ook uit Engeland komt goed nieuws "Grounded: Another victory in battle to curb airport growth". Read...

 

Milieuschade door luchtvaart enorm
19-jul-2007 Nico Deblauwe vestigt onze aandacht op een artikel uit de krant "Het Nieuwsblad", zie... Hieruit blijkt nog maar eens de enorme impact van luchtverkeer op het klimaat. Met een veel kleiner aantal vliegtuigen en slechts een minuscule fractie verplaatste vracht (in vergelijking met de scheepvaart) slaagt de luchtvaart er in... half zoveel pollutie te veroorzaken! Dat luchtvracht 100 keer schadelijker is dan vervoer over water wisten we reeds. Het wordt in dit artikel nogmaals bewezen. Bedankt Nico! Dit is een pleidooi om zeer zuinig met luchtvaart en luchtvracht om te springen, moto: "als het echt niet anders kan dan pas de lucht in"! Luchtvaart moet bijgevolg peperduur en aan quota onderworpen worden. Zie ook (1) en (2)

 

Le nouveau EXPRESS est arrivé

12-jul-2007 Op 31 mei werd op de luchthaven een ‘nieuweling’ verwelkomd, een 37 jaar oude DC8. Het vliegtuig draagt het opschrift “Air Charter Express”. Dat opschrift moet dienst doen als schuilnaam voor een Ghanese luchtvaartmaatschappij, die sinds jaren al in Oostende een ondergedoken leven leidt. Het toestel deed zijn eerste vlucht vanuit Oostende op 27 juni en zal nu geregeld hier te bewonderen zijn als vliegend museumstuk. Lees…

 

Vracht juni 2007
11-jul-2007 De wereldeconomie draait goed. Hier pikt uiteraard de conjunctuurgevoelige luchtvaart en bijgevolg de luchthaven van Oostende een graantje van mee. Ook de laatste vis in IJsland is nog niet gevangen... Waar zomermaanden altijd laag hebben gescoord, haalde EBOS in juni deze keer cijfers, vergelijkbaar met de betere wintermaanden. Lees… Boven de wereldeconomie tekenen zich wel donkere wolken af, zie 1 2 3 en 4.

 

MK Airlines does not keep promises

12-jun-2007 In spite of the promise (1) (2) (November 2005!) to realize growth during daytime hours, vzw WILOO notices an increase up to 24,3 % of MK Airlines's night flights (with continued usage of old freighters) during the last three months of operation at Ostend-Bruges Airport. This is nearly one in four of their flights! Together with the night flights by Saudi Arabian Airlines, this means a continuing attack on the health of many people.  Because lot of the aircraft are not in accordance with the QC-rules  mentioned in the airport's environmental licence, vzw WILOO will take the case  to court! Details follow.

 

MK Airlines houdt zijn beloftes niet
12
-jun-2007 In tegenstelling tot de afspraak (1), in het memorandum met de Stad Oostende (november 2005!) (2), dat een toename van de activiteiten van MK Airlines op de Oostendse luchthaven zou gebeuren tijdens de dag, stijgen de nachtvluchten van MK de laatste drie maanden weer naar 24,3%. Bijna één op vier vluchten vindt nu plaats tijdens de nacht! Samen met de nachtvluchten van Saudi Arabian Airlines betekent dit een blijvende aanslag op de nachtrust van velen! Omdat veel vrachttoestellen in overtreding zijn met de (QC)regels van milieuvergunning zal vzw WILOO de uitbater  van de luchthaven (DAB - Vlaams Gewest) voor de rechter dagen. Onze persnota. Lees...

 

Hoe 'veilig' zijn Miroir's vliegende vissen?
6-jun-2007 Schepen van Leefmilieu en Carnaval Yves Miroir heeft geen problemen om vis in te voeren per vliegtuig. Ook niet met oude roetuitstotende en lawaaierige toestellen! Wiloo heeft wel problemen met deze kandidaat zwartelijst toestellen. We stuurden een brief aan de EU SAFA inspecteurs en aan de EU commissie. Lees: (1) en (2). Ondertussen woedt er een visserijoorlog tussen Oostende en Zeebrugge over de financiële praktijken van de schepen. Stadsomroep Brugge. Lees...
WILOO over de vistransporten:
Stadsomroep Brugge Luister...
 

European Day of Action on Aviation
6-jun-2007 "Short-Distance Flights" is the main theme on the "EU Day of Action on Aviation". Date: June 16th 2007. In Brussels contact: Pierre Courbe +32(0)81-255280. Read... Also see...

 

Vracht mei 2007: 8 x Antonov 124
6-jun-2007 In mei was de totale vracht 9.555 ton tegenover 7.305 ton in 2006 Lees…

 

Vis uit de hemel dankzij rode schepen
1-juni-2007 Wij vernemen dat schepen Yves Miroir (SP.a),   voorzitter van het AG Vismijn Oostende, er zou in geslaagd zijn om binnenkort (bruto)vis uit IJsland via de luchthaven van Oostende in te vliegen. Indien onze bron correct is zou het gaan om 3 vluchten per week. Helaas met onveilige stokoude roetuitbrakende AN-12 vliegtuigen  ingehuurd van de firma Volare (1) (2) of ex-Bulgaarse (3) die via een Kazakhstaans ommetje met een truuk weer op Oostende vliegen. De Oostendse luchthaven doet bijgevolg zijn reputatie weer alle eer aan! Vzw WILOO zal de EU-commissaris Jacques Barrot dan ook zo vlug mogelijk aanschrijven over het blijvend toelaten van deze Oost-Europese vliegende schoorstenen.
Omwonenden zullen vanaf zondag 3 juni '07 geconfronteerd worden met de stank en het lawaai van deze zeer vervuilende vliegbakken. Dit alles los van het feit dat vis "invliegen" vanuit duurzaamheids- en CO2-perspectief "
absolutely not done" is!
Onze persnota van 1 juni '07. Lees...

 

26 reasons aviation should be adressed
30-mei-2007 “There's a lot at stake with global warming, so for those not sure what to believe (and for those who say aviation can continue growing as it does!): Climate change, a guide for the perplexed. A round-up of the 26 most common climate myths and misconceptions.  Read...

 

Ondertussen in de Schoolstraat

30-mei-2007 Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Bart Caron (Spirit) blijkt dat de bebouwde terreinen op Oud Raversijde opnieuw woonzone zullen worden! Lees... De bestemming van het schoolpleintje, volgens burgervader Jean Vandecasteele een wijkvriendelijk groene zone en volgens luchthaven directeur Gino Vanspauwen een lawaaierige tractorstelplaats (1), blijft (opzettelijk?) onduidelijk. In 2003 klonk het nog zo (2). Onze gok is dat  de burgemeester zijn beloftes niet zal kunnen waarmaken. Het punt staat alvast op de agenda van de aanstaande wijkraad van 7 juni '07 in "Ter Yde"! Allen daarheen!

 

Kandidaat Premier en uitbater EBOS foefelt!
27-mei-2007 Dat Johan Vande Lanotte voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) tovert met cijfers wisten we al, zie hiervoor het "memorandum of understanding" dat hij met MK Airlines afsloot (1). Hij kan ook prachtig cijfers ontwijken (onze vraag rond de nachtvluchten van datzelfde MK Airlines). Nu blijkt hij echter ook te foefelen, bijvoorbeeld met CO2-cijfers. Lees...

 

België draaischijf oneerlijke handel

27-mei-2007 België wordt in een recent artikel verweten de draaischijf te zijn van oneerlijke handel uit Afrika. De luchthaven Oostende-Brugge fungeert als Europese ingangspoort voor deze handel, die de lokale Afrikaanse landbouwproducent naar de armoede verwijst. Lees...

 

Helemaal niet vliegen?

24-mei-07 We moeten met zijn allen wat gaan doen aan het broeikaseffect, zoveel is ondertussen duidelijk. Huishoudens, kleine bedrijven en automobilisten gebruiken volgens onderzoeksbureau CE samen zo'n 40 procent van het nationale energiegebruik. Beperking van dit aandeel door de burger maakt dus een groot verschil. Tot het beste dat we als burgers en gezinnen kunnen doen behoort stoppen met vliegen! Lees... Zie (1), (2) en daaruit (3)

 

Milieuschade luchttransport vaker in de pers

22-mei-2007 Waren we vijf jaar geleden nog een roepende in de woestijn, thans krijgt de enorme milieuschade door het zwaar gesubsidieerde luchttransport steeds meer aandacht in de Pers! (1). Dat de luchthaven van Oostende als schakel in een FFV-keten (vis, verse bloemen, fruit en groenten uit Afrika) (2) voor een dergelijke functie zoveel steun krijgt van onze Johan Vande Lanotte, toch voorzitter van een partij die beweert groene aspiraties te hebben,  is totaal onbegrijpelijk! We hadden graag daarover met Johan gesproken. Helaas, hij wil ons niet ontvangen! Misschien kunt u hem hierover interpelleren wanneer hij aan de deur belt tijdens zijn huis-aan-huis bezoeken naar aanleiding van de komende federale verkiezingen? Zie ook WILOO in actie (3)

 

Jaarcijfers 2006 gepubliceerd

18-mei-2007 De afgelopen week werd dan eindelijk het jaarrapport 2006 van de Oostendse luchthaven geopenbaard. Om niet steeds in herhaling te vallen en met het idee "een beeld zegt meer dan duizend woorden" geeft vzw WILOO haar visie op de cijfers en de toekomst van de luchthaven Oostende-Brugge, dit keer door middel van een gratis te downloaden poster. Zie hiernaast...

 

WILOO eist naleving milieuvergunning
11-mei-07 Ondanks alle klachten, brieven en smeekbeden blijven een aantal oude lawaaierige vrachttoestellen type B-747 van MK Airlines en Saudi Arabian Airlines de nachtrust van duizenden Oostendenaars verstoren. Een duidelijke overtreding van de milieuvergunning vinden we. Wiloo schreef een brief aan de Vlaamse milieu-inspectie met het verzoek deze toestellen een nachtelijk verbod op te leggen. Indien geen positief antwoord volgt is een gerechtelijke procedure de logische volgende stap! Brief aan de inspectie lees...

 

Plots veel vragen in het Vlaams Parlement
09-mei-07 Vlaams parlementslid Jef Tavernier stelde een schriftelijke vraag aan minister Kris Peeters in verband met MK Airlines en de financiële risico's voor de luchthaven van Oostende-Brugge. Lees... Het antwoord volgt over 3 weken.

Vlaams parlementslid Eloi Glorieux interpelleert dezelfde minister over zijn gretig blokkeren van het ontwerp KB op de "Korte Vluchten".  Dit op dinsdagsnamiddag 15 mei '07 in de commissie "Openbare Werken" om 15:00 uur. Voorlopig verslag v/d interpellatie, lees...

 

Peter Tom Jones pleit voor vliegquota!
09-mei-07 Peter Tom Jones (1), 2de op de senaatslijst voor de partij GROEN! bij de aanstaande federale verkiezingen, komt met een een opvallend voorstel. Hij wil de invoering van een individuele koolstofkredietkaart. Jaarlijks zou iedere aardbewoner immers maximum 1,7 ton CO2 mogen uitstoten. Een Belg zit gemiddeld aan 14,3 ton per jaar. Ook voor het gebruik van vliegtuigen stelt hij op termijn de invoering van individuele ‘vliegquota’ voor. Wie voor meer uitstoot zorgt, moet die rechten afkopen van individuen die minder of niet vliegen.   Peter Tom Jones (1973) is  burgerlijk ingenieur Milieukunde, doctor in de Materiaalkunde en werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de KULeuven.
Ook de vliegtaart is beperkt! Eerlijk verdelen... of doorgaan met blind consumeren en vliegen? Wat denkt u? Stuur ons uw commentaar. Als omwonenden kunnen wij dit initiatief enkel toejuichen!

 

Vracht april 2007
Zoals nooit eerder scoorde april qua tonnage hoger dan maart. April benadert het niveau van 2005. Lees…

 

Luchthaven straks "onder" i.p.v. "aan" zee?
02-mei-07. Onrustwekkend hard gaat de opwarming van de aarde. Sneller dan ooit! Zo blijkt uit gegevens over het afsmelten van de ijskap op de Noordpool (over 15 jaar!) die recent werden gepubliceerd in het tijdschrift "G.R.L" (1) (2) (3). Het milieuprobleem van de Oostendse luchthaven zal zich (met het huidige Y. Leterme beleid van "altijd maar meer luchtvaart") dan vanzelf oplossen. Zijn er dan nog omwonenden? Echt bangelijk wordt het pas als ook de Zuidpool versneld gaat smelten, dat is namelijk landijs!
 

MK Airlines 2005 financial results
28-apr-07 Mk Airlines, the main client of Ostend-Bruges airport, appears to be a poor financial performer! A closer look at their 2005 financial statements  reveals a very bleak performance. Read...

 

WILOO in actie voor milieu en "kleine boer"
17-apr-07 Op vrijdag 20 april '07 voert de vzw WILOO actie voor een “duidelijke etikettering over de wijze van transport” op producten die intercontinentaal werden vervoerd. Dit aan het winkelcentrum van Middelkerke (ingang Carrefour). We houden terzelfder tijd een pleidooi voor meer burgerzin bij het boodschappen doen
. Lees...
In de pers 23-apr-07: HNB, HLN. Foto's 20 april '07: (1) (2)
 

Korte vluchten op de lange baan
16-apr-07 Het door de minister voor Mobiliteit Renaat Landuyt aangekondigde KB op de korte vluchten is er na vijf maanden nog steeds niet. Politiek geblokkeerd en op de lange baan heet dat dan. Dat een dergelijke "minimale" maatregel er niet komt is tekenend voor de krachtdadigheid van de regering om ook de milieuschade door het luchtverkeer veroorzaakt "echt" aan te pakken. Veel milieugeblaat, weinig broeikaswol", onze persnota... In de pers, luister...
Gelukkig is er nog de Europa, lees...

 

Vracht maart 2007: dubbelzinnig!
6-apr-07 Met het vertrek van Saudi Arabian Airlines is het aantal 'belangrijke' vaste klanten van de luchthaven nu op een vinger te tellen! Ostend-Bruges Airports's "hoop in bange dagen" Mk Airlines - een firma met een weinig rooskleurige jaarrekening - scoorde deze maand een absoluut vrachtrecord. De MK 'topmaand' moet wel met een "stevige korrel" zout genomen worden, lees...
 

Oostende bloedrood van het fijnstof
29-mar-07 Oostende kleurt vandaag bloedrood op de kaart van het 'fijnstof', in de namiddag bijna 300 µg/m3 twa. De vervuiling duurt al een paar dagen! WILOO meet momenteel enkel uitstootprofielen van vliegtuigen maar kwam tot deze alarmerende vaststelling! Gisteravond zagen we de concentraties van de reeds vervuilde lucht sterk toenemen. Wij adviseren alle Oostendenaars, zeker mensen, met een zwakke gezondheid, om binnen te blijven en geen zware inspanningen te doen. Ons persbericht, lees...

 

Veel fijnstof in Oostende, (nog) geen alarm
27-mar-07 vzw WILOO meet vandaag weer belabberd veel "fijnstof" in Oostende. Gisteravond gemiddeld 90 µg/m3 en vandaag 110 ug/m3  (rood alarm) Veel vliegverkeer kan er niet meer bij!

 

Voorzitter SP•a: geen tijd voor WILOO
22-mar-07 We hadden een donkerblauw vermoeden. Johan Vande Lanotte heeft geen zin in een gesprek met WILOO (1), nochthans een vereniging met zo'n duizend leden en sympathisanten.  Wel tijd voor "Debby en Nancy". Gewoon gênant...

 

Vracht = 8.5 x meer kans op beladingsramp
22-mar-07 Vrachtvliegtuigen hebben 8,5 keer meer kans dan passagierstoestellen om te crashen ten gevolge van de belading (1)!  De ramp in oktober 2004 te Halifax (2) met een MK Airlines B747 is een typisch voorbeeld (3). Pleidooi voor een passagiersluchthaven, lees...

 

 

Johan Vande Lanotte gelooft er nog in.

16-mar-07 Johan Vande Lanotte (SP.a) gelooft in de (weliswaar beperkte) kansen voor de luchthaven onder zijn beheer! zie... Mogen Oostendenaars binnenkort mooie brochures verwachten? De SP.a voorzitter reageerde naar aanleiding van een persconferentie van GROEN! - W-Vl (1) van donderdag 15 maart '07 waarbij Vlaams volksvertegenwoordiger Jef Tavernier het gebrek aan goede cijfers (zie...) in de aandacht bracht!
Commentaar van WILOO vindt u in onze persnota, lees... en op de "Stadsomroep Brugge", luister...


Vracht februari: niet denderend
10-mar-07 Hoewel februari in vergelijking met vorig jaar goed scoorde, kan het resultaat niet tippen aan het februaricijfer van 2005, het te kloppen topjaar. Lees…
 

Businessplan op agenda Vlaams Parlement

9-mar-07 Op woensdag 14 maart '07 wordt minister Kris Peeters (CD&V) geïnterpelleerd door Vlaams volksvertegenwoordiger Jef Tavernier (GROEN!) over de jaarrekeningen en het businessplan van de luchthaven Oostende-Brugge (1). De vergadering is openbaar. Reserveren kan maar is niet nodig (2).

 

Bulgaarse toestellen verboden op Oostende
9-mar-07 Bulgarije, het jongste lid van de EU, heeft 5 van haar eigen vliegtuigmaatschappijen verbod opgelegd om nog langer op EU en dus ook op Oostende te vliegen (1), zoniet dreigde de EU met zijn zwarte lijst! Jarenlang vlogen onveilige AN-12's op Oostende! Air Sofia, Bright Aviation, Heli Air Services en Vega Airlines (2) waren zeer geregeld te zien op Oostende met 35 à 40 jaar oude roetuitstotende vervuilende Antonovs-12. De laatste Bulgaarse An-12 vlucht dateert van 21 februari '07 (Bright Avn). Het vliegverbod is dus heuglijk nieuws. Niettemin maakt WILOO zich nog zorgen over andere Antonovs-12, waarvan de veiligheid zeer twijfelachtig is en die Oostende ook aandoen, ondermeer deze van het Oekraïense Volare Aircompany en van Aeronord-Group uit Moldavië (3). Oostende heeft het altijd van dubieuze maatschappijen moeten hebben, dit is nog niet veranderd!

 

De Aeronord-Group story
5-mar-07 Sinds mei 2006 krijgen we af en toe bezoek van een Antonov-12 van een nieuwe maatschappij, die luidt naar de naam Aeronord-Group. De maatschappij werd pas in 2006 in Moldavië opgericht. Niettemin is het vliegtuig dat we in 2007 te zien krijgen, al een zeer oude bekende. Lees…

 

WILOO vraagt gesprek met voorzitter SP•a
28-feb-07 Mooie principes bij de SPa (1).  WILOO is gecharmeerd en vroeg daarom een ontmoeting. Korte vluchten, kerosinetaks binnen België, "Fair Trade" via Ostend-Airport, we plaatsten het op de agenda, lees...

 

Saudi Arabian Airlines naar Zaventem
22-feb-07 We vernemen dat, wegens de te hoge kerosineprijzen in Oostende,  Saudi Arabian Airlines binnenkort zijn dagelijkse tankbeurten niet langer in Oostende zal uitvoeren. Althans overdag. In Zaventem mogen deze lawaaierige toestellen 's nachts niet binnen (in Oostende natuurlijk wel!). De kans is dan ook groot dat Oostendse omwonenden af en toe toch nog door deze toestellen in hun slaap verstoord zullen worden! Voor de luchthaven betekent een en ander, indien deze regeling vanaf begin maart aanvang vindt, een geschat verlies van 12.500 ton (transit)vracht in 2007. Voor de lokale economie en werkgelegenheid betekent dit totaal niets gezien het enkel tussenstops betreft. Stay tuned!

 

Schoolstraat wordt Sneeuwruimersstraat?
22-feb-07 SP.a Oostende maakte voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8  oktober '06 de inwoners van Raversijde warm met een folder (1) (2) waarin veel groen, een speelpleintje, en zitbakjes werden beloofd bij de renovatie van het pleintje waar vroeger een schooltje stond, zie "Klasse" (3). Nu blijkt dat daar, volgens luchthavendirecteur Gino Vanspauwen, een grote loods voor "onder andere" sneeuwruimers komt. Tot aan de rand van het trottoir, op 20 meter van de buurtbewoners! De luchthaven is 330 ha groot, nergens anders was er blijkbaar ruimte. Burgemeester Jean Vandecasteele heeft alvast 'verse beloftes' gedaan (4) (5). Hopelijk niet vanaf zijn departement "luchthavenfictie" op het stadhuis! Wordt vervolgd!

 

Big blow to MK Airlines and Ostend Airport?

21-feb-07 Because of growing  customers' awareness of the impact by air transport and "food miles"  on global warming, UK's largest supermarket chain, Tesco, decided to halve the number of its imports into Britain (1)! This could also mean a serious blow, not only for Kenya, but also for airlines and airports such as MK Airlines and Ostend-Bruges, both focused on "perishable goods".
Let's hope Kenya realizes that food and "cut flower" production for a volatile "world marked", while millions are starving at home (2), is a very risky business! Does Germany set the example how  Kenyan agriculture should be done?, read...
Flowers out of Naivasha..., foodmiles..., 'Fairtrade' roses...?, war over water (3) (
4)

 

Darwin's Nightmare op VRT Canvas
20-feb-07 Wie de documentaire "Darwin's Nightmare" (1) heeft gemist kan op woensdag 21 februari '07 terecht bij Canvas(2). Nog steeds komen bijna dagelijks tonnen Victoriabaars via de Oostendse luchthaven in onze Westerse winkels terecht. Niet de arme Afrikaan wordt er beter van. Die droomt steeds meer van een vlucht naar het rijke noorden!
Hoog tijd ook om de rol van "Ostend-Bruges Airport als poort op Afrika" te (her)definiëren. De Vlaamse regering heeft recent een visie op de luchthaven geformuleerd! Vraag is hoever ze reikt. Aan de problematiek geschetst in de documentaire - die symbool staat voor veel "foute handel" - gaat ze in ieder geval volledig voorbij! Zie ook... en Lake Victoria (3) (4) (5) (6)

 

(Dak)schade door vliegtuig, wie betaalt?

14-feb-07 Stel, een landend vliegtuig veroorzaakt zware windturbulentie en blaast uw pas nieuwe zonnepanelen los bij volle stroomproductie. Kortsluiting doet brand ontstaan en uw huis brandt af. Wie draait hiervoor op? We vroegen het  aan luchthaven directeur Gino Vanspauwen tijdens het jongste OLO (Overleg Luchthaven Oostende). Niets is zeker. Herstellingen (betaald door de luchthaven) in het verleden bieden geen waarborg voor de toekomst. M.a.w., bij schade is de kwaliteit (van zijn betaalbereidheid) waarschijnlijk functie van de kwantiteit van de kost! Grote kans dat u het mag uitvechten voor de rechtbank... En ook daar is niets zeker! We vroegen het ook indirect , per brief (1), aan de voogdijminister Kris Peeters. Maar die antwoordde (nog) niet. Andere, nog ergere scenario's zijn denkbaar, bijv., een zware pan waait op het hoofd van een kind... Ook hier is niets zeker! Wordt vervolgd.

 

Love is in the Air
14-feb-07 Valentine's Day means very busy days for Flamingo Holdings' MK Airlines bringing in billions of roses (1) "out of Africa" through Ostend-Bruges Airport. Who reaps the fruit? (2). As during the good old days of colonialism, while a happy few enjoy the profits, millions are now starving in countries such as Kenya producing... flowers for the rich Western markets (3). 'Faretrade' roses? (4)
From our correspondent in Kenya a recent report on the situation of the poor, read... (1 Ksh = 0.0112 €), Kibera...

Open museumdag
10-feb-07 Er zijn opnieuw heel wat “krasse knarren” te zien op “Ostend-Bruges Airport”. De gemiddelde leeftijd van de vliegende museumstukken gaat richting 40 jaar. Sinds half september ‘06 heeft MK Airlines weer zijn 38 jaar oude en luidruchtige DC8, 9G-MKK (1), ingezet voor vluchten op Oostende. Ondanks plechtig verklaarde intenties voor modernisering van haar vloot, haalt MK Airlines er nog een tweede DC8 bij, … en wel van Johnsons Air. Het 36 jaar oude toestel, in Ghana geregistreerde, 9G-TOP (2), deed voor rekening van MK zijn eerste landing in Oostende op 8 februari. Johnson Air staat onder versterkt toezicht van de EU. MK Airlines is hiermee zijn moto getrouw… als het maar lekker goedkoop is, is het goed genoeg voor Afrika en voor… Oostende! Lees…


Aviation Rouge, teken de petitie
"Pétition pour un étiquetage clair du mode de transport des marchandises intercontinentales De plus en plus fréquemment, fruits, légumes, viandes et autres fleurs provenant des quatre coins de la planète nous sont proposés dans les commerces. Lorsque ces produits sont acheminés en Belgique (ou en Europe) par avion, le coût énergétique est extrêmement élevé, avec des émissions de CO2 hors normes, 60 fois plus que le transport par voie maritime."Steun dit initiatief en teken deze petitie (Fr) (Nl) (1) BBL

Vracht januari 2007: ontoereikend!

8-feb-07 Januari 2007 is in vergelijking met het topjaar 2005 niet zo slecht, maar wel ontoereikend om de laatst verkondigde doelstellingen te halen. Lees…

Luchtvaarttaks, komt er schot in de zaak?
08-feb-07 Van een echte kerosinetaks of een BTW op de vliegtickets is nog geen sprake. Toch lijkt er wat schot in de zaak te komen. De bewustwording rond de unfaire en schandalige subsidiëring van de luchtvaart dringt meer en meer door tot allerlei politici. In Nederland, dat al een (binnenlandse) kerosinetaks heeft, komt er nu ook een taks op de vliegtickets (opbrengst 350.000 miljoen Euro) (0) (1) (2) (3). Engeland voerde al een  taks in (4) en Frankrijk doet dat vanaf juli '07, een "aids-taks" (5). Europa gaat voor een (light-) ETS. Enkel België blijft zoals gewoonlijk mijlen achter! De mooie woorden van onze federale eerste minister Guy Verhofstadt en minister  van leefmilieu Bruno Tobback (SP.a) (6) zijn tot nu toe puur schone schijn! De vrachtluchtvaart ontsnapt aan alles!
Voor een overzicht, zie het dossier van Bart Staes. Nu nog het grote publiek wakker (en warm) maken Bart!


MK Airlines wakes half Ostend
8-Feb-07 At 04:18 LT flight MKA895 took off from runway 08 waking up half of Ostend, this in contradiction with the promise (1) not to operate at night. MK Airlines is a company that operates old B747-200's (noise QC 68) which are no longer welcome at night in Manston (UK), Brussels, Amsterdam etc... because "too loud and noisy". Mk Airlines, again in spite of all promises made, recently decided not going to modernize there fleet and stick to their 25 year old planes... MK Airlines is a (air) boulevard of broken promises that lied to Flemish politicians and keeps their arms twisted with... the promise of a thousand and one jobs!

 

Geen moderne toestellen voor MK Airlines!
6-feb-07 Blijkbaar zit MK Airlines krap bij kas en moet ze in de toekomst blijvend gebruik maken van haar lawaaierige 25 jaar oude B747-200's  (QC 68!). Geen geld dus voor de beloofde aanschaf van moderne toestellen, maar wel voor 36 motor upgradekits! Zie onze persnota. Blijkbaar zijn de motoren aan een opfrisbeurt toe, getuige hiervan de foto's hiernaast van een motorvervanging gisteren op apron1! Eea doet ons denken aan de "hushkits" van weleer, iedereen weet wat daarmee gebeurd is?

 

Oefenvluchten gaan immer door...

6-feb-07 Welke Vlaamse politicus, beleidsmaker of minister ligt er wakker van een decibel minder of meer in Oostende? Ondanks protestbrieven, verzoeken van de stad Oostende, enz... gaan de oefenvluchten met zware toestellen gewoon door. Een paar dagen terug was TUI aan de beurt, gisterenavond een onduidelijk, onbeschilderd toestel, vandaag Air Atlanta met een zwaar vrachttoestel B747 (bijna 100 dBa). En dit urenlang en bij slecht weer aan de slag! Alsof het nergens veiliger en zonder hinder kan (bijv. in Vatry). Zie ook hieronder, en onze film van de dag, bekijk...

 

Businessplan blijft (zeer) geheim?

2-feb-07
Vlaamse Parlementsleden slagen er maar niet in om inzage te krijgen in het nieuwe businessplan (1) voor de Oostendse  luchthaven! Vandaag bekijkt minister Kris Peeters opnieuw hoever ze het document mogen inkijken! Hij is zeer terughoudend wegens de "te gevoelige informatie" (financieel, ontslagen?, enz...) die het document bevat. De marketingslogan van deze regering is "goed bestuur", deze woorden rollen om de drie zinnen uit de mond van onze minister-president Yves Leterme. Blijkbaar is "goed bestuur" echter geen transparant bestuur"! Als parlementleden geen volledige inzage krijgen in het dossier, wie dan wel? Ondertussen blijven grote sommen belastingsgeld (21 miljoen Euro) naar dit zwart gat vloeien en worden de Oostendenaars via een stedelijk memorandum leugenachtige cijfers voorgespiegeld, zie..., pers...
Verslag Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement van 16-jan-07, lees...
 Waar blijft ook het toezichthoudende Rekenhof? Hun jongste verslag dd. november 2006 gaat niet verder dan 2004!, zie...

 

Business plan stays (very) secretive?
2-Feb-07 Some members of the Flemish Parliament are trying to get hold of the newly announced business plan for Ostend-Bruges Airport. Unfortunately yet in vain! Today minister for regional airports Kris Peeters will decide how far they might be allowed to have a look into the document!. He is very reluctant to give full access because... "financial and other matters"  are to precarious. "Good goverment" obviously doesn't mean "transparent government". If even members of Parliament don't have full access, who will? Parliament, 16 Januari 07, read...
 

Rainbow rings a bell
21-Jan-07 What is it that makes Ostend-Bruges Airport so attractive for some companies? Not Greenpeace’s “Rainbow Warrior” but “Rainbow Air Cargo (Ostend) Ltd” recently emerged from Ostends Airport’s shallow misty waters. “Race Cargo Airlines Ltd”, with the same people at the rudder, changed its name to “Rainbow Air Cargo (Ostend) Ltd” and reappeared like a phoenix. How long is it going to fly this time? On 28/11/2006 a 3 months notice was given "that unless cause was shown to the contrary, the company would be struck off the register and dissolved pursuant to Section 652 of the British 1985 Companies Act". For a full report read our story below (in Dutch), and stay tuned until 28/02/07.

 

Nieuwkomer op de luchthaven?
21-jan-07 Einde vorig jaar zag een nieuwe air broker het licht op de luchthaven: Rainbow Air Cargo Express Ltd. Een nieuwkomer? Niet helemaal. Uit Engeland overgevlogen? Niet bepaald. De firma heeft een bewogen Ghanees/Belgische voorgeschiedenis. In 1986 werd in Ghana een luchtvaartmaatschappij opgericht precies onder de zelfde benaming als de nieuwe air broker, maar de naam werd vier jaar later gewijzigd in Race Cargo Airlines. Twee jaar na de naamswijziging kreeg de Ghanese maatschappij een gelijknamige dochtermaatschappij naar Belgisch recht met zetel op de luchthaven. Na de teloorgang van de luchtvaartmaatschappij ging ook de Belgische dochtermaatschappij failliet. Maar inmiddels werden twee maatschappijen opgericht deze keer naar Engels recht en met hetzelfde Engelse domicilieadres: Rainbow Air Cargo Express Ltd (No 5844467) en Rainbow Air Cargo Express (Ostend) Ltd (No 5159068). Die laatste maatschappij kreeg als air broker onderdak toegewezen in een hangar op de luchthaven. De constructie lijkt ondoorzichtig of misschien niet. Lees…

 

Gegoochel met fabelachtige streefcijfers

Foto © Peter Maenhoudt
12-jan-07
Omtrent de Oostendse luchthaven wordt sinds decennia gegoocheld met fabelachtige streefcijfers die geen kans van slagen hebben en wordt de publieke opinie aldus onverminderd en continu voorgelogen. De officiële intentieverklaring recent getekend ondermeer door Steve Anderson, directeur van MK Airlines en door Johan Vande Lanotte namens Stad Oostende is in die context het mooiste voorbeeld, waarvan de onzin zojuist werd aangetoond door de publicatie van zwakke vrachteindcijfers voor het afgelopen jaar 2006. De intentieverklaring haalt met name opzettelijk foutieve vrachtcijfers aan, om aldus de overheid tot onverantwoorde toegevingen te verleiden. Intussen dient deze intentieverklaring als voornaamste maatstaf voor de overheid om een nieuw businessplan en een nieuwe structuur voor de luchthaven klaar te stomen. Lees…

 

Commerciële oefenvluchten moeten kunnen!
12-jan-07 Luchthavendirecteur Gino Vanspauwen zal blij zijn! Hij mag blijvend oefenvluchten promoten om zijn kas te spekken! Minister Peeters besliste gisteren dat de oefencommercie mag doorgaan! Zelfs met zware vrachtvliegtuigen en tijdens slechte weersomstandigheden waarbij de gewone burger zijn auto op stal moet laten staan, mag geoefend worden.  Alsof er geen veiliger locaties in Europa zijn  zonder woonwijken scholen en  winkelcentra in de onmiddellijke omgeving (bijv. Vatry)! Met de verzoeken van de Oostendse omwonenden en de Oostendse milieuraad werd weinig rekening gehouden. Zijn besluit is vooral een schouderklopje naar de toekomstige LEM (luchthavenexploitatiemaatschappij)! Oefenvluchten zijn blijkbaar voor deze zeer zwak presterende luchthaven (1) (2), nodig voor de rentabiliteit! Denkt de minister echt dat de luchthaven hiermee kan overleven?
De persnota van de minister van "Eerst zaken dan Leefmilieu" Peeters, lees... Zie ook (3) (4)

 

Meer transparantie nodig

9-jan-07 Europees parlementslid Bart Staes (foto) en vzw WILOO zitten op alvast één lijn in verband met de veiligheid in de luchtvaart! Naar aanleiding van een nieuw zwaar incident (1) (2) met de Turkse luchtvaartmaatschappij ONUR Air vroeg Bart net als WILOO meer transparantie bij de vliegtuiginspecties. Lees...

Zie ook ons het verzoek aan het hoofd van de Europese inspectie op 9 december 2006 (3).

 

Jaaroverzicht vracht 2006

3-jan-07 Van de alom gekende opgeblazen beloftes van de luchthavendirectie kwam ook het afgelopen jaar niets in huis. De teller stopt in 2006 op 98.525 ton, dit is negen procent minder dan vorig jaar. Bijna 1/5 van de vracht, en van geen enkel economisch nut voor Vlaanderen, was transitvracht! Onder een in november 2005 met veel bombarie aangekondigde "MK Airlines intentieverklaring" (1) hebben Stad Oostende en de luchthavendirectie alle hoop gesteld op MK Airlines, maar deze heeft vooralsnog haar intenties niet geconcretiseerd. Lees...
De (loze) beloftes van het luchthavenmanagement voor 2008 zijn alvast even spectaculair als deze van het luchthavencharter afgesloten in 2003 (2), met name een verdubbeling van de werkgelegenheid en de economische meerwaarde.
Het totaal aantal bewegingen op de luchthaven steeg in 2006 met 7 %. Dit enkel dankzij cadeaus aan de sportvliegerij. De bewegingen met grote vrachtvliegtuigen en bijgevolg ook de (nuttige) werkgelegenheid ging flink achteruit!
2006 was het jaar van het faillissement van RACE Cargo en een groter aantal lege kantoorruimtes op de luchthaven. We noteerden ook een forse stijging van de nachtvluchten van Saudi Airlines en MK Airlines! Zie...
 

Vracht december
3-jan-07 Zoals gebruikelijk is december ook de beste maand geworden van het jaar 2006. Lees…
 

 

(EU)  Maat voor niets
20-dec-06 De vandaag door de Europese Commissie aangekondigde maatregelen (1) om voor de luchtvaartsector emissiehandel in CO2-uitstootrechten in te voeren zijn een maat voor niets. Dat zegt Milieudefensie Nederland, lees.... Ze zijn een gemiste kans om ook NOx-en, BTW en kerosinetaks in te brengen, en de vervuiler "echt" te doen betalen. De machtige luchtvaartlobby heeft met dit schaamlapje (voorlopig) het pleit gewonnen. De vervuiling van de planeet zal zo goed als ongestoord doorgaan!
"Much ado about nothing", lees..., Pers..., EU..., WWF...
 

MK Airlines klaagt luchthaven aan!
19-dec-06 MK Airlines legt de schuld voor de crash van een van zijn B-747's in oktober 2004 bij de luchthaven van Halifax, een afhandelaar van cargo, de Canadese overheid en zelfs een betonnen berm. MK Airlines heeft een rechtzaak gestart niettegenstaande het onderzoeksrapport naar de oorzaak van de ramp de vinger wees naar MK Airlines zelf (1) (2)! Moeten Oostendse omwonenden en bedrijfsleiders zich nu zorgen maken? Bij een gelijkaardig ongeval in Oostende worden zij misschien vervolgd omdat ze hun huizen en gebouwen te dicht bij het einde van de banen bouwden! Te gek voor woorden. Lees... Hiermee toont MK Airlines weer eens zijn ware gelaat!

 

MK Airlines sues airport!

19-Dec-06 MK Airlines is blaming its October 2004 B-747 fatal crash on the Halifax airport, a cargo-handling company, the federal government, the nation’s airspace regulator and even a concrete berm. MK Airlines filed a lawsuit in spite of the fact that the "accident investigation report" put the responsibility for the disaster fully with MK Airlines (1) (2).  Should Ostend residents and businessmen now be warned? In case of a similar accident MK would probably sue Ostend Citizens for building their houses and buildings to close to the end of the runway! With this action MK Airlines shows its real face once more! Read...

 

Letter from EU Commissioner Jacques Barrot
16-Dec-06 In reply to a WILOO letter dated Jul-4th-06 (1) asking more specific information on certain air carriers and the EU blacklist of planes, we received a letter in response by European commissioner Jacques Barrot. Read... (in French). We appreciate his reaction very much! Luckily for Ostend residents the European level of decision-making is there to protect them... otherwise stage I planes would still be operating at Ostend-Bruges Airport!

 

How safe is MK today?
12-dec-06 9G-MKK a nearly 40 year old MK Airlines DC8 is frequently back in town. On  December 6th '06 she had to abort here takeoff. It wasn't the first time. WILOO doesn't see any of the promised B747-400 planes, instead we see  an old tart reappearing. How save is MK today? Has MK kept to their September promises? WILOO wrote a letter to the SAFA/JAA head of inspectors, read...

 

Nogmaals 6,5 miljoen € voor de luchthaven!
8-dec-06 De Vlaamse Regering wil nu toch zo'n 6,5 miljoen € belastingsgeld spenderen aan het verlengen van de taxibaan!  Deze nutteloze investering ligt ter goedkeuring voor in het Vlaams Parlement. WILOO vroeg de Parlementsleden hiermee niet akkoord te gaan. Onze motivering: lees...
Een jaar geleden: lees...

 

Vracht november 2006: eindsprint ingezet?
8-dec-06 Zoals vorige maand werd er ook in november goed gescoord. Het jaarresultaat van 2005 halen zit er eind deze maand niet in, of dit van 2004 wordt gehaald is nog even afwachten. Lees…

 

Vrijwilligers gezocht

Op 15 december '06 start WILOO met het project "indicatieve luchtkwaliteitsmonitoring" (1). Een fijnstofmeettoestel werd aangekocht. De leiding berust bij professor Sandra (RIC). Fijnstof, PAK's en kerosineverbrandingsgassen zullen samen gemeten worden. Wiloo zoekt nog een vijftal vrijwilligers om "24 uur luchtstalen" (door middel van klevers of potjes) te nemen. Wiloo-leden uit de wijken Mariakerke, "Nieuwe Koerswijk" en Raversijde kunnen zich melden op kero@wiloo.be. Een eerste meting vond plaats op 6 december '06: de enorme roetuitstoot van  een (afgebroken) DC-8 takeoff" van MK Airlines, zie...
 
 
KB door de kerk

30-nov-06 Het "korte afstand KB" van minister Landuyt is door de kerk. Onze eerste indruk "veel geblaat maar weinig wol". Korte afstanden met vrachtvliegtuigen in Oostende kunnen naar hartenlust het milieu blijven verpesten! Enkel Brussel - Oostende met passagiers wordt onmogelijk. Lees: 1, 2.
Ons persbericht, lees...
 

Pure demagogie
30-nov-2006 Gisteren kwamen de korteafstandsvluchten op Vlaamse regionale luchthavens en “het ontwerp van KB van federaal minister Renaat Landuyt” aan bod tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Lees…
Wiloo is zwaar ontgoocheld over de ministeriële 'argumentatie'. Onze persnota, lees...

 

F.F.V.C. starves African peasants
28-nov-06 Europe's Fresh Fruit & Vegetables chain  (FFVC) (Flamingo Holdings / MK Airlines) through Ostend 'African' Airport  is very bad news for poor African farmers (1) (2). Guess (3x) who gets the benefits and who loses heavily? Wiloo will be reporting in depth next year! More info... IDS... Tulips for Amsterdam, read... SOMO...
 
F.F.V.C ramp voor Afrikaanse boer
28-nov-06 Europees ingevoerde land- en tuinbouwproducten zijn vaak een ramp voor de lokale Afrikaanse boer! (lees....). Via een zogenaamde "Fresh Fruit & Vegetables chain"  (FFVC) (Flamingo Holdings / MK Airlines) komt vers fruit, groenten en bloemen (de  "core business" op de Oostendse luchthaven) in onze Europese supermarkten terecht. U mag (3x) raden wie wint en wie verliest. Wiloo komt hier volgend jaar uitvoerig op terug. Meer info... Zie ook... De Vlaamse regering, bij monde van minister Kris Peeters, zie "beleidsnota luchthavens 2007" (1) (2), vindt dat de toekomst van de Oostendse luchthaven ligt in het aantrekken van dergelijke logistieke ketens. Jammer genoeg zijn deze ketens, ketens rond de nek van de arme Afrikaanse boer

 

 

 

WILOO aangenaam verrast
24-nov-06 Via de pers (1) vernamen we dat minister Renaat Landuyt een KB klaar heeft dat definitief een einde maakt aan "nutteloze" commerciële vluchten over een afstand van minder dan 150 kilometer. " Voor zulke trajecten bestaan er betere alternatieven, zoals de bus of de trein, die een stuk minder vervuiling veroorzaken", zegt de minister.
Dossier korteafstandsvluchten Oostende, de feiten, lees...
 

Stem "Sky and Space Intergroup"

vzw WILOO adviseert "Sky and Space Intergroup" te stemmen op de site www.worstlobby.eu. De zwaar gesubsidieerde luchtvaartsector is blijkbaar ook niet vies van vuil EU  lobbywerk. Geef ze de prijs die ze verdienen. U kunt nog stemmen tot 4 december 2006.

 

Schoolstraat in actie
22-nov-06 Bijna zestien (16) jaar na het lozen van zo'n 55.000 liter kerosine in de buurt van de Schoolstraat is de grond er nog steeds niet gesaneerd! De kerosine zit in de klei en die werd niet voldoende afgegraven. Volgens de omwonenden weigerde de veroorzakende firma "Merlin Air Trade" (nu Merlin Fuel n.v. / Skytanking), met aan het hoofd toenmalig bedrijfsleidster Ria Fierens (1), elke medewerking en elke verantwoordelijkheid. Vandaag voeren slachtoffers actie voor het gerechtsgebouw te Brugge in de hoop aandacht te krijgen voor hun slepende zaak. In België kun je maar beter geen slachtoffer zijn van een milieudelict, de kans is groot dat je overleden bent voor je enige compensatie krijgt! Chronologie van een schande, lees... Pers, lees...

 

WILOO vraagt onderzoek door het Parket
20-nov-06 Naar aanleiding van een zwaar incident tijdens het opstijgen van een Boeing 747 van MK Airlines op 26 oktober '06 (zie...) heeft Wiloo een onderzoek gevraagd door de Procureur des Konings te Brugge. De oorzaak van het ongeval waarbij een noodlanding en het dumpen van tientallen tonnen kerosine in het milieu noodzakelijk waren, vraagt immers om een serieuze en vooral onafhankelijke enquête! Lees...

 

Wiloo demands public inquiry
Nov-20th-06 As a result of an incident with an MK Airlines B-747 (see...) WILOO asked the public prosecutor to fully investigate the cause! Read... (in Dutch)
 

Voor VLM is niets heilig

12-nov-07 Voor de Vlaamse Luchtvaart Maatschappij (VLM) is niets heilig, 11 november niet en ook de zondagsrust van omwonenden niet. Ze hebben er klaarblijkelijk "schijt" aan. Urenlang oefenen met een tweemotorige F-50 boven Oostende op zaterdag 11 en zondag 12 november is voor VLM geen enkel probleem. Ondanks alternatieven op luchthavens zonder omwonenden (VATRY, Reims) en ondanks alle politieke beloftes blijft de energieverspillende luchtvaart, een "heilige koe" die zich in Oostende alles mag permitteren. WILOO brieven aan de verantwoordelijke minister Kris Peeters losten niets op. Van een minister die de jacht wil introduceren in natuurgebieden kan men ook weinig verwachten! Stuur een klacht: (1) (2) (3)

 

Vracht oktober 2006: nieuwe lente?
7-nov-06 Is oktober '06 het begin van een inhaalbeweging? We noteerden een stijging van de vracht. Of is niet enkel de natuur maar ook de luchthaven van slag? Ook de korteafstandsvluchten vallen weer in het oog! Minister Renaat Landuyt (SP.a) is gekant tegen korte trajecten zoals Charleroi-Luik. Over Manston-Oostende-Luxemburg, met vrachtvliegtuigen, zwijgt hij als vermoord. Geloofwaardige politiek wordt hierbij weer eens verprutst! Voor de cijfers oktober en de uitreiking van de "Rode Lantaarn" aan de Oostendse luchthaven, lees...

 

Stern Report: bring aviation into CO2 trade
30-oct-06 Mr Tony Blair said yesterday that aviation had to be brought to the heart of a beefed-up EU carbon-trading scheme when the current agreement runs out. Read...,  FOE: (1), (2). The Stern report read...
EU Emission Trading Scheme (ETS), read...

 

Plea for urgent halt to excessive airfreight!
29-oct-06 Air freight is one of the most lightly taxed areas of transport since aviation fuel is tax-free. The planet can ill afford the thousands of 'food miles' travelled by exotic produce. One kilo of kiwi fruit flown from New Zealand to Europe discharges 5 kilo of carbon into the atmosphere, read... Whilst climate change is accelerating (1), for the sake of a few, we jeopardize the planet.
Dumping agricultural produce in Africa is insane (2). Importing agricultural produce by air from a starving Africa is even more insane. Halt the FLAMINGO's (3) of this world! An urgent call to the rich Western consumer is needed. Stop follies like consuming African strawberries or beans during wintertime, instead eat locally produced food! Help the Africans produce food for themselves!

 

Noodlanding MK Airlines 747 een 'incidentje'
Donderdag 26 oktober '06 moest een B-747 vrachttoestel van MK Airlines kort na het opstijgen in Oostende een noodlanding maken wegens irriterend gas in de cockpit. Gewoon een 'lekkend vaatje' en geen vuiltje aan de lucht, zo klonk het bij de luchthavendirectie! Even 100.000 liter kerosine lozen, en volgende keer beter.
Zo simpel is het volgens WILOO niet. Het is duidelijk dat hier ernstige fouten werden gemaakt bij het beladen. Wij eisen een volledig onderzoek. Onze persnota, lees...

 

Weekend van het Duurzaam reizen
Het opendeurweekend van de  duurzame consumptie (1) gaat door op 21-22 oktober '06. Hier ook aandacht voor duurzaam reizen! Niet met het vliegtuig, of ten minste achteraf een boompje opzetten, lees...

 

Geen extra vracht voor Oostende
16-okt-06 De "FOS Logistics" flop en het vertrek uit Oostende naar Zaventem van Ethiopian Airways in januari 2005 betekende een hele opluchting voor de Oostendse omwonenden! Ondertussen boert Ethiopian zeer goed (1). Een extra vrachtlijn Zaventem - Ethiopië  werd aangekondigd (2). Een andere nieuwe vrachtlijn, uit hetzelfde continent, gaat (oef...) naar Luik (3). Met het vertrek (en het failliet?) van DAS Air Cargo (4) slapen we in Oostende weer iets beter. Jammer genoeg blijven de zinloze nachtvluchten van Saudi Arabian Airlines (tankbeurten) en MK Airlines doorgaan, en zien we een toename van zeer verontrustende en milieubelastende korte afstandvluchten (Mk en Egypt Air). Een volledige nachtsluiting van de luchthaven zou ideaal zijn voor iedereen (belastingbetaler en omwonenden). Jammer genoeg moeten omwonenden het hebben van de zeer slechte marktpositie van de Oostendse luchthaven en van... Europa!

 

Oefenvluchten "Like a Virgin"
12-okt-06 Ook luchtvaartmaatschappij 'Virgin' vindt het niet ongepast om urenlang Oostende op lawaai en luchtvervuiling te trakteren, bekijk... Blijkbaar is ook Virgin niet bereid om voor opleiding uit te wijken naar een luchthaven zonder omwonenden! De arrogantie van het macho luchtvaartwereldje is hiermee weer eens bewezen! Stuur een protestnota.

 

EU updates Black List
12-okt-06 Today the EU Commission updated their blacklist of unsafe airlines, see (1). The actual list (2) (3). WILOO says bye-bye to DAS Air Cargo (4) (5) (6) who's ban starts Sunday morning after the formal EU publication on Saturday. Only a few days left for taking pictures at Ostend-Bruges Airport!

 

EU actualiseert zwarte lijst
12-okt-06 Vandaag heeft de Europese Commissie haar zwarte lijst met onveilige maatschappijen geactualiseerd(1). De EU-verordening, lees... Nieuw op de lijst is goede bekende DAS Air Cargo (4) (5) (6), vaak in Oostende te zien tot begin 2006. Sinds zowat een week werden de lokale activiteiten van "DAS Air Cargo" echter hervat... vooral 's nachts, waarbij half Oostende werd wakker gevlogen! WILOO is dan ook zeer blij dat binnenkort, vanaf zondagmorgen 00:00 uur, deze onveilige lawaaimaker verdwijnt. Waarom onveilige maatschappijen niet onmiddellijk worden geschorst is een open vraag! Waarom het steeds wachten is op Europa is een andere! Tenzij veiligheid voor minister Renaat Landuyt  zijn laatste bezorgdheid is? Winnaar in deze hele affaire is uiteraard het even onveilige "MK Airlines". De een zijn dood is de ander zijn brood, zeker op de Afrikaanse markt.

 

Nachtvluchten => warme nachten
Over condensatiestrepen en kerosinetaks. Het laatste nieuws leest u in de jongste BBL nieuwsbrief. Daarin ook een link naar de jongste interpellaties  in het Vlaams Parlement.  Lees...
 

Wiloo bezorgd over vistransporten
2-okt-06 Oostends schepen voor leefmilieu Yves Miroir (Sp.a) wil samen met de Canadese minister voor visserij Thomas Rideout, momenteel op studiereis in onze stad, meer vis en schelpdieren invliegen via de luchthaven van Oostende (1). Voor een schepen die zichzelf wil profileren als 'groene' jongen kan dit tellen. Voor de omwonenden betekent meer vluchten, meer overlast. Wiloo stuurde een persnota. Lees... Zie ook (2) , (3) en wwf...

 

Vracht september 2006: verder bergaf
Terwijl algemeen een lichte daling werd genoteerd, zijn vooral de resultaten van MK Airlines onder de verwachtingen Lees…

 

Overlast neemt flink toe

26-sep-06. Vooral woensdagen, donderdagen en vrijdagen zijn dagen met veel overlast voor de omwonenden van de luchthaven. De nachtvluchten namen recent weer toe en steeds meer mensen te  Stene krijgen last van de ingebruikname  van apron1. Stank, nachtelijk grondlawaai, draaiende APU's zorgen voor slaapverstoring.
Ook de oefenvluchten zijn, na het zomerreces, opnieuw gestart! Ondanks alle protestbrieven uit het verleden (WILOO, milieuraad, gemeenteraad) gericht aan CD&V ministers K. Peeters en I. Vervotte en ondanks de belofte van onze burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a), verandert er niets. Woensdag 20 sept. '06 oefende Easyjet uren aan een stuk, zaterdag 23 sept. '06 was VLM uren "bij de buurt" en vandaag werden we verwend door een C-130! Bekijk...
WILOO is Easyjet, VLM en de militairen dankbaar dat ze ons nogmaals tonen wat een ellende "druk" verkeer, op de autostrade boven Oostende, meebrengt. Toch ziet WILOO al die nodeloze lokale oefenvluchten liever naar een  "afgelegen" luchthaven vertrekken, bijvoorbeeld naar Vatry in Frankrijk. Het wordt voor WILOO wel hoog tijd om onze jongste petitie tegen oefenvluchten een doorstart te geven. Omwonenden kunnen immers ongelooflijk maar waar, nergens met hun klachten terecht. Op 8 oktober '06 kunnen ze wel hun visie uiten!

WILOO tekent bezwaar aan (1) bij Easyjet. Hier...

 

Resultaten politieke enquête

22-sep-06 Op 15 september '06 werd onze politieke enquête naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 afgesloten. Binnenkort worden de resultaten met een WILOO-flash in de brievenbussen van duizenden Oostendenaars bezorgd. U kunt de flash alvast hier inkijken. Lees..., meer...
 

Plannen MK Airlines steeds duidelijker
17-sep-06 Na de inhuldiging op 6 september 2006 van de met overheidsgeld gefinancierde MK Airlinesloods op apron1 en het bekomen van een Brits AOC (Air Operator Certificate), worden de plannen van "MK" steeds duidelijker. In het "Pentagon van Kruger" komt Oostende in hoofdzaak naar voor als tankstation! Lees...

Voor Europese parlementaire Vragen&Antwoorden over MK Airlines en de EU black list zie: (1) (2).

 

Portret van een toekomstige luchthavenbaas
Is vzw WILOO de laatste kritische actiegroep in Oostende en de rest "Pietjes Snot" of brave Bartjes, de Pers incluis? Het weekblad Knack van 13 september '06  brengt een portret van onze toekomstige luchthavenbaas, lees...

Wij zouden eerder spreken over 'Het Washington aan de Noordzee". Net als in de VS is de verstrengeling tussen politiek, zakenwereld en lokale Pers nog nooit zo innig geweest! Welke geheime "deals" werden gemaakt tussen Johan, Kris en het bedrijfsleven, wanneer straks de luchthaven in AGHO-handen gaat? Nobody knows! Tot het pluche van de "Sleuyter Arena" hebben wij (gelukkig) geen toegang. Rond Zaventem weten de omwonenden  nog steeds niet onder welke voorwaarden BIAC aan Macquarie werd verkocht toen Johan "V" minister van begroting was. Omwonenden wordt wakker!

 

Oostendse Pers maakt er een "Potje" van
Wie de artikels in de lokale kranten "Het Laatste Nieuws", "Het Nieuwsblad" en "De Zeewacht" over het publiek niet toegankelijke "REPLO-panelgesprek" van 4 september 2006  naast elkaar legt, blijft in de grootste verwarring achter. Een belangrijk politiek verkiezingsthema zoals de toekomst van de luchthaven en vooral van de leefbaarheid er rond, wordt aan de vooravond van belangrijke verkiezingen, voor de informatiezoekende burger een lachertje met een enorm bitter randje. WILOO is blij niet te hebben deelgenomen aan dergelijke 'selecte' clubavond. Lees...

 

Vracht augustus 2006: terug bergaf
1
-sep-06 Terwijl er in juni qua tonnage nog een stijging van 6% werd genoteerd en in juli een tussendoor status quo, vertoont de tonnage voor augustus een daling van meer dan 10% vergeleken met 2005. Ondertussen regent het constant beloftes over voorziene spectaculaire groei? Daar valt alvast zeer weinig van te merken, in tegendeel Lees…

Wiloo neemt niet deel panelgesprek

1-sep-06 WILOO werd uitgenodigd om deel te nemen aan een door de vzw Replo georganiseerd panelgesprek op 4 september '06. Los van het feit dat wij laattijdig werden uitgenodigd en de sprekers, thema's en de agenda niet kennen en los van het feit dat we momenteel een enquête voeren rond een tiental "concrete" actiepunten, heeft WILOO ook veel bezwaar tegen deelname aan een panelgesprek met gesloten of half gesloten karakter! Wij verkiezen een volledig open en publiek debat.

 

WILOO in de fout!

24-aug-06 Het aangekondigde debat over de toekomst van de luchthaven is geen organisatie van de VLD, maar een gesloten panelgesprek bij de vzw REPLO! Onze redactie werd gisteren op het verkeerde been gezet door een toevallig bezoek aan de website van Bart Tommelein. Daar werd door een vergetelheid geen organisator vermeld. Dit werd ondertussen gecorrigeerd (1).

Onze excuses voor de verwarring. De uitnodiging voor voorafgaand virtueel luchthavenrondritje blijft staan, zie...

 

Kafka in Vlaanderen, evaluatie van een ILS
24-aug-06 Het nieuwe ILS (Instrument Landing System) op baan 08 is een paar maanden in dienst. Wiloo is helemaal niet tevreden over het gebruik er van. Beloftes uit het verleden worden niet hard gemaakt. Onze persnota, lees...

 

WILOO steunt Borsbeek
22-aug-06 Ontgoocheld en vol afschuw nemen we kennis van de geweldadige bomenkap in Borsbeek. Niet de bomen moeten weg maar de luchthaven van Deurne  moet gekapt! Ze ligt namelijk op een boogscheut van Zaventem, draait op belastingsgeld  en is enkel dienstig aan een kleine "geprotegeerde" elite met veel zwarte diamanten. De sprookjes van Peeters, lees...
Het dossier: BBL (1) (2) (3)

Berlijn kapt twee luchthavens! lees...
In Vlaanderen wordt naar moedige politici gezocht die die durven investeren in een ecologische economie! Helaas..(3x)

 

WILOO kandidaat "één minuut spot"

17-aug-06 Nu SP.a en Spirit  hun wettelijke reclamespotjes op radio en tv met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen ter beschikking hebben gesteld van verenigingen die zich verdienstelijk maken voor de samenleving, stelt ook WILOO zich kandidaat! Lees...
 

Klachtenbehandeling luchthaven Kafkaiaans
14-aug-06 Wat we zelf doen doen we beter is het motto van Vlaamse politiek. WILOO probeert nu al een jaar lang om tot een voor de omwonende "normale" Vlaamse klachtenbehandeling te komen. Jammer genoeg kunnen we de omwonenden nog steeds geen goed nieuws melden. Getuige onze jongste brief aan de ombudsman, lees...

Zie ook: (1) en ons klachtenloket (2) en jongste OLO-verslag (3)

In 2005 waren er officieel slechts 2 (twee) klachten!!!! bekijk...
 

Vracht juli 2006: middelmatig!
In juli daalde het aantal vluchten tegenover 2005. Qua tonnage was het omzeggens status quo. Lees…

 
 

Johan Vande Lanotte antwoordt niet
14-jul-06 Omdat wij tot op heden geen antwoord ontvingen van Johan Vande Lanotte op onze brief van 5 mei '06 (1), in verband met de toename van de nachtvluchten van MK Airlines, sturen we hem een herinneringsbrief, lees...

 

Letter from EU commissioner Jacques Barrot
July-14th-06 In reply to our letter dated March 30th '06 (1), EU commissioner Jacques Barrot thanks WILOO for its "vigilance" (2). On our request he started a full examination on African International Airways (Swaziland and blacklisted). The commissioner is still awaiting further news from the authorities of the RSA (Republic of South Africa) and promises to keep us informed on further evolutions. Our Wiloo reply, read... (in French). A reply to our letter dated April 4th ’06 (3) is expected soon

What a contrast in style with our own Belgian minister Renaat Landuyt who never answers questions by WILOO!
 

MK Airlines cuts safety corners!

July-13th-06 Profits before people (and safety), that's the conclusion when one reads the final Canadian report on the latest MK Airlines B-747 freighter crash in Halifax (Canada) (1). In spite of many accidents in the past the company continued cutting safety corners prior to the accident! Press: (2) (3)

MK management promises (again) good behaviour for he future but WILOO doesn't' believe them. Nearly two years after the promises to go on the UK registry (4), MK freighters stay registered in Ghana. Ghana registry is a cheap way round expensive safety rules. Ghana is a country failing to live up to ICAO standards and regulations. Ghana is rated category 2 by the United States  authorities (5)! WILOO wants MK Airlines out of Ostend! Unfortunately we can't convince the Belgian government, who obviously fails to assume its responsibilities. We shall therefore try to put continued pressure on the EU commission, see...
Parlementary question by EU MP Bart Staes, read...

Excerpts from the official MK Halifax crash report, read...

 

Vracht eerste halfjaar '06: min 20 procent!

 11-jul-06 In juni 06 werd voor het eerst een hoger aantal vrachtvluchten (dank zei toename van vliegende schoorstenen type An-12, zie foto) gehaald en steeg de vrachttonnage met 6% tegenover juni 2005. Voor het 1ste halfjaar daalde echter het aantal ton vracht met 21% tegenover vorig jaar. Lees...

 

 

WILOO start politieke enquête
21-jun-06 Eind dit jaar komt zeer waarschijnlijk de luchthaven Oostende-Brugge  in handen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende. Op 8 oktober is er gemeenteraadsverkiezing! Omdat onze leden meer duidelijkheid vragen waar de politiek met deze luchthaven naar toe wil, start WILOO vandaag een politieke enquête gericht aan alle kandidaat-gemeenteraadsleden. De enquête loopt tot 15 september '06. Tegen eind september '06 zal WILOO de resultaten uitvoerig aan de Oostendse bevolking communiceren. Voor alle kandidaten en partijen is dit een unieke kans om hun visie bekend te maken! Onze enquête kunt u hier inkijken, zie...

Pers: Het Nieuwsblad, lees...

 

ICAO: name and shame by march 2008

15-jun-06 By March 2008 ICAO will name and shame those failing international safety standards! Also IATA takes measures towards more aviation safety. After the EU Blacklist, this means more good news! Will MK Airlines still be able to fly the Ghanese register in 2008?
ICAO, read... IATA, read... Press: IHT, read...

 

Jaarverslag '05: niet alles wat blinkt is...
6-juni-06 Terwijl Parlement en Rekenhof jaren in vertraging zijn met hun controles (1, 2) werd vandaag het jaarverslag 2005 luchthaven Oostende-Brugge aan het publiek gepresenteerd (1). Het jongste VIL-rapport schetst een totaal ander beeld dan wat vandaag op tafel lag. Wiloo zit dan ook met heel wat vraagtekens. Ons persbericht, lees...
 

WILOO bezoekt UGent
6-juni-06 Een afvaardiging van vzw WILOO bracht, naar aanleiding van ons project PILOLO (1), een eerste bezoek aan de Universiteit Gent "Vakgroep Radiotherapie en Kerngeneeskunde" (2) van professor N. Van Larebeke. We troffen er een zeer gedreven specialist - theoreticus die ons heel wat goede adressen en tips gaf waar we terecht kunnen voor de begeleiding van ons veldwerk. Wordt vervolgd!
 

Vlaanderen wil af van Oostendse luchthaven

2-juni-06 De Vlaamse Regering bevestigt haar onvermogen om luchthavens te beheren! Ze deed dit naar aanleiding van een door bestelde studie van het Vlaams instituut voor de Logistiek (1). De Vlaamse Regering houdt wel koppig vast aan haar 'blind geloof' in vrachtluchthavens... Wat baten kaars en bril als de uil niet vliegen wil. De exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge komt straks in handen van Johan Vande Lanotte en zijn Autonoom havenbedrijf (2). Voor WILOO komt een nieuwe partner op het toneel, onze personota WILOO, lees...
Pers: Stadsomroep Brugge, luister...

 

Flanders dumps its airport!
2-jun-06 According to the local newspaper "De Zeewacht" an agreement was made between the Flemish government and de city of Ostend for the takeover of Ostend-Bruges Airport! Apparently the Flemish Government does no longer see the airport's value for the community as a whole. According to the newspaper the terrain, about 1.27 square miles, will be handed over for free!!! Read... (in Dutch) The city of Ostend will never be able to fully invest in future airport infrastructure. Wiloo hopes this is the first step towards a smaller sized airfield... closed at night!

The official chitchat VIL study (1) (2) (3) (4) proves (besides the crap we've been hearing for decades) nevertheless that the airport is a disaster (page 12 read..., page 11 read...) and  notwithstanding suggests... conversion into an energy/technology valley is a good option, page 13 read...
Very remarkable is that the Flemish government has already taken an option while a feasibility study has not yet been made. Hallelujah!
Press: De Standaard  read...

 

Vracht mei '06: 20% minder vracht
In mei daalde de totale vracht met minstens 1/5 tegenover 2005 als gevolg van een forse vermindering van wide body-vluchten en ondanks een invasie van stokoude roetbrakende propellertoestellen. Lees…

 

Airline industry must take full responsibility

30-may-06 On the occasion of the adoption of the report on climate change and aviation (1) (2) by the EP Environment Committee (3) voting unanimously today, rapporteur Caroline Lucas, UK Green MEP, said Airline industry must take full responsibility for damaging the climate, read...
In Dutch, lees..., EP commissie milieubeheer: (4) (5)

 

 

NHV niet langer 's nachts boven Oostende
16-mei-06 Blijkbaar waren het heli's van de firma Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) die op 10 en 16 mei j.l. 's nachts Oostende wakker "chopperden". Een klacht van WILOO over de zaak werd zoals steeds onontvankelijk verklaard. Vermits ook Belgocontrol niet wil samenwerken om de hinder te beperken, was onze verbazing groot toen we van de luchthaveninspecteur,  Johan Onraedt, plots melding kregen  dat de heli's van NHV 's nachts Oostende zullen mijden! zie... Wiloo is blij met dit goede nieuws, het stemt ons hoopvol dat er misschien straks ook  overleg mogelijk is over maximale hinderbeperking via aangepast baangebruik voor alle verkeer, en niet enkel voor NZH heli's.
De beste oplossing voor alle nachtelijke herrie en de portemonnee van de belastingbetaler is uiteraard een volledige nachtsluiting. Dit werd voorgesteld in 2002 door de ministers Vera Dua en Steve Stevaert , lees... Ze werden onmiddellijk teruggefloten door Johan Vande Lanotte die, bang voor de electorale gevolgen,  geen tweede RMT affaire zag zitten.

 

Cadeautjes voor MK Airlines

16-mei-06 Terwijl omwonenden niet eens beschikken over een meldpunt voor overlast, krijgt een luchtvaartklant dikke cadeaus: gratis bewakingspersoneel, infrastructuur  en brandweer voor MK Airlines (1) Mike Kruger vraagt en Vlaanderen betaalt. Zie hiervoor de begrotingscontrole van de Vlaamse Overheid (2). Alles kan voor de heilige koe van de luchthaven... terwijl de melk of de inkomsten van het beestje niet eens een derde van werking- en personeelskost bedragen, zie...
Advies Rekenhof, lees..., bron... 
Ondertussen is er in onze regio geen ruimte voor wonen en duurzame energieopwekking.
Het aantal bewegingen met vrachtvliegtuigen is in 2005 gehalveerd. De lege kantoren in de vertrekhall van de luchthaven worden opgevuld met kunst- en wereldwinkels! En plots komen er 22 personeelsleden bij waar de belastingbetaler mag voor opdraaien! De lusten voor de privé en de lasten voor ons allen! Hoelang gaat Papoea Ostendia hiermee nog door? Volgens een onlangs afgesloten intentieverklaring (3) was het MK Airlines die voor extra werkgelegenheid zou zorgen. Een en ander doet ons denken aan de Falka beloftes uit 1993 (4)... Falka zou 1500 jobs brengen! Enkel het aantal ambtenaren steeg.
 

New report highlights lack of control

10-May-06 Chronically weak and outdated arms controls urgently need strengthening to stop an ever-expanding chain of arms brokers, logistic firms and transporters from fuelling massive human rights abuse around the world, according to a new report issued today "Dead on time" Read... Google DM
Wiloo and partners are pleased to have been able (in a very small way) to contribute to the report! (1)


Nieuwe types vliegtuigen... nieuwe kansen?
9-mei-06 In Nederland presenteerde een "Task Force" van 200 vooraanstaande deskundigen een blauwdruk aan de regering hoe het verder moet wanneer straks de olie op raakt. Moet Vlaanderen niet dringend hetzelfde doen? en "Meer met Energie" uitdokteren. Kan de Oostendse luchthaven anders gaan vliegen door middel van tuigen die energie opwekken in plaats van energie te "zuipen"?
-De reportage van Netwerk-TV over o.a. een nieuw type vliegtuig dat zeer geschikt is voor Oostende! Bekijk... (doorspoelen naar 10:30 min)

- 'Gewone' vliegtuigen zuipen energie, lees...

- Het rapport "Meer met Energie", lees...

- website Netwerk Tv, bekijk...

- Thomas L. Friedman over olie, lees...
- Al Gore maakt een film (1), bekijk...

 

Oefenvluchten "continued"
6-mei-06 De door het Oostendse Stadsbestuur beloofde brief in verband met de stijging van het aantal oefenvluchten (1) gericht aan Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V), en het resultaat van een interpellatie van Wil Inghelbrecht (2), werd verstuurd. De bezorgdheid van de meeste fracties in de gemeenteraad is blijkbaar niet de zware hinder veroorzaakt door de oefenvluchten, maar het gemor van de omwonenden, dat de economische slaagkansen (welke?) van de luchthaven hypothekeert! WILOO start binnenkort een luchthavenenquête bij de lokale politici, na afloop zullen we niet enkel onze duizenden leden en symphatisanten, maar de hele Oostendse bevolking uitvoerig informeren.

Of  de minister op de voorliggende brief van het Stadsbestuur dit keer wel "positief" zal reageren valt af te wachten...

We ontvingen ook een reactie van Thomsonfly in verband met hun oefenvluchten (3) in Oostende, lees...

 

WILOO vraagt uitleg aan J. Vande Lanotte
5-mei-06 De toename van de nachtvluchten met lawaaierige B747-200 toestellen van MK Airlines is verontrustend, en in tegenspraak met het onlangs getekende "memorandum of understanding".
Brief met verzoek om uitleg, lees...

Pers, HNB... en SOB...

 

April '06: minder vracht, meer nachtvluchten!
April kende een algemene daling tegenover 2005, maar de daling is toch minder steil dan in de eerste drie maanden. Lees…

 

Jaarverslag ombudsman gepresenteerd

20-apr-06 In zijn jongste en zevende jaarverslag bevestigt Vlaams ombudsman Bernard Hubeau de gebrekkige klachtenregistratie door sommige overheidsdiensten (1). Met betrekking tot de luchthaven waren er in 2005 slechts 'twee' hinderklachten!, lees... Sommige klachten van WILOO-leden vinden we in dit document(je) van de luchthaveninspectie niet terug. De Vlaamse overheid is met betrekking tot de luchthaven, regelgever, uitbater, inspecteur en administrator! Alle bevoegdheden liggen in handen van één minister. Alle klachten botsen dan ook op een muur van belangenvermenging.
Wiloo zal dan ook de gebrekkige rapportage aanbrengen voor de Raad v State, de milieuvergunning is immers gebaseerd op een MER waarin staat dat er zogezegd geen klachten waren! Moet er nog zand zijn?
In het verleden belandden ook veel klachten in de afvalmand. Duizenden kopies van klachten, tientallen kilo's papier, liggen als stille getuigen in ons archief.

 

Pollution by training flights continues

18-apr-06  Ostend was hit again by training flights! This never ending story drives residents nuts. A Thomsonfly (1) B-737 (2) (TUI) was arrogantly exercising from 14:30 till 21:00 hrs LT. Apart from the noise, during the 6,5 hours of LTO movements, the plane must have spread some 2 tons of NOx, 315 tons of CO2, 250 kg’s of CO, 70 kg’s of hydrocarbon, 3 kg’s of “particulate matter” (PM) and 100 kg’s of SO2 in our already heavily polluted city area! TUI and Thomsonfly apparently don't care. Residents got a "one-day Zaventem experience" and a look into the future of what fun "a real Highway above your head" means. An angry letter to Thomsonfly read: [htm] [doc]
In spite of TUI, there is some good news as well. The Belgian Air force decreased its training flights lately! Thank the Lord (or is it minister Flahaut?) but for how long? Cross your fingers...

 

EU blacklist rises a lot of questions

4-apr-06 The recent European  rises a lot of questions. WILOO asked the EU transportation commissioner, Jacques Barrot, more detailed information. Read: [doc] [htm] (in French)

 

Vracht maart '06: ondermaats
Maart haalt in totaal aantal vluchten iets meer dan de helft en in vracht niet eens 3/4 van vorig jaar. Lees…


 

Klacht tegen "African International Airways"

27-mrt-06 WILOO heeft klacht neergelegd bij de federale overheid ivm de aanwezigheid van een DC-8 toestel van African International Airways (AIA) op de Oostendse luchthaven. AIA staat op de zwarte lijst van Europa. Lees...

Ook de EU-commissie werd op de hoogte gebracht.

Andere Swazilandse maatschappijen vechten de zwarte lijst aan maar houden zich wel aan de regels, lees...

In de pers, DS... Niet langer op Réunion...

 

Zwarte lijst EU gepubliceerd

22-mrt-06 Vandaag werd de langverwachte Europese zwarte lijst van onveilige vliegtuigmaatschappijen gepubliceerd (1) (2) (3) (4). Jammer genoeg staat de grootste klant van de Oostendse luchthaven, de Ghaneese brokkenmaker "MK Airlines" (5), er (nog) niet op. Het Afrikaanse Ghana, in tegenstelling tot vele andere Afrikaanse landen, wordt door de EU blijkbaar gespaard. Dit in tegenstelling met de Verenigde Staten waar men  vindt  dat Ghana totaal onbekwaam is om luchtwaardigheidsgaranties te bieden, zie (6)! Begrijpe wie kan.  Wel op de EU-lijst staat het in Oostende opererende "African International Airways" (AIA) (7) (8), althans hun Swaziland (3D) geregistreerd toestel. De in Zuid-Afrika geregistreerde toestellen (ZS), vorig jaar goed voor 132 lokale bewegingen, blijven op Oostende vliegen? AIA is blijkbaar een "dubbelzinnige maatschappij" met twee soorten vliegtuigen: veilige voor blank Europa, en onveilige voor Afrika en de Afrikanen!
Johnsons Air
(9) stond op de Belgische lijst maar staat niet op de nieuwe EU lijst! Op Oostende vliegt Johnsons gelukkig niet meer.
Ook op de EU-lijst: Silverback Cargo Freighters en haar ‘Gorilla-vliegtuig’ (10), waaraan onlangs op onze luchthaven nochtans 10 weken lang werd gesleuteld!

Al met al is deze lijst, ze gaat in op 24 maart '06, een klein stapje vooruit. Al was het maar gewoon omdat ze "bestaat". Wie nauwkeuriger kijkt ziet vooral veel "windowdressing" en commerciële belangen waar binnen de EU niet aan mocht geraakt worden. WILOO zal de EU-commissie hierover om uitleg vragen. Onze commentaar over de EU-lijst, lees...

Over zwarte lijsten: zie (11) (12)
Pers CNN: 'flying coffin' airlines, lees... Volkskrant: lees...

 

WILOO start project luchtkwaliteit

20-mar-06 "Particulate Matter" (PM) of het zogenaamde "fijn stof" is 'in' (1). De effecten van de uitstoot aan 'fijn stof' door luchthavens op de omgeving worden bijna nergens onderzocht (zie de kerosinedoofpot). WILOO wil daarom actie voeren... Wij vroegen alvast de lokale overheid  subsidies voor een "Project Indicatieve Luchtkwaliteitsmonitoring Omgeving Luchthaven Oostende-Brugge" Lees... Lucht in Vlaanderen is kankerverwekkend, lees...
Of we ook effectief zullen gesteund worden verneemt u straks!

 

Vracht februari '06: in duikvlucht

Februari haalt niet eens 3/5 van de vracht van vorig jaar. Lees…

 

 

Luchtvaart extreme vervuiler

1-mrt-06. Luchtvaart is een extreme vervuiler, dat zegt nu ook Jos Dings in de krant "De Morgen", lees... Dat de luchtvaart geen kerosinetaks of BTW betaalt is inderdaad absurd! Toch beweegt er wat. President Chirac (Frankrijk) roept een speciale conferentie samen en wil dat er een heffing op vliegreizen komt ten gunste van ontwikkelingshulp. Lees...

 

Weer oefenvluchten met C-130

1-mrt-06. Woensdagmorgen oefende het leger opnieuw met haar vliegende schoorsteen, de C-130. Rook, stank en lawaai "a volonté" boven de woonwijken.

 

Oefenvluchten op gemeenteraad
24-feb-06. Op de Oostendse gemeenteraad van donderdag 23 februari 2006 interpelleerde  gemeenteraadslid Wil Inghelbrecht (GROEN!) het College in verband met de oefenvluchten (lees...). De burgemeester  ging volledig akkoord met het verzoek van de interpellant en zal een ontwerpbrief laten opstellen en voorleggen ter goedkeuring aan alle fractieleiders. Daarna wordt de brief verstuurd naar de verantwoordelijke ministers, en dit tegen 10 maart '06. Zie ook (1).
Wil Inghelbrecht neemt jammer genoeg afscheid van de gemeentepolitiek. Hij was voor WILOO een van de weinige steunpilaren in de raad. Wij danken hem dan ook voor zijn inzet tijdens de afgelopen 10 jaar!

 

Raad van State volgt auditeur
21-feb-06. Vandaag ontving Wiloo het arrest van de Raad van State (RvS) in ons kortgeding tegen het Vlaams Gewest zie (1). De Rvs stelt dat ze in 'prima facie', op het eerste zicht, de stelling van de minister volgt. Wiloo gaat "ten gronde" verder met de procedure om te bewijzen dat de (op het eerste zicht) geluidsgrenzen van de minister, bij nader inzicht, absoluut onvoldoende zullen blijken!

 

KLM shits on Ostend, Wiloo protests
15-feb-06. Today, all afternoon and evening, every five minutes, KLM training flights have been pestering Ostend residential areas! This seems to become a normal procedure on Wednesdays. Dogs can't leave (non toxic) shit on our streets, planes are allowed to spread loud noise and toxic fumes over a wide area legally! This is absurd. Even the little protection residents have (training flights past 7 pm are prohibited), is not respected! Ostend Airport and KLM apparently, and arrogantly, don't seem to care. WILOO strongly protest. Our lawyer has been asked to look into new legal actions!
Why are training flights not done at Vatry Airport (nobody lives there and very few air traffic!). It is a perfect alternative, read...

 

 

OLO: Belgocontrol geeft geen uitleg meer!
Tijdens de jongste Overlegcommissie Luchthaven Oostende (OLO) verklaarde de afgevaardigde van Belgocontrol niet langer te zullen antwoorden op vragen van de omwonenden! We mogen ook niet langer bellen. Ongehoord voor een ambtenaar, lees...

 

Burgemeester ontvangt Wiloo

14-feb-06. Naar aanleiding van de recente toename van de oefenvluchten (KLM, Leger, Nato) en de privatisering van de luchthaven werd deze namiddag een WILOO delegatie ontvangen door  burgemeester Jean Vandecasteele. Op de agenda stonden 3 punten: lees... De burgemeester verklaarde, met betrekking tot oefenvluchten, helemaal achter het standpunt van de Oostendse milieuraad  (1) en WILOO te staan. Voor het volledige verslag van de ontmoeting, zie...

 

Vracht oktober: in vrije val!
In oktober werd tegenover vorig jaar meer dan een halvering in aantal vluchten genoteerd en qua tonnage een daling van zowat 40%. Lees…

 

Doortrekken taxiweg voorlopig van de baan

28-okt-05. Het doortrekken en verbreden van de taxibaan op de Oostendse luchthaven (kostprijs 6 miljoen €) gaat waarschijnlijk niet door. De gelden worden niet  vrijgemaakt! Dat verklaarde C.E.O. Gino Vanspauwen tijdens de jongste OLO samenkomst (Overlegcommissie Luchthaven Oostende).  De verklaringen van ex-minister Gilbert Bossuyt in het krantenartikel van de de Standaard (1) klinken nu, anderhalf jaar na datum, zeer lachwekkend.

Hopelijk is het nutteloze project, waarvan enkel een paar betonboeren beter van kunnen worden, nu  definitief van de baan!

 

No money for taxiway extension
Oct-28-05. According to Airport C.E.O. Gino Vanspauwen the Flemish government has postponed investment (€6 million) in a the planned taxiway extension. This was mentioned during a recent OLO meeting (Consultation Committee of Ostend-Bruges Airport and its neighbours)

 

WILOO-bestuur
- Op donderdag 1 december '05 organiseert vzw WILOO een algemene ledenvergadering en een informatieavond (1)
- De drukke beroepsactiviteiten van onze WILOO voorzitter en het tijdconsumerende voorzitterschap van WILOO zijn niet langer combineerbaar. Onze huidige voorzitter Dhr Luc Davier ziet zich daarom genoodzaakt een stapje terug zetten. Hij blijft niet langer voorzitter maar blijft wel zetelen en meewerken in het bestuur. Tijdens onze aanstaande algemene vergadering zal op gepaste manier afscheid worden genomen. Wij danken Luc voor zijn jarenlange inzet.
 

Evaluatie brandweeroefening van 7 juni '05

Uit de W-Vl provincieraad ontvingen we een summiere evaluatie van de jongste rampoefening op de Oostendse luchthaven. Lees... Zie ook (1)
WILOO wil dat er zo snel mogelijk oefeningen met een "HALIFAX-scenario" worden gedaan! Zodra antwoord van de Gouverneur komen we hier op terug!

 

Een jaar na de MK Airlines crash in Halifax
Op 14 oktober 2005 was het precies een jaar geleden dat een Boeing 747-200 van MK Airlines kort na de start te Halifax (Canada) crashte (1) (2) (3). Zo'n 100.000 liter kerosine vloog op 800 meter voorbij het eind van de startbaan in brand! Was dit nachtmerriescenario in Oostende gebeurd dan spreken we zeer waarschijnlijk over honderden doden.  De eerste resultaten van het Canadese onderzoek naar de rampoorzaak raken stilaan bekend. Ze zijn niet echt geruststellend.
WILOO trekt daarom nogmaals aan de alarmbel en vraagt de schorsing van de trafiekrechten van MK Airlines. Wiloo brief aan minister Renaat Landuyt. Lees...
Wiloo persnota. Lees...

In de pers, de Brugse Stadsomroep.  Lees of luister...
Ook Canadezen zeer bezorgd. Lees...
 

7 families launch suit against MK Airlines
A multimillion-dollar lawsuit has been launched against MK Airlines. "The families also allege the company deliberately registered the plane in Ghana to avoid the stricter regulations of the United Kingdom, Canada and the United States on maximum on-duty times for airline crews".
 
"profits over people". Read...

 

MK Airlines'  Halifax-Crash investigation

"At the time of the crash(1), the crew had been on duty for 19 hours. Had they completed their trip, Fowler says they would have been on duty for 30 hours" read...
WILOO wonders if any lessons will be drawn? Should the MK management not be hold responsible before a court?. We also notice from the Canadian article that only the MK jumbo jets (B747) will be registered in the UK to be in full accordance with British regulations and consequently that the unsafe and more than 34 years old DC8 planes, that continue visiting Ostend, will remain Ghana-registered so that exceeding DC8 duty periods can be maintained. Sure is that WILOO wants this unsafe company out of Ostend! The sooner the better! Letter to the Belgian Transport minister Renaat Landuyt read... (Dutch)

 

Darwin's nightmare in Oostendse Filmclub62
De documentaire "Darwin's nightmare" (1) wordt op 20 oktober '05 vertoond in de Oostendse filmclub62 (2). Hierin spelen foute globalisering, vis en voor WILOO welbekende vliegtuigen (*) een hoofdrol. Zo'n 150 Oostendse studenten hebben nu al toegangskaartje op zak. Het is prachtig te vernemen dat deze jongeren zich interesseren voor de problemen van Afrika! Eigenlijk moet iedere Oostendenaar naar de filmclub. Doen mensen!

(*)

- ZS-OSI, DC8  African International Airways (foto: 1) zie ook...
- 9G-MKG, DC8 van MK Airlines (foto:
2)
- 9G-MKK, DC8 van MK Airlines (foto:
3) en...
- SU-AVZ, B707 Air Memphis (foto:
4)
- OD-AGP, B707 Trans Mediterranean Airlines (foto:
5)
- A8-AAA, Lockheed L-1011 International Air Services, Duane Egli,  Ducor World Airlines (foto:
6)
- ER-IBV van Jet Line Int’l, in 2003 en 2004 aan Aerocom verhuurd (foto:
7)

 

WILOO asks for a European inquiry!
WILOO sees a continuous stream of taxpayers money being pumped into Ostend-Bruges Airport with no benefits to the local economy or employment. Therefore we asked European Commissioners Neelie Kroes (competition) and Jacques Barrot (transport) to start an investigation into the decade long (illegal?) airport subsidization by the Flemish Government. The example of MK Airline's move from Manston to Ostend was illustrative in our letter to Barrot & Kroes, read...
The Flemish government has a history of illegal subsidization, see the  Air Belgium case... . New ludicrous investments are planned in a taxiway extension and a new hangar! What are the benefits?

Across the channel the ex-operator of Kent Int. Airport, PlaneStation had to invest € 30 million with private funding!
 

Opnieuw incident met landend vliegtuig

13-feb-06. Deze morgen omstreeks 11u32 heeft zich een nieuw incident voorgedaan met een landend vrachtvliegtuig (of militaire C-130). Mensen wonend langs de Steense Dijk schrokken zich te pletter toen ze plots werden geconfronteerd met een vliegtuig boven hun dak. "Enorm afschrikwekkend" was de commentaar. De zaak wordt vanavond voorgelegd op de OLO (Overlegcommissie  Luchthaven Oostende). Telkens bij mist loopt makkelijk iets fout! Wie meer info heeft over deze zaak gelieve ons te contacteren.

 

Wiloo Flash februari '06 uit

13-feb-06. Zo'n 10.000 exemplaren van onze jongste Wiloo-flash worden deze week in de Oostendse brievenbussen rond de luchthaven  gedropt. U kunt hem ook hier lezen... Alle commentaar is welkom. Bedreigingen (met fysiek geweld) als reactie op de flash worden automatisch aangegeven bij de politie! Tot op heden heeft zich één geval voorgedaan.

 

Confusion complete on Ostend Airport

2-7-06. For the second time in Parliament the Flemish minister for regional Airports, Mr. Kris Peeters, today said (1) he has no knowledge of a plan for a partial privatization of Ostend-Bruges Airport. The transfer and integration of the Flemish "public" airport into the "private" "Sea Port of Ostend" (AGHO) was announced a few weeks ago by AGHO chairman and also leader of the Socialists Party, Johan Vande Lanotte (SP.a). This was done during an entrepreneurs new years party (2) with over 2000 people listening! Minister Peeters (CD&V) further said it is also out of the question to put €22 million on the table as suggested by Johan Vande Lanotte. All this creates great confusion on the future of the airport. Talks of hidden agenda's, and of conversion of the airport into a building area, are "talk of the town" in Ostend. Do politicians really mean what they say?
Press (Dutch): InWest (read...) HNB, read...

First ministerial denial (1-19-05) , read...

 

Nato Terror on Ostend-Exercise Airport
Again, hours on a row, on Wednesday February 8th '06, NATO has been terrorizing Ostend residential areas with a very noisy and polluting AWACS E-3A or B-707 plane. Unbelievable and only possible in "ABSURDISTAN" called Belgium. Unfortunately 'politicians' and the military just don't seem to care a bit, in spite of letters written by WILOO and the "Ostend Environmental Council". Pollution is no concern to them! We suppose children have to be kept inside on a free Wednesday afternoon. Thank you NATO, today's film...archive...
Ostend is getting this exercise bullshit more and more... Last Friday (3-02-06), during a period of heavy smog and poor air conditions,  minister for the defence, André Flahaut, sent us his C-130 flying chimney!
 

Absurdistan officieel geschrapt!

3-feb-06 Vandaag heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), het oostelijk deel van BPA-107 in Oostende officieel geschrapt. Op die manier verdwijnt de directe mogelijkheid om 240 woningen te bouwen. Het Wiloo commentaar, lees...

 

Vracht januari '06: een povere maand
In januari werd slechts 2/3 gehaald van de vracht van vorig jaar. Lees…

 

Ontsluitingsweg door/onder ILS systemen?

29-jan-06 Johan Vande Lanotte heeft nog meer plannen dan enkel het privatiseren van de luchthaven. Hij wil ook een parallelle ontsluitingsweg aanleggen langs de Torhoutsesteenweg, om er de dagelijkse files te doen afnemen. Dit roept veel vragen op. Lees...

 

Nog eens €22 milj. uit zak belastingbetaler!
25-jan-06 Johan Vande Lanotte wil opnieuw €22 miljoen uit de zakken van de belastingbetaler halen om in de luchthaven te investeren (of is het om de schuldenput te delven?). Deze bom geld staat los van de dagelijkse kosten voor brandweer, inspectie, fed. luchtverkeersleiding enz... Johan I wil daarna dan wel zelf baas worden (1). Over veilige (EU-geregistreerde) toestellen, een volledige nachtsluiting en het ontrekken van het beleid aan democratische controle wordt niet gesproken. Wiloo heeft dan ook heel wat vragen bij deze plotse(?) plannen van Johan Vande Lanotte. Lees...

In de pers, HNB... (verkiezingsstunt)

Waar blijft het antwoord van minister Peeters? en de CD&V?
Zie ook vragen in het Vl. Parlement van 19-jan-05,  lees...

Afzenders scheldproza straks opgepakt?
23-jan-06 Op verzoek van WILOO heeft de Computer Crime Unit (CCU - Fed. Politie) een aantal emailberichten, met vervalste afzender, onderzocht (1). De (pest)berichten werden maandenlang via  de website van de krant "Het Nieuwsblad" verstuurd naar bestuursleden van WILOO. De krant werd hiervan reeds op 2-okt-05 verwittigd, maar paste hun website pas zeer recent aan. Pestmail en identiteitsvervalsing via "Het Nieuwsblad" is nu niet langer mogelijk! Wiloo is benieuwd wie de echte daders zijn. Dat de politie 'binnenviel' en we onszelf uitschelden is absolute nonsens!

 

WILOO advises City Council in MK deal

On Saturday 21st of January '06 the Ostend City Council has to acknowledge the "memorandum of understanding" (1) between MK Airlines and mayor Jean Vandecasteele (2). Wiloo advises councilors to vote 'no' regarding item 9 on the agenda. Letter to the councilors. Read... (Dutch)

 

WILOO adviseert Gemeenteraad over MK
Op zaterdag 21 januari '06 moet de Oostendse gemeenteraad de intentieverklaring (1) tussen MK Airlines en burgemeester Jean Vandecasteele bevestigen (2). Wiloo adviseert de raadsleden om nee te stemmen met betrekking tot punt 9 op de agenda. Brief aan de leden van de gemeenteraad. Lees...

 

Papoea Ostendia
13-jan-06 Nee dit gaat niet over een nieuw soort mossel, maar over de Oostendse luchthaven. Hebben onze beleidsmakers iets met de Papoea's  gemeen? Lees...

Professor Georges Allaert bevestigt onze visie, luchthaven is geen meerwaarde voor Oostende. Lees... 
 

WILOO appeals CEO's information refusal

1-11-06 WILOO appeals against Ostend Airport CEO Gino Vanspauwen's refusal to give full insight in his 2004 financial statement. What is there to hide? Read... (in Dutch)

 

WILOO in beroep tegen inzageweigering
11-jan-06 Wiloo gaat in beroep tegen de weigering tot inzage in de volledige jaarbalansen 2004 van de luchthaven door algemeen directeur Gino Vanspauwen. Wat is er te verbergen? Lees...

 

WILOO steunt omwonenden Schinveld
9-jan-06 Vandaag wordt gestart met het kappen van een bos in de Nederlands gemeente Schinveld aan de grens met België en Duitsland. Wiloo rouwt mee met de omwonenden van de NAVO-basis in Geilenkirchen. Ook in Nl is de zorg voor milieu blijkbaar minder belangrijk dan de belangen van de NAVO en zijn lawaaierige ouwe stinkbakken. Actievoerders van Groenfront gesteund door de mensen van Schinveld bezetten al weken het bos en maakten zich op voor een confrontatie met de politie. Bekijk... , Groenfront... , Vrtnieuws... , Indy... , NRC... AWACS in Oostende, beluister...

 

Jaaroverzicht vracht 2005: veel geblaat

3-jan-06 “Een nieuw record” jubelt de luchthavendirectie.  Een toename van zo maar eventjes 275 ton in vergelijking met het topjaar 1999! Volgens WILOO moet dit spectaculaire resultaat wel met een paar ton zout genuanceerd worden!. In 1999 waren er zo goed als geen transitvluchten. De reële afgehandelde vracht op de luchthaven van Oostende ligt stukken lager dan in 1999! Sinds september '05 gaan de zaken barslecht en zijn de cijfers zwaar negatief tegenover 2004. Over de afname van de werkgelegenheid en de afhankelijkheid van één klant (MK) wordt door de directie zoveel mogelijk gezwegen. Veel geblaat en weinig wol symboliseren 2005. Lees…
In de pers: InWest...

 

Vracht december '05: een povere maand
Het aantal eigen vrachtvluchten, vooral het aantal met wide bodies, is spectaculair gedaald. WILOO wacht met nieuwsgierigheid op de officiële jaarcijfers, om de evolutie in 2005 in een objectief kader te kunnen plaatsen, daar in het tweede halfjaar een aanzienlijke achteruitgang was te merken tegenover een zeer goed eerste halfjaar en daar beide maanden november en december, traditioneel topmaanden, ongewoon laag scoorden”. Lees

 

WILOO Nieuwsjaarswensen

Wiloo wenst zijn leden en sympathisanten een gelukkig en gezond 2006. Een jaar zonder nacht- en oefenvluchten, zonder lawaaierige onveilige vrachtbakken en zonder vliegende grasmachines op zondag. Een jaar ook zonder kerosinestank en zonder APU-gesnerp! Moge 2006  het jaar zijn van  van een ferme Kyoto- en kerosinetaks, een jaar van BTW op vliegtickets, kortom het jaar van de gelijke behandeling en het rationeel gebruik van vliegtuigen! Tenslotte moge 2006 in Oostende een keiharde nachtsluiting brengen in plaats van de loze beloftes van de politiek. Beste leden u ziet het er is nog veel werk voor de boeg. Laten we er samen een jaar vol actie van maken.

 

Veel lawaai, weinig werk

14-dec-05 De overlast door de luchthaven, met zijn zinloze oefenvluchten, en zijn nachtelijke Amerikaanse tankbuurten is de laatste tijd weer sterk toegenomen. Duizenden Oostendenaars worden 's nachts in hun slaap verstoord, zonder dat er ook maar één kg vracht wordt geladen of gelost!
De politiek en de door hen aangestelde luchthavendirectie slaagt er maar niet in om haar beloftes van meer werk en volledige nachtrust waar te maken. In 't tegengendeel, het blijkt allemaal gebakken lucht, of in ons geval, kerosine! lees... In de pers. Lees, De Zeewacht...

 

WILOO <=> Peeters & Peeters
The summary proceeding of our case against the Flemish government (1) is to appear before the Belgian Council of State on Thursday morning, December 8th '05. The decision of the court is expected  +/- jan 15th '06. If necessary we will take the new airport environmental license before the European Court...

 

Geen woningen in Oost-Absurdistan?
Na onze jongste Alg. Vergadering van 1-dec-05 bleek, tijdens een uiteenzetting door Nick Verleye van de actiegroep "Corporate Village 2", dat er wellicht geen woningen komen in Oost-Absurdistan. De recent gepubliceerde ministeriële "WUG-kaart" (1) kleurt Oost-Absurdistan plots "GROEN P". De legende, zie...

Heeft de "LLL"  (Luchthaven Lovers Lobby) een langere arm dan Desimpel-Bostoen? Stay tuned.

 

Geslaagde Algemene Vergadering

Op 1-dec-05 verzamelden, ondanks de bittere kou en statuten op het menu, zo'n 20-tal WILOO-leden in "De Vlasschaerd" op de jaarlijkse A.V. Onze  nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vindt u hier... Het verenigingsdossier (met ledenlijst, financieel jaarverslag, en alle beslissingsaktes) ligt op onze zetel ter inzage voor de leden . Wiloo nam ook afscheid van Luc Daivier als voorzitter, zie foto.

 

Vracht november '05: ondermaats

November haalde in aantal vluchten slechts 65% van het aantal van vorig jaar en qua tonnage werd een daling genoteerd van zowat 33%. Lees…
Attention: the airport's administration apparently seems to have  difficulties calculating percentages!  Figures published on there website (1) are wrong! Back to primary school?

 

Kerosinepact gesloten

Op 24 november '05 werd "onder vrienden" door Johan Vande Lanotte (AGHO), Gino Vanspauwen (EBOS), Steve Anderson (MK Airlines) en burgemeester Jean Vandecasteele (Oostende) een kerosinedeal gesloten. De kleine lettertjes krijgen wij natuurlijk weer niet te zien!  Alle hens aan dek voor de werkgelegenheid. De hamvraag is: hoeveel werkgelegenheid heeft MK Airlines, al een jaar actief in Oostende, nu reeds bijgebracht? Aan de vakbonden zegt WILOO: "boer pas op uw ganzen!"
Straks zit Oostende niet enkel met vliegende, maar ook met varende en rijdende bommen! Dit alles "tussen de mensen" Halleluja.

 

 

Unions threaten Ostend-Bruges Airport CEO
Nothing less than a cold blooded war is in the air at Ostend-Bruges airport after a "cleaning ladies" dispute! General manager Gino Vanspauwen joined a mud wrestling fight with the unions. As a result they announced a full strike on December 2nd. Read... (in Dutch, not for readers under 18!)
Press: DeStandaard

 

Plat op de buik voor MK Airlines

Het wordt echt genant! MK Airlines krijgt opnieuw overheidssteun! Na een loods op maat, nu een hele lucht- en zeehaven op maat. Straks ook een MK Airlines "Yab Yum club" op kosten van de belastingbetaler?  Over onvoorwaardelijke liefde, lees...
 

Taks op Tickets in Frankrijk

(24-nov-05) Frankrijk introduceert op 1 juli 2006 een taks op vliegtuigtickets. Lees... of Google... Hoog tijd dat er wat beweegt. De luchtvaart vervuilt en betaalt niets!

 

Groene (SP.a) long: veel woorden, weinig...
Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen doet de SP.a-Oostende een voorstel tot "GROENE LONG" rond Oostende. Waarom al die woorden terwijl echte daden reeds lang hadden gekund? WILOO en CV2 reageren. Onze gezamelijke persnota, lees...
In het SP.a voorstel wordt veel "niet" gezegd, bekijk...

Nick Verleye (CV2) op de stadsomroep Brugge, luister...


EU Commission starts inquiry

In a letter WILOO received on November 15th '05 EU Commissioner for Transport Jacques Barrot says he started an inquiry concerning decade long subsidies by the Belgian and Flemish Government into Ostend-Bruges Airport. Letter to WILOO, read... (French). See...

 

GREEN Light for EU 'Blacklist'

Het EP geeft groen licht voor de opstelling van een EU-lijst van luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan de veiligheidsvereisten. Lees... Zie ook... , EP en IHT...

 

WILOO-bestuur
Het bestuur van de vzw WILOO heeft op woensdag 9 november '05 een nieuwe voorzitter aangesteld. De persmededeling, lees...

 
 

Overheid moet antwoorden

"Zwijgen is goud"? De Vlaamse milieu-inspectie, minister Kris Peeters en de luchthavendirectie, antwoorden niet op onze vragen. Daarom schakelden we de Vlaamse Ombudsman in,  hij belooft er iets aan te doen. Lees...


Vracht september '05: ronduit bedroevend
Er waren slechts 77 eigen vrachtvluchten tegenover 123 in september 2004. Qua tonnage, transitvracht inbegrepen, werd een daling van 25% genoteerd. Lees…

 

Ook in Nederland veel papier en weinig wol
Volgens het dagblad NRC van 3 oktober '05 (1) is de luchtvaartveiligheid in Nederland niet gewaarborgd. Volgens de krant toont een onderzoek (2) aan dat "zelfregulering in de luchtvaart op veiligheidsgebied ,,niet vanzelfsprekend'' een ,,succes'' wordt. De autoriteiten richten zich te veel op de werkprocessen bij bedrijven en te weinig op de vliegtuigen. Om het werkelijke niveau van veiligheid te kunnen toetsen is controle van het ,,eindproduct'' noodzakelijk". M.a.w. het I.V.W. is te veel met zichzelf bezig, en te weinig zichtbaar op de tarmac. Dit verhaal klinkt WILOO bekend in de oren. Onderhoud in China, lees...

 

Een CO2 taks voor de luchtvaart in 2006?

Vliegtuigen zuipen energie en stoten steeds meer broeikasgassen uit (1). Zo'n 10,5 liter kerosine per passagier per 100 km op korte afstand. Een aantal Europese voorstellen om de luchtvaart eindelijk binnen de Kyoto-afspraken te brengen liggen op tafel. (2) (3) (4).

Ook nieuwe algemene EU-regelgeving m.b.t. de luchtvaart is in de maak, lees... Voor subsidies aan regionale luchthavens, lees...

 

Milieuraad Oostende steunt WILOO

De milieuraad van Oostende verstuurde onlangs een brief aan de Vlaamse Regering in verband met de oefenvluchten op de luchthaven. Hierbij werden de standpunten van WILOO gevolgd!
Brief aan de Vlaamse regering, lees...

 

BOAG Air stopt ermee, Gino V. vliegt door...
BOAG Air heeft maandenlang jonge aspirant-piloten in de ban gehouden en hoop gegeven op realisatie van hun levensdroom. BOAG is een enorme zeepbel gebleken, die enkel een hoop frustratie en ontgoocheling heeft veroorzaakt. Lees…

 

Luchthaven Oostende-Brugge geen EVA!

De Vlaamse overheid meldde ons op 16-9-05 dat de luchthaven van Oostende-Brugge zijn DAB statuut behoudt! Meer dan een jaar geleden verklaarde directeur Gino Vanspauwen op Kanaal Z dat een statuutwijziging en privaat publieke samenwerking zo goed als rond was! Blijkbaar is de hele zaak nooit van de grond gekomen! Zie ook (1)

 

No private investments for Ostend Airport!
On Friday 09-16-05 Flemisch officials told WILOO that plans for a Joint Venture with private investments into O-B Airport have been put into the freezer!  More then one year ago CEO Gino Vanspauwen told News Channel K-Z that private capital for Ostend was just a matter of weeks! Apparently the whole idea of a "joint venture" never took off!

 

Vracht augustus '05: alles behalve briljant
Het aantal eigen vrachtvluchten was omzeggens gelijk aan dat van vorig jaar, terwijl de transitvluchten daalden. Lees…

 

 

Silverback dreigt met juridische stappen

Het wordt nog drummen voor de rechter. Silverback Cargo Freighters (1) (2) dreigt met juridische stappen en vraagt zich af waarom MK Airlines niet "geblacklist" werd. Lees...

 

Belgische en andere zwarte lijst(en)!

-Op vrijdag 26-jul-05 werd 'de' Franse zwarte lijst gepubliceerd (1). Deze lijst is totaal belachelijk! Het is een schaamlapje om het publiek zoet te houden! We vinden het wel leuk om er een oude bekende op aan te treffen, maar verder is het een bedroevend document(je). Ons commentaar aan de Fransen: mesdames, messieurs, restons sérieux! Pers: IHT, lees...

-De Belgische zwarte lijst werd op 29-8 gepubliceerd, lees... Het is een lijst met bijna uitsluitend vrachtmaatschappijen! Sommige zijn voor WILOO 'oude' bekenden. Johnsons Air (2) werd ooit, door Vlaams minister G. Bossuyt, als nieuwe start voor de Oostendse luchthaven aangekondigd! Air Memphis werd verboden nadat ze geen vrachttoestellen meer hadden. Waarom staat een firma zoals Onur Air niet op deze lijst? Toch niet meteen de veiligste: zie (3), (4) (5) en... passagiers herstellen Onur toestel met kleefband!, lees... (6).
Waarom staat ook het op Oostende opererende Ghanese MK Airlines niet op de lijst?, naar analogie met Italië dat  Ghana Airways bant (7) en de Amerikanen die sowieso alle Ghanese toestellen bannen via hun
(landen)zwarte lijst (8) (9)!

WILOO bemerkingen op 'de' Belgische lijst: lees...
WILOO persnota
, lees... => in de pers, De Standaard , HLN , DM
Deze zwarte lijsten lossen weinig of niets op! Grondiger controles, via een Europees veiligheids- en inspectiebureau en meer echte transparantie is de opdracht. Worden de lijsten ook ge-update?
De Zwitserse zeer korte lijst, lees...

BUTV wil Kalitta weg (10)

Toemaatje: de Engelse lijst... (een reactie hierop) en commentaar op het EU-geweld door onze tegenvoeters, lees...

Een internationale overzichtlijst van de verbannenen, lees...

De Nl 'polder model' aanpak, (11) en meldpunten (12) (13)
Tot slot: Google news, (14)        

 

Gratis loods op kosten belastingbetaler?

De bouw van een eerste loods op apron1 is gestart! Wie draait er op voor de kosten, wordt het ding ooit gebruikt, en door wie? Twee jaar terug werd ook al een nieuwe (koel)loods gebouwd (1). Daar staat zelden of nooit een vrachtauto voor de poort! Wiloo trekt op onderzoek. Lees...
Zie ook rondrit

 

Vracht juli '05: een zwakke maand
Het aantal eigen vrachtvluchten was omzeggens gelijk aan dat van vorig jaar, terwijl de transitvluchten bijna werden gehalveerd. Lees…