Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Zomertijd komkommertijd

Vakantie betekent een beetje extra tijd om eens goed na te denken... en verder te kijken dan de nymby-neus soms lang is. We willen u als milieuactiegroep dan ook graag uitnodigen om wat breder denken dan de problematiek van Oostendse (k)Luchthaven. Opgepast! U krijgt van ons geen gratis peanuts maar eerlijke kost, onder de vorm van een stevig milieudebat en boeksuggestie. Lees...

Een voorsmaakje. Luister...

 

Militairen stelen de show

Airshows zijn verboden. Op dinsdag 26 juli gaven militaire piloten met een C-130 niettemin  opnieuw een staaltje van acrobatie te beste. Het was niet enkel raden of ze van links of van rechts de landingsbaan zouden aanvliegen, maar ook hoe laag ze boven de huizen durfden te scheren!!!! Zonder ook maar enige illusie belde Wiloo naar de verkeerstoren om uitleg. Het commentaar van de toren: geen commentaar!

 

Vracht juni '05: het laagste peil ooit
In juni vorig jaar noteerden we een daling van 16% t.o.v. juni 2003, tot dan de laagste score ooit. Juni 2005 scoorde echter nog lager. Lees…

 

African Bloody International Airways

5-jul-05 Wie dacht dat Ostend Airport gezuiverd is van malafide maatschappijen, zit grandioos verkeerd. African International Airways werd in de Times of London en een rapport van Amnesty International beschuldigd van illegale wapentransporten naar het oorlogsgebied in Oost-Kongo. African Int’l vliegt sinds lang en nog steeds op Ostend Airport, onverminderd een gastvrije luchthaven voor malafide ondernemingen. Lees…

 

African Bloody International Airways
Who ever thought Ostend-Bruges Airport was disinfected from dodgy companies must be dreaming. A recent report by Amnesty International (1) (2) accuses African International Airways (AIA) of shipping arms into East Congo. AIA is a long-time, well known and welcome customer at Ostend-Bruges Airport, undiminished a warm and hospitable airport for crooked companies.
Didn’t Western countries start a programme ‘everything but arms’ and why do Belgian and British governments tolerate these companies?
Sending voting computers to Congo via Ostend and tolerating arms deliverers at the same time is just ludicrous. Or is it, as usual, pure hypocrisy. Keep singing Bob.  Read… (in Dutch) or (3)

 

'Name and Shame' also for freighters

Answering a Parliamentary question by EU MP Staes (Greens) EU commissioner Barrot wrote passengers planes and freighters will be subject to the new EU transparency and safety rules starting April 2006. Read...
In the mean time British authorities refuse WILOO full access to a MK Airlines inspection report. Read... What is there to hide? With a safety record as MK's, nothing should be hidden. On the contrary, everything should be open! WILOO will hold the British authorities 'possible accomplice' in case of a crash in Ostend... and accountable in court.
 

'Name and Shame' ook voor vrachttoestellen
In antwoord op een parlementaire vraag van Europees Parlementslid Staes (Groenen) verklaarde commissaris Barrot dat de nieuwe EU regels met betrekking tot transparantie en veiligheid in de luchtvaart, met ingang april 2006, ook voor vrachtvliegtuigen zullen gelden. Lees...

 

Beangstigend (2)

Mr Renaat Landuyt weet blijkbaar niet meer van welk hout pijlen te maken in het Zaventem dossier. Hij zet dan maar burgers tegen mekaar op! Lees...

Ministers worden betaald om keuzes te maken niet om weg te vluchten. kan iemand deze onbekwame minister naar huis sturen aub!
In Nederland slaat de overheid ondertussen mea culpa. Jarenlang werden burgers bedrogen! Op Schiphol is concentratie weer aan de orde! Uit de Volkskrant van 1 juli, lees... De politiek slaat hier telkens een zeer pover figuur.
Landuyt en GROEN, lees...
Landuyt en WILOO zie (1)


MK Airlines does not meet ICAO standards?

According to the U.S. Government (FAA), the country of Ghana can not guaranty that Ghaneese registered aircraft(1) comply with minimal ICAO (International Civil Aviation Organisation) safety  standards. Consequently MK Airlines' Ghana-registered airplanes(2) have a very doubtful safety status! Furthermore, results of a recent inspection of MK Airlines by the British Authorities stay hidden for the greater public (3).

All this is very worrying as Mk Airlines has indeed a very poor safety record. Read... MK moved from Manston Airport (private) to Ostend Airport (public) for the sake of a few dollars more. This at the expense of Belgian taxpayers and causing unnecessary transport and environmental damage (4).
WILOO wants MK Airlines out of Ostend!  WILOO strongly rejects the continued jeopardising of public safety. (5).

 

MK Airlines niet conform ICAO normen?
Volgens de Amerikaanse overheid (FAA) kan Ghana niet garanderen dat de in Ghana geregistreerde vliegtuigen (1)  voldoen aan minimale ICAO (International Civil Aviation Organisation) veiligheidsnormen. Bijgevolg hebben ook de in Ghana geregistreerde MK Airlines vrachtvliegtuigen(2) een zeer twijfelachtige veiligheidsstatus!  Bovendien worden de resultaten van de jongste MK Airlines inspecties door de Britse Overheid geheim gehouden! (3)
Dit alles is zeer verontrustend vermits MK Airlines inderdaad een zeer slecht veiligheidspalmares heeft. Lees... MK verhuisde van Manston Airport (privé) naar Ostend Airport (publiek). Dit op kosten
van de Belgische belastingbetaler en met bijkomend onnodig verkeer en milieuschade (4).
WILOO wil MK Airlines uit Oostende weg! WILOO wil dat er absoluut geen risico's worden genomen met betrekking tot de veiligheid van de omwonenden (5). Meer over vracht en MK lees...

Luchtvaart ramp voor het milieu
De O'Leary's van deze wereld hebben er schijt aan, de politiek en de burgers geen interesse. Maar, al is de romantiek nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel... De milieuschade door de luchtvaart, zowel lokaal als mondiaal is enorm. Ooit komt een tijd waarop mensen onbegrijpend achterom zullen kijken naar zoveel energieverspilling!

"Klimaat kreunt onder kerosine" in de DM van 2 juni 05. Lees...
De EU-commissie wil geen taks, lees..., zie ook (1). De commissie organiseerde wel een enquête, maar deze was voorbij voordat ze goed en wel aangekondigd was. Lees...

Air transport disaster for the environment
A new study proves growth of air traffic is a disaster for the environment. Read... Meanwhile EU commissioners reject any form of air tax. Read... Apparently their only concern is money! Will EU-Commissioners continue this policy until we hit the iceberg?

 

Vracht: mei '05
De vrachtcijfers voor de maand mei vertonen een daling van 10% tegenover vorig jaar. Lees…

 
Dinsdag 7 juni rampoefening
Dinsdag 7 juni organiseerde de Provincie West-Vlaanderen een rampoefening op de luchthaven. De omwonenden werden per brief op de hoogte gebracht. De oefening verliep niet helemaal vlekkeloos.
Het Nieuwsblad: Lees...
WILOO vraagt ook aandacht voor rampen die zich buiten het luchthaventerrein kunnen voordoen. WILOO persbericht, lees...
In de pers: lees...

 

BEAP heeft nieuwe plannen
Na zich te hebben aangemeld als General Sales Agent (GSA) van BOAG Air (“coming soon…”) (1), heeft BEAP weer nieuwe plannen. Besprekingen zijn aan de gang om tevens GSA te worden van Daallo Airlines (2), een luchtvaartmaatschappij uit Djibouti. Daallo opereert vanuit zijn cargohub Dubai op ondermeer bestemmingen in Irak, Afghanistan en Somalië, landen waar grote chaos heerst. Het is de bedoeling dat BEAP Daallo-cargovluchten organiseert vanuit Zaventem naar deze Midden-Oosten bestemmingen, … en waarom later niet vanuit Oostende (?).
Hoe dan ook, Daallo Airlines heeft geen al te beste reputatie. Lees…

 

WILOO en TIPS
In het reclameblad "TIPS" (met nieuwsredactie), dat op zo'n 113.000 exemplaren wordt rondgedragen te Oostende en omstreken, kwamen standpunten en persberichten  van WILOO nooit aan bod. In het tegendeel, WILOO wordt steeds smalend aangehaald of in een slecht daglicht geplaatst.
Trop c'est trop. Wij vroegen en bekwamen, via onze raadsheer, een recht van antwoord op de  jongste (anonieme) uitlatingen van de TIPS-redactie. Lees...
Zelfs betalende publicaties in opdracht van WILOO worden door de redactie van TIPS geweigerd! Need we say more?
 
ONUR AIR weer aan de grond (1)

BOAG Air (1), 'coming soon' or coming never?
Despite a first BOAG-flight having been scheduled for the third week of May, we haven’t seen a Boeing in BOAG-colours yet. Is this a new typical Ostend Airport 'coming soon coming never' story? Read…

BOAG Air
(1), de boog raakt moeilijk gespannen? Ondanks de aankondiging voor de derde week van mei van een eerste BOAG-vlucht, was in Oostende nog geen Boeing in BOAG-kleuren te bespeuren. Welke pijlen worden er afgeschoten? Lees…


INTEC acknowledges WILOO
Professor Dick Botteldooren, INTEC Ghent University, (1) joins WILOO in its criticism on the EER (MER in Dutch). He confirms the severe shortcomings. Read... (in Dutch)
All this fuels our case against the new environmental license for Ostend-Bruges Airport when we bring it before the Council of State! See (2)
 
Nato Terror in Ostend
Hours on a row, on Friday May 20th '05, NATO has been terrorizing Ostend residential areas with a very noisy and polluting AWACS E-3A or B-707 plane. Unbelievable and only possible in "ABSURDISTAN" called Belgium. WILOO strongly protest and sends a letter of complaint to the Secretary General of NATO (1).

NATO is good for our memberships list but very bad for our health. Watch the WILOO sound measurements, 106 dBa!
Thank you NATO, the film...
 

WILOO and BBL to the Council of State
The joint forces of BBL (Federation of Environmental Action groups) and WILOO will fight the new environmental license of Ostend-Bruges Airport before the Counsil of State. Letter to the press, read... (in Dutch) or see...

 

WILOO en BBL naar de RvS

BBL en WILOO stappen samen naar Raad van State tegen de nieuwe milieuvergunning voor de luchthaven van Oostende. De milieuvergunning negeert gezondheidsaspecten. Ons gezamenlijk persbericht. Lees...

Beangstigend

Een mailtje van WILOO aan de Pers (1) was de aanleiding voor een verbijsterend artikel in de krant "De Morgen" van 19 mei 05. Lees... Wat WILOO al jaren beweert wordt in het artikel nogmaals bevestigd. Aan de problematiek wordt helaas weinig gedaan! Minister van verkeer Renaat Landuyt blaast hoog van de toren maar doet niks! WILOO brieven blijven onbeantwoord. (2)
Is minister Landuyt met zijn beloftes van strenge controles nog langer te vertrouwen? Verouderde vrachtvliegtuigen volgetankt met soms meer dan honderdduizend liter  kerosine stijgen ongecontroleerd boven Oostendse scholen, winkelcentra en woonwijken op! Beangstigend.
Met de Onur Air affaire toont België zich weer eens van zijn beste kant. De minister doet beloftes die zijn administratie niet kan uitvoeren! Zou Landuyt niet beter geen grote risico's nemen en de andere EU-landen, die wel ernstig werk leveren, ten minste volgen? Eerlijkheid in plaats van grootspraak en arrogantie aub!
Komt de minister hier zomaar mee weg?
Zie ook (3)
 

Geen kerosinetax

Europa ontgoochelt. Zaterdag 14 mei werd het voorstel om een Europese kerosinetaks op te leggen door de EU-ministerraad van tafel geveegd. De machtige luchtvaartlobby, de grootste energieverspiller,  heeft het weer eens gehaald. Officiële reden: we moeten met zijn allen goedkoop met het vliegtuig naar 't strand. Lees...

Burgers die zich schuldig voelen kunnen, naar aloude katholieke traditie, een aflaat kopen. Zodoende hoeven mensen hun gedrag niet te wijzigen en kunnen ze ook lekker doorgaan met citytrips en shopping per vliegtuig. Zo'n aflaat lucht op. Vlug kopen op (1). (Live is all about buying an selling, isn't it?)

 

Torture risks Saudi planes being seized

WILOO starts dreaming... Read...  (1)


The BOAG - BEAP Tales and Rumours
Naar verluidt staat even na Pinksteren een nieuwe 'één(dags)-vliegtuig' cargomaatschappij paraat om vanuit de Oostendse luchthaven te starten. Uiteraard met slechts één oude Boeing 747-200F en met vluchten op Lagos en andere Afrikaanse bestemmingen. Indien dit klopt is het eens te meer zo’n typische  constructie geknipt voor Ostend Airport. Deze laatste bevestigt straks zijn wereldberoemde reputatie! Lees…


Ostend Airport Dirty Airport
Oostende blijft 'de' uitwijkhaven voor goedkope en onveilige maatschappijen. In de nacht van 30 april - 1 mei wordt aan een Lockheed TriStar de landing op Zaventem ontzegd en moet het toestel uitwijken naar Oostende (1). Het toestel werd door de Turkse maatschappij Onur Air ingehuurd bij een Jordaanse maatschappij, die zijn vliegtuigen registreert in de ex-Sovjetrepubliek Kirgizië. Mooie constructie…! Over het wedervaren van deze Lockheed-passagiers, lees…
Straks vliegt Corendon vanop Oostende. D
at doet het nu reeds vanuit Nederland ondermeer met… Onur Air. De Nederlandse luchtvaartinspectie waarschuwt de vakantiegangers die bij Corendon willen boeken. Lees (1), (2), (3)
In Nederland (1) verafschuwde 'Tristar' toestellen worden in  Oostende toegelaten! Wat doet de Belgische Overheid? Voor Wiloo is het duidelijk: de Belgische luchtvaartinspectie functioneert niet! Op brieven die WILOO over deze problematiek stuurde wordt sinds minister Renaat Landuyt het bewind voert niet eens meer geantwoord.
 

Olie(kerosine)feest voorbij zijn  piek!
De BBL (Bond Beter Leefmilieu) dringt aan op einde van de voorkeursbehandeling van de luchtvaart. Lees...
Jammer genoeg en ondanks talrijke rode alarmlichtjes in de cockpit van onze maatschappij is dit besef weinig doorgedrongen bij de politiek en de verwende burger. Ze gaan door met verspillen van olievoorraden, zeker via de luchtvaart.
In de VRT-Radio1-reeks van maandag 3 mei, luister... Volgende week op radio1: Mat Simmons. Volgens hem is er geen bewijs voor de Saudi reserves! => zuinig omspringen met de laatste resten olie; de prijs moet lineair omhoog (kerosinetaks!) en de winst hiervan geinvesteerd in duurzame energieopwekking. Lees...
Mat Simmons
op de VRT luister...


Vracht: april '05

April was een matige maand voor de Oostendse luchthaven. Lees…Peeters vergunt Peeters
(25-april-2005)
Tot 3 keer wakker per nacht! Overdag om de 4,5 minuten een vliegtuig(je) boven je hoofd. Dat mag van minister Kris Peeters (CD&V)! (1) WILOO's strijd voor een gezonde woonomgeving gaat door. Lees...
In de pers, uit De Standaard 26-apr-05 lees...
Op Radio2 W-Vl, luister... (de U-bocht van G. Vanspauwen!)

Peeters licenses Peeters

April 25th 2005, Flemish minister Kris Peeters responsible for the Flemish environment, gave... Flemish minister Kris Peeters (the same) responsible for regional airports, an environmental license for the management of Ostend-Bruges Airport. Does this sound absurd? It is absurd! Belgium is absurd.
Minister Kris Peeters decided that waking thousands of people, 3 times each night, is permissible!
WILOO's struggle for a healthy and save environment has to continue. We'll take our case to the Belgian Council of State and the highest European courts! All about absurdities. Read...

 

 

Niet spreiden maar vermijden!
De onmacht of onwil van traditionele politieke partijen om milieuproblemen fundamenteel aan te pakken blijkt nogmaals in het dossier Zaventem. Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt is geen uitzondering. In het radio1-journaal van 18 april '05 lichtte hij zijn beleid toe: 'spreiden tot we allemaal ziek worden! Ook met de journalistiek is het pover gesteld, dat bleek uit de weinig kritische vragen aan de minister. Luister...

Het wordt hoog tijd voor wat gewoon boerenverstand in de  Wetstraat. Enkel de Groenen wijken af van de kudde, maar dat is geen verassing! Lees...

 

Gezondheidskost nachtvluchten

Naar aanleiding van ons beroep tegen de voorliggende milieuvergunning van de Oostendse luchthaven heeft WILOO professor Lieven Annemans van de Universiteit Gent gevraagd een simulatie te maken van de gezondheidskost van vijf nachtelijke landingen op RWY26 met moderne toestellen. Het resultaat verbijstert: 15 miljoen Euro gezondheidskost. Lees...

Wiloo heeft ook een brief gestuurd aan minister Kris Peeters in verband met het jongste advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Lees...

Zie ook onze persnota van 17 maart 05. Lees...

De pers: Het Nieuwsblad, De Standaard

 

EU news: 'Name and shame' on its way

European commissioner Barrot, answering parliamentary questions by MP Bart Staes,  promises more transparency and thus more safety in aviation business as of April 2006. Read...
The EU proposal 2005/48. Read...

WILOO is pushing hard to include cargo companies (1).

WILOO is also lobbying for more transparency and fair competition between freighter airports! The MK Airlines joke should not be repeated. Decades of market disturbing subsidies for freighter airports, such as Ostend-Bruges, should not be an option for Europe. How long is the misuse of billion euros of taxpayers money going to be tolerated?
Stay tuned!

 

 

Vracht: maart '05

Maart was een behoorlijke maand voor de Oostendse luchthaven. Vooral EgyptAir scoorde goed. Lees…

 
 

Veel wind, weinig werk, weinig baat

Het wordt saai. Elke maand brengt de luchthavendirectie hetzelfde verhaal: "De jaarcijfers 2004". Op hun persconferentie van   22 maart '05 werd een en ander in een peperdure brochure gestoken.
Wat de brochure niet zegt, lees...
Ook Aviapartner is kritisch: uit "De Zeewacht" van vrijdag, 25 maart 2005, lees...
Wat zeggen de experten boekhouden? en wat leert ons de luchthaven van Beek? Wiloo does some benchmarking. All about C.A.C.: read...
 

Lake Victoria begraafplaats voor cowboys

Louche luchtvaartmaatschappijen als witwasmolens, wapentransporteurs of goedkope vrachtfirma's voor de plundering van Afrika. WILOO kent ze via hun Oostendse activiteiten. Niets is te gevaarlijk. Vis, bloemen en groenten uit een hongerend Afrika naar het rijke Europa. Humanitaire hulp, wapens en luxegoederen (voor een kleine elite) de andere kant op. Niets is te min voor 'Cowboy Airways'.   We weten meestal ook hoe het eindigt.

In Lake Victoria wordt het druk,  lees...

De film Darwins Nightmare, (1) ( 2) over wapens, Ilyushins en vis is net in première gegaan te Brussel. Allen daarheen, hopelijk ook een aantal kortzichtige, altijd hetzelfde liedje zingende ministers, lees...

 

WILOO takes Saudi Arabian Airlines to court

An incident with a Saudi B-747 freighter, Saturday night March 19th 02:13 am, made WILOO take the decision to start a lawsuit against Saudi Arabian Airlines. Because the company repeatedly refuses to act in a civilised way, does not react to letters, and only thinks of its own benefits, WILOO will ask the judge to take measures and protect the people of Ostend. All this because neither the Flemish government nor the airport wants to act and ban these old planes in the same way as in Brussels.  A recent decision by a Brussels court, taking the argument of WHO-norms in account, gives us hope. All Belgians should be treated equal. More later...

Letter to the Saudi's (14 October '04) read...

United Nations on Arabian Regimes, read...

 

WILOO dagvaart Saudi Arabian Airlines

Een nachtelijk incident met een vrachttoestel type B747-200 van Saudi Arabian Airlines, zaterdag 19 maart om 02:00 uur, waarbij dakpannen werden afgerukt en midden een straat terecht kwamen, was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Onnodig hinder veroorzaken en duizenden onnodig in hun slaap storen uit winstbejag doet WILOO beslissen, in kortgeding, naar de rechter te stappen. Wij eisen, net zoals in Zaventem, een verbod op ouwe lawaaierige toestellen! Zijn niet alle burgers gelijk voor de wet? Recente uitspraken, met de WGO-normen als argument, sterken onze hoop dat de rechter het werk van falende beleidsmakers doet!

Op het radionieuws van VRT2 W-VL, luister...

Ons persbericht, lees...

Verenigde Naties over de Arabische regimes, lees...

 

VLM cynisch, K. Peeters een bomenkapper!

Dat zegt niet WILOO maar de burgemeester van Bosbeek (CD&V!). Over luchthaven Deurne, de kapcultuur onder Kris Peeters en de machowereld van de VLM (interview 22 maart RADIO1 nieuws) luister...

 

Pecotex vliegtuig crasht in Lake Victoria

Een First International Airlines (FIA) B-707, met 'Ghanese' registratie 9G-IRL, is gisteren gecrasht in Lake Victoria. Hoewel de regio gekenmerkt is door verscheurende oorlogen (1), (2) waren er volgens de Ugandese krant "The Monitor" (3) geen wapens aan boord! Ooit vloog het toestel bijna de Oostendse 'Pecotex' binnen. Onze stad  ontsnapte toen aan een echte ramp. Meer info over FIA lees...

 

Kerosinestank verstikkend

Op vrijdag 11 maart was het weer zo ver...,  met een lichte zuidenwind en een druilerig regentje dreef kerosinestank tot midden de stad. Om 10:10 uur stond een stokoude DC8 van MK Airlines zijn motoren te testen: aan uit, aan uit enz... De stank en de rook trok in donkere walmen de hoogte en de wijken in. Op hetzelfde moment steeg een MK Airlines B-747 op... Volgens onze overheid kan dat allemaal geen kwaad! Een inwoner van Mariakerke was zo boos dat ze ons een mailtje met zeer pertinente vragen stuurde, lees...  Straks komt apron1 in dienst! Straks ook gratis gasmaskers van 't stad? Waar blijven de milderende maatregelen uit de geurstudie? Lees ook... de doofpot

 

Impact luchtvaart zwaar onderschat!

De impact van de uitlaatgassen van luchtvaart op ons klimaat is veel erger dan gedacht. Een artikel in de krant De Morgen van 15 maart brengt dit nogmaals in de aandacht. Hoog tijd om ons ernstig te gaan bezinnen of we niet heel vlug, heel zuinig, met de luchtvaart moeten 'omspringen'. Vliegtuigen zuipen nu eenmaal enorme hoeveelheden brandstof, honderdduizend liter per vlucht is niet ongewoon en dit... om boontjes uit Afrika te halen! Met slechts 18 % nuttige lading moet hele vrachttoestellen 10.000 m de hoogte in. Stel je voor dat we dit met alle vracht zouden doen. Tijd om een rem op de verspilling te zetten! Zie ook de website van de BBC...

 

Advies GMVC deugt niet

WILOO ontving het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie (GMVC) aan Vlaams minister Kris Peeters in verband met ons lopend beroep tegen de voorliggende nieuwe 20-jarige milieuvergunning van de luchthaven Oostende-Brugge. Het advies is ronduit teleurstellend. Wiloo plant een aantal acties. U kunt alvast ons persbericht lezen...

Het Nieuwsblad van 16 maart '05: Oostendenaar weer eens derde categorie, lees... en Tijdingen, lees...

 

Vracht: februari

De stijgende trend in aantal ton vracht tegenover vorig jaar zet zich door in februari. Lees…

 

 

De jongste WILOO-Flash is uit

U kunt onze nieuwsbrief hier lezen...

Straks krijgen duizenden Oostendenaars hem in de bus. Een bedankbrief wordt binnenkort naar alle leden opgestuurd. Ook deze kunt u hier alvast 'in primeur' bekijken, lees...

Stortingsformulier nodig?, download...

 

Mininster Vervotte stelt teleur
Wiloo ontving, in verband met de oefenvluchten, een tweede brief van minister voor Volksgezondheid en Welzijn mevrouw Inge Vervotte. Samen met CD&V collega Peeters komt ze tot de conclusie dat leefmilieu onder alle omstandigheden moet wijken voor economie! Oefenen met vliegtuigen tijdens periodes van 'smog' is volgens haar geen issue, ze wijdt er geen woord meer aan! Het antwoord van de minister is verbijsterend en ook ontzettend teleurstellend.

We ontvingen een tweede Vervotte brief, lees...

Zie ook: KLM in ons archief... en de eerste Vervotte brief, lees...

Brief milieuraad Oostende ivm oefenvluchten, lees...

 

Hof van Beroep te Gent (17 februari '05)

Voor de tweede keer kwam onze rechtszaak tegen de Oostendse luchthaven, 'in kortgeding' (1), voor bij het hof van Beroep te Gent. De rechter besliste om eerst het besluit van minister Kris Peeters, met  betrekking tot de nieuwe voorliggende milieuvergunning, af te wachten. Daarna, indien niemand naar de Raad van State stapt,  kan de procedure hervat worden.

'In kortgeding' kan in België dus gerust een paar jaar duren.

Wordt vervolgd. Wanneer weten we niet!

(1) Wegens flagrante overtredingen met betrekking tot de 'oude' milieuvergunning

 

Video Letter for minister Kris Peeters!

 

Let the facts speak. Watch...

 

Vertrek DC8 MK Airlines 16 feb 05. Bekijk...

 

 

 

Vracht: januari  was goed voor O-B Airport
In januari werd 133% meer vrachtverkeer genoteerd tegenover vorig jaar. Lees…

 


EU gaat voor kerosine tax!

Wordt het dan toch nog wat met de kerosinetaks?, en dient ze straks om de armoede in de wereld aan te pakken? Na de Tobin nu de kerosinetaks? Laat ons bidden dat dit lukt! The EU is considering the introduction of a tax on aviation fuel to find extra funding for poverty aid to the poorest countries. read... Uit het Nieuwsblad van 16 feb 05, lees...

 

EU-Groenen starten nieuwe actie tegen nachtvluchten

 

Wij kunnen dit enkel maar steunen...

meer info, lees...

Oneerlijke concurrentie tussen luchthavens is ook een Oostends probleem. Denk aan de MK-airlines verhuizing van Manston naar Oostende, lees...

 

Ethiopian terug met vliegende schoorsteen

Wie dacht dat Ethiopian Airlines onze luchthaven helemaal verlaten had, heeft het verkeerd. Ethiopian bezoekt Oostende nu sinds 20 januari met een ouwe roetbrakende DC8, eentje met bovendien een bedenkelijke achtergrond. Lees…

 
 

End of Cargo Airport Ostend?

An article in the journal "Het Nieuwsblad" - Jan 14th  2005 - announces the end of Ostend-Airport as a Cargo Airport! No less than vice-premier and federal budget minister Johan Vande Lannotte (SP.a) himself says "it' s over and out" in about 2 years time! Johan Vande Lanotte is not really politically responsible for the regional Airport. Normally the Flemish Government or Flemish minister for Airport Exploitation and Public Works Kris Peeters (CD&V) decides.

The article, (in Dutch), read...

Wiloo is a bit surprised, the interview in newspaper leaves us with al lot of unanswered questions, read... (in Dutch)

 

Einde van vrachtluchthaven Oostende?

Een artikel in de krant "Het Nieuwsblad" van 14 jan 05 kondigt de dood aan van de Oostendse vrachtluchthaven! Niemand minder dan vice premier en federaal minister van begroting Johan Vande Lanotte (SP.a) zelf zegt het is "amen en uit" binnen een periode van twee jaar. Johan Vande Lanotte is niet echt bevoegd voor deze materie. Normaal beslist de Vlaamse Regering of Vlaams minister voor openbare werken en uitbating van luchthavens, de heer Kris Peeters (CD&V).
Het krantenartikel, lees...

Wiloo is een beetje verrast, het interview in de krant laat veel vragen open, lees...
Zie ook krantenartikel uit 2000, lees...

 

Absurdistan continued (2)

Er komt weer een nieuwe woonzone bij op een steenworp van de luchthaven. Oostende wordt zodoende opnieuw een beetje meer 'Kinshasa'. Al verkavelend ontstaan categorieën burgers, zij die meetellen in de hinderberekening van de luchthaven en zij die niet meetellen. De politiek trekt zich terug en maakt steeds minder 'ruimtelijke' keuzes. Wonen naast de startbanen? de burger moet het blijkbaar allemaal zelf bekijken en uitzoeken. Zo wordt  Oostende meer en meer, een liberaal-sociaal, Far-West gebied!

De verkavelingaanvraag 'Coppin' gaat over tientallen extra woningen, twee appartementsgebouwen met 'alles samen' zo'n 180 nieuwe wooneenheden. Dit betekent dat straks nog eens honderden mensen extra in de zeer nabije omgeving van de Oostendse luchthaven komen te wonen. Maar ook dat het unieke restantje  open ruimte rond het kerkje van James Ensor verdwijnt. Wiloo diende een bezwaarschrift in, lees...  Zo'n zevenhonderd mensen tekenden een petitie lees...
Onze Wiloo film met terreinoverzicht, bekijk...

Foto's bekijk, 1, 2, 3, 4, 5,

 

Geen rem meer op oefenvluchten

Wiloo staat machteloos tegen de oefenvluchten. Brieven met klachten hieromtrent, of opmerkingen in het OLO overlegcomité  worden nietszeggend beantwoord. (zie ook Flahaut en Vervotte hieronder). De pest van de KLM-, leger-, en andere oefenvluchten gaat gewoon door. Op 12 januari 2005 kwam Virgin zich eens uitleven. Alsof het niet kan, in Vatry bijvoorbeeld, waar geen mensen wonen! Ze bewijzen meteen dat moderne toestellen geen stille toestellen zijn en in feite 's nachts ontoelaatbaar zijn.
Onze Wiloo film bekijk...

 

2005 year of the aviation fuel tax?

An initiative by Green European MP's (1) resulted in an Parliamentary resolution demanding EU-representatives to take a firm stand, during the October '04 ICAO conference in Canada (2), against US initiatives to render fuel taxes in aviation 'impossible'. As a result the US delegation was blocked and fuel levies are on the agenda again. Even British Prime Minister Tony Blair and German minister for transport Manfred Stolpe are in favour! The Dutch government has 'be it symbolically' implemented a domestic kerosene tax. More info, surf to...

Wiloo is writing letters to EU-MP's and Commissioners to support the fuel tax, feel free to join, addresses: 3 4

 

 

Jaaroverzicht vrachtvluchten 2004

In De Standaard van 27/08 verklaarde manager Vanspauwen, dat hij voor 2004 op 140.000 ton rekende tegenover de 78.000 ton in 2003. De stijging van ‘luchthavengebonden opbrengsten’ zou volgens hem navenant zijn (1). Cijfergegevens voor 2004 tonen aan, dat de Oostendse luchthaven in zijn opzet tot levensvatbaar bedrijf uit te groeien nauwelijks vooruitgang boekt en nog steeds op ruime hulpverlening van de belastingsbetaler moet rekenen om kopje boven water te houden. Lees…

Wiloo persnota, lees...

 

Minister Inge Vervotte antwoordt i.v.m. KLM

De minister meldt dat we een gefundeerd antwoord zullen krijgen in verband met de milieuhinder veroorzaakt door oefenvluchten van KLM en anderen, lees...

De minister baseert zich op oud onderzoek om te stellen dat fijn stof geen probleem is! Alle recente onderzoek bewijst net het omgekeerde. Straks is fijn stof en NOx misschien even gevaarlijk als asbest, waarvan men ooit dacht dat het onschuldig was! Is het voorkomingprincipe niet langer aan de orde mevrouw de minister? Wiloo kijkt in ieder geval uit naar het beloofde 'gefundeerd' antwoord.

 

2005... Nog geen zwarte lijst!
Een jaar na de ramp met 'Flash Airlines' is er nog steeds geen Europese zwarte lijst met vliegtuigmaatschappijen die het niet zo nauw nemen met de veiligheid. Het VRT journaal van 3 jan 2005, luister...  en de EU richtlijn lees...

Wat Oostende betreft stelden we vast (uit gesprekken met ambtenaren) dat de federale overheid in 2004 opnieuw weinig aandacht had voor onze lokale problematiek. Er waren op de luchthaven van Brugge-Oostende weinig controles, er werd niet heuristisch gezocht en men werkte louter administratief. Als reden gaf men op: we hebben geen personeel, geen tijd en andere prioriteiten.

Naar aanleiding van onze vragen met betrekking tot de MK Airlines crash kregen we ook een nietszeggend antwoord van federaal minister Landuyt, lees...

De Wiloo conclusie: In 2004 interesseerde de minister zich zeer matig in de veiligheid op de Oostendse luchthaven. Voor de Oostendenaars rest: "cross your fingers and hope for the best"!

 

P.s.: de EU-website komt er ooit, wanneer? Dat is 'de' vraag.

Wiloo onderzoekt momenteel wie dwars ligt binnen de EU en wie wie beschermt, stay tuned.

 

Vrolijk kerstfeest, een Oostends sfeerbeeld

Het hoeven niet altijd kerstbomen te zijn.  Plant eens een Boeing 747 in je tuin dachten onze beleidsmakers. En ziet, over een jaar  kan het misschien al. Dan wordt gestart, op een steenworp van de startbaan (1), met de aanleg van de  nieuwe Oostendse wijk 'Absurdistan' . Dan krijgen kinderen heuse Jumbo's in de tuin. Dat wordt pas echt een feest! Dat maakt het leven echt spannend en de moeite waard. Om nu al wakker van te liggen. Uniek in de wereld en enkel in Vlaanderen, wat we zelf doen doen we beter! Dit is geen kerstsprookje!

Laatste kijk op de natuur in ons stadsrandbos, sfeer, sfeer, en sfeer... geniet van de natuur die spreekt kijk... .

 

Wiloo and BBL appeal against the new Environmental license for Ostend Airport

On the 8th of December '04 an official appeal (the WILOO document is over 40 pages long) was lodged with the Flemish authorities. Wiloo disagrees on the need of night flights and states that conclusions drawn by the environmental advisory committee were based on faulty or manipulated data! Wiloo and the University of Gent meet in January to back up our claims. If necessary we'll take our case before the Belgian Council of State!
A recent Brussel Court discission, closing EBBR runway 02 for intensive traffic near populated areas,  feeds our hope. Read... (Dutch)

The BBL document read... (in Dutch)

The Wiloo document is available on demand (Dutch)

 

Wiloo en de BBL in beroep tegen de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven

Nadat onze eerste indruk van de nieuwe vergunning matig positief was, is Wiloo en de BBL in beroep gegaan bij de bevoegde minister (Kris Peeters). Er zitten in het document namelijk heel wat 'adders' onder het gras. De noodzaak aan nachtvluchten is niet bewezen en hun aantal ligt niet vast. De ligging van de woonwijken vlak bij de banen maakt vliegen met zelfs de minst lawaaierige toestellen 's nachts tot een ramp. Ook werden in het door de provinciale milieuvergunningscommissie uitgebrachte advies  aan de Deputatie grote fouten gemaakt en werd selectief met data geknipt en geplakt! Wiloo heeft een afspraak met de Universiteit van Gent in Januari '05 om onze stellingen te onderschrijven. Indien nodig, wanneer de minister ons niet volgt, stappen we naar de Raad van State. Thans zijn we gewapend met gecorreleerde geluidsmetingen! Straks ook met een tegenexpertise t.a.v. het MER!

Het BBL document, lees...

Het Wiloo document is meer dan 40 pagina's en verkrijgbaar op aanvraag. In de pers, lees... (Het Nieuwsblad)

 

KLM klote voor Oostends klimaat...
Terwijl op vrijdag 3 december '04 de luchtvervuiling in onze regio gigantisch was (zie Radio W-Vl) vond KLM er niets beter op dan 5 uur lang te oefenen op de luchthaven van Oostende! Omwonenden echter kregen de raad de auto te laten staan en het voorzichtig aan te doen.

Wat thuis niet zo leuk gevonden wordt, dat doen we in het buitenland denkt KLM. Eén namiddagje oefenen = 100.000 liter kerosine + de uitstoot van (2):
-
2 ton NOx-en

- 315 ton CO2

- 250 kg CO

- 70 kg koolwaterstoffen!

- 3 kg fijn stof! (1)

- 100 kg zwaveldioxide

Wiloo stuurde alvast een brief aan Vlaams minister van Volksgezondheid Inge Vervotte en de KLM directie.

 

Overbodige bouwwerken in Vlaanderen

Danny Veys, fotograaf en docent aan het Brusselse Sint-Lukasinstituut, zocht overbodige bouwwerken, illegale woningen, spookbruggen, onafgewerkte stortplaatsen en dergelijke om ze in zwart-wit vast te leggen. Hij vroeg onze hulp, wij gaven hem een rondleiding op een overbodige vrachtluchthaven. Op onze pagina 'rondrit' kunt u een aantal van zijn foto's bekijken. Danny Veys in de krant De Standaard lees...
 

Manager Vanspauwen maakt zich boos
Gino Vanspauwen is het spuugzat dat mensen die er geen fluit van weten, voortdurend commentaar spuwen op de luchthaven. Hij haalt fel uit naar de Vlaamse overheid, lees...


Vracht november

De voorspelde explosieve groei is nog steeds niet in zicht. November zag een lichte stijging in aantal vluchten bij vorig jaar, maar ook de teloorgang van de natte 'FOS' droom en de aankondiging van het vertrek van Ethiopian Airlines. Lees…

 

Lake Victoria perch, planes and Kalashnikovs

Through Ostend-Bruges Airport African produce such as fish, beans, flowers etc... are shipped to the Western Markets (via MK Airlines , Egypt Air...). What is the effect of an uncontrolled globalizing 'free-market' for the ordinary African population?  An inside look in the 'business' watch... (courtesy  KRO TV)

Winner of the European Film Academy Documentary 2004 - Prix Arte
More info at www.darwins-nightmare.at


Een echte schande!

Volgens de luchthavendirectie werd er 'niets of bijna niets' verdiend aan Etiopian Airlines! lees... De omwonenden van de luchthaven hebben dus jarenlang een deel van hun  belastinggeld en hun gezondheid 'voor niets of bijna niets' aan Ethiopian Airlines opgeofferd!  Waarvoor hebben we dan dergelijke maatschappijen of überhaupt één vrachtluchthaven  nodig? Kan iemand één goede reden geven? Voor de boontjes uit Ethiopia? Ethiopië is een land waar jaarlijks 4 à 5 miljoen mensen sterven van honger (bron: BBC).

Welke voorwaarden hebben de andere maatschappijen? o.a. MK Airlines? Verdient de luchthaven er iets aan?. Laat het ons hopen!

GEZOCHT: FOS Logistics GEVONDEN: Gee Bee Air

De FOS Logistics saga heeft eindelijk zijn beloop gekregen. FOS zal binnenkort op Shangai vliegen, niet vanuit Oostende, maar vanuit Maastricht. Oostende, dat nog steeds beweert op één van de belangrijkste Europese economische assen te liggen, grijpt niettemin terug naast de prijzen, lees...

 

 

Ostend-Bruges Airport: who needs it?

It becomes painstaking clear. Ostend-Bruges freighter airport is not only a (dangerous) pain in the ass costing the taxpayer a fortune, it proves 'again and again' not to serve any purpose. What other conclusion to draw after the announcement by two airlines that they see no future in Ostend. (nov-26-04) Ethiopian Airlines leaves for Brussels and Fos Logistics chooses  Maastricht, read... (DS) and listen... (VRT). This is no surprise to Wiloo. A few months ago 'butcher' Ryanair left quicker than they came. All this leaves us with MK Airlines, no more welcome in Manston Airport and forced to switch its England-intended cargo from Manston to the heavily subsidised and airline-begging Ostend airport. How long is MK going to hold-on flying their planes to pieces?

Figures given by the airport management are a farce:, read... (HNB), also read... (Dutch) and parliamentary questions by Flemish MP Carl Decaluwé directed at Min. K. Peeters read... (Dutch)

 

MK Airlines in the Times:

What is illegal in Britain can be done in Africa!

The Times, nov-20-04: "The drive to provide cheap produce for the nation’s dinner tables has resulted in an airline with one of the world’s worst safety records flying in and out of busy British airports", read...

(In fact The Times writes what Wiloo has been saying for months) Unfortunately the Belgian minister for Transport Renaat Landuyt (1) takes very little action and leaves Ostend in jeopardy!!! Wiloo will write him a third and final letter but probably will have to do a lot more to waken him. Ostend Airport stays the dustbin airport of Europe.
 

MK Airlines  is a tin pot airline!

That's the opinion of a professional pilot. A tin pot airline with an appalling safety record that should be shut down for the sake of the remaining crew and the people who live in the vicinity of the airports that they operate to: read...

 

Officiële milieuvergunning ligt ter inzage

Vers van de pers ligt de nieuwe 20 jarige milieuvergunning voor de Oostendse luchthaven ter inzage. Wiloo heeft één maand tijd om beroep aan te tekenen bij de minister. De vergunning: lees...

 

Ook Kalitta Air niet kosjer?

Niet enkel MK Airlines blijkt een gevaar voor de omwonenden. Ook andere vrachtmaatschappijen jagen de stuipen op het lijf telkens ze vlak boven ons hoofd opstijgen. Kaliitta Air vliegt regelmatig op Oostende en staat nu in Nederland onder streng toezicht wegens onveiligheid! lees...
Met de toegenomen liberalisering, concurrentie, krappe markt en kerosineprijs, lijkt het er op dat vrachtmaatschappijen bezuinigen op veiligheid! De overheid die voor dergelijk economie kiest moet in die omstandigheden zorgen voor heel strenge controles.

Wat doet de Belgische verantwoordelijke minister, de heer Renaat Landuyt? Wiloo schreef al twee brieven maar krijgt geen antwoord!

 

Vracht oktober:
MK Airlines nog steeds in de lift, FOS Logistics nog steeds niet! Algemeen vertoont de maand oktober een zelfde beeld als de maand voordien. MK Airlines scoort het best en Fos Logistics laat het nog steeds afweten. Lees…

 

Nog geen reactie van minister R. Landuyt

Minister Landuyt, die na de crash van de B-747 van MK Airlines in Halifax onmiddellijk aan de pers liet weten dat alles kosjer was bij MK, antwoordt niet op onze eerste brief. We sturen hem dan maar een tweede brief, u kunt hem hier lezen...

Antwoord van de minister: lees... (in vertoef)

 

WILOO goes international (2)
Wiloo and partner Clean Ostend (1) gave presence on Friday 22 October 2004 in Brussels for the second international meeting in the framework of COST Action A25 (*), the followup of the Utrecht meeting in June '04 (1, 2) For a short report read...

 

MK Airlines crash and culture

MK Airlines is de grootste 'non-transit' vrachttransporteur geworden op de de Oostendse Luchthaven (37%). Eén van MK’s Boeings 747, die Oostende geregeld aandeed, is zeer onlangs gecrasht in Canada (zie hieronder). Er werd aan dat toestel een week voor de crash nog in Oostende gesleuteld zoals blijkt uit een reportage van Kanaal Z. Dit is blijkbaar geen reden voor ongerustheid of maatregelen bij minister Renaat Landuyt. Wij vinden dit beangstigend en onverantwoord! (zie ook hieronder: MK Airlines Boeing 747 crashes) Hoe veilig zijn de vliegtuigen van MK Airlines, die boven onze hoofden vliegen? Lees… het oordeel van een insider.

 

Oef!

Vandaag maakte de West-Vlaamse Bestendige Deputatie de nieuwe 20-jarige milieuvergunning voor de luchthaven van Oostende bekend! Wiloo reageert gematigd positief. Een ramp lijkt vermeden. Toch zitten er heel wat addertjes onder het gras. Zo is onder andere de keuze voor het zeer lawaaierige referentiejaar 1998,  een zeer slechte zaak. Het betekent het einde van de relatief minder lawaaierige nachten in 2002 en 2003. Nieuwe bewoners vanaf 2001 tellen niet meer mee, ze worden zoals zoveel problemen onder het tapijt gestopt. Wat is de waarde van de vergunning als heb jaren duurt om de overtredingen te laten bestraffen? enz... Wiloo moet het integrale vergunningsdocument kunnen inkijken vooraleer een beslissing te nemen met betrekking tot het al of niet in beroep gaan!

Persnota Bestendige Deputatie lees...

Uit de pers: HNB (1) en (2)

 

250 kg Verarmd Uranium

Dat zit er in bepaalde onderdelen van B-747's, L-1011's (FOS?), DC-10's (1). Normaal vormt dit geen gevaar maar bij verbranding, zoals in crash te Halifax (130.000 liter kerosine), wordt het zeer toxisch en verspreidt het zich als fijn stof. Dit is een ramp voor het milieu en de gezondheid van de omwonenden. Vooral als het verontreinigd is met plutonium (Bijlmerramp). Was de MK-Airlines B-747 niet in Halifax (1) (2) maar zaterdag 9 oktober in Oostende gecrasht dan waren er niet enkel honderden doden gevallen. Dan moet wellicht de hele stad geëvacueerd worden. Wiloo stuurt een straks een brief naar de West-Vlaamse gouverneur. Het wordt steeds duidelijker dat een vrachtluchthaven midden een stad niet kan. Nu nog de politiekers overtuigen. Ze blijven blijkbaar potdoof!

 

Minister Landuyt kiest kant MK Airlines

Uit de eerste reacties van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt, na het ongeval met de MK Airlines B-747 van gisteren, wordt duidelijk dat in Absurdistan traffic doorgaat as usual.  Superminister(man?) Renaat Landuyt weet blijkbaar supersnel (aan de hand van velletjes papier?) dat alles kosjer is bij het Afrikaanse MK Airlines! bekijk... De Canadese overheid is iets minder snel met conclusies en minder overtuigd, en spreekt over 'elements that are systemic in other accidents' lees... Ondertussen verscheen ook een en ander in de Vlaamse pers. Gino Vanspauwen, de luchthavendirecteur, die elke goodnews-scheet kan opblazen tot kosmische proporties gaf gisteren niet thuis! Althans in de krant De Morgen verklaarde hij het toestel niet te kennen, terwijl het op 6 t/m 8 oktober j.l. drie dagen voor zijn neus stond! Niet erg professioneel als je het ons vraagt, lees... Meer pers, lees HNB(1) en HNB(2)

Wiloo stuurde vandaag een officieel schrijven  aan federaal minister Renaat Landuyt lees... Voor Wiloo is het duidelijk. Landuyt kiest snel voor de korte termijn belangen van een 'populaire' energiezuipende en zwaar gesubsidieerde luchtvaart en niet voor een grondig onderzoek naar de  veiligheid van duizenden mannen, vrouwen en kinderen. De omwonenden kunnen de pot op! Nothing ever changes in this world!