Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

VZW WILOO

18 januari 2006

  

Aan de leden van de Oostendse Gemeenteraad

 

Geachte mevrouw, mijnheer

De vzw WILOO wil uw bijzondere aandacht vragen voor punt 9 op de agenda van de openbare gemeenteraadszitting van zaterdag 21 januari 2006:

 Wij verzoeken u om onderstaande redenen dit punt niet goed te keuren:


-1) Intentieakkoorden met specifieke luchtvaartmaatschappijen kunnen niet aan de orde zijn op een gemeenteraad:
Een gemeenteraadsbesluit is hier niet nodig noch gepast. In het verleden heeft het College steeds gesteld dat er met betrekking tot bepaalde punten (die in deze verklaring ook aan bod komen, namelijk veiligheid, vliegtuigtypes en procedures op de luchthaven) geen stelling kon genomen worden omdat het bovengemeentelijke materie betrof. Waarom aan de gemeenteraad toch wordt gevraagd in akkoorden met deze private onderneming medeverantwoordelijkheid te dragen, is een heikele vraag. Het voorliggend “memorandum of understanding” kan perfect afgesloten worden tussen het autonoom Havenbedrijf, de DAB Oostendse luchthaven en MK Airlines zonder dat hier tussenkomst noodzakelijk is van Stad Oostende. College en gemeenteraad zijn hier namelijk helemaal niet bevoegd. Of is er een verborgen agenda? College en gemeenteraadsleden moeten zich dan ook zeer goed bedenken alvorens zich te verbinden met dergelijke wollige intentieverklaringen en bedrijfsscenario’s. In de intentieverklaring staat letterlijk dat “Stad Oostende zal rekening houden met het belang dat MK Airlines kan verkrijgen voor de luchthaven in Oostende en de werkgelegenheid”. Wat betekent “rekening houden” ? De formulering werd opzettelijk vaag gehouden, zodat beleidsmakers er alle kanten mee uitkunnen. Niettemin wordt voor deze blanco cheque medeverantwoordelijkheid van de gemeenteraad gevorderd.

-2) De maatschappij MK Airlines heeft een zeer slechte veiligheidsreputatie:
Met een zeer beperkte vloot (maximaal 12 vliegtuigen) verloor ze op 15 jaar van haar bestaan niettemin 4 toestellen bij zware crashes. Haar toestellen worden in Ghana geregistreerd om strenge luchtwaardigheidscontroles en arbeidsvoorwaarden te omzeilen. De recentste crash met een MK Boeing 747 gebeurde in Halifax (Canada), ongeveer een jaar geleden. Sindsdien wordt de Ghanese overheid, die de luchtwaardigheidscertificaten aflevert, niet langer door de Amerikaanse autoriteiten erkent en hebben alle MK toestellen “de facto” geen permanente rechten meer om op de Verenigde Staten te vliegen. Een Engelse registratie kan MK Airlines opnieuw toegang verschaffen tot de VS, maar ondanks haar wens sinds de laatste crash wordt haar geen Engelse registratie gegund. De Belgische luchthavenautoriteiten van hun kant zijn onderbemand en kunnen niet voldoende controles uitvoeren. Uit een eerste voorpublicatie door de Canadese autoriteiten naar de oorzaken van de laatste crash blijkt dat de bemanning fouten heeft gemaakt door oververmoeidheid en onvoldoende opleiding. De families van de overleden bemanningsleden hebben dan ook nu al MK Airlines voor de rechter gedaagd en eisen forse schadevergoedingen. Zie ook: www.wiloo.be/mk_airlines.htm

-3) MK Airlines neemt binnenkort een nieuwe loods in gebruik, speciaal voor haar gebouwd met belastingsgeld op APRON 1, tegenaan de Torhoutsesteenweg (bekijk…). Daardoor komt weldra veel geluidshinder en stank van daarheen taxiënde MK-vliegtuigen en van startende motoren dichter bij de stad. Ook zal het aanhoudend gesnerp van generatoren (APU’s) nog meer omwonenden storen.

-4) De kerosineopslagtank, die MK Airlines zal bouwen in de haven, komt op 500 meter van een woonwijk. Recent is bij een brand in het Verenigd Koninkrijk gebleken hoe gevaarlijk kerosine wel kan zijn. Ook maken de talrijke transporten met kerosineschepen door onze haven en met kerosinetankwagens door het hart van Oostende onze badstad voor toeristen en inwoners er niet veiliger op.

Wij vragen u dan ook beleefd dit punt niet goed te keuren

 

Het WILOO-bestuur