Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

free web tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info en jaarverslagen EGIS-avia:
zie off. register Fr. of zie...


Resultaten 2011

 

 

 

 

 

 

7-feb-12

Egis Avia wint contract in Brazilië, zie...

Uitbater luchthaven Oostende "Egis Avia"

Laatste berichten

Uitspraak vooruitgeschoven
20-jan-16 (nog) Geen uitspraak in de rechtszaak over het vermeend gesjoemel met contracten op de luchthaven van Charleroi (BSCA)  door Oostends luchthavenbaas Marcel Buelens. Alle partijen werden gehoord afgelopen woensdag en de zaak met dossiernr. 61RC4010-09 komt nu opnieuw voor op 24 februari '16. Zie ook... Wordt het een zeer lang verhaal?

Uitspraak zaak Buelens op 20 januari '16
14-dec-15 In de 12de kamer van de correctionele rechtbank van Charleroi valt op 20 januari '16 de uitspraak in de zaak Buelens. De Oostendse luchthavenbaas is er aangeklaagd voor gesjoemel met aanbestedingen op de luchthaven van Charleroi (1) (2). De procedure met dossiernr. 61RC4010-09 is momenteel "en délibéré". Zie ook...
In haar bonnetjesaffaire (3) heeft ex-collega Edmée Degroeve zich ondertussen in beroep vrijgekocht. Zo gaat dat in België als men veel geld heeft...

Meer over het gerecht in Charleroi, lees...

CEO luchthaven onder vuur
18-okt-15 De zaak van het vermeend gesjoemel met contracten op de luchthaven van Charleroi (BSCA)  door Oostends luchthavenbaas Marcel Buelens tijdens een vorig leven (zie...), komt woensdagmorgen 21 oktober 2015 voor op de correctionele rechtbank van Charleroi, 12de kamer, 1ste verdiep, 9uur.
Boer Buelens (*) heeft echter meer bezorgdheden.  Zijn Oostends LEM-metje blaakt verre van gezondheid. De verliezen van de "LEM (Luchthaven Exploitatie Maatschappij) Oostende-Brugge NV" stapelen zich op. WILOO dook even de jaarverslagen 2014 in, lees...

(*) hij noemt WILOO een bende 'zielepoten' vandaar...

 

EGIS liegt dat de pannen er af vliegen
6-sept-15 Op het Focus TV journaal van 4 september '15 verklaarde EGIS CEO Marcel Buelens dat Oostende de strengste QC-regels heeft (beluister...). Dat is een flagrante leugen. Ook zijn bewering dat QC12 ANA (Luik) belet om terug te keren naar Oostende (in het Laatste nieuws) klopt aan geen kanten. Bij Focus krijgen we geen recht van antwoord!
11-sept-15
Uit De Zeewacht van 11 sept '15 zie... daarin Buelens: "ik ben voor strenge normen en voor QC12. WILOO reactie:  ja... "maar nu even (tien jaar) niet"! ... een grap zeker?
QC12 is voor WILOO bovendien helemaal geen strenge norm. In Zaventem is 's nachts een maximum QC8 toegelaten, terwijl andere regionale luchthavens volledig gesloten zijn! Wat Charleroi niet belet om 6 miljoen passagiers te halen. En ja, Luik is 24h open... maar daar heeft men hele wijken afgebroken en zeer zwaar en veel (ook ons) belastinggeld geïnvesteerd. Waarom wil men toch steeds op een artificiële manier in ons postzegelland een zinloze overbodige vrachtluchthaven, waar geen markt voor is, in stand houden? En moet dit ten koste van milieu en verspilling van menselijk en maatschappelijk kapitaal? Voor WILOO mag het beetje vracht van Oostende gerust naar Luik, die luchthaven is er echt voor geschikt. Waar is ook de (economische) logica die verder kijkt dan de eigen vierkante cm? (NVA?) Waar zit de politiek? Vast in het populisme? Stuur ons uw mening.

Ps. Er zijn geen klachten... goed zo, houden zo, of wil Buelens meer klachten dan? Die zullen bij QC37 zeker exploderen, wees 'gerust'.

 

Plannen(tjes) EGIS voorgesteld

2-mei-15 "Kleine krentjes in een dikke subsidiepap!"
Met een ietwat slaapverwekkende PowerPoint tijdens het jongste OLO (overlegcomité luchthaven Oostende) van maandag 30 april '15 presenteerde de nieuwe luchthaven CEO de heer Marcel Buelens de (zeer bescheiden) EGIS-plannen voor de toekomst. Er komen wat shuttlebusjes om de "hopelijk"  verwachte Catalanen (marktstudies?) rechtstreeks bij hun hotel (in Brugge en Gent) af te zetten, er komt parkeerruimte bij op het eigen luchthaventerrein, er komt een winkeltje met goedkope spullen aan luchtzijde, de Cockpitbar krijgt een ander kleedje, er wordt nog eens een poging gedaan om de "General Aviation" elitevliegtuigjes uit le Touquet naar Oostende te krijgen, en dat is het zo'n beetje.
Er wordt natuurlijk ook veel onderhandeld (waar hebben we dat nog gehoord) met luchtvaartmaatschappijen en misschien zit er ook een lijntje naar het Verenigd Koninkrijk in (met kleine toestellen weliswaar want de lokale markt is zeer klein).
Oh ja, ook wil mr. Buelens van de luchthaven een "oud-vliegtuig" kerkhof maken voor het slopen van afgeschreven toestellen en de recuperatie van vliegtuigonderdelen en oude metalen. Een tiental vliegtuigen zouden per jaar afgebroken worden (opm.: hopelijk kunnen de oude bakken veilig landen en liefst vanuit zee, er kan misschien begonnen worden met de Peruviaanse DC8 OB-2059-P die al bijna zeven maanden roerloos staat te roesten!?).
Vette beulingpot lijkt het WILOO allemaal niet. Toch moet het voor EGIS, gezien de continue enorme subsidiestroom vanuit de Vlaamse Overheid, hiermee wel uit te zingen zijn voor een paar jaar? WILOO schat de opbrengst van de afbraakactiviteiten op zo'n €200.000. Alvast genoeg om de kosten van de stickers op de bussen in Barcelona te betalen. Of de kostendekkingsgraad van de uitbating met dit alles boven de 20% komt is een andere en meteen "de grote vraag".

De heer Buelens beloofde verder om van de luchthaven geen trainingslocatie voor grote vliegtuigen te maken, iets wat WILOO zeer nauw in het oog houdt en waarvoor we binnenkort (o.a.) onze petitie-acties (her)starten.
Ps. Voor alle activiteiten (in tegenstelling tot Deurne zie...) werden vergunningen aangevraagd. Zodra we die ingekeken hebben komen we met meer nieuws.

EU doet Charleroi Airport betalen
23-apr-15 BSCA de uitbater van de luchthaven van Charleroi moet van de Europese commissie €15 miljoen per jaar betalen aan SOWAER (1) voor gebruik het gebruik van de luchthaveninfrastructuur (2). "L'aéroport de Charleroi en recours contre l'Europe" (3).
Het is is wachten wat de commissie doet met het contract van de Vlaamse Overheid met het Franse EGIS projects SA de nieuwe luchthavenuitbater in Oostende. In de prullenbak zeer waarschijnlijk, immers overduidelijk veel te veel staatsteun! Zie ook...

 

Kosten(niet)dekkingsprocentjes
4-maa-15 De kostendekkingsgraad van de luchthaven bedroeg in 2013 30% (1). Na het vertrek van de grootste vrachtklant zal dat in 2014, even schatten, zo'n 18% geworden zijn. Dat is lager dan die van openbaar vervoersmaatschappij "De Lijn" (22%). "De Lijn", die zorgt voor zeer noodzakelijke publieke dienstverlening met (ecologisch verantwoord) binnenlands vervoer van schoolkinderen, ouderen, kansarmere bevolking, moet dit jaar drie procent bezuinigen  (€34 milj.). De luchthaven, die (een paar) zeer milieuonvriendelijk (+ korte vluchten) luxe-buitenlandse-vakantie-strandreisjes faciliteert naar Spanje, krijgt 25% (€2,5 milj.) bij!

 

Europese knipperlichten aan!

28-nov-14 Alle Europese knipperlichten met betrekking tot het uitbatingscontract met EGIS staan aan. Dat bleek gisteren tijdens een debat in Vlaams parlement. Het hele LOM-LEM huis en het contract met EGIS staan op de helling.
Een en ander betekent bijgevolg nog jaren van onzekerheid (voor potentiële investeerders). Trekt EGIS er volgend jaar weer uit?

Minister Weyts (NVA) legt Europa naast zich neer. De durf om te veranderen en een zinloze luchthaven om te spitten durft hij niet aan. Dat laatste kost teveel stemmen, immers het volk wil speeltjes... en hij stemmetjes. De Tijd, lees... Zie ook...

Handelingen... Youtube...

 

Egis opnieuw in het Vlaams parlement
22-nov-14 Is Egis nu "echt" van start??? Een mens zou beginnen twijfelen. Er werd een nieuw logo(tje) geplaatst op de luchthavensite, Marcel Buelens staat er vermeld als CEO maar verder staan de ambtenaren/managers er nog steeds bij met hun Vlaamse emailadres...!? 't Doet een beetje goedkoop aan (1). Wil Egis er straks zo vlug mogelijk weer uit zonder veel kosten te hebben gemaakt?
Op de website van het Vlaams parlement vinden we echter:

Commissie Mobiliteit donderdag 27 november '14 vanaf 14u

"Regionale luchthavens

In juli 2013 kende de Vlaamse Regering de exploitatie van de regionale luchthavens Oostende en Deurne toe aan de Franse groep Egis. Europa maakt echter bezwaren tegen het opsplitsen van het beheer van de luchthavens in een tweeledige structuur. Egis had vanaf 1 september de luchthaven van Oostende moeten uitbaten, maar dat is nog steeds niet het geval, met mogelijk financiële verliezen tot gevolg. Waarom wordt er getalmd? Wat zal minister Ben Weyts doen om dit op te lossen? Wat is de timing? Vragen van Johan Verstreken, John Crombez en Björn Rzoska."

Kan nog leuk worden donderdag... Wie gaat er mee?

 

Franse duiven nog niet gelost

12-sep-14 het blijft immer wachten op de komst, niet van Joachim "Stiller" (die is er al), maar van EGIS-GODOT-CEO Marcel Beulens met zijn Papoease  vrachtvliegtuigtevoorschijntoverstok. De Vlaamse magisch-realistische snelduif is helaas nog steeds niet gelost. De begeleiders wachten (of durven niet?) terwijl een raspaard de stal werd uitgestuurd. Problemen met de LOM zouden nu aan de basis liggen... Wordt vervolgd!

 

Oostende is shit

Toekomstig EGIS-luchthaven-CEO (wanneer?) Marcel Buelens, een wandelend multi-narratief, zegt nu ook (in de Franstalige krant 'l Echo weliswaar) dat er in Oostende geen "capture aerea" is, zie... In een lokale krant verklaart hij dan weer €8,5 milj.(!?) te zullen investeren in Oostende, waarin precies wordt niet verteld. Eerst zien en dan... Veel beloven doet de... Een van de eerdere Buelens-narratieven van nov '13 (€4,5 milj.), lees...

 

Marcel Buelens naar correctionele
20-juni-14 Marcel Buelens de kersverse CEO van de Oostendse luchthaven moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank wegens overtreding van de wet op de overheidsaanbestedingen (1). Kan hij nog aanblijven? Zie ook...
Veel zorgen dus voor Buelens die Oostende, ondanks massa's cadeaus van de Vlaamse overheid (2), niet echt meer ziet zitten. Lees daarvoor zijn verklaringen in het lijfblad van de Vlaamse ondernemer: "a waste of good money" en "de EU (klein probleempje?) zal de hele LOM - LEM structuur niet goedkeuren" (zie...).
Buelens, geld zat, kan natuurlijk de beurs opentrekken en zijn rechtszaak afkopen. Zo gaat dat in de 'rechtsstaat' België. Wie geld heeft, hoeft geen gevangenis te vrezen, doet wat hij wil en koopt wat hij wil, ook een blanco strafblad en gaat dan lustig verder. Halleluja, O dierbaar België, O heilig land van de...
Tiens Marcel, dat van die bodemloze put, dat zegt WILOO nu al jaren, en weet iedereen in Oostende die meer dan lagere school heeft gelopen, had je maar onze website gelezen! Sjonge toch.

Ps. we hebben het al vaker gezegd, wat een klungels daar bij EGIS projects,  hebben ze dan echt niks onderzocht waar ze allemaal mee in zee gingen voor ze zich engageerden... tsjjj...

 

Egis actief in Luik? Wat in Oostende?
2-juni-14 Werkt "Egis Airport Operations" (1) sinds 1 april '14 in Luik (2) voor de luchthaven van Bierset??? En zo ja brengt dit geen belangenconflict met zich mee? EGIS  blijft voor ons toch wel een beetje een "Enigmum Generalis Ignotus Secretion".
Wat Oostende betreft vernemen we nu dat EGIS CEO in spé Marcel Buelens zeer grootse plannen (honderden jobs!)  heeft om vliegtuigen (hopelijk dan wel professioneel en met FANC-vergunningen) te gaan slopen. Dat zei hij op 6 mei jl. tijdens het jongste RESOC-Brugge (3)! Plannen waar hij wel geen woord over gezegd heeft in het Vlaams parlement op 10 oktober '13 (4)! In Brugge zei hij verder ook er op te rekenen dat tegen 2037 de luchthaven 800.000 passagiers zal halen! Tegen 2037... en Waarom precies '37? Goed wijnjaar geweest? Zilveren builoft? Buelens lijkt wel een politieker of een econoom, ook die hebben ons recent overrompeld met modellen en economische (job)voorspellingen! En van economen weten we
dat die morgen zullen verklaren waarom een voorspelling die ze gisteren deden vandaag niet is uitgekomen. Blijkbaar heeft ook Marcel Buelens duizend-en-een (variabele) plannen en veel glazen bollen (of een goede wijnkelder). Kan nog leuk worden. Stay tuned!

 

Weinig verkeer veel turbulentie
8-apr-14                          "Oorlog tussen de CEO's"
Hilarische toestanden op managementniveau. Nadat onlangs de vuile was en het zwarte pieten over het kerosineleveringscontract met Skytanking op de eigen website werd gepubliceerd,  stikten we deze morgen weer zowat van het lachen bij het lezen van de krant De Tijd. De (ex-?)luchthavenbaas Gino Vanspauwen wil van geen wijken weten "Ik was baas en ik blijf baas" luidt het, (zie...) We geven de man groot gelijk... Ambtenarenjobke, vaste baan, veel vakantie, goed pensioen en leuk werk want straks zo goed als geen verkeer. Waar moet hij trouwens naar toe,  Spoorwegen?, Justitie?, in de privé is hij minder gegeerd denken we.

Wat een klungels ook die Fransen met hun Buelens. Pakken ze 150 ambtenaren over en lezen ze de kleine lettertjes niet!

Nee, mr Vanspauwen (slechts één off. blaam aan zijn been) zit op rozen. Krijgt hij straks twee negatieve evaluaties, dan stapt hij gewoon naar de Raad van State (negen jaar wachten op een arrest) (zoals WILOO)!
Meer nog, we snappen niet waarom hij geen rechtszaak begint tegen de lasteraars zoals o.a. de brulboei en windhaan J-M Dedecker (nu plots pro luchthaven) en zonder parlementaire onschendbaarheid. Was daar  vroeger toch niet zo bang voor!?
Minder lachen vergaat het ons als we denken aan de 60 man uit de privésector die straks ontslagen wordt!
Waar zit ook de verantwoordelijke minister Crevits (CD&V)? Wat een klungel. En waar de lokale privésector, de Jacxsens's van Oostende? Met grote mond altijd pro luchthaven maar nooit een cent in gestoken!
Wij kunnen dat laatste trouwens aan iedereen afraden. Eigenlijk zou de creatieve destructie hier zijn werk doen moeten, met grote recyclage, heel die luchthaven in reconversie. Ideaal toch!
Ps. we hebben de heer Vanspauwen altijd een great communicator gevonden, recht voor de vuist zoals wij het wel smaken, misschien iets minder geschikt voor de diplomatie, maar als hij toch moet opstappen, suggereren wij het woordvoerderschap bij minister Crevits, zou dat kunnen?

 

Gino Out Marcel In?

25-aug-13 Volgens een bericht in de zakenkrant l' Echo (1) wordt Marcel Buelens voor EGIS Avia de nieuwe LEM-baas in Oostende. De van corruptie in verdenking gestelde Buelens (volgens "Pag Tour" en de krant De Tijd zie...) heeft er een hele carrière in de luchtvaart op zitten. De Diegemnaar was actief bij "Flying Tigers", Fedex, directeur bij de luchtvrachtmaatschappij "Air Hong Kong" (1991-2001) en ging nadien aan de slag als gedelegeerd bestuurder bij Van Gendt & Loos waar hij na de overname door Deutsche Post verkoopdirecteur werd. In '05 werd hij een jaartje directeur lucht- en zeevrachtexpeditie bij het Duitse Dachser tot hij in '06 aangesteld werd als gedelegeerd bestuurder op de luchthaven van Charleroi. Dat mandaat eindigde in '09 met ontslag na een onkostenbonnetjesconflictsoap (3) (4) met de raad van bestuur. Nadien ging hij aan de slag bij Swissport maar struikelde over een mismanagede staking op de luchthaven van Brussel in mei '13.  Nu dus weer terug tussen de paletten in Oostende?
Jammer dat het niet Edmée is geworden, dat had echt ouwe tijden doen herleven...!

 

Strijdbijl verwelkomt Egis in Bamako

18-aug-13 "Toujours la même chose, mais autrement" (A. Schopenhauer). EGIS Avia (SEGAP) dat in Oostende voor de uitbating van de luchthaven een 'leuk' (geheim) contract heeft afgesloten met Vlaams minister Hilde Crevits, gaat nu ook binnenkort in Bamako  aan de slag. Daarvoor werd in alle stilte een contract getekend met de interim minister voor transport 'kolonel' Koumaré en dit in tegenspraak met zijn verkiezingsbeloftes! Het personeel vreest massale afdankingen  en haalt alvast de strijdbijl boven (1) (2).
Jammer dat we bepaalde (Zwitserse) rekeningen niet mogen inkijken. Vragen: contact EGIS-Mali, BP 16 Bamako, Mali of zie...
"Companies investing in Mali should be aware that public procurement is identified as one of the most corrupt sectors in Mali. A large number of companies report that they have paid bribes to obtain government contracts."
(3). Mali heeft verder een gunstig ondernemersklimaat en lage loonkosten... (4)


Privatisering totaal mislukt
7-aug-13 Tiens, Peter Reekmans (LDD) lid van het Vlaams parlement is nu ook niet meer te spreken over de manier waarop de privatisering van de regionale luchthavens plaats vond. "De omgekeerde wereld, dit zal Vlaanderen veel en veel geld kosten, alles in de grootste geheimdoenerij..." op ATV bekijk...
Schiet nu ook eindelijk het Vlaams Parlement wakker? Met de Vlaamse spreuk in het achterhoofd "We drinken een glas, we wateren een plas en alles blijft zoals het was" denkt WILOO van niet. De zinloosheid van het teveel aan luchthavens in postzegelland katten wij al decennialang aan en geen hond die luistert.

Lees ook "du jamais vu" DM... , "duurder dan.." HNB... en "bitter" DT... En in Nl... regionale luchthavens, luchtfietserij...

 

EGIS krijgt contract uitbating Oostende
19-jul-13 De weinig verhelderende persnota van Egis naar aanleiding van het ondertekenen van hun contract met de Vlaamse regering "We zullen doorgaan (met alles...)" lees...
 

 

 

 

 

 

Op groepsniveau is Egis Avia onderdeel van Egis Projects (1). Egis Projects ging onlangs samen met IOSIS tot "le nouveau Egis" (2) "Avec 11 000 collaborateurs, dont 7000 dans l’ingénierie et 800 M€ de chiffred’affaires en 2010, Egis est présent dans plus de 100 pays et dispose d’une cinquantaine d’implantations en France"

Egis Avia is het vroegere SOFREAVIA dat werd overgenomen door EGIS in 2007, website (3) Onderdelen: zie (4)
Adres:
Technopolis 195, rue Jean-Jacques Rousseau 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex. Tel: + 33 1 41 23 46 00 Fax: +33 1 46 38 29 54


Company Description: Airport design & consultancy; aiport mgmt. & opns. Founded in 1988

CEO: Michel Bastick,

Directeur général adjoint Stratégie et Développement. Il supervise la branche Aérien, Montage et Exploitation Address: 3, Carrefour de Weiden, F-92441 Issy-les-Moulineaux, France Phone: +33-1-4123-5689 Fax: +33-1-4638-2678

Zakencijfer: in 2010 €28.368.000 , -10% t.o.v. 2009, Personeelsleden: in 2010 182 (-5)

Het filiaal SEGAP (of EGIS Airport Operations) (of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION AEROPORTUAIRES) is onderdeel van Egis Avia voor de uitbating van luchthavens.
«Fondée en 1988, cette filiale à 50% (50% détenus par la CCI Marseille Provence) est dédiée aux opérations aéroportuaires. Elle a actuellement en concession deux aéroports à travers des participations dans des sociétés locales : ADL pour l'aéroport de Libreville (1988) et AERIA pour l'aéroport d'Abidjan (1996)»
CEO in Abidjan is de Belg Thierry Vandenkerckhove (5); Twitter: "tintinaucongo"

Off. Frans register Jaarverslagen, zie... of...

 

 

Projecten:
- Zit in Wenen samen met airport-consulting-vienna (6)
-
Concession for three international airports in the Republic of Congo (7)

Consultant
: "REBEL" adviseerde Egis m.b.t. de Vlaamse regionale luchthavens. Rebel supported EGIS for the drawing up of three simultaneous offers for concessions for the regional airports of Antwerp, Ostend-Bruges and Kortrijk-Wevelgem. Rebel was responsible for the general tender management and for completing the financial parts of the offer (business plan,  concession price) (8).

 

free web tracker