Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 


VMM locaties in Oostende

 VMM-fijnstofmetingen in Oostende

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is in Oostende gestart met fijnstofmetingen, zie...
Vzw WILOO vroeg meer uitleg. We ontvingen volgend antwoord:

 

"Het project focust zich op fijnstof PM10, NO2 en elementair koolstof (EC).

PM10 stof en NO2 is gekozen omdat voor deze parameters de grenswaarden nog overschreden worden op sommige plaatsen. Elementair koolstof is gekozen omdat er vanuit gegaan wordt dat deze component één van de meer schadelijke componenten is van fijn stof en een goede indicator is van de vervuiling door het verkeer. Ook zal er bij de herziening van de Europese richtlijnen nagegaan worden of er voor deze component een regelgeving wenselijk/nodig is.

Er wordt geen ultrafijnstof gemeten, daar dit geen opzet van dit project was. O.m. ook omdat één van de doelen van het project het ontwikkelen van een model om de luchtkwaliteit van PM10, NO2 en EC te voorspellen en te analyseren. Dit zou voor ultrafijnstof niet mogelijk geweest zijn, omdat de kennis hiervan nog onvoldoende ontwikkeld is. "

 

 

 

Wat is fijn stof?
zie..

Europees beleid
werkt niet
lees...
 

 

free web tracker