Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

Beladingsgraad maakt niet veel uit op korte vlucht.
Dit blijkt uit volgende grafiek!

bron zie...

Hierin komt zeer duidelijk naar voor dat hoe korter de afstand (reeds vanaf 1000 NM of 1800 km) wordt, hoe steiler het brandstofverbruik klimt! (bij alle beladingsgraden!).

Zie ook "vliegtuigen en energie"

 

 

De politiek in Vlaanderen heeft de aanpak van de korteafstandsvluchten stiefmoederlijk behandeld. In 2007 stuitte een voorstel van de Federaal Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.a) op zwaar verzet van alle partijen behalve GROEN! Zijn voorstel stierf een stille dood. Waarschijnlijk werd Renaat Landuyt ook teruggefloten door partijgenoot en lokaal Oostends potentaat Johan Vande Lanotte. Die is met zijn AGHO een medekandidaat luchthavenuitbater en groot voorstander van alles wat maar enigszins vliegt op Oostende.

 

 

Standpunten Politiek:

VLD (Annick De Ridder)
in Het Laatste Nieuws, lees...
antwoord aan WILOO, lees...
nieuwe vraag WILOO, lees...

 

Pers:

Agalev 2003 lees...
GROEN! 2006 lees...

 

 

De lat moet langer bij de definitie v/e   "korte vlucht".
Dit blijkt uit volgende grafiek!

bron zie...

Hierin komt zeer duidelijk naar voor dat hoe korter de afstand (reeds vanaf 1000 NM of 1800 km) wordt, hoe steiler het brandstofverbruik klimt! (bij alle beladingsgraden!). Wij zouden de minister dan ook willen vragen voor zware vrachttoestellen de afstand niet op 150 km maar minstens op 500 km te leggen!
 

 

 

Korte vluchten luchthaven Oostende

"Een stand van zaken, augustus 2010"
 

In Wallonië zijn ze verboden in Vlaanderen toegestaan. We hebben het over korteafstandsvluchten of korte vluchten, meestal gedefinieerd als vluchten op minder dan 800 km. Korte vluchten zijn zeer schadelijk voor het milieu en bijna iedereen is het er over eens dat ze verboden moeten worden en vervangen door middel van wegvervoer of nog beter, binnenvaart, spoorweg... HST.

In 2009 waren er op de luchthaven van Oostende zo'n 700 bewegingen met grote vliegtuigen over (zeer) korte afstand. WILOO heeft voor de telling hiervan de lat extra laag gelegd en zich beperkt tot afstanden van maximaal ~300 km. Zo niet dan waren er lokaal nog veel meer korteafstandsvluchten te noteren. We hielden ook enkel rekening met de grote vracht- en passagierstoestellen.

De gevolgen voor het milieu zijn verassend. De totale nood aan brandstof voor de 698 bewegingen bedroeg maar liefst 1605 ton kerosine of iets meer dan 2 miljoen liter, alles samen goed voor een energie-equivalent van 70.340 gigajoule of het elektriciteitsverbruik van alle inwoners van de stad Gistel gedurende één jaar. De totale CO2-uitstoot in 2009 bedroeg ongeveer 5056 ton, ter compensatie hiervan zou jaarlijks een snelgroeiend wilgenbos ter grote van het totale luchthavenoppervlak (~330 ha)  moeten aangelegd worden. De berekeningsnota van dit alles vindt u hier…

Het grootste aandeel in deze problematiek hadden Jetairfly (TUI Air Belgium NV) (passagiers) en MK Airlines Ltd (vracht). Deze laatste maatschappij is echter zo goed als failliet zodat we met het oog op de toekomst tweede in de rij World AW nader hebben bekeken. Voor specifieke informatie over deze twee firma’s m.b.t. korte vluchten klik op de afbeelding hiernaast.

Wanneer we ter illustratie de milieukost van de korte vluchten  vergelijken met deze van andere vervoersmodi bijv. bussen, dan merken we meteen het enorme verschil. Een passagiersvliegtuig op de afstand Oostende - Brussel vervangen door twee bussen (zelfde max. passagiersaantal) levert een winst aan energie en CO2-uitstoot van ~1130 procent! Het brandstofverbruik per passagier op deze afstand is bij het vliegtuig 13 keer groter. Moderne vliegtuigen bieden geen soelaas.

 

Oostende-Brussel

B738 (*)

2 x bus

ΔVliegtuig/bus

Passagiers

164 (**)

164

0

Afstand

122 km

127 km

0

Brandstof

1558 liter

127 liter

1127 %

Energie

54,6 GJ

4,4 GJ

1129 %

Lpas100km

7,8 liter

0,6 liter

1200 %

CO2 uitstoot

3925 kg

352 kg

1015 %

 
(*) Een ietwat oudere versie bijv. de B733 verbruikt amper 2 liter meer op deze afstand.

(**) Er dient ook opgemerkt te worden dat in 2009 zowat 40 % van alle bewegingen (632 van 1573) op de Oostendse luchthaven in 2009 met passagierstoestellen >6 ton  “ferry flights” waren (bron: Vlaamse overheid), bijgevolg ook leeg op korte afstand!

 

 

 

Oostende-Brussel

MD11F (*)

5 x vrachtbak

ΔVliegtuig/truck

Vracht in ton

90 ton (**)

90 ton

0

Afstand

122 km

127 km

0

Brandstof

9.068 liter

190 liter

4372 %

Energie

319,9 GJ

6.7 GJ

4691 %

Lton100km

83 liter

1,7 liter

4782 %

CO2 uitstoot

22.850 kg

600 kg

3608 %

 
(*)
De MD11F is bijzonder energie-inefficiënt, een B742F verbruikt hier ‘slechts’ 2700 liter.
(**) Er dient ook opgemerkt te worden dat in 2009 zowat 13,3 % van alle bewegingen (250 van 1883) op de Oostendse luchthaven in 2009 met vrachttoestellen >6 ton  “ferry flights” waren (bron: Vlaamse overheid), bijgevolg ook leeg op korte afstand!

 

Het aantal korteafstandsvluchten neemt toe. Dat merkt men niet enkel in de specifieke tabellen met betrekking tot World AW en Jetairfly in 2009 op Brussel, maar ook wanneer men de evolutie van de korte vluchten van Jetairfly op Brussel (en Luik) bekijkt over een langere periode van 5 jaar (zie figuur hiernaast), dan is er eveneens een stijgende trend.

WILOO wil dat de korteafstandsvluchten worden aangepakt. Ofwel moet er net als in Wallonië een verbod komen. Of er moet minstens een compensatie komen, hetzij via een kerosinetaks voor binnenlandse vluchten (zoals in Nederland), of via het aanplanten van compensatiebossen.

 

 

 

 

"Situatie  tot mei 2009"

 

Na tijdens de vorige legislatuur op elke manier door de VLD (Vlaamse Liberalen) en de Vlaamse Regering te zijn afgeschoten (zie hieronder) ligt de aanpak om een einde te maken aan de schadelijke korteafstandsvluchten volledig op apegapen!

 

In juni 2008 stelde Wouter De Vriendt (GROEN!) een aantal nieuwe parlementaire vragen in "De Kamer", lees... en de antwoorden... (eind 2008).


We zien nog steeds veel Jetairfly (TUI Air Belgium NV) vluchten (vaak met lege toestellen) van/naar Brussel of Luik (1) op en neer hoppen. We zien  ook nog veel bewegingen over korte afstand met zware vrachttoestellen van MK Airlines Ltd en Air Charter Express bvba (militaire transporten voor de oorlog in Irak!)

 

Van 1 mei '08 to 31 oktober '08 (zes maanden) waren er maar liefst 441 bewegingen bewegingen over zeer korte afstand (Oostende- Lyneham nog niet meegeteld).

 

- De kortste afstand met vracht was naar Manston 107 km, met B747 en A300.

 

Zie overzichtstabel hieronder.

 

 

(1) verklaring: de winst wordt niet met de vliegtuigen gemaakt. Vliegen met lege toestellen is wel commercieel belangrijk om de vakantiepakketten beter te kunnen vermarkten. De kosten voor het "leegvliegen" neemt men er bij om de klant in eigen achtertuin te kunnen laten inchecken en zodoende in het pakket te laten bijten.
Of er bovendien veel luchthavenvergoedingen in Oostende worden aangerekend is nog maar de vraag? Daar komen we niet achter wegens... geheim.
De milieu en de externe kosten van het vliegen op korte afstand hoeven sowieso helemaal niet betaald te worden.  Ze zijn ten laste van de volledige gemeenschap en de volgende generaties. Bijgevolg kan het milieu de pot op!
Jammer genoeg is dit geen uitzondering in onze 'moderne' economie. Denk hierbij aan het hele "just in time principe" in de transportsector!

 

overzichtstabel
 

Bestemming

Afstand

Aantal
 bewegingen

van okt '05
tot  okt '08

(drie jaar)

van 1 mei '08
tot 31 okt '08
(zes maand)

Rijsel

073 km

067

001

KIA Manston

107 km

153

011

Zaventem

121 km

358

106

Rotterdam

138 km

001 000
Charleroi 138 km

003

001

Southend

156 km

004

000

Amsterdam

179 km

015

001

Eindhoven

179 km

009

000

Luik

191 km

1131

241

London Stansted

197 km

014

002

Beauvais

200 km

009

000

Maastricht

206 km

006

000
London Gatwick 213 km

014

003

Vatry (Reims)

227 km

017

000
London Heathrow 233 km

001

000
London Luton 236 km

003

000

Parijs

244 km

019

006
Evreux 270 km

001

000

Dusseldorf

272 km

012

002
Le Havre 273 km

001

000

Luxemburg

296 km

493

063

Keulen

303 km

009

000
Brize Norton (UK) 314 km

030

000
Lyneham (UK) 339 km te bepalen te bepalen

Totaal
(tot <= 300 km)

 

2361

441

 

 

Sterke toename korte vluchten
15-mei-09 De jongste tijd nemen de korteafstandvluchten (bijv. Brussel - Oostende) weer flink toe. Alternatieven bestaan. Jammer genoeg is milieu blijkbaar nog steeds geen prioriteit in Vlaanderen! In Wallonië zijn korteafstandsvluchten verboden. Onze persnota, lees...

 

 

 

"Ministers over korte vluchten"

 

Korte vluchten op de lange baan
16-apr-07 Het door de minister voor Mobiliteit Renaat Landuyt aangekondigde KB op de korte vluchten is er na vijf maanden nog steeds niet. Politiek geblokkeerd en op de lange baan heet dat dan. Dat een dergelijke "minimale" maatregel er niet komt is tekenend voor de krachtdadigheid van de regering om ook de milieuschade door het luchtverkeer veroorzaakt "echt" aan te pakken. Veel milieugeblaat, weinig broeikaswol", onze persnota...

In de pers: Wiloo op de stadsomroep, luister...

 

Pure demagogie

29-nov-2006 De korteafstandsvluchten op Vlaamse regionale luchthavens en “het ontwerp van KB van federaal minister Renaat Landuyt” kwamen aan bod tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Lees…
Wiloo is zwaar ontgoocheld over de ministeriële 'argumentatie'. Onze persnota, lees...

WILOO aangenaam verrast

24-nov-06 Via de pers (1) vernamen we dat minister Renaat Landuyt een KB klaar heeft dat definitief een einde maakt aan "nutteloze" commerciële vluchten over een afstand van minder dan 150 kilometer. " Voor zulke trajecten bestaan er betere alternatieven, zoals de bus of de trein, die een stuk minder vervuiling veroorzaken", zegt de minister.

Vzw WILOO is uiteraard blij met deze intentie. Alleen kort had iets langer gemogen. Ook zijn er wat onduidelijkheden in het krantenartikel. In Oostende zijn er namelijk korteafstandsvluchten met zware vrachttoestellen over een afstand van 100 km. Worden die ook verboden? We stuurden hem een mail, u kunt hem hier lezen...

 

 

 

 

 

 

 


B737 Jetairfly

 

 

 

 


MD11F World AW

 

 

De Oostendese luchthaven maakt deel uit van ACI en heeft een CO2-charter onderschreven. Dat blijkt uit een parlementaire vraag.
 In het bestek van de lopende privatiseringsprocedure wordt echter niet onderhandeld over CO2-reductie of -neutraliteit bij de uitbating, laat staan over korte vluchten. Milieuzorg en duurzaam ondernemen is voor de Vlaamse regering blijkbaar nog steeds vooral veel lippendienst!

 

korteafstandvluchten

in het
Vlaams Parlement

 

juli 2003:

wie is voor?

wie is tegen?
lees...
 

 

november 2006:

wie is voor?

wie is tegen?

ministeriele
demagogie!

lees...

bron:...

 

 

 

 

free web tracker