Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                15 mei 2009

Mededeling aan de Pers

 

 

 

“Sterke toename korteafstandsvluchten Brussel - Oostende”

 

 

 

Vzw WILOO stelt de afgelopen maanden weer een sterke toename vast van de korteafstandsvluchten tussen Brussel en Oostende.

 

Vooral Jetair (TUI Air Belgium NV) spant hier de kroon. In januari ’09 was er één zo’n beweging, in februari ‘09 drie, in maart ’09 twee, in april ’09 plots zestien en in de eerste helft van mei ’09 maar liefst vijftien bewegingen (met lege toestellen).

 

Dergelijke vluchten over korte afstand zijn zeer schadelijk voor het milieu. In Wallonië zijn ze verboden.

 

Op een recente vraag (nr. 233  dd. 5 november 2008) van volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (GROEN!) antwoordde federaal staatssecretaris voor Mobiliteit de heer Etienne Schouppe dat hij voorstander is om een regeling uit te werken om dergelijke praktijken te verbieden (zie…). Hij zou hiervoor overleg plegen met zijn gewestelijke collega’s.

 

Tot op heden hebben wij van de heer Schouppe weinig meer vernomen. Vanaf april 2009 nemen de vluchten spectaculair toe!

 

In 2006 toen Johan Vande Lanotte voorzitter was van SP.a, pleitte zijn partijgenoot de heer Renaat Landuyt met animo voor een verbod op korteafstandsvluchten (zie…). Vzw WILOO kijkt uit naar de dag dat de stad Oostende (en partners) via het Autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) mede-uitbater wordt van de luchthaven. Zal Johan Vande Lanotte zich dan, als voorzitter van het AGHO en in navolging van het vurig bepleite SP.a standpunt, van zijn beste milieuzijde laten zien en als nieuwe baas van de luchthaven consequent bussen en treintickets opleggen tussen Brussel en Oostende?

 

Zal wanneer het AGHO met de uitbating van de luchthaven start, niet blijken dat het socialistisch pleidooi voor een verbod op korteafstandsvluchten van 2006 een daad van louter ecologische “Window Dressing” was? Zal niet meteen het ideologisch karretje worden gekeerd en de goede voornemens in alle stilte worden bedolven? Johan Vande  Lanotte heeft geen goede reputatie met betrekking tot het houden van milieu(en andere)beloftes in verband met de Oostendse luchthaven (1)! Wij vrezen dan ook dat de korteafstandsvluchten onverminderd zullen blijven doorgaan.

 

 

m.vr.gr,

 

 

Het WILOO bestuur

 

 

(1) "Johan Vande Lanotte beloofde ooit, op een WILOO-debat in 2000, dat na de plaatsing van ILS08 er 80 procent van de bewegingen boven zee zouden plaatsvinden (luister...)! Hij beloofde toen ook dat er oplossingen zouden komen voor de kerosineproblematiek door bijv. vliegtuigen naar de startplaats te trekken (luister...)! Hij ondertekende in 2003 een luchthavencharter (3) dat een verdubbeling van de werkgelegenheid zou betekenen en hij ondertekende een convenant met MK Airlines (thans onder curatele) die tegen 2010 alle heil zou brengen met 250.000 ton vracht en 150 extra banen! Zie... Van al deze beloftes is niets terecht gekomen!"