Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                                                        22 september 2009

Mededeling aan de Pers

 

 

 

WILOO vraagt onderzoek naar geweld tegen haar secretaris

 

 

Vzw WILOO heeft een onderzoek gevraagd naar geweldpleging door de zoon van Jetairbaas Bart Brackx, de heer Thomas Brackx. Deze alom bekende vliegtuigspotter verteert het schijnbaar niet dat een WILOO-bestuurslid zomaar foto’s van geparkeerde vliegtuigen maakt. Tijdens een fotosessie aan de Kalkaert op 17 september ’09 ging een en ander fout! Wij vragen daarom een onderzoek.

Het relaas van onze secretaris:
Toen ik verleden donderdag 17 september als WILOO-bestuurslid aan de ex-Kalkaartkant van de luchthaven enkele foto’s wilde nemen, waren daar al een 6-tal vliegtuigspotters aanwezig, waaronder Thomas Brackx, de jongste telg van de familie Brackx (Jetair). Toen ik klaar was met foto’s nemen en aanstalten maakte om huiswaarts te keren, werd ik door Thomas Brackx bekogeld met een vloed van perfect weerlegbare beschuldigingen aan het adres van WILOO. Daarop volgde een reeks dreigementen, ondermeer de aankondiging van een stel advocaten, dat op WILOO zou worden afgestuurd.
 

De opmerking dat zijn vader zou worden ingelicht over zijn uitdagend optreden, kon Thomas niet bedaren. Integendeel, zijn WILOO-haat bleef aan de kook. Toen ik wilde vertrekken, plaatste Thomas Brackx zich ostentatief voor mij en verhinderde tot twee maal toe mijn doorgang. Toen ik op de fiets stapte, kreeg ik nog een natrap op het achterwiel van mijn fiets.”

Een verzoek door vzw WILOO om zich voor zijn gedrag te verontschuldigen, werd door Thomas Brackx afgewezen, zich beroepend op het getuigenis (sic) van zijn vriendjes vliegtuigspotters, namelijk dat het WILOO-relaas van de feiten helemaal verzonnen is. WILOO heeft daarom samen met haar secretaris klacht ingediend en bij de Oostendse politie daarvan een PV laten opstellen voor onrechtmatige geweldpleging.

Discussie moet kunnen, geweld kan nooit!

 

Jacques Denecker

Vzw WILOO