Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                30 juli 2009

Mededeling aan de Pers

 

 

 

“WILOO vraagt minister doorlichting DAB Internationale luchthaven Brugge-Oostende”

 

 

 

Met een brief aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken mevrouw Hilde Crevits heeft vzw WILOO (1) vandaag gevraagd om een onafhankelijke externe doorlichting van de administratieve diensten van de DAB (Dienst met Autonoom Bestuur) Internationale Luchthaven Brugge-Oostende (2) uit te voeren.

 

Aanleiding is de gebrekkige cijferrapportage door de luchthavenverantwoordelijken aan het OLO (Overlegcommissie Luchthaven Oostende, kaderend binnen de huidige 20-jarige luchthavenmilieuvergunning).

 

Frequente fouten in het cijfermateriaal uit de rapportages met betrekking tot nachtbewegingen en QC-waarden (individuele geluidsmaat van een vliegtuig) doen ons ernstig twijfelen aan de goede werking van talrijke diensten van de DAB.

 

Los hiervan werd dit jaar ook bekend dat grote misbruiken op de financiële afdeling van de administratie luchthaven Oostende jarenlang niet opgemerkt werden door de DAB. En wanneer ook de meest elementaire informatie aan de burgers (aankomsten/vertrekken via teletekst) frequent fouten bevat, twijfelt WILOO zeer sterk aan alle andere door de DAB geleverde cijfers met betrekking tot vracht, passagiers, en jaarrekeningen!

 

Daarom hebben we bij het einde van een eerste vijfjaarsperiode uit de milieuvergunning (2004-2024) onze bezorgdheden overgemaakt aan de voorzitter van het OLO de heer Koen Dewulf (3), en de minister om een onderzoek gevraagd.

 

m.vr.gr,

 

 

 

Jacques Denecker