Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 14 juni 2007

 

Mededeling aan de Pers

 

 

 

"vzw WILOO vraagt rechter nachtvluchten met oude vrachtvliegtuigen te verbieden"

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Op haar bestuursvergadering van woensdag 6 juni 2007 heeft de vzw WILOO (Werkgroep omtrent de Impact van de Luchthaven van Oostende op de Omgeving) beslist om een procedure bij de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op te starten. Vzw WILOO vraagt de rechter om een onmiddellijk verbod op te leggen om nog langer met bepaalde vrachtvliegtuigen ’s nachts op Oostende te vliegen. Wij vragen de voorgeschreven toepassing van de QC-regel (QC = Quota Count, een maat voor de individuele geluidstypering van een vliegtuig) zoals beschreven in de milieuvergunningvoorwaarden van de luchthaven Oostende–Brugge.

In de milieuvergunning van de Oostendse luchthaven staat dat de maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23.00 uur en 06.00 uur tot 31 december 2009 niet hoger dan 82 (QCmax) mag bedragen. Meerdere toestellen van de luchtvaartmaatschappijen MK Airlines en Saudi Arabian Airlines overschrijden deze norm (1).

Reeds lang heeft vzw WILOO, via haar vertegenwoordiging in de OLO commissie (Overleg Luchthaven Oostende), de luchtvaartinspectie op de overtreding gewezen. Ook de Vlaamse milieu-inspectie werd aangeschreven. Bij onze vraag naar verduidelijking over de door de uitbater toegepaste QC-berekeningsmethode, die niet conform de vergunning wordt uitgevoerd, kregen we nooit een helder antwoord. De luchthaveninspectie stelde steeds dat ze niet precies wist hoe een en ander moest berekend worden (sic) en dat ze zelf bij navraag om verduidelijking aan de verantwoordelijke minister, de heer Kris Peeters, geen antwoord kreeg.

Vzw WILOO wil niet langer wachten op antwoord (zie ook 2). Bijna dagelijks worden nog steeds duizenden Oostendenaars door deze lawaaierige toestellen ’s nachts in hun slaap verstoord. Deze toestellen produceren een geluidsniveau van meer dan 100 dB in de woonzones van Stene.

WILOO eist dat de milieuvergunning CORRECT wordt nageleefd en dat de formule voor de QC berekening wordt toegepast zoals voorgeschreven. Wij vragen de rechter dat elke overtreding gesanctioneerd wordt door een bedrag dat de uitbater van de luchthaven moet betalen aan de gedupeerden. Per overtreding vraagt WILOO de som van €10.000 te storten op rekening van de vzw.

 

 

m.vr.gr,

Jacques Denecker

vzw WILOO

 

 

(1) Deze zeer lawaaierige oude B-747 vrachttoestellen zijn ook op andere luchthavens ’s nachts! niet toegelaten.

(2) Naast de pertinente overtreding van de milieuvergunningsvoorwaarden zijn de nachtvluchten van MK Airlines ook volledig in tegenspraak met de mooie beloftes gemaakt in het “memorandum of understanding” dat de firma afsloot met de Stad Oostende en het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende. Bij ondertekening van het document in november 2005, nu anderhalf jaar geleden, beloofde CEO Mike Kruger de voorgenomen groei van haar activiteiten te realiseren met nieuwe moderne B747-400 toestellen en enkel met dagvluchten. Sinds een drietal maanden groeit de activiteit van MK Airlines op de Oostendse luchthaven, echter zonder moderne toestellen en ook tijdens de nacht.

Bovendien stellen we vast dat ook de luchthaven zijn jarenlange beloftes om meer van uit zee te landen, zodra het peperdure automatisch landingsysteem systeem (ILS) op baan 08 in dienst was, niet waar maakt. Werd het ILS08 ooit aangekondigd door Vlaamse ministers en luchthavendirectie als de oplossing voor veel nachtelijke overlast (er is tien keer minder lawaaioverlast bij landing uit zee), vandaag zegt de luchthavendirectie geen vat op te hebben op de vluchtroutes! Bij geen of zijwindcondities kan bij elke opgelegde landing uit zee nochtans tien keer meer mensen gespaard worden, ook van de lawaaierige B-747’s. Die kleine inspanning wil de luchthavendirectie blijkbaar niet doen. Ze verstopt zich thans achter het paraplu van de Belgische bevoegdheidverdeling, tussen grond en luchtcontrole. Die verdeling is niet veranderd voor en na de plaatsing van het ILS08.