Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 30 juni 2010

 

 

 

 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

 

 

 “WILOO vraagt rechter om hinder van Oostendse luchthaven te beperken"

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Vzw WILOO (Werkgroep omtrent de Impact van de Luchthaven van Oostende op de Omgeving) die opkomt voor de belangen van de omwonenden van de Oostendse luchthaven start een nieuwe procedure bij de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

 

Vzw WILOO vraagt de rechter om:

 

    1) Zoals vermeld in de milieuvergunning, onmiddellijk een systeem van “preferentieel baangebruik” aan de piloten mede te delen zodat zoveel mogelijk boven zee opgestegen en geland moet worden. Per dag vertraging vragen we een dwangsom van 10.000 euro op te leggen.

 

   2) Zoals vermeld in de milieuvergunning, het aantal jaarlijkse bewegingen met toestellen tot zes ton te beperken tot maximaal 34.000 en per overtreding een dwangsom van 10.000 euro op te leggen.

 

Vandaag wordt onze dagvaarding (zoals in kortgeding) ingeleid op de rechtbank van Brugge. Een datum voor de verdere behandeling en de pleidooien zal worden vastgelegd.

 

 

 

 

m.vr.gr,

 

 

vzw WILOO