Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 30 oktober 2010

 

 

 

 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

 

 

 “Duurzame uitbating niet op de agenda van de Oostendse luchthaven"

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Terwijl steeds meer private bedrijven prioriteit geven aan een duurzame en CO2-efficiëntere uitbating (1) haakt de Oostendse luchthaven helemaal af. Dat bleek tijdens de jongste vergadering van het “Overlegcomité Luchthaven Oostende” (OLO) van afgelopen maandag 25 oktober 2010.

Op een vraag naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het CO2-reductie- en duurzaamheidsconvenant, dat binnen de luchthavenkoepel “Airport Council International” (ACI) was afgesloten, antwoordde luchthaven directeur Gino Vanspauwen dat er voor concrete maatregelen in Oostende geen geld was. Hij voegde er ook aan toe dat inschrijving voor dit ACI-convenant slechts per toeval gebeurde, tijdens een generale assemblee van ACI. De nieuwe milieucoördinator van de luchthaven viel haar directeur bij door boudweg te stellen dat zonnepanelen op daken plaatsen niet de beste methode voor verduurzaming is en dat te gebouwen te oud waren. Hierbij werd zomaar voorbijgegaan aan het feit dat CO2-efficiënte(re) uitbating veel breder is dan gebouwen en energie, maar ook bijv. interne en externe mobiliteit bevat (2). Klap op de vuurpijl van de vergadering was het feit dat zelfs de verplichting uit de milieuvergunning om in de bestaande gebouwen regenwater te hergebruiken door middel van een derde milieuvergunningswijziging (3) was geschrapt!

Naast bovenstaande koude douche vernamen we ook uit goede bron dat de voor de regionale luchthavens verantwoordelijke minister, mevrouw Hilde Crevits, weinig belangstelling heeft voor verduurzaming van eigen winkel. Terwijl burgers en ondernemingen via allerlei subsidies en premies (4) aangemoedigd worden om te investeren in energie-efficiëntie en CO2-reductie, is bij de lopende onderhandelingen voor het aanstellen van een nieuwe luchthavenuitbater (LEM) “duurzame(re) en CO2-efficiënte uitbating” geen argument van toekenning. De overheid geeft hier zeker niet het goede voorbeeld. Begrijpe wie kan.

Met vriendelijke groeten,

vzw WILOO vertegenwoordiging Oostendse Milieu-en Natuurraad in OLO

 

(1) bijv. Colruyt/Bio-planet in Leuven of “DAIKIN Europe NV” in Oostende dat binnenkort zijn fabrieksdak vol zonnepanelen zet.
(2) http://www.airportcarbonaccreditation.org/process/reduction.html
(3) Derde wijziging milieuvergunning luchthaven Oostende bij besluit Bestendige Deputatie West-Vlaanderen
nr. 35013/152/1/W/4. Zie...
(4) www.premiezoeker.be