Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

vzw WILOO wil:


1/ dat de luchthaven ’s nachts wordt gesloten

2/ dat de luchthaven enkel werkt met luchtvaartmaatschappijen, die een degelijk palmares van veiligheid kunnen voorleggen

3/ dat Oostende niet meer wordt aangevlogen door toestellen ouder dan 30 jaar (rookbakken zoals de AN-12, DC8 en dergelijke)

4/ dat in Oostende dezelfde QC-normen worden toegepast als in Zaventem en dat de geluidsnormen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) van kracht worden.

5/ dat de dagvluchten in aantal dusdanig worden beperkt, dat zij noch het Oostends leefmilieu te zwaar belasten noch het eigen toerisme en de daarvan afhankelijke werkgelegenheid in gevaar brengen.

6/ dat de startbaan gehalveerd wordt zodat de WUG’s volledig kunnen benut worden

7/ dat er naast een geluidsmeetnet ook een luchtkwaliteitsmeetnet komt + preventieve maatregelen om de hinder van kerosine en uitlaatgassen van vliegtuigen en de aanverwante mobiliteit te voorkomen

8/ dat er bufferzones worden aangelegd om (ook grond) lawaaihinder en de uitstoot van uitlaatgassen op te vangen

9/ dat, zoals reeds lang werd beloofd, maximaal boven zee wordt geland en opgestegen (ILS08 is in dienst)

10/ dat oefenvluchten beperkt worden zoals beschreven in het gezamenlijk advies van de vzw WILOO, de Stedelijke Milieuraad, advies overgenomen door het stadsbestuur van Oostende.

Zie ook de vragen in onze politieke enquête naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 op: www.wiloo.be/enquete.htm Daar vindt u de argumentatie voor onze standpunten.

 

WILOO wil hierover met alle politieke prominenten in gesprek gaan. Johan Vande Lanotte (1) weigert dit, met als reden:  "WILOO brengt  de boodschap niet correct over, en zou politiek, ideologisch en deontologisch oneerlijk zijn!"

Dit is onbegrijpelijk. De WILOO standpunten zijn klaar, duidelijk en beargumenteerd. Tranparanter kan niet! Zie hierboven.

Met WILOO wil Johan Vande Lanotte  niet in gesprek gaan. Dat is pas politiek, ideologisch en deontologisch oneerlijk. Maar daar heeft Johan kennelijk geen zaken mee. Wie Johan’s plannen niet onderschrijft of niet naar zijn pijpen danst, zal het geweten hebben en wordt gekleineerd en belachelijk gemaakt. (zie bijv. De Zeewacht, vrijdag 15 december, pag.9)

(1) als voorzitter AGHO (Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende) en kandidaat overnemer exploitatie luchthaven Oostende

 

WILOO blijft open staan voor een gesprek op argumenten met iedereen!

 

het WILOO bestuur

 

free web tracker