Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

Jaaroverzicht vrachtcijfers 2009

 

"Luchthaven verder in het sukkelstraatje"

10-jan-2010

2009 is grotendeels een herhaling van het catastrofejaar 2008 en bewijst andermaal de aberratie van de Oostendse luchthaven, die zich onverminderd in eerste instantie als vrachtluchthaven wil profileren. 

Na het Annus horribilis 2008, dat een daling in vracht noteerde van 24%, kon het moeilijk nog slechter. En toch vertoonde 2009 een verdere aftakeling van het luchtvrachtvervoer met een bijkomende daling van 10,6%. De economische crisis heeft zeker een handje toegestoken en wordt nu als gemakkelijke en enige verantwoordelijke opgevoerd voor de huidige belabberde situatie. Maar dat is vanzelfsprekend niet het juiste verhaal noch een eerlijke analyse. De zeepbel, waarin het luchtvrachtvervoer in Oostende door ons politiek bestel wordt gecultiveerd, is uiteengespat nog vóór de start van de economische crisis. 

Eén troost voor al wie graag getroost wil worden…, in 2010 kan het moeilijk nóg eens slechter. Dus, voortaan is het woord bij uitstek in de etalage: “heropleving”, halleluja! Voortaan moet normaliter iedere maand van 2010 een stijging opleveren tegenover 2009 en zal telkens de fanfare met toeters en bellen moeten uitrukken. Men weze gewaarschuwd. 

En zie, mirakel, de heropleving is al een feit. Na de vele maanden van pure ellende steeg de vracht in de laatste maand van 2009 met 4,7%. Het nog steeds wankele MK Airlines heeft namelijk een, naar verluidt, tijdelijk contract in de wacht gesleept met een mooi pak vluchten met invoergoederen uit Cairo. Eind november was de vrachtdaling nog 12,6% tegenover 2008. Maar de “4,7% heropleving” van december heeft ervoor gezorgd, dat de achteruitgang voor het hele jaar “slechts” 10,6% bedraagt. Dat is de “only good news”-boodschap van de luchthavendirectie, gedwee en in koor geëchood door de lokale media. 

Maar terug naar de naakte realiteit. Terwijl Oostende verder achteruitboert, scoren de luchthavens van Maastricht en van Manston tijdens diezelfde economische crisis met een ongemeen hoge stijging van vrachtcijfers. De werkelijkheid is, dat de Oostendse luchthaven NIET op een economische as ligt, die haar onverminderd door haar promotors wordt toegedicht. Inmiddels draait de belastingsbetaler verder op voor onzinnige verspillingen ten hare gunste in tijden van broodnodige bezuinigingen. Inmiddels ook brengt de luchthaven slechts een belachelijk lage tewerkstelling op in verhouding tot haar oppervlaktebenutting, fungeert zij als hinderpaal voor de uitbreiding van onze stad en is zij verantwoordelijk voor diens toenemende demografische achteruitgang

Qua reüssite of liever bij gebrek daarvan, spreken de vrachtcijfers tijdens de laatste 15 jaren boekdelen. Sinds 1995, toen de intussen wereldberucht geworden Viktor Bout in het Jet Center zijn wapenhandeltje wou opstarten, is er slechts één jaar, waarin in tonnage lager werd gescoord, namelijk in 2002 met 57.131 ton. In dat jaar werden alle hinderlijke Ilyushins-vliegtuigen eruit gebonjourd, met een spectaculaire neergang als logisch gevolg. Alle andere 14 jaren scoorden hoger dan anno 2009.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

81514

91768

105699

87868

107984

93472

88778

57131

78066

97582

108260

98525

108953

82920

74148

WILOO heeft voorheen de onverantwoorde verzinsels van bepaalde beleidsmensen en luchthavenlobbyisten herhaaldelijk aangeklaagd. Het wordt helemaal benauwend cynisch, als men in het licht van het bovenstaande de prognoses in herinnering brengt, die aan het publiek werden opgediend door vooraanstaand luchthavenpromotor Johan Vande Lanotte en luchthavendienaar Gino Vanspauwen. Twee tabellen (en een grafiek bij de 1ste tabel) hierna illustreren het cynisme van beide verzinsels.

Vrachtprognose 2004 luchthavendirectie

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2014

Prognose

78000

150000

250000

350000

400000

450000

500000

750000

Realiteit

78066

97582

108260

98525

108953

82920

74148

?

Behaald %

100,1%

65,1%

43,3%

28,2%

27,2%

18,4%

14,8%

?

 

       

 

Het absurde van Vanspauwen’s prognoses, voorgelegd bij de aanvraag van mei 2004 voor een nieuwe 20-jarige milieuvergunning (1), vergt geen verder betoog. 

In zijn intentieverklaring van november 2005 met MK Airlines (2) schotelde Johan Vande Lanotte de publieke opinie waanzinnige vrachtcijfers voor, die MK Airlines in de komende jaren zou gaan halen. De tabel hierna vergelijkt de verzonnen MK-cijfers met – nota bene – de totale reëel behaalde tonnage van alle vrachtmaatschappijen samen, actief op de luchthaven. 

MK-vrachtprognose volgens intentieverklaring Vande Lanotte

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Algemeen vrachttotaal

97582

108260

98525

108953

82920

74148

?

Voorgespiegelde MK-cijfers

60000

70000

110000

150000

185000

220000

250000

De cijfers van de tabel spreken voor zich. In zijn intentieverklaring vertrekt Vande Lanotte ooit begrotingsminister maar wat luchthavengegevens betreft, gepatenteerd cijfersjoemelaar – van 60.000 ton in 2004 door MK Airlines reëel gepresteerde vrachtomzet. Vande Lanotte is nochtans bij uitstek goed geplaatst om in november 2005 correct te zijn ingelicht over MK’s tonnageprestatie van 2004. De totale ‘non-transit’ vracht in 2004 bedroeg 69.077 ton (= 97.582 algemeen totaal minus 28.505 ton transitvracht). Gezien de vermeende 60.000 ton, door Vande Lanotte toegeschreven aan MK Airlines, kent hij dus aan alle overige ‘non-transit’ vrachtspelers amper 9.077 ton toe. Of was zijn hele intentieverklaringsoesa alleen maar een leugenachtig spelletje om zijn audiëntie te overbluffen? 

In verhouding tot de andere actieve vrachtmaatschappijen op de luchthaven en tot het algemene vrachttotaal van 74.148 ton, kan MK Airlines in 2009 hooguit 35.000 ton vracht hebben gehaald, dus hooguit iets meer dan de helft van wat Vande Lanotte voorspiegelde als MK-prestatie in 2004. Dat is amper 16% van wat MK in 2009 volgens zijn ‘waanzinnige’ prognoses had moeten halen (220.000 ton). Ook het algemene vrachttotaal 74.148 ton is slechts een 1/3 fractie van hetzelfde ‘waanzinnig’ MK-prognosecijfer. Is dat waanzin of puur bedrog?

Armtierige en geldverslindende luchthaven, die zich internationaliteit wil aanmeten, echter zonder merkbare internationale uitstraling en hardnekkig wordt gepromoot door een stelletje onverantwoorde politici.