Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

Jaaroverzicht vrachtcijfers 2010

 

"Luchthaven verder in het sukkelstraatje (aflevering 343)"

4-jan-2011

Na de twee catastrofejaren 2008 en 2009 volgde een supercatastrofejaar, 2010. Andermaal werd de aberratie bewezen van de Oostendse luchthaven, die zich niettemin en in eerste instantie als vrachtluchthaven wil blijven profileren.

De tonnage 2010 was amper 12% hoger dan deze van 2002, het slechtste jaar
(57.131 ton) sinds 1993 en haalde nog geen 60% van het “wonderjaar” 2007 (108.953 ton). Tegenover vorig jaar was er een daling met 13,6%.

Als het een troost mag wezen, het kan in 2011 moeilijk nog slechter worden. Wellicht zal dus bij ieder maandeinde de luchthavenfanfare kunnen uitrukken. Men weze gewaarschuwd, hoewel… hebben we dat vorig jaar ook al niet gezegd? (1)

Ook in 2010 namelijk heeft een aangekondigde “heropleving” niet mogen zijn. In april gaf MK Airlines – Vande Lanotte’s paradepaard (
2) – er na een lange doodsstrijd definitief de brui aan. In oktober was het de beurt aan Meridian Airways van dubieus figuur Farhad Azima (3). Twee vliegtuigen van MK en vier stinkbakken van Meridian staan inmiddels op de luchthaven te verkommeren.

De tabellen en grafieken hieronder illustreren, hoe het iedere maand de vracht in 2010 verging tegenover vorig jaar en tegenover topjaar 2007.

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tot

2009

7313

7592

6973

5885

6676

5619

4063

4495

4097

5561

5847

10026

74148

2010

7391

5904

5829

3877

5601

4892

4338

4174

3989

5547

5739

6760

64041

%

1,07

-22,23

-16,41

-34,12

-16,10

-12,94

6,77

-7,14

-2,64

-0,25

-1,85

-32,58

-13,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tot

2007

10432

8861

9529

9911

9555

11184

9372

9135

8026

7259

7303

8386

108953

2010

7391

5904

5829

3877

5601

4892

4338

4174

3989

5547

5739

6760

64041

%

-29,15

-33,37

-38,83

-60,88

-41,38

-56,26

-53,71

-54,31

-50,30

-23,58

-21,42

-10,57

-41,22


Uitgezonderd 2 maanden, scoorden alle maanden in 2010 negatief tegenover 2009. Tegenover het topjaar 2007 was het één en al doffe ellende.

Een terugblik op de tonnages in tabel en grafiek hieronder verduidelijkt het sukkelgangetje sinds 1995 van het luchtvrachtverkeer, door een hoge politieke elite ooit als derde pijler gepromoveerd voor de uitbouw van economische activiteit in Oostende, liggend in een door dezelfde heren verzonnen “economische as”.
 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

81514

91768

105699

87868

107984

93472

88778

57131

78066

97582

108260

98525

108953

82920

74148

64041


Met uitzondering van één enkel jaar, scoorden sinds 1995 alle jaren hoger dan het voorbije jaar 2010. Enkel 2002 scoorde lager, toen alle hinderlijke Ilyushins-vliegtuigen eruit werden gebonjourd en de luchthaven eindelijk van (bijna) alle ongure maatschappijen werd uitgemest. Tegenover het “wonderjaar” 2007 scoorde het voorbije jaar maar liefst 41,22% lager.

Ter herinnering, de opzettelijke bedrieglijke onzin, die voorheen door “luchthavenbezieler” Vande Lanotte en zijn luchthavendirecteur Vanspauwen werd gespuid i.v.m. de ingebeelde toekomstmogelijkheden van de luchthaven qua vrachtverkeer, past hier uitstekend in het plaatje. De volgende tabellen en grafiek geven respectievelijk de absurde prognose van laatstgenoemde, uitgekraamd bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning in 2004 (
4) en de waanzinnige praat van eerstgenoemde over vrachtcijfers, die zijn paradepaard MK Airlines verondersteld was te zullen halen in een nabije toekomst (5).
 

Vrachtprognose 2004 luchthavendirectie

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2014

Prognose

78000

150000

250000

350000

400000

450000

500000

550000

750000

Realiteit

78066

97582

108260

98525

108953

82920

74148

64041

?

Behaald %

100,1%

65,1%

43,3%

28,2%

27,2%

18,4%

14,8%

11,6%

 

Het absurde van Vanspauwen’s prognoses, voorgelegd bij de aanvraag van mei 2004 voor een nieuwe 20-jarige milieuvergunning (1), vergt geen verder betoog. 

In zijn intentieverklaring van november 2005 met MK Airlines (2) schotelde Johan Vande Lanotte de publieke opinie waanzinnige vrachtcijfers voor, die MK Airlines in de komende jaren zou gaan halen. De tabel hierna vergelijkt de verzonnen MK-cijfers met – nota bene – de totale reëel behaalde tonnage van alle vrachtmaatschappijen samen, actief op de luchthaven. 
 

MK-vrachtprognose volgens intentieverklaring Vande Lanotte

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Algemeen vrachttotaal

97582

108260

98525

108953

82920

74148

64041

Voorgespiegelde MK-cijfers

60000

70000

110000

150000

185000

220000

250000

Stop de demagogie en de grootheidswaanzin. Laat de belastingsbetaler niet verder opdraaien voor opgeblazen luchthavensprookjes die enkel dienen  om de  belangen van een kleine elite in stand te houden!