Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

free web tracker

 

 

 

Reactie persnota per E-mail UNIZO
 

Van: Frederik Serruys
Verzonden: dinsdag 10 februari 2015 8:45
Aan: NIEUWSDIENST WILOO
CC:
Onderwerp: Re: Korte vluchten Oostende, een kijkje op de jongste jaren.

 

Inderdaad, sluiten die luchthaven, weg met de lokale economie en bedrijvigheid. werkloze personeel zal allemaal vrijwillig voor willoo helpen boompjes planten. de rest van de werkende  bevolking in oostende zal de factuur wel betalen, nog eens. 

Beste willoo. alles kan beter, zeker de uitbating van die luchthaven.  maar verstandige ontwikkeling kan nog veel extra jobs creeren in de ruime regio en van Oostende , zoals weleer, een welvarende regio maken.

kale luchthavens in europa hebben voor  vele steden een enorme boost gecreëerd.  jullie blijven maar hangen in jullie ouderwetse logica terwijl er enorm veel verbeterd is de jongste jaren wat betreft geluids- en milieuhinder. 

Met een groenere ontwikkeling van de luchthaven en een gezonde economische regio zal er heel veel kunnen geïnvesteerd worden, ook in bvb aanplanting van extra bossen. we zullen er graag aan meehelpen, want iedereen, zeker ook de bedrijven hebben die reflex al een tijdje.  jullie conservatieve logica is niet constructief. jammer. 

Frederik Serruys

directeur unizo

 

 

 

 

 

Antwoord van WILOO

 

Verzonden: maandag 23 februari 2015 15:37
Aan: Frederik Serruys UNIZO W-Vl
CC:
Onderwerp: RE: Korte vluchten Oostende, een kijkje op de jongste jaren.

 

Geachte heer Serruys,

 

Lokale luchthavens kunnen een enorme boost betekenen zegt u.
U zwijgt dan wel over de vele spookluchthavens in Europa. Voorbeelden hiervan genoeg in Griekenland, Spanje Italië, Nederland, UK (Manston, nu gesloten)!

 

Centrale vraag is hoeveel luchthavens zijn er ergens nodig. Bent u akkoord dat we zuinig moeten zijn met infrastructuur, overheidsgeld en overheidspersoneel, en “last but not least” het milieu? Blijkbaar niet. Al dertig jaar lang bewijst de luchthaven van Oostende uw ongelijk, u blijft er blijkbaar in geloven.


Jaarlijkse kosten de overbodige Vlaamse luchthavens de belastingbetaler (na privatisering vorig jaar nog meer dan vroeger) zo’n 12,5 milj. euro.

Terwijl er op 100 km drie perfect ingerichte luchthavens zijn! Meer dan zat.
België is een postzegelland. Hoeveel luchthavens hebben we in Vlaanderen wel nodig (waarvan zinvol gebruik kan gemaakt worden)? We hebben Zaventem, Charleroi en Rijsel in de buurt.

 

Indien we uw redenering volgen moeten we in elk dorp een luchthaven bouwen!
Dat doet een beetje denken aan de aanleg van de eerste spoorwegen in Europa. In Zwitserland zorgde elke baron dat de spoorlijn langs “zijn” kasteel passeerde… Vandaag zien we jammer genoeg nog steeds zoiets gebeuren, denk hierbij bijv. aan de aanvraag voor de bouw van megashoppingcenters. In het Vlaamse Vilvoorde wil men Uplace bouwen en een beetje verder wil men in Brussel… hetzelfde, zonder overleg. Volgens ons een gevolg, net als de luchthaven van Oostende ooit, van een verkeerde politiek-bestuurlijke opsplitsing. Voeg daarbij een sausje populisme en dat maakt dat we telkens vertrokken zijn voor blijvende verspilling en inefficiëntie… En witte olifanten. Dit land kent er een historische reeks (de fameuze wafelijzerpolitiek). Rechtzetten achteraf is blijkbaar moeilijk. Daarom: infrastructuur voor internationaal verkeer zoals snel- en spoorwegen en (internationale)luchthavens zou naar onze mening trans(natio/regio)naal moeten gestuurd en gepland en gecontroleerd worden. Gelukkig beweegt er op dit terrein iets in Europa de jongste tijd.

 

Ik begrijp best dat u graag (emotioneel?) zoveel mogelijk en zo goedkoop mogelijk (als het kan zelfs) gratis (gesubsidieerd) openbaar(lucht)vervoer wilt voor de middenklasse. Het is immers de rijkere (gepensioneerde) EU-elite (armeren hebben geen geld voor city trips), die zich vier Spanje-vakanties per jaar kunnen permitteren, die het leuk vinden om voor een appel en een ei, en van overal van aan de eigen voordeur en zonder de externe kosten (uitstoot, milieu enz.…) te betalen, het vliegtuig wil nemen… En zodoende de hotelkamers vult en Europa als een groot pret- en museumpark laat draaien. Maar is dat het Europa/Vlaanderen van de toekomst. Moet onze overheid hier subsidiëren? Moeten we daarom ook  alle zo goed als lege en zwaar onderbenutte luchthavens in stand houden? Is dat de taak van een overheid, is dat echt de toekomst van Vlaanderen/ België/Europa en goed beheer van onze belastingcenten?
Vlaanderen heeft onvoldoende geld voor schoolgebouwen en onderwijs terwijl dit juist hard nodig is. Willen en moeten we niet liever met innovatie, vorming en scholing inzetten op een nieuwe industrialisatie, energieonafhankelijkheid en een duurzame (lokale) economie? Moeten we niet dringend zinloze en energieverslindende projecten zoals onderbenutte luchthavens sluiten en hergebruiken… Laat gerust creatieve destructie werken, zoals het een echte ondernemer past. We kunnen de Oostendse luchthaven ombouwen tot een energiepark voor de hele regio, lokale tuinbouwprojecten (met energieopwekkende serres) opstarten, en verder benutten als bos, recreatie- en evenementweide, met een congrescentrum enz. Dat zal evenveel, zo niet veel meer, (zinvolle, kwalitatieve) werkgelegenheid betekenen i.p.v. honderden ambtenaren 90 pct. van de tijd met hun vingers te laten draaien.  

 

Ten slotte, is het niet zo dat het passagiersverkeer via de luchthaven van Oostende voor de kleine UNIZO-werkgever eerder een verlies- dan een inkomstenbron is. Heeft u e.e.a. reeds goed laten analyseren? Wie heeft er baat bij al dat gesubsidieerd Oostendse luchtverkeer? De luchthaven van Oostende faciliteert het vertrek van vakantiegangers naar het buitenland, om daar het vakantiegeld te spenderen. Wie profiteert daarvan, niet de kleine hotelier in Oostende en omstreken. Die ziet dat het mensen makkelijk gemaakt worden om elders (t.t.z. in Spanje, Turkije en een beetje Tunesië) met verlof te gaan.  Zijn het niet de grote touroperators en de grote hotelketens die hier in het vuistje lachen (en hun winsten naar Zwitserland of de Kaaimaneilanden sluizen?) bij alle subsidies. Hoeveel buitenlanders komen er ook via luchthaven Oostende-Brugge naar onze regio, en maken gebruik van onze lokale horeca en dienstverlening? Zeer weinig denken we. De nieuwe (magere en weer op kosten van de W-Vl. belastingbetaler) promotietoer in Barcelona zal daar weinig aan veranderen. Kunt u met studies en onderzoeken aantonen dat de kleine ondernemer, waar u voor op komt,  per saldo (veel) belang/voordeel heeft bij de luchthaven van Oostende? Faciliteert de (zwaar gesubsidieerde) Oostendse luchthaven niet eerder de neergang van de kleine lokale horecazaak, zoals Uplace dat straks doet voor de kleine Vilvoordse winkelier?
Volgens ons berusten uw uitspraken over “voordelen voor de kleine ondernemer” op wat wij al jaren horen: “loze beloften op basis van natte vingerwerk”.

We begrijpen dan ook niet waarom volgens u en dus ook UNIZO(?) de Vlaamse, en de algemene federale (voor luchtverkeersleiding via Belgocontrol) belastingbetaler, de broek moet ophouden van een dergelijke zwaar onderbenutte luchthaven. Waarvan het nut en noodzaak trouwens nergens en al decennialang, niet is aangetoond. De veel te dichte ligging van de Oostendse luchthaven bij stedelijk gebied (paar honderd meter!), bij een Seveso-gebied, bij woonwijken, bij scholen, bij winkelcentra, bij campings, dit aan beide kanten van de banen, maakt dat ze hierdoor zoveel beperkingen heeft dat een zinvolle uitbating bij voorbaat ook uitgesloten is. Reduceren (tot lokaal en ’s nachts gesloten) vliegveld(je) of helemaal sluiten/herbestemmen zijn voor ons (en voor het milieu) de enige mogelijke keuzes.

 

m.vr.gr.,

 

Vzw WILOO

 

Ps. Indien gewenst stuur ik u van al de aangehaalde argumenten/beweringen de nodige links op (URL’s)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 De persnota WILOO van 9 februari '15


Op 9-feb.-2015 om 16:08 heeft "NIEUWSDIENST WILOO" <nieuwsdienst@wiloo.be> het volgende geschreven:

Oostende, maandag 9 februari 2015


Persmededeling
vzw WILOO

“Nog steeds veel te veel korte vluchten met grote vliegtuigen"

 

Geachte mensen van de pers,

Misschien herinnert u zich ons persmoment van vijf jaar terug met betrekking tot korte vluchten? http://www.wiloo.be/algemeen_archief_2.htm#Korte.
Mogen we de
opnieuw uw aandacht vragen voor de jongste evoluties?

Tijdens de twee afgelopen jaren zagen we in Oostende voornamelijk milieuschadelijke korte passagiersvluchten van en naar Brussel of Luik over afstanden van 100 à 200 km. De vluchten met vrachttoestellen op korte afstanden zijn sinds vorig jaar grotendeels verdwenen door onder andere het sluiten van de luchthaven van Manston maar vooral ook door het wegvallen (vanaf de maand mei) van de grootste vrachtklant. Was er in 2005 nog een jaarlijks compensatiebos nodig ter grote van het luchthaventerrein (335 ha) dan is dit vorig jaar teruggevallen tot ‘slechts’ een (jaarlijks aan te planten) halve luchthaven (172 ha). Zie hiervoor de tabel hieronder.

Wat de passagiersvluchten betreft slaagt de luchthaven er nog steeds niet in om alle vluchten lokaal te vullen met voldoende passagiers. Een op vijf vluchten de laatste twee jaren noodzaakte een korte (tussen)vlucht. Om deze passagiersvluchten te compenseren had telkens een bos van ongeveer 100 ha moeten aangeplant worden.

Wie een vlucht boekt met Jetairfly (de voornaamste klant van de luchthaven) en daarbij een tussenstop maakt in Luik (ong. 30% van de passagiersvluchten tijdens de maand januari ’15!) zou alleen al hiervoor, ter compensatie, een aanplant van een tuintje snelgroeiende wilgen moeten voorzien.
Neem bijv. de vlucht met nr. JAF1177 om 8u vandaag naar de Canarische eilanden met tussenstops in Luik. Daarvoor is met een Boeing 737 zo’n 3.375 liter kerosine extra nodig. Dat komt overeen met een uitstoot van 9 ton CO2. Een dergelijke vlucht alleen al noodzaakt per passagier ongeveer 40 vierkante meter compensatiebos.

WILOO vraagt dat korte vluchten ook in Vlaanderen zouden worden verboden.
Jammer genoeg is er bij de Vlaamse Overheid, zo bleek de afgelopen jaren, hiervoor geen interesse (1).

WILOO vraagt bijgevolg de betrokken firma’s om nu eens “echte” groene daden te voegen bij de vele groene woorden en deze vluchten ofwel te compenseren ofwel te stoppen.
Het Oostendse Jetairfly in het speciaal vragen we, in het kader van “lang leven in Oostende(http://langleveoostende.be/), om de korte vluchten zo vlug mogelijk te stoppen, of om ze minstens afdoende te compenseren.


 

m.vr.gr.,

Vzw WILOO

 

(1)   In ’t tegendeel de Vlaamse overheid pompt steeds meer belastinggeld in deze eigenlijk overbodige luchthaven.