Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
officieel dossier, zie...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Buelens gefilmd

Bezoek aan het Vlaams Parlement

10 oktober 2013

Crevits privatise, Egis rit, citoyen paie

1-nov-13 Hilarische toestanden in het Vlaams Parlement op 10 oktober jl. Op de agenda stond de privatisering van de regionale luchthavens (+ interpellaties). WILOO nieuwsgierig als altijd trok er heen.
 

Met stijgende verbazing hoorden we toen bij aanvang van de vergadering sommige parlementsleden eerst veel kabaal maken over een zeer belangrijk dossier van zes "ontoelaatbare"  Arabische opschriften  (Halal-reclame) op Antwerpse (Vlaamse) bussen, waarna later zonder mopperen een uiteenzetting van een half uur volgde door de CEO van Egis Avia, in het Frans...

Voor de Franse EGIS-CEO aan de buurt was ontstond bovendien ook heel wat rumoer over wat wel en niet mocht gezegd worden over "het contract met EGIS". Parlementslid Reekmans (LDD) had tegenstrijdige cijfers over de privatisering meegebracht en wou daarover interpelleren, maar had ook een verbod gekregen "om maar iets over cijfers te zeggen"!  Hij was bang zijn parlementair inzagerecht kwijt te spelen. De plaatsvervangende voorzitter van de commissie Mobiliteit (normaal de heer Peumans) stelde als oplossing voor... om het publiek te laten verwijderen (WILOO mocht naar huis). Dat zagen anderen weer niet zitten. Uiteindelijk werd afgesproken dat het Rekenhof de zaak zou bekijken (zie...) en men daarna de interpellaties weer op de agenda zou zetten.

 

De vergadering ging dan maar verder zonder lastige vragen. In plaats daarvan werd op voorstel van de minister een toelichting (PowerPoint) over het akkoord gebracht.
Ir. Desmyter bracht het verhaal van de Vlaamse Administratie. Details wou hij niet geven, toch bleek zeer snel dat de privatisering een kostelijke grap zou worden voor de Vlaamse belastingbetaler. De meerkost na privatisering wordt op €1,4 mln per jaar "geschat"... Egis moet de eerste tien jaar slechts 200 à 250 duizend euro per jaar betalen als vergoeding voor het gebruik van beide luchthavens, anders gezegd... ongeveer €500 per ha! Landbouwgrond huren kost in Vlaanderen zo'n €330 per ha en daar staat enkel gras op, Egis krijgt twee geheel uitgeruste luchthavens + gratis veiligheidspersoneel (check-in enz.) voor €500 per ha. Ter vergelijking, enkel voor het gebruik van de camera's in de zeehaven van Oostende betaalde de Federale Politie €500.000 per jaar! Men kan gerust stellen dat EGIS tien jaar lang een schandalig laag bedrag betaalt en minister Crevits zwaar op haar knieën zat tijdens de onderhandelingen.

Uit het verhaal van ir. Desmyter bleek verder dat om beide luchthavens een beetje op pijl te houden nog eens dringend €45,5 miljoen investeringen nodig zijn. De ondertunneling van de krijgsbaan in Deurne (€45 miljoen) zit hier niet eens bij. Eigenlijk had hij dat moeten vermelden en bedragen de noden zo'n €100 milj.!!! (zie ook het uitgedeelde document...)

Alles samengevat komt de privatisering voor de volgende 25 jaar dus neer op een meerkost van 3,5 miljoen euro per jaar. Waar Vlaanderen nu zo'n €12,5 miljoen moet ophoesten zal dat na privatisering jaarlijks €16 miljoen zijn (voor beide luchthavens, incl. tunnel Deurne). Voor Oostende schat WILOO dat de kosten zullen oplopen tot jaarlijks zo'n 10 €milj.

Waarom er überhaupt geprivatiseerd moest worden? Daarop antwoordde de immer vrolijke minister Hilde Crevits bij tussendoortje in haar oneindige goedheid dat dit nu eenmaal het heersende economische gedachtegoed is... en dat dit door haar voorhangers beslist was...  en dat zij dit dossier ook maar geërfd had... en dat het slechte tijden waren... en dat enz., blah blah blah...
 

Na deze kostelijke uiteenzetting door de Vlaamse administratie volgde een halfuurtje voorstelling EGIS door (de CEO van) EGIS (in het Frans). M.a.w. een wollige CEO-show "look how great and powerful we are", die we u dan ook besparen...  Gevolgd door (weer) een PowerPoint, ditmaal in het Nederlands, gebracht door de heer Marcel Buelens de toekomstige CEO luchthavens Oostende en Deurne, handelend over zijn grootse plannen. Veel kon hij evenwel niet zeggen want "der feind hört mit". Het kwam er na afloop eigenlijk op neer dat hij toegaf dat er niet veel zal veranderen (in 2022 70.000 ton vracht). Ook dat verhaal besparen we u. Op te merken valt dat tijdens de uiteenzetting WILOO moest stoppen met filmen van de minister.

 

Zijn we nu wijzer geworden? Ja en nee. De zaak wordt ook nog parlementair vervolgd (zie linkerkolom).

Wie e.e.a. voorlopig zelf wil bekijken zie hiervoor onze gepubliceerde documenten en wat filmopnames (excuses voor de slechte geluidskwaliteit) in de linker- of rechterkolom.

 

Ps. Opmerkelijk was ook de totale afwezigheid op 10 oktober van de milieupartij GROEN in dit dossier. Waar is is de tijd van parlementsleden als Jef Tavernier of Filip Watteeuw.
WILOO ontving ook nog steeds geen antwoord op onze brief (17 aug. '12) met vragen over de groene standpunten aan GROEN-voorzitter Wouter Van Besien (zie...)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reekmans

 

 

 

PowerPoint ir. Desmyter
lees...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint Buelens
lees...


vracht volgens EGIS


passagiers volgens EGIS


investeringen EGIS OST

free web tracker