Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 


CEO DEMAVIA
Philippe de Moerloose

Niet-VN-bronnen over Philippe de Moerloose in Congo: (1) (2) (3) (4) enz.

 

 

Demavia-baas vermeld in ontluisterend VN-rapport

27-nov-09

 

Op 18 november meldt Lloyd NV dat de Belgische vrachtmaatschappij DEMAVIA op 29 november start met een wekelijkse vlucht tussen de luchthaven van Oostende en Lagos in Nigeria en daarvoor een Boeing 747 inhuurt bij MK Airlines met doorvoermogelijkheden naar andere Afrikaanse bestemmingen (1).

 

In een VN-rapport dat weldra aan de VN-Veiligheidsraad wordt voorgelegd, maar reeds kon worden ingekeken door de BBC, wordt het falen aangeklaagd van de VN-vredesmissie in Kongo, MONUC, in haar poging de wapenbevoorrading en de logistieke steun aan de Rwandese Hutu-rebellen te doen stoppen (2). Deze Interahamwe-rebellen, verenigd in de zogenaamde Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) ageren vanuit Oost-Kongo tegen het Tutsi Rwanda-regime van Paul Kagame, maar zijn vooral uit zowel op plunderingen als op moordpartijen en verkrachtingen onder de Kongolese bevolking. Nu blijkt echter uit het rapport, dat de Kongolese officiële strijdkrachten, Les Forces Armées de la République Démocratique (FARDC), dankzij actieve en zelfs militaire steun van MONUC zich in dezelfde mate als de Hutu rebellen vergrijpen aan de burgerbevolking.

 

Het rapport onthult ook dat de FDLR-rebellen gebruik maken van internationale netwerken, die hen voorzien van de nodige aanvoermogelijkheden van wapens en ander oorlogsmateriaal. Bovendien zouden hogere officieren van de ‘reguliere’ FARDC gewoon oorlogsmateriaal doorspelen naar de FDLR, die zij geacht zijn te bestrijden.

 

In deze warboel van plunderingen en oorlogsgeweld worden in het rapport ook Belgen vermeld, ondermeer Philippe de Moerloose, CEO van Demavia (3) en Demimpex-VRP (4) en steeds volgens het rapport voor ongeveer 70% mede-eigenaar van de Kongolese luchtvaartmaatschappij Hewa Bora. Reeds in het VN-rapport van december 2008 (S/2008/773) werd melding gemaakt van wapenvluchten uitgevoerd vanuit Khartoum, Soedan, door Hewa Bora en het huidige rapport vermeldt identieke Hewa Bora wapenvluchten uitgevoerd in februari 2009.

 

Ook is al lang bekend dat Demimpex-VRP de erkende leverancier is van militaire voertuigen voor het Kongolese Ministerie van Defensie. VRP, opgericht in 1953 en gespecialiseerd in de aankoop en doorvoer van afgedankte militaire voertuigen naar Afrika, werd eerst in 1995 overgenomen door het in 1991 opgerichte Demimpex van P. de Moerloose. Van dan af kende de nieuwe maatschappij een explosieve expansie met vestigingen in Afrika (Kinshasa, Brazzaville, Kigali, Bujumbura en Abidjan).

 

Het is evenmin een geheim dat MK Airlines van november 2004 tot mei 2008 vanuit de Oostendse luchthaven zowat 150 “general cargo” vluchten met de vluchtcode van Hewa Bora uitvoerde, voor het merendeel, zoniet alle, opgezet door Demavia. Tot slot en ter herinnering, Demavia werd in juni 2000 betrapt in een poging vanuit Oostende 4 helikopters voor militaire doeleinden te laten overvliegen naar Kinshasa voor wijlen papa Kabila.

 

 

 

 

UPDATE
23-dec-10

Een uittreksel van het definitieve VN-rapport met betrekking tot de heer P. de Moerloose (2)
 
Het volledige eindrapport vindt u thans op (1)

 

Recht van Antwoord
De heer de Moerloose ontkent militaire voertuigen met zijn vliegtuigen te hebben getransporteerd. Het betrof leveringen van civiele vrachtwagens, bedoeld voor vervoer van wegenbouwmateriaal. Voor de bewuste wapentransporten uit Soedan werden de vliegtuigen van Hewa Bora door de RDC-overheid opgevorderd.  Voor zijn visie en zijn recht van antwoord op het VN- rapport,
lees...

free web tracker