Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                 29 maart 2011

 

 

 

 

 

Mededeling aan de Pers

 

WILOO vraagt veiliger verkeer en minder lawaai met kleine vliegtuigen"

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

De jongste jaren was er in de Oostendse regio een forse toename van het aantal vliegtuigbewegingen met kleine toestellen en helikopters. Het betreft meestal recreatie-, toeristisme- en/of trainingsvluchten op lage hoogte. Los van het aantal toestellen dat zich niet aanmeldde (helikopters blijkbaar) werden er in 2005 door Belgocontrol zo’n 50.000 geteld. In 2010 was dit aantal opgelopen tot zo’n 60.000, een stijging met 20% in 5 jaar tijd.  

Dit heeft voor de omwonenden van de Oostendse luchthaven gevolgen op gebied van lawaai en op het risico van ongevallen. 

Op 11 maart ’11, omstreeks 14u30, vloog een helikopter (registratie OO-PTA) in een Bredense woonwijk tegen een hoogspanningsleiding aan. De noodlanding liep gelukkig goed af maar had ook totaal anders kunnen uitdraaien, niet alleen voor de piloot van het zwaar beschadigde toestel, maar ook voor zijn medepassagiers en de mensen in woonwijk. Het toestel vloog duidelijk te laag en op een locatie waar hij helemaal niet mocht zijn, namelijk midden stedelijke woonzones. Volgens een persartikel zei de piloot achteraf: “we verveelden ons wat… we maakten een uitstapje” en “en passant” vlogen we eventjes boven een woonwijk, waarbij ik eventjes verblind werd. Volgens hem betrof de ophef in de buurt “veel herrie om niets”!

Bovenstaand zwaar incident is helaas niet alleenstaand. De laatste jaren hebben zich met lichte toestellen heel wat, ook dodelijke, ongevallen voorgedaan boven België of omgeving.

Als omwonenden van de luchthaven van Oostende gunnen wij iedereen zijn hobby, maar met onnodig vliegverkeer boven onze hoofden kunnen we helemaal niet akkoord gaan. Niet alleen heb we te maken met toenemend lawaaihinder en schending van de privacy, maar ook onze veiligheid komt hierdoor (onnodig) in gevaar. Wij hebben de Staatsecretaris voor Mobiliteit, de heer Etienne Schouppe, dan ook gevraagd dringend werk te maken van:

            - strengere regels voor helikopters (aanmelden bij de verkeerstoren, vlieghoogtes enz…)

            - algemene “no fly zones” boven de woonwijken

            - “Landing en Take Of” routes, zoveel mogelijk weg van de woonwijken (zeker in Oostende),

            - strengere controles

            - en “last but not least” een betere opleiding van aspirant-piloten, waarbij ook aandacht voor het vermijden
               van lawaai en overlast boven woon- en natuurgebieden op het programma staat.

 Toenemend verkeer met kleine toestellen betekent ook meer lawaaioverlast. Het is WILOO onbegrijpelijk dat kleine luchtvaarttoestellen, met de huidige stand van de techniek, nog zoveel lawaai (mogen) produceren. Veel steden verbieden bijv. quad-motorrijwielen, en die maken minder lawaai maken dan sommige GA-luchtvaarttoestellen. Bovendien stoort een overvliegend GA-toestel een hele wijk of stad, in tegenstelling met bijv. quads of andere motorrijwielen of gewone auto’s (met eenzelfde motorvermogen), die slechts één straat storen! Vergelijk het lawaainiveau van een klein vliegtuigje zoals de zeer lawaaierige “Piper PA-28-161 Warrior III”  ( 4 zitplaatsen), met Lycoming O-320-D3G motor van 119 kW en een auto zoals de BMW 5 520d van 120 kW. Het verschil is enorm en ontoelaatbaar voor deze tijd.

 Wij hebben de staatssecretaris  bijkomend gevraagd vragen om tevens dringend werk te maken van sterk gedifferentieerde licentietaksen in functie van het geproduceerde lawaai per eenheid maximaal totaal gewicht bij opstijgen, alsook de meest lawaaierige toestellen/motoren gewoon te verbieden, of minstens te verbieden voor trainingsvluchten boven stedelijk gebied (vooral tijdens de weekends).

 Met betrekking tot bovenstaande onderwerpen wil WILOO zich ook richten tot het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) over de verschillen in regelgeving tussen landen, en tot de Vlaamse Overheid voor specifiek strengere geluidsregels voor de luchthaven van Oostende.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

vzw WILOO