Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                6 januari 2009
 

 

 

“Oostendse luchthaven faalt op alle gebied”

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

De Oostendse luchthaven heeft dit jaar zo’n 83.000 ton vracht behandeld, ongeveer dertig procent minder dan vorig jaar. De sluiting wegens onderhoudswerken in mei 2008 (een klein verlies van zo’n 4 à 5 duizend ton) en de jongste economische crisis (die zich pas nu echt laat voelen) kan niet de reden van de zeer zwakke prestaties zijn. Er is meer aan de hand.

Met het behaalde jaarresultaat getuigt “Ostend-Bruges Airport” niet enkel van een barslecht vrachtjaar maar nogmaals van een totaal failliet concept en dit sedert lang! Het “annus horribilis” 2008 maar ook de evolutie qua (duurzame) economische groei, rentabiliteit en vooral werkgelegenheid sinds jaar en dag, tonen een veel breder structureel falen. Wie over lange periode terugblikt naar het verschil tussen beloftes van politiek en directie en hun behaalde resultaten, ziet geen fraai beeld.

Bij het aantreden van de nieuwe algemene directeur en de aanvraag van een nieuwe 20-jarige milieuvergunning in mei 2004 werd vooropgesteld dat de luchthaven in 2008 bij een middelmatige groei zo’n 450.000 ton vracht zou halen (1). Ze haalde in werkelijkheid het afgelopen jaar maar zo’n 18 procent van het vooropgestelde doel!

Zes jaar na het afsluiten van een luchthavencharter (2), waarbij de luchthaven een laatste kans kreeg, en 5 jaar na het aantreden van de nieuwe directeur is zo goed als geen enkel resultaat vast te stellen. Van het voornaamste doel, een verdubbeling van de werkgelegenheid, is niets te bemerken. De in 2006 met belastingsgeld op apron1 gebouwde MK Airlines loods staat er, zoals het gehele gebied, nu leeg en verlaten bij. Het hoofdgebouw van de luchthaven, met zijn kantoren vol ‘kunst’ en ander vliegwerk, maakt zoals steeds een onwezenlijke indruk.

Zes jaar na het charter is er ook geen zicht op ook maar één enkele serieuze klant. De in 2004 (met reducties tot 50 procent op luchthavenvergoedingen) in Manston (UK, Kent) weggekaapte ‘hoofdvogel’ “MK Airlines” bleek vorig jaar (financieel) zeer kwetsbaar. Haar B747’s met hoog kerosineverbruik bij navenante prijzen deden de firma in juni 2008 in curatele belanden. Ze liet een berg schuldeisers achter van Oostende tot Los Angeles.

Meer solvabele maatschappijen dan MK Airlines lieten zich de afgelopen jaren op Oostende nooit zien. Sommige operators gingen zelfs volledig failliet (GEMINI) of stopten er mee (African Int. Airwys). Firma’s zoals Egypt Air verminderden hun activiteiten en trokken stilaan weg zodat de gemiddelde leeftijd van de geriatrische vrachtvliegtuigen stilaan de 40 jaar benadert! Firma’s die bleven of kozen/kiezen voor Oostende doen dat nog steeds omdat ze met hun verouderde vloot wegens “te lawaaierig” ’s nachts nergens kunnen opereren!

De povere resultaten voor economie en werkgelegenheid van de afgelopen zes jaar betekenden niet dat de woonkwaliteit voor de mensen rond de luchthaven was en is zoals het hoort. Nog steeds worden ’s nachts, ook als het boven zee kan, zeer lawaaierige toestellen boven de stad gestuurd. Stankhinder is nog steeds dagelijkse kost. Sportvliegerij, helikopters, trainingsvluchten… het kan en mag allemaal boven de stad.

De luchthavendirectie zal waarschijnlijk binnenkort haar jaarcijfers publiceren en wijzen op de ‘goede’ vrachtresultaten van december 2008 en volop de ‘keerpuntklok’ luiden (voor de zoveelste keer)! Wie dieper kijkt in de bodemloze luchthavenput ziet echter dat die iets betere resultaten helaas werden behaald door het aantrekken van de voor onze economie oninteressante transit- en tankvluchten ten behoeve van de oorlogen in Irak en Afghanistan (Volga-Dnjepr Airlines, Kalitta Air, Air Charter Express, Saudi Arabian Airlines enz…). De transittransporten voor de oorlogsindustrie bedragen thans meer dan 30 procent van het totaal! En dit geheel in contradictie met een andere belofte uit 2004 (1) dat de transitvracht nooit boven de vijf procent zou komen. Wie de reële vracht, deze die van echt belang is voor onze regio, over de afgelopen 15 jaar analyseert ziet trouwens dat de tonnage hiervan dramatisch is gedaald!

Met de verkiezingen van volgend jaar voor de deur wil vzw WILOO dan ook zoals steeds een pleidooi houden voor bezinning en voor een stop van populistische kortzichtige politieke spelletjes. Een nieuwe poging om deze doodgeboren vrachtluchthaven nieuw leven in te blazen met de nakende privatisering (LEM-LOM structuur), waarbij de stad Oostende de uitbater wordt en alles in de feiten bij het oude blijft (lasten voor de staat twijfelachtige winst voor de privé), kan niet opnieuw de bedoeling zijn. Het enorme ruimtebeslag en het vele belastingsgeld dat nu al decennia lang door deze bodemloze put wordt opgeëist kan met het oog op de komende energiecrisis, veel beter worden gebruikt. Een reconversie naar een kleine stedelijke luchthaven op maat van onze provincie en ‘s nachts volledig gesloten, is naar onze mening het enig zinvolle dat rest voor de toekomst. Met nieuwe ruimtelijke functies kan de vrijgekomen locatie hergebruikt worden voor een beter doel dan nachtelijke herrie!

Meer informatie en exacte cijfers vindt u binnenkort op
http://www.wiloo.be/vracht_jaaroverzicht_2008.htm

 


met vriendelijke groeten
,
namens vzw WILOO

 

Jacques Denecker

 

 

 

(1) http://www.wiloo.be/progn_dab2004.pdf

(2) http://www.wiloo.be/luchthavencharter.htm